Pravidlá

SZLH_SH_RGB

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA

PRAVIDLÁ ĽADOVÉHO HOKEJA

2014 – 2018

(IIHF OFFICIAL RULE BOOK 2014-2018)

BRATISLAVA

2014

©INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION (IIHF), SEPTEMBER 2014

©TRANSLATION MILAN KOLESÁR, OKTÓBER 2014

iihf_parentBrandPMS_-«

PRAVIDLÁ ĽADOVÉHO HOKEJA 2014 – 2018

OBSAH

Pravidlo 1 – MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA ĽADOVÉHO HOKEJA (IIHF) – RIADIACI ORGÁN

1.ČASŤ – SMERNICE PRE SÚŤAŽE

Pravidlo 2 – ÚČASŤ PODĽA POHLAVIA

Pravidlo 3 – VEKOVÁ SPÔSOBILOSŤ / VEK

Pravidlo 4 – ROZHODCOVIA

Pravidlo 5 – RIADIACI SUBJEKT A DISCIPLÍNA

Pravidlo 6 – DOPING

Pravidlo 7 – TERMINOLÓGIA

2.ČASŤ – IHRISKO

Pravidlo 8 – ĽADOVÁ PLOCHA / VHODNOSŤ Pravidlo 9 – HRÁČSKE LAVICE

Pravidlo 10 – TRESTNÉ LAVICE

Pravidlo 11 – PREDMETY NA ĽADOVEJ PLOCHE

Pravidlo 12 – ROZMERY IHRISKA Pravidlo 13 – MANTINEL

Pravidlo 14 – OCHRANNÉ SKLO

Pravidlo 15 – OCHRANNÉ SIETE

Pravidlo 16 – DVIERKA

Pravidlo 17 – VYZNAČENIE ĽADOVEJ PLOCHY / PÁSMA

Pravidlo 18 – VYZNAČENIE ĽADOVEJ PLOCHY / BODY NA VHADZOVANIE A KRUHY

Pravidlo 19 – VYZNAČENIE ĽADOVEJ PLOCHY / POLKRUHOVÉ ÚZEMIA

Pravidlo 20 – BRÁNKY

3.ČASŤ – TÍMY A HRÁČI

Pravidlo 21 – ZLOŽENIE TÍMU

Pravidlo 22 – ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU Pravidlo 23 – NEPLATNÝ HRÁČ

Pravidlo 24 – HRÁČI V DRESOCH

Pravidlo 25 – KÁDER TÍMU

Pravidlo 26 – FUNKCIONÁRI TÍMU A ICH TECHNICKÉ VYBAVENIE

Pravidlo 27 – HRÁČI NA ĽADOVEJ PLOCHE POČAS HRY

Pravidlo 28 – KAPITÁN A NÁHRADNÝ KAPITÁN

4.ČASŤ – VÝSTROJ KORČULIAROV

Pravidlo 29 – NEDOVOLENÝ A NEBEZPEČNÝ VÝSTROJ Pravidlo 30 – CHRÁNIČE LAKŤOV

Pravidlo 31 – CHRÁNIČE TVÁRE

Pravidlo 32 – NESVETIELKUJÚCI MATERIÁL

Pravidlo 33 – RUKAVICE

Pravidlo 34 – PRILBA

Pravidlo 35 – CHRÁNIČ KRKU / KORČULIAR

Pravidlo 36 – HOLENNÉ CHRÁNIČE

Pravidlo 37 – KORČULE / KORČULIAR

Pravidlo 38 – HOKEJKA / KORČULIAR

Pravidlo 39 – PÁSKA

Pravidlo 40 – DRESY / KORČULIAR

Pravidlo 41 – MERANIE HRÁČSKEJ HOKEJKY

Pravidlo 42 – MERANIE HOKEJKY KORČULIARA / SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ

5.ČASŤ – PRAVIDLÁ HRY / VŠEOBECNÉ

Pravidlo 43 – PRIEBEH STRETNUTIA

Pravidlo 44 – HRACÍ ČAS

Pravidlo 45 – ČASOMER

Pravidlo 46 – HVIZD

Pravidlo 47 – PUK

Pravidlo 48 – ROZCVIČENIE NA ĽADOVEJ PLOCHE

Pravidlo 49 – HRA S PUKOM

Pravidlo 50 – VÝMENA STRÁN

Pravidlo 51 – POKRAČOVANIE V HRE

Pravidlo 52 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / VŠEOBECNE

Pravidlo 53 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / UKLADANIE TRESTOV

Pravidlo 54 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / ZRANENIE

Pravidlo 55 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / OBRANNÉ PÁSMO

Pravidlo 56 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / STREDNÝ BOD NA VHADZOVANIE PUKU

Pravidlo 57 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / ÚTOČNÉ PÁSMO

Pravidlo 58 – PROCEDÚRA VYKONANIA VHADZOVANIA PUKU

Pravidlo 59 – NESPRÁVNE VHADZOVANIE PUKU

Pravidlo 60 – TELEVÍZNE PRESTÁVKY NA REKLAMU

Pravidlo 61 – ODDYCHOVÝ ČAS TÍMU

Pravidlo 62 – PREDĹŽENIE

Pravidlo 63 – SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ

6.ČASŤ – PRAVIDLÁ HRY / PRERUŠENIE HRY

Pravidlo 64 – ZÁSAH ZO STRANY DIVÁKOV

Pravidlo 65 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE / HYBRIDNÉ

Pravidlo 66 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE / OSOBITNÉ SITUÁCIE

Pravidlo 67 – VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY

Pravidlo 68 – PUK NA HORNOM KRYTE MANTINELU

Pravidlo 69 – PUK NA BRÁNKOVEJ SIETI ( ZBOKU A ZHORA )

Pravidlo 70 – PUK NA OCHRANNEJ SIETI ZA BRÁNKOU

Pravidlo 71 – PUK MIMO DOHĽADU

Pravidlo 72 – PUK ODRAZENÝ OD BRÁNKY

Pravidlo 73 – PUK ODRAZENÝ OD ROZHODCU

Pravidlo 74 – PRIHRÁVKA RUKOU

Pravidlo 75 – HRA S PUKOM SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU / POČAS HRY

Pravidlo 76 – HRA S PUKOM SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU – PUK VNIKNE DO BRÁNKY

Pravidlo 77 – OCHRANNÉ SKLO / POŠKODENÉ

Pravidlo 78 – OFSAJD

Pravidlo 79 – OFSAJDOVÉ SITUÁCIE

Pravidlo 80 – VHADZOVANIE PUKU PO OFSAJDE Pravidlo 81 – OFSAJD NIE JE

Pravidlo 82 – VÝHODA PRI OFSAJDE

Pravidlo 83 – VÝHODA PRI OFSAJDE / HYBRIDNÉ ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE

