Všeobecné nariadenie o časovom harmonograme v Lige kadetov

KM SZĽH oznamuje všetkým dotknutým klubom a funkcionárom stretnutí Ligy kadetov nariadenie o jednotnom časovom harmonograme. Tento harmonogram sa bude uplatňovať na zimných štadiónoch počas všetkých súťažných stretnutí Ligy kadetov v skupine TOP 12 aj v regionálnych skupinách Západ resp. Východ v sezóne 2016/2017.
Čas
T – 30 min. časomerač spustí na svetelnej tabuli odpočítavanie 30 minút
úprava ľadovej plochy
T – 15 min. rozcvička družstiev na ľade
T – 2 min. nástup rozhodcov na ľadovú plochu
T – 1 min. nástup družstiev na modré čiary, pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami
T ± 0 min. začiatok stretnutia kadetov
1. tretina
15-minútová prestávka – úprava ľadovej plochy
2. tretina
15-minútová prestávka – úprava ľadovej plochy
3. tretina
koniec stretnutia (bez predĺženia)
_ pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami, podávanie rúk družstiev, odchod z ľadovej plochy
Vysvetlivky: T = úradný začiatok stretnutia kadetov