Výkonný výbor VsZĽH

Obsadenie výkonného výboru VsZĽH :

Ing. Vladimír Šandrik, Prezident VsZĽH
Jaroslav Kločanka, Víceprezident VsZĽH, predseda súťažnej komisie
Ing. Ladislav Vasilňák, Predseda komisie rozhodcov
Ing. Zoltán Kolbask,y Predseda Dozornej rady VsZĽH
Mišinský František, Predseda disciplinárnej komisie
Mgr. Jozef Kužma, Predseda komisie mládeže
Ivan Labanský, Predseda trenérsko-metodickej komisie
Ľudmila Miľovčíková, Predseda hospodárskej komisie
František Šoltýs, Regionálny štatistik

Viac tu: http://vszlh-kosice.webnode.sk/o-nas/