Pravidlo 84 – ÚMYSELNÝ OFSAJD

Pravidlo 85 – ZRANENÝ KORČULIAR

Pravidlo 86 – ZRANENÝ ROZHODCA

7. ČASŤ – PRAVIDLÁ HRY / STRIEDANIE HRÁČOV

Pravidlo 87 – HRÁČ JE ALEBO NIE JE NA ĽADOVEJ PLOCHE / POSÚDENIE

Pravidlo 88 – STRIEDANIE HRÁČA V PRIEBEHU HRY

Pravidlo 89 – NEDOVOLENÝ VSTUP HRÁČA NA HRÁČSKU LAVICU SÚPERA

Pravidlo 90 – HRÁČSKA LAVICA AJ ZA MODROU ČIAROU / OFSAJD

Pravidlo 91 – STRIEDANIE HRÁČOV POČAS PRERUŠENIA HRY

Pravidlo 92 – POSTUP PRI STRIEDANÍ HRÁČOV

Pravidlo 93 – STRIEDANIE HRÁČOV POČAS AVIZOVANÉHO ZAKÁZANÉHO UVOĽNENIA

8.ČASŤ – PRAVIDLÁ HRY / GÓLY

Pravidlo 94 – DOSIAHNUTIE GÓLU

Pravidlo 95 – BRÁNKOVISKO A JEHO FUNKCIA PRI DOSIAHNUTÍ GÓLU

Pravidlo 96 – GÓL DOSIAHNUTÝ KORČUĽOU

Pravidlo 97 – NEUZNANIE GÓLU / POČAS HRY

Pravidlo 98 – NEUZNANIE GÓLU / POSUNUTÁ BRÁNKA

Pravidlo 99 – VIDEOBRÁNKOVÝ ROZHODCA A UZNÁVANIE GÓLOV

9.ČASŤ – TRESTY / ČASOVÉ TRVANIE A SITUÁCIE

Pravidlo 100 – KEDY MOŽNO UKLADAŤ TRESTY

Pravidlo 101 – DÔSLEDKY TRESTOV

Pravidlo 102 – TRESTY NA VÝSLEDKOVEJ TABULI

Pravidlo 103 – OSLABENÝ TÍM

Pravidlá 104 – 110 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV

Pravidlo 104 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV/MENŠÍ TREST – MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU

Pravidlo 105 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / VÄČŠÍ TREST

Pravidlo 106 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / MENŠÍ TREST A VÄČŠÍ TREST

Pravidlo 107 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / OSOBNÝ TREST

Pravidlo 108 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / MENŠÍ TREST A OSOBNÝ TREST

Pravidlo 109 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / OSOBNÝ TREST DO KONCA

STRETNUTIA

Pravidlo 110 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / TREST V HRE

Pravidlo 111 – SITUÁCIE PRI TRESTOCH

Pravidlo 112 – ZHODUJÚCE SA TRESTY

Pravidlo 113 – ODLOŽENÝ TREST

Pravidlo 114 – AVIZOVANIE TRESTOV

Pravidlo 115 – TRESTY POČAS PREDĹŽENIA

10. ČASŤ – OPIS TRESTOV

Pravidlo 116 – NAPÁDANIE ROZHODCOV

Pravidlo 117 – MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU

Pravidlo 118 – UHRYZNUTIE

Pravidlo 119 – VRAZENIE NA MANTINEL

Pravidlo 120 – ZLOMENÁ HOKEJKA / POKRAČOVANIE V HRE – VÝMENA

Pravidlo 121 – BODNUTIE

Pravidlo 122 – NAPADNUTIE

Pravidlo 123 – NAPADNUTIE ZOZADU

Pravidlo 124 – NAPADNUTIE HLAVY A KRKU

Pravidlo 125 – PÁD POD NOHY

Pravidlo 126 – ZOVRETIE PUKU RUKOU HRÁČA

Pravidlo 127 – KROSČEK

Pravidlo 128 – NEDOVOLENÝ A NEBEZPEČNÝ VÝSTROJ

Pravidlá 129 – 137 – ZDRŽIAVANIE HRY

Pravidlo 129 – ZDRŽIAVANIE HRY / ÚPRAVA VÝSTROJA

Pravidlo 130 – ZDRŽIAVANIE HRY / POSUNUTIE BRÁNKY

Pravidlo 131 – ZDRŽIAVANIE HRY / PADNUTIE NA PUK

Pravidlo 132 – ZDRŽIAVANIE HRY / BEZDÔVODNÉ ZAŠLIAPNUTIE PUKU

Pravidlo 133 – ZDRŽIAVANIE HRY / OSLAVA GÓLU

Pravidlo 134 – ZDRŽIAVANIE HRY / ONESKORENÝ NÁSTUP

Pravidlo 135 – ZDRŽIAVANIE HRY / VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY

Pravidlo 136 – ZDRŽIAVANIE HRY / STRIEDANIE PO ZAKÁZANOM UVOĽNENÍ

Pravidlo 137 – ZDRŽIAVANIE HRY / PORUŠENIE PRAVIDIEL PRI VHADZOVANÍ

PUKU

Pravidlo 138 – PREDSTIERANIE PÁDU ALEBO ZRANENIA

Pravidlo 139 – FAUL LAKŤOM

Pravidlo 140 – ZÁSAH PROTI DIVÁKOM

Pravidlo 141 – BITKA-NADMERNE HRUBÁ HRA Pravidlo 142 – ÚDER HLAVOU

Pravidlo 143 – HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU Pravidlo 144 – DRŽANIE

Pravidlo 145 – DRŽANIE HOKEJKY PROTIHRÁČA

Pravidlo 146 – HÁKOVANIE

Pravidlo 147 – NEREGULÁRNA HOKEJKA – MERANIE HOKEJKY

Pravidlo 148 – NESPRÁVNY PRÍCHOD ALEBO OPUSTENIE TRESTNEJ LAVICE

Pravidlo 149 – ZRANENÝ HRÁČ ODMIETA OPUSTIŤ ĽADOVÚ PLOCHU

Pravidlo 150 – NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE

Pravidlo 151 – NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE BRANKÁROVI

Pravidlo 152 – KOPNUTIE

Pravidlo 153 – FAUL KOLENOM

Pravidlo 154 – PREDČASNÉ OPUSTENIE TRESTNEJ LAVICE

Pravidlo 155 – HRA BEZ PRILBY

Pravidlo 156 – ŤAHANIE ZA VLASY, PRILBU A CELOTVÁROVÚ MASKU

Pravidlo 157 – ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU

Pravidlo 158 – PÄSTNÝ SÚBOJ – HRUBOSŤ

Pravidlo 159 – SEKNUTIE

Pravidlo 160 – PODKOPNUTIE

Pravidlo 161 – PICHNUTIE

Pravidlo 162 – PĽUTIE

Pravidlo 163 – PROVOKOVANIE SÚPERA

Pravidlo 164 – VSTUP FUNKCIONÁRA TÍMU NA HRACIU PLOCHU

Pravidlo 165 – HODENIE HOKEJKY ALEBO PREDMETU

Pravidlo 166 – VEĽA HRÁČOV NA ĽADOVEJ PLOCHE

Pravidlo 167 – PODRAZENIE

Pravidlo 168 – NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA

Pravidlo 169 – HRA TELOM V HOKEJI ŽIEN

11. ČASŤ – TRESTNÉ STRIEĽANIE A PRIZNANIE GÓLU

Pravidlo 170 – TRESTNÉ STRIEĽANIE A SAMOSTATNÝ NÁJAZD PO PREDĹŽENÍ AKO SÚČASŤ STRETNUTIA

Pravidlo 171 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / BREJK

Pravidlo 172 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / BRÁNENIE V HRE ALEBO HÁDZANIE PREDMETOV

Pravidlo 173 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / POSLEDNÉ DVE MINÚTY RIADNEHO HRACIEHO ČASO ALEBO PREDĹŽENIE

Pravidlo 174 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / HRÁČ POSUNIE BRÁNKU

Pravidlo 175 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / PADNUTIE KORČULIARA NA PUK

