Výkonný výbor ZsZĽH

Výkonný výbor ZsZĽH pracuje v zložení:

Ing. Milan NOVÁK prezident
Peter LOKŠÍK viceprezident – Ekonomická komisia
Marián VALENTOVIČ člen – Disciplinárna komisia
Róbert SVITOK člen – BZĽH
Miloš PAULOVIČ člen – Metodická komisia
Jaroslav VRÁBEL člen – Komisia mládeže
Milan KABÁT predseda Dozornej rady
Kamila VRÁBLOVÁ sekretárka VV

Nájdete nás na adrese: Hlboká 92, P.O.Box 16/A, Piešťany
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Viac tu: http://www.zszlh.sk/o-nas/