Pravidlo 176 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / PREHĽAD

Pravidlo 177 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA

Pravidlo 178 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / OSOBITNÉ SITUÁCIE

Pravidlo 179 – PRIZNANIE GÓLU

Pravidlo 180 – PRIZNANIE GÓLU / PREKÁŽKY PRED BRÁNKOU

12. ČASŤ – OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE BRANKÁROV

Pravidlo 181 – ROZCVIČENIE BRANKÁRA NA ĽADOVEJ PLOCHE

Pravidlo 182 – BRANKÁR AKO KAPITÁN ALEBO NÁHRADNÝ KAPITÁN

Pravidlo 183 – OCHRANA BRANKÁRA

Pravidlo 184 – BRANKÁR A BRÁNKOVISKO

Pravidlo 185 – BRANKÁR A BRÁNKOVISKO / UZNANIE GÓLU

Pravidlo 186 – BRANKÁR A BRÁNKOVISKO / NEUZNANIE GÓLU

Pravidlo 187 – BRANKÁRSKY VÝSTROJ / VŠEOBECNE

Pravidlo 188 – VYRÁŽAČKA / BRANKÁR

Pravidlo 189 – CHRÁNIČ HRUDNÍKA A RAMIEN / BRANKÁR

Pravidlo 190 – PRILBA A CELOTVÁROVÁ MASKA / BRANKÁR

Pravidlo 191 – CHRÁNIČ KOLIEN / BRANKÁR

Pravidlo 192 – CHRÁNIČ KRKU / BRANKÁR

Pravidlo 193 – CHRÁNIČE NÔH / BRANKÁR

Pravidlo 194 – NOHAVICE / BRANKÁR

Pravidlo 195 – KORČULE / BRANKÁR

Pravidlo 196 – HOKEJKA / BRANKÁR

Pravidlo 197 – DRES / BRANKÁR

Pravidlo 198 – CHRÁNIČ KRKU / BRANKÁR

Pravidlo 199 – VÝSTROJ / BRANKÁR

Pravidlo 200 – PRIEBEH HRY / BRANKÁR

Pravidlo 201 – HODENIE PUKU DOPREDU – BRANKÁR

Pravidlo 202 – STRIEDANIE BRANKÁROV

Pravidlo 203 – NEDOVOLENÉ STRIEDANIE / BRANKÁR

Pravidlo 204 – VHADZOVANIE PUKU / BRANKÁR

Pravidlo 205 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE A BRANKÁR

Pravidlo 206 – ODDYCHOVÝ ČAS TÍMU A BRANKÁR

Pravidlo 207 – TRESTY PRE BRANKÁROV / PREHĽAD

Pravidlo 208 – TRESTY PRE BRANKÁROV / OPIS

Pravidlo 209 – ZA STREDNOU ČERVENOU ČIAROU / BRANKÁR

Pravidlo 210 –ZLOMENÁ HOKEJKA / BRANKÁR

Pravidlo 211 – NEBEZPEČNÝ ALEBO NEDOVOLENÝ VÝSTROJ / BRANKÁR

Pravidlá 212 – 217 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR

Pravidlo 212 – ZDRŽIAVANIE HRY/BRANKÁR – ÚPRAVA VÝSTROJA

Pravidlo 213 – ZDRŽIAVANIE HRY/BRANKÁR – POSUNUTIE BRÁNKY

Pravidlo 214 – ZDRŽIAVANIE HRY/BRANKÁR – ZAŠLIAPNUTIE PUKU PRI MANTINELI

Pravidlo 215 – ZDRŽIAVANIE HRY/BRANKÁR – PRÍCHOD K HRÁČSKEJ LAVICI POČAS PRERUŠENEJ HRY

Pravidlo 216 – ZDRŽIAVANIE HRY/BRANKÁR – ZHODENIE PRILBY ALEBO

CELOTVÁROVEJ MASKY

Pravidlo 217 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY

Pravidlo 218 – PUSTENIE PUKU NA SIEŤ BRÁNKY/BRANKÁR

Pravidlo 219 – PÄSTNÝ SÚBOJ / BRANKÁR

Pravidlo 220 – DRŽANIE PUKU V BRÁNKOVISKU / BRANKÁR

Pravidlo 221 – DRŽANIE PUKU MIMO BRÁNKOVISKA/BRANKÁR

Pravidlo 222 – NEDOVOLENÉ PREKÁŽKY ALEBO HROMADENIE SNEHU PRED BRÁNKOU / BRANKÁR

Pravidlo 223 – OPUSTENIE BRÁNKOVISKA POČAS ŠARVÁTKY HRÁČOV / BRANKÁR

Pravidlo 224 – PRIVEĽA HRÁČOV – BRANKÁR

Pravidlo 225 – TRESTNÉ STRIEĽANIE / FAULY BRANKÁRA

Pravidlo 226 – PRIZNANIE GÓLU / FAULY BRANKÁRA

PREHĽAD TRESTOV

SIGNALIZÁCIA HLAVNÝCH A ČIAROVÝCH ROZHODCOV

SIGNALIZÁCIA HLAVNÝCH ROZHODCOV

SIGNALIZÁCIA HLAVNÝCH ROZHODCOV ( ŽENY )

SIGNALIZÁCIA ČIAROVÝCH ROZHODCOV

INDEX

POZNÁMKY

Pravidlo 1 – MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA ĽADOVÉHO HOKEJA (IIHF) – RIADIACI ORGÁN

I.Medzinárodnú federáciu ľadového hokeja (IIHF) tvoria členské krajiny, ktoré

uznávajú potrebu zúčastňovať sa na športových podujatiach v rámci kodifikovaného systému pravidiel na základe umenia prehrávať, bez ohľadu na úroveň hry alebo umiestnenia.

II. Pravidlá IIHF sú určené na podporu zručností a športovej činnosti v bezpečnom prostredí. Porušenie týchto pravidiel počas hry posudzujú

rozhodcovia na ľadovej ploche. S vážnejším porušením pravidiel sa môže po stretnutí zaoberať niektorý riadiaci subjekt v súlade so Stanovami IIHF a Disciplinárnym poriadkom.

III.Hráč, rozhodca, funkcionár tímu alebo ktorýkoľvek člen národnej asociácie, ktorý sa zúčastní na akejkoľvek manipulácii v rámci niektorej súťaže, bude potrestaný podľa pravidiel správania sa IIHF.

IV. Hráči, ktorí reprezentujú členskú národnú asociáciu na podujatí IIHF, musia tieto pravidlá dodržiavať za každých okolností.

V. Pravidlá ľadového hokeja IIHF platia pre všetky šampionáty IIHF, olympijské turnaje a kvalifikácie a všetky medzinárodné stretnutia organizované IIHF a akceptujúce Smernicu IIHF 1300.

1. ČASŤ – SMERNICE PRE SÚŤAŽE

PREHĽAD – Smernice majú zabezpečiť objektívnosť súťaží na všetkých úrovniach. Tieto pravidlá zabezpečujú pre všetkých rovnaké podmienky a požadujú zodpovednosť členov národných asociácií, hráčov a funkcionárov pri ich dodržiavaní.

Pravidlo 2 – ÚČASŤ PODĽA POHLAVIA

I.Na šampionátoch IIHF nijaký muž sa nesmie zúčastniť v stretnutí žien a nijaká osoba ženského pohlavia sa nesmie zúčastniť v stretnutí mužov.

Pravidlo 3 – VEKOVÁ SPÔSOBILOSŤ / VEK

I.Pre vekovo špecifické turnaje, najmä U18 (hráči do 18 rokov) a U20 ( hráči do 20 rokov ), je stanovený minimálny a maximálny vek hráčov. Všeobecne minimálny vek je 15 rokov.

II. Hráč, ktorý sa zúčastní na turnaji U20 v roku 2015 sa musí narodiť medzi 1. januárom 1995 a 31. decembrom 1999. Pre U20 v roku 2016 je to 1. január 1996 a 31. december 2000. Pre U20 v roku 2017 je to 1. Január 1997 a 31. december 2001. Pre U20 v roku 2018 je to 1. január 1998 a 31. december 2002.

III. Hráč, ktorý sa zúčastní na turnaji U18 v roku 2015 sa musí narodiť medzi 1. januárom 1997 a 31. decembrom 1999. Pre U18 v roku 2016 je to 1. január 1998 a 31. december 2000. Pre U18 v roku 2017 je to 1. január 1999 a 31. december 2001. Pre U18 v roku 2018 je to 1. január 2000 a 31. december 2002.

Pravidlo 4 – ROZHODCOVIA

Všetky informácie o rozhodcoch, ich povinnostiach, výstroja, atď., pozri osobitný manuál IIHF pre rozhodcov.

I.Všetky rozhodnutia rozhodcov sú na základe ich uváženia v súlade s týmito Pravidlami a ich výkladom.

II.Na všetkých šampionátoch IIHF, turnajoch a medzinárodných stretnutiach národných tímov sa používa alebo systém troch rozhodcov ( jeden hlavný rozhodca a dvaja čiaroví rozhodcovia ) alebo systém štyroch rozhodcov (dvaja hlavní rozhodcovia a dvaja čiaroví rozhodcovia ). Povinnosti hlavných rozhodcov a čiarových rozhodcov v obidvoch systémoch sú rovnaké.

III. Národné asociácie majú právomoc uplatňovať aj systém dvoch rozhodcov ( obidvaja plnia funkciu hlavných aj čiarových rozhodcov ) alebo iného systému rozhodovania v stretnutiach, ktoré sú úplne pod ich jurisdikciou.

IV. Systém rozhodovania s videobránkovým rozhodcom je povinný len pre vybrané súťaže IIHF.

Pravidlo 5 – RIADIACI SUBJEKT A DISCIPLÍNA

I.“Riadiaci subjekt” je osobitný riadiaci orgán dozerajúci nad všetkými Odohranými stretnutiami. Okrem rozhodcov na každé stretnutie na šampionátoch a turnajoch IIHF dohliada aj inštruktor rozhodcov a prípadne disciplinárna komisia alebo jej zástupca. Konaním, ktoré vykazuje zjavné nedodržanie pravidiel hry, sa môže po stretnutí zaoberať aj príslušný riadiaci subjekt.

II.Funkcie a právomoci riadiacich subjektov sú uvedené v Disciplinárnom poriadku IIHF.

Pravidlo 6 – DOPING

I.Členstvo v IIHF zahŕňa prijatie Svetového antidopingového kódexu a požiadavku, aby politiky, pravidlá a programy členských národných asociácií boli v súlade s týmto kódexom.

II. Protokol a podrobnosti o dopingových normách a postupoch sú uvedené v lekárskych predpisoch IIHF.

Pravidlo 7 – TERMINOLÓGIA

AGRESOR – Hráč v šarvátke, ktorý udiera protivníka, ktorý sa buď nechce alebo sa nevie brániť.

ASPOŇ MENŠÍ – Ak opis trestu obsahuje výraz “aspoň menší”, za tento priestupok môže byť uložený aj väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre.

BRÁNKOVÁ ČIARA / ČIARA PRE ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE – Červená čiara v koncových pásmach ihriska medzi bočnými mantinelmi má dve časti. Jedna časť tejto čiary medzi bránkovými žŕdkami sa nazýva bránková čiara, a dve časti, ktoré sú medzi bránkovou žŕdkou a bočným mantinelom, sa nazývajú čiary pre zakázané uvoľnenie.

BREJK – Situácia počas hry, ktorá sa vyznačuje všetkými týmito kritériami:

1.Útočiaci hráč má puk pod kontrolou alebo je v pozícii, že môže získať voľný puk a korčuľovať smerom k súperovmu brankárovi;

2.Medzi útočiacim hráčom a súperovou bránkou nie je nijaký protihráč;

3.Celý puk je za modrou čiarou von z obranného pásma útočiaceho hráča;

4.Útočiaci hráč má možnosť dosiahnuť gól.

CELOTVÁROVÁ MASKA ( BRANKÁR ) – Alebo korčuliarska prilba s ochranným košíkom alebo celohlavová ochranná prilba.

FUNKCIONÁR TÍMU – Ktorýkoľvek člen tímu na hráčskej lavici, ktorý nemá oblečený hráčsky dres (ich počet nie je ohraničený), vrátane trénera, asistentov trénerov, pracovníkov zodpovedných za výstroj a tréningový proces, atď.

HRACIA PLOCHA – Trojrozmerný priestor tvorený ľadovou plochou ohraničenou mantinelmi a ochranným sklom, nie však obmedzená výškou skla a mantinelov.

HRÁČI – Rozumejú sa korčuliari ( obrancovia a útočníci ) a brankári.

MENŠÍ TREST / MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU – Menší trest je trest, ktorý trvá dve minúty a ukladá sa konkrétnemu hráčovi. Menší trest pre hráčsku lavicu je tiež dvojminútový trest, ktorý sa ukladá tímu bez určenia konkrétneho hráča. Menší trest pre hráčsku lavicu môže odpykať ľubovoľný korčuliar, ktorý bol na ľadovej ploche v momente prerušenia hry alebo v iných prípadoch stanovených týmito pravidlami.

OCHRANNÝ KOŠÍK ( KORČULIAR ) – celotvárová maska, pripojená k prilbe korčuliara, ktorá zakrýva celú tvár.

PRIEBEH STRETNUTIA – Úsek hry, keď je zapnutý časomer.

PUK POD KONTROLOU / MAŤ PUK

Puk pod kontrolou má hráč vtedy, ak ho vedie svojou hokejkou alebo ho ovláda svojou rukou alebo nohou . Ak sa takto vedený puk dotkne iného hráča alebo jeho výstroja, alebo sa dotkne bránky, alebo sa stane voľný, potom sa už tento hráč nepovažuje za hráča, ktorý má puk pod kontrolou.

Hráč, okrem brankára, ktorý sa posledný dotkol puku, sa považuje za hráča, ktorý má puk. Tento hráč môže byť napadnutý dovoleným spôsobom bezprostredne potom, ako stratil puk.

RIADIACI SUBJEKT – Riadiaci alebo represívny orgán, ktorý dohliada na správanie sa hráčov a funkcionárov tímov počas stretnutia.

ROZHODCA – Hlavný rozhodca alebo čiarový rozhodca.

ŠARVÁTKA – Incident, v ktorom súperi iniciujú vzájomný fyzický kontakt nešportovým spôsobom.

TRÉNER – Tréner je funkcionár tímu zodpovedný za všetky rozhodnutia, ktoré súvisia s hrou jeho tímu počas stretnutia, vrátane taktiky, striedania hráčov, určovania hráčov na odpykanie trestov pre brankára a menších trestov pre hráčsku lavicu, a na vykonanie samostatných nájazdov.

Jeho činnosť počas stretnutia ( začína sa dve hodiny pred úvodným vhadzovaním puku až po záverečnú sirénu označujúcu koniec stretnutia, vrátane akýchkoľvek predĺžení a/alebo samostatných nájazdov po predĺžení) zahŕňa všetky priame a/alebo nepriame komunikácie, prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, s funkcionármi tímu a rozhodcami, ktoré priamo a/alebo nepriamo súvisia s priebehom stretnutia.

ÚTOČNÁ POLOVICA / OBRANNÁ POLOVICA – Oblasť, ktorá je daná rozdelením hracej plochy strednou červenou čiarou na dve rovnaké časti. Tím, ktorý je najbližšie ku svojej bránke, je na obrannej polovici, zatiaľ čo tím, vzdialenejší od svojej bránky, je na útočnej polovici.

ÚZEMNÁ VÝHODA – Cieľom každého rozhodnutia, ktoré posunie miesto vhadzovania bližšie k obrannému pásmu, je neposkytnutie územnej výhody družstvu, ktoré spôsobilo prerušenie hry.

ZLOMENÁ HOKEJKA – Hokejka, ktorá nie je úplne v poriadku, má zlomenú čepeľ alebo rúčku, alebo už nemá správnu dĺžku.

2. ČASŤ – IHRISKO

PREHĽAD – Ľadový hokej sa hrá na ohraničenej ľadovej ploche s vyznačením podľa pravidiel. Ihrisko musí byť postavené tak, aby bolo v prvom rade bezpečné pre hráčov aj pre divákov. Spôsob vyznačenia všetkých častí ihriska je uvedený v týchto pravidlách a marketingových predpisoch IIHF.

Akékoľvek úpravy týchto smerníc pre akékoľvek podujatia IIHF musí schváliť IIHF. Smernice a požiadavky na vybavenie zimného štadióna možno nájsť v príslušných manuáloch.

Pravidlo 8 – ĽADOVÁ PLOCHA / VHODNOSŤ

I.Ľadový hokej sa hrá na bielej ľadovej ploche nazývanej ihrisko. Jeho vhodnosť na stretnutie musia posúdiť rozhodcovia stretnutia.

II.Ľadová plocha musí byť pripravená z vody a chemikálií tak, aby sa zmrazením zabezpečila rovnaká kvalita a stabilná teplota celej plochy pomocou spoľahlivého chladiaceho systému.

III. V prípade, že pred alebo počas stretnutia sa poškodí niektorá časť ľadovej plochy alebo ihriska, rozhodcovia okamžite prerušia hru, a predtým, ako stretnutie bude pokračovať, zabezpečia potrebné opravy.

IV. Ak by oprava mohla trvať neprimerane dlho, rozhodcovia majú možnosť poslať tímy do svojich šatní dovtedy, kým ihrisko nebude spôsobilé pre pokračovanie stretnutia. Stretnutie môže pokračovať až v tedy, keď sa problém s ľadovou plochou alebo ihriskom vyrieši tak, že bude vyhovovať aj z hľadiska kvality aj bezpečnosti hráčov.

V.Ak potreba opravy nastane počas posledných päť minút hracieho času tretiny, hlavný rozhodca má právo poslať tímy do svojich šatní a ihneď začať prestávku medzi tretinami. Zvyšok hracieho času predchádzajúcej tretiny po uplynutí času prestávky sa dohrá po oprave. Po začatí hry budú tímy hrať na tých stranách, ako hrali v čase, keď bolo stretnutie prerušené. Po odohraní zvyšku predchádzajúcej tretiny si tímy vymenia strany a bez akejkoľvek prestávky pokračujú v stretnutí.

VI. Ak sa nad hracou plochou zníži viditeľnosť vplyvom hmly alebo z iného dôvodu, hlavný rozhodca nedovolí pokračovať v stretnutí dovtedy, kým prostredie na štadióne nebude vhodné a bezpečné tak pre hráčov ako aj pre divákov.

Pravidlo 9 – HRÁČSKE LAVICE

I.Aj keď hráčske lavice nie sú súčasťou ľadovej plochy, považujú sa za súčasť ihriska a podliehajú všetkým pravidlám týkajúcich sa ľadovej plochy.

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_019

II. Na každej hráčskej lavici môžu byť iba hráči v dresoch a najviac osem funkcionárov tímu.

III. Hráčske lavice obidvoch tímov musia mať rovnaké rozmery a kvalitu, aby neponúkali výhody ani jednému tímu.

IV. Každá hráčska lavica sa musí začínať 2 m od strednej červenej čiary a musí byť 10 m dlhá a 1,5 m široká.

V. Hráčska lavica musí mať dvoje dvierok, na každom konci lavice jedny.

VI. Hráčske lavice musia byť umiestnené na rovnakej strane klziska, oproti ich trestným laviciam a oproti lavice funkcionárov mimo ľadovej plochy.

VII. Tímy musia používať tú istú hráčsku lavicu počas celého stretnutia.

VIII.Hráčske lavice musia byť uzavreté zo strany divákov zo všetkých troch strán, a poskytujú priamy prístup na ľadovú plochu iba hráčom.

IX. Právo výberu hráčskej lavice má tím, ktorý je považovaný v stretnutí za domáci tím.

Pravidlo 10 – TRESTNÉ LAVICE

I.Trestné lavice, jedna pre každý tím, musia byť umiestnené po obidvoch stranách lavice funkcionárov mimo ľadovej plochy a naproti ich hráčskych lavíc. Musia mať rovnaké rozmery a kvalitu, aby neponúkali výhody ani jednému tímu.

II.Tímy musia používať tú trestnú lavicu, ktorá je oproti ich hráčskej lavice a musia používať tú istú trestnú lavicu počas celého stretnutia.

III.Každá trestná lavica musí mať iba jedny dvierka, a to pre vstup aj výstup, a musí ju obsluhovať iba trestomerač.

IV. Na trestnú lavicu má povolený prístup iba trestomerač, potrestaní korčuliari a rozhodcovia stretnutia.

V. Obidve trestné lavice musia byť umiestnené v strednom pásme.

Pravidlo 11 – PREDMETY NA ĽADOVEJ PLOCHE

I. Ľadová plocha je určená len pre hráčov a rozhodcov. Prítomnosť predmetov na ľadovej ploche, ktoré k nej nepatria alebo nie sú jej príslušenstvom, je prísnejezakázaná. Poškodenie príslušenstva ihriska akýmkoľvek spôsobom je dôvodom na okamžité prerušenie hry. Stretnutie nesmie pokračovať dovtedy, kým z ľadovej plochy nie sú tieto predmety odstránené a hracia plocha nie je opäť pripravená na hru.

Pravidlo 12 – ROZMERY IHRISKA

I.Na vrcholných podujatiach IIHF sú rozmery ihriska stanovené takto: dĺžka je 60m a šírka je 26 až 30m.

II.Rohy ihriska musia byť zaoblené v tvare kružnice s polomerom 7 až 8,5m.

III. V krajinách, kde rozmery ihriska nezodpovedajú Pravidlám 12-I. a 12-II., iné rozmery sú povolené iba po schválení na IIHF pred súťažou, akciou alebo pred stretnutím.

IV. Pre svetové šampionáty IIHF musia mať ľadové plochy tieto rozmery: dĺžka 60 metrov a šírka 30 metrov.

Pravidlo 13 – MANTINEL

I.Ihrisko musí byť ohraničené bielym plastovým alebo dreveným mantinelom.

II. Medzery medzi dielcami mantinelu môžu byť široké najviac 3 mm.

III. Mantinel musí byť skonštruovaný tak, aby bol na strane od ľadovej plochy hladký a bez akýchkoľvek prekážok, ktoré by hráčom mohli spôsobiť zranenie alebo zapríčiniť neprirodzené zmeny smeru puku.

IV. Výška mantinelu má byť 107 cm od povrchu ľadovej plochy.

V.Na spodnej časti mantinelu pozdĺž celého ihriska musí byť pripevnená žltá okopávacia lišta. Má byť vysoká 15 – 25 cm od vrchnej časti ľadovej plochy.

VI. Na hornej časti mantinelu pozdĺž celého ihriska musí byť pripevnený modrý kryt označujúci oblasť, kde sa končí horná časť mantinelu a začína ochranné sklo nad mantinelom. Tento kryt by mal byť 110 cm od betónového podkladu ľadovej plochy.

Pravidlo 14 – OCHRANNÉ SKLO

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_020

Všetky rozmery sú v cm.

I. Nad hornou časťou mantinelu musia byť pripevnené tabule z priehľadného a trvanlivého skla alebo z iného podobného materiálu hrubého 12 až 15 mm. Tabule skla a jeho podpery musia byť upravené tak, aby umožnili kedykoľvek opravu alebo výmenu. Je to jedna z povinných súčastí šampionátov IIHF.

II.Ochranné sklo umiestnené nad mantinelom na koncoch ihriska za bránkami musí mať výšku 2,4 m a musí presahovať najmenej 4 m od čiary pre zakázané uvoľnenie smerom k modrej čiare, a 1,8 m vysoké na pozdĺžnych bočných stranách ihriska, s výnimkou hráčskych lavíc.

III.Ochranné sklo nie je povolené pred hráčskymi lavicami, ale ochranné sklo musí byť inštalované za hráčskymi lavicami a po bokoch hráčskych a trestných lavíc, jeho výška má zodpovedať Pravidlu 14 – II.. Na všetkých miestach, kde je ochranné sklo prerušené, musí byť čalúnenie v celej výške skla.

IV. Ochranné sklo a jeho podpery musia byť umiestnené na strane smerom od hracej plochy.

V. Šírka medzier medzi tabuľami ochranného skla nesmie byť väčšia ako 5 mm.

VI. V ochrannom skle po celom obvode ihriska nesmú byť nijaké otvory. Jeden kruhový otvor s priemerom 10 cm je povolený iba na ochrannom skle pred lavicou funkcionárov mimo ľadovej plochy.

VII.Tabule ochranného skla musia byť inštalované takým spôsobom, že jednu tabuľu možno vymeniť bez ohrozenia celistvosti všetkých ostatných.

Pravidlo 15 – OCHRANNÉ SIETE

I.Nad mantinelom a ochranným sklom za obidvomi bránkami musí byť zavesená ochranná sieť s primeranou výškou, ktorá na bokoch hracej plochy siaha aspoň po čiary pre zakázané uvoľnenie.

II. Ochranná sieť za obidvomi bránkami je povinnou súčasťou pre šampionáty IIHF.

Pravidlo 16 – DVIERKA

I.Všetky dvierka umožňujúce vstup na ľadovú plochu sa musia otvárať smerom od ľadovej plochy.

II. Medzery medzi dvierkami a mantinelom môžu byť široké najviac 5 mm.

Pravidlo 17 – VYZNAČENIE ĽADOVEJ PLOCHY/PÁSMA

I.Ľadová plocha musí byť priečne rozdelená pomocou piatich čiar, vyznačených na ľadovej ploche, pokračujúcich na mantineli až po horný kryt mantinelu: je to čiara pre zakázané uvoľnenie, modrá čiara, stredná červená čiara, modrá čiara a čiara pre zakázané uvoľnenie.

II.Tri prostredné čiary rozdeľujú ihrisko tri pásma nazývané obranné pásmo, stredné pásmo a útočné pásmo. Pásma sú vymedzené takto: čiara pre zakázané

uvoľnenie po modrú čiaru, modrá čiara po druhú modrú čiaru, modrá čiara po čiaru pre zakázané uvoľnenie. Vzdialenosti medzi čiarami sa merajú od stredu každej čiary

III.Stredná červená čiara rozdeľuje ihrisko na dve polovice. Musí mať šírku 30 cm, z ľadovej plochy pokračuje na mantinel a siaha od okopávacej lišty až po modrý kryt na hornej časti mantinelu. Ak je na mantineli povolená reklama, čiara musí byť vyznačená aspoň na okopávacej lište.

IV. Vo vzdialenosti 4 m od rovnej časti zadného mantinelu ( nie v oblúkoch) sú na obidvoch koncoch hracej plochy 5 cm široké červené čiary pre zakázané uvoľnenie.

V. Vo vzdialenosti 22,86 m od rovnej časti zadného mantinelu sú na obidvoch koncoch hracej plochy 30 cm široké modré čiary. Z ľadovej plochy pokračujú na mantinel a siahajú až po modrý kryt na hornej časti mantinelu. Ak je na mantineli povolená reklama, čiary musia byť vyznačené aspoň na okopávacej lište.

VI. Na nekrytých ihriskách všetky čiary musia byť vyznačené 5cm širokými čiarami.

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_022

Pravidlo 18 – VYZNAČENIE ĽADOVEJ PLOCHY / BODY NA VHADZOVANIE AKRUHY

I.Na ľadovej ploche je deväť bodov na vhadzovanie puku. Sú to jediné miesta, kde môže rozhodca vhadzovať puk po prerušení hry.

II.Všetky body na vhadzovanie puku musia mať červenú farbu, s výnimkou stredného bodu na vhadzovanie puku, ktorý musí mať modrú farbu.

III. Presne v strede ihriska musí byť na ľadovej ploche vyznačený modrý bod s priemerom 30 cm. Tento bod je stredom modrej kružnice s polomerom 4,5 m, ktorá má šírku 5 cm. Tým je určený stredný bod na vhadzovanie puku.

Všetky rozmery sú v cm.

IV. V strednom pásme musia byť vyznačené štyri body na vhadzovanie puku s priemerom 60 cm. Pri každej modrej čiare vo vzdialenosti 1,5 m musia byť vyznačené dva body na vhadzovanie puku. Vzdialenosť týchto bodov od pozdĺžnej osi hracej plochy, vedenej medzi stredmi obidvoch bránkových čiar, má byť rovnaká ako vzdialenosť bodov na vhadzovanie puku v obidvoch koncových pásmach.

V. Štyri body na vhadzovanie puku s priemerom 60 cm a červené kružnice so šírkou čiary 5 cm s polomerom 4,5 m, so stredom na týchto bodoch, musia byť vyznačené v obidvoch koncových pásmach na obidvoch stranách bránky. Na protiľahlých stranách týchto bodov na vhadzovanie puku musí byť vyznačené dvojité “L”.

VI. Body na vhadzovanie puku musia byť vo vzdialenosti 6 metrov od každej čiary pre zakázané uvoľnenie. Vzdialenosť týchto bodov od pozdĺžnej osi hracej plochy, vedenej medzi stredmi obidvoch bránkových čiar, má byť 7 metrov. Každý bod je stredom koncového bodu na vhadzovanie puku.

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_023_a

Všetky rozmery sú v cm.

Pravidlo 19 – VYZNAČENIE ĽADOVEJ PLOCHY / POLKRUHOVÉ ÚZEMIA

I.Na ľadovej ploche sú vyznačené tri polkruhové územia: jedno pre každého brankára pred jeho bránkou, a jedno pre rozhodcov pred lavicou funkcionárov mimo ľadovej plochy.

II.Územie rozhodcov pred lavicou funkcionárov mimo ľadovej plochy je vyznačené 5 cm širokou červenou čiarou polkruhom s polomerom 3 m. Do tohto územia počas prerušenej hry a vzájomnej konzultácii rozhodcov nesmú vstúpiť nijakí hráči.

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_023_b

III.Pred každou bránkou musí byť 5 cm širokou červenou čiarou vyznačené bránkovisko.

IV. Ľadová plocha v bránkovisku musí mať svetlomodrú farbu. Vnútorná plocha bránky od bránkovej čiary k zadnej časti bránkovej konštrukcie musí mať bielu farbu.

V. Bránkovisko, vrátane čiary bránkoviska, je trojrozmerný priestor siahajúci po najvyšší bod bránkovej konštrukcie.

VI. Bránkovisko musí byť vyznačené takto:

1.Červený polkruh s polomerom 180 cm a šírkou čiary 5 cm so stredom v strede bránkovej čiary;

2.Na ploche bránkoviska sú vyznačené dva červené symboly v tvare písmena „L“ s dĺžkami strán 15 cm;

3.Symboly “L” (šírka čiary 5 cm) sú vyznačené vo vzdialenosti 122cm od čiary pre zakázané uvoľnenie na ploche bránkoviska a dotýkajú sa vnútornej hrany čiary polkruhu.

VII. Meranie všetkých rozmerov bránkoviska sa musí vykonávať od vonkajšej hrany čiary bránkoviska, pretože plocha čiary je súčasťou bránkoviska.

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_024
Všetky rozmery sú v cm.

Pravidlo 20 – BRÁNKY

I.Každé ihrisko musí mať dve bránky, po jednej na každej strane ihriska.

II.Každá bránka sa skladá z bránkovej konštrukcie a siete.

III.Otvorená strana bránky musí smerovať do stredu ľadovej plochy.

IV.Bránky musia byť umiestnené v strede medzi čiarami pre zakázané uvoľnenie a musia byť osadené do ľadovej plochy tak, aby sa počas hry nepohybovali. Pre najvyššie úrovne súťaží IIHF musia byť bránky s pružnými ohybnými kolíkmi. Takéto bránky sa dôrazne odporúčajú aj pre ďalšie podujatia, pretože umožňujú posunutie bránky po každom priamom silnejšom kontakte. Otvory pre kolíky v ľadovej gól musí byť umiestnené presne na čiarach pre zakázané uvoľnenie.V.Zvislé žŕdky bránky siahajú do výšky 122 cm nad ľadovou plochou a sú od seba vzdialené 183 cm (vnútorný rozmer). Zvislé žŕdky a vodorovná horná žŕdka, ktorá ich spojuje, musia byť zhotovené rúrkového oceľového materiálu s vonkajším priemerom 5 cm podľa schváleného vzoru.

VI. Zvislé žŕdky a vodorovná horná žŕdka musia mať červenú farbu. Všetky ostatné časti bránkovej konštrukcie musia byť biele.

VII. Bránky musia mať rám na pripevnenie siete, ktorého hĺbka je najviac 112 cm a najmenej 60 cm. Farba rámu je biela.

VIII Sieť z bieleho nylónového špagátu musí byť pripevnená na zadnej časti bránkovej konštrukcie tak, aby zadržala puk v bránke, ktorý do nej vnikol spredu cez bránkovú čiaru.

IX. Rozhodcovia sú povinní kontrolovať bránkové siete pred začiatkom každej tretiny. Hra sa nesmie začať dovtedy, kým poškodená sieť nie je opravená.

X.Vnútorné časti bránkovej konštrukcie, okrem hornej a zvislých žŕdok, musia byť pokryté bielym čalúnením. Čalúnenie, ktoré je na konštrukcii pri ľadovej ploche, sa začína najmenej 10 cm od zvislých žŕdok a má byť pripevnené tak, aby nemohlo zabrániť vniknutiu celého puku za bránkovú čiaru.

3. ČASŤ – TÍMY A HRÁČI

PREHĽAD – Ľadový hokej je súťažná hra medzi dvoma tímami pod vedením rozhodcov.

Kvôli jednoduchosti sú všetky články týchto pravidiel písané v mužskom rode, ale platia aj pre ženský hokej. Výnimky sú uvedené v texte.

Pravidlo 21 – ZLOŽENIE TÍMU

I.Na začiatku stretnutia každý tím musí poslať na ľadovú plochu päť korčuliarov a jedného brankára.

Pravidlo 22 – ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU

I.Ak sú obidva tímy na ľadovej ploche a jeden tím z akéhokoľvek dôvodu odmieta hrať, aj keď bol vyzvaný hlavným rozhodcom, hlavný rozhodca musí napomenúť kapitána tohto tímu a poskytnúť tomuto tímu 30 sekúnd na to, aby začal alebo pokračoval v hre. Ak po skončení tohto času tím stále odmieta hrať, hlavný rozhodca uloží tímu menší trest pre hráčsku lavicu. Pri opakovaní tohto prípadu hlavný rozhodca musí stretnutie prehlásiť za skončené a incident oznámiť riadiacemu subjektu.

II. Ak tím, ktorý nie je na ľadovej ploche, odmieta prísť na ľadovú plochu a začať hru, aj keď bol na to vyzvaný hlavným rozhodcom prostredníctvom kapitána, manažéra alebo trénera, hlavný rozhodca poskytne tomuto tímu dve minúty na to, aby znova pokračovalo v hre. Ak tím bude v rámci týchto dvoch minút pokračovať v hre, uloží hlavný rozhodca tímu, ktorý sa previnil, menší trest pre hráčsku lavicu. Ak po skončení tohto času tím odmieta prísť na ľadovú plochu, hlavný rozhodca musí prehlásiť stretnutie za skončené a incident oznámiť riadiacemu subjektu.

III.Stretnutie sa skončí prehrou tímu, ktorý odmietne začať hrať s predpísaným počtom hráčov na ľadovej ploche.

IV. Stretnutie sa končí prehrou tímu, ktorý nedokáže pokračovať v hre s prepísaným počtom hráčov na ľadovej ploche, pretože jeho hráči bolo v priebehu hry potrestaní alebo zranení.

V.Ak tím odmietne účasť v samostatných nájazdoch po predĺžení, víťazom stretnutia sa stane tím súpera.

Pravidlo 23 – NEPLATNÝ HRÁČ ( NEOPRÁVNENÝ ŠTART HRÁČA )

I.Aby mohol hráč nastúpiť na stretnutie, musí spĺňať kritériá IIHF a jeho členskej národnej asociácie. Musí spĺňať požiadavky na štátnu príslušnosť a vek, a byť uvedený v zozname hráčov na príslušné podujatie a v Zápise o stretnutí.

II. Určujúcim faktorom pre určenie neplatného hráča je jeho meno ( nie číslo na jeho drese ) správne uvedené v zostave hráčov tímu.

III. Ak sa zistí, že na ľadovej ploche bol neplatný hráč a tím dosiahol gól, pričom sa táto skutočnosť zistí ešte predtým, ako bolo uskutočnené vhadzovanie puku na strednom bode na vhadzovanie puku, tento gól nesmie byť uznaný. Všetky predtým dosiahnuté góly tímu s neplatným hráčom ostávajú v platnosti.

IV. Ak bol hráčovi uložený trest a počas odpykávania trestu sa zistí, že je to neplatný hráč, tento hráč musí odísť z hry a na trestnej lavici ho na zvyšok trestu nahradí korčuliar, ktorého prostredníctvom kapitána určí tréner.

V.Ak sa počas stretnutia zistí, že niektorý hráč hrá neoprávnene, okamžite musí opustiť stretnutie, pričom nebude uložený nijaký trest.

VI. Všetky prípady, týkajúce sa neplatných hráčov, budú oznámené Riadiacemu subjektu.

Pravidlo 24 – HRÁČI V DRESOCH

I.Šesťdesiat minút pred začiatkom stretnutia zástupca každého tímu musí poskytnúť zapisovateľovi zostavu (zoznam mien hráčov a zodpovedajúcich čísiel ich dresov), vrátane mien kapitána a náhradných kapitánov.

II.Na turnajoch IIHF, najneskôr dve minúty pred začiatkom hry, zástupca z každého tímu musí potvrdiť zostavu, lebo hráči pred úvodným vhadzovaním puku môžu byť do zostavy pridaní alebo zo zostavy vyčiarknutí.

III.Po začatí hry nie sú povolené nijaké zmeny alebo doplnky, výnimkou je iba tretí brankár.

IV. Bez súhlasu rozhodcu nesmie vstúpiť na ľadovú plochu nijaký funkcionár tímu ( tréner, asistent trénera, generálny manažér, alebo iný funkcionár ), výnimkou je iba funkcionár, ktorý ide ošetriť zraneného hráča.

V. Pre stretnutie každý tím môže dať do zostavy najviac 20 korčuliarov a dvoch brankárov.

VI. Aby hráči mohli hrať v stretnutí, musia mať hráčsku hokejku, hráčske korčule a mať na sebe kompletný výstroj. Kompletný výstroj obsahuje hokejku, korčule, ochranný výstroj a dres svojho tímu.

VII. Okrem rukavíc, prilby a brankárskych chráničov nôh musí byť ochranný výstroj pod dresom hráča.

VIII.Nijaký hráč sa nesmie rozcvičovať na ľadovej ploche na konci tretiny alebo po prerušení hry.

IX. Byť uvedení v Zápise o stretnutí a hrať môžu iba oprávnení hráči.

X.Hráči, ktorí sú nominovaní na turnaj alebo iné podujatie, ale ktorí nie sú uvedení v Zápise o stretnutí, sa môžu zúčastniť na predzápasovom rozcvičení na ľadovej ploche.

Pravidlo 25 – KÁDER TÍMU ( REALIZAČNÝ TÍM )

I.Každý tím musí mať na hráčskej lavici jedného hlavného trénera a aspoň jedného kvalifikovaného trénera alebo zdravotníka spôsobilého ošetriť zranených hráčov.

Pravidlo 26 – FUNKCIONÁRI TÍMU A ICH TECHNICKÉ VYBAVENIE

I.Nijaký funkcionár tímu, ktorý je počas stretnutia na hráčskej lavici alebo v jej blízkosti, nesmie okrem rádiového spojenia s asistentom trénera v novinárskej lóži používať akékoľvek iné technické pomôcky. To sa týka videotechniky, počítačov, smartfónov alebo iných foriem elektronickej podpory a konzultácií.

Pravidlo 27 – HRÁČI NA ĽADOVEJ PLOCHE POČAS HRY

I.Tímy nesmú mať na ľadovej ploche počas hry menej ako štyroch hráčov ( jeden brankár a traja korčuliari, ako dôsledok uložených trestov ) alebo viac ako šesť

hráčov ( jeden brankár a päť korčuliarov, alebo šesť korčuliarov ).

II.Šiestimi hráčmi tímu na ľadovej ploche sú brankár, pravý obranca, ľavý obranca, ľavé krídlo, stredný útočník a pravé krídlo. Korčuliari sa môžu po ľadovej ploche pohybovať a hrať akýmkoľvek spôsobom, bez ohľadu na svoje postavenie v zostave tímu.

III.Tím smie mať počas hry na ľadovej ploche iba jedného brankára. Tohto brankára možno z ľadovej plochy odvolať a nahradiť ho ďalším korčuliarom, ktorý však nemá výhody brankára, menovite výstroj, zaľahnutie puku a fyzický kontakt s protihráčmi.

Pravidlo 28 – KAPITÁN A NÁHRADNÝ KAPITÁN

I. Každý tím musí určiť kapitána a nie viac ako dvoch náhradných kapitánov z radov korčuliarov a uviesť ich do Zápisu o stretnutí. Tím sa nemôže vzdať funkcie kapitána a na stretnutie určiť troch náhradných kapitánov.

II. Tím počas stretnutia nesmie zmeniť svojho kapitána alebo náhradných kapitánov. Ak je kapitán vyradený z hry, alebo nemôže hrať v stretnutí pre svoje zranenie, jeho povinnosti preberá jeden z náhradných kapitánov.

III. Na viditeľnom mieste na prednej strane dresu musí mať kapitán písmeno “C” a náhradní kapitáni písmeno “A”. Písmená musia byť vysoké 8 cm a ich farba sa musí výrazne odlišovať od farby dresu.

IV. Len takto označení hráči, ak nie sú potrestaní, majú na ľadovej ploche právo diskutovať s hlavným rozhodcom o výklade pravidiel súvisiacich s priebehom hry.

V. Ak je na ľadovej ploche kapitán aj náhradný kapitán, právo na rozhovor s hlavným rozhodcom má iba kapitán.

VI. Ak kapitán alebo náhradný kapitán nie je na ľadovej ploche, nesmie opustiť hráčsku lavicu, aby diskutoval s hlavným rozhodcom o akejkoľvek situácii. Hráčsku lavicu smie opustiť iba vtedy, ak ho pozve hlavný rozhodca. Ak kapitán opustí hráčsku lavicu bez pozvania, rozhodca ho pošle späť a trénera upozorní, že pri opakovaní tohto priestupku uloží osobný trest.

VII. Protest proti uloženiu trestu sa nepovažuje za žiadosť o výklad pravidiel a trestá sa uložením osobného trestu.

4. ČASŤ – VÝSTROJ KORČULIAROV

PREHĽAD: Výstroj korčuliarov sa skladá z hokejok, korčúľ, chráničov a dresov. Všetky chrániče, s výnimkou rukavíc, prilby a korčúľ musia byť úplne pod vrchným oblečením. Výstroj musí spĺňať bezpečnostné normy a môže byť použitý iba na ochranu korčuliarov, nie je určený na posilnenie alebo zlepšenie herných schopností hráča, a nesmie spôsobiť zranenie protihráčov. Všetci hráči počas predzápasového rozcvičenia na ľadovej ploche musia mať na sebe kompletný výstroj, vrátane prilby.

Pravidlo 29 – NEDOVOLENÝ A NEBEZPEČNÝ VÝSTROJ

I.Nedovolený výstroj je taký výstroj, ktorý nevyhovuje normám IIHF, považuje sa za neprijateľný pre hru, je klasifikovaný ako nebezpečný výstroj, a na ktorý sa vzťahujú tresty uvedené v Pravidle 128.

II.Hlavný rozhodca môže kedykoľvek požiadať o premeranie ktorejkoľvek súčasti výstroja. Ak sa meraním zistí, že výstroj nie je v súlade s normami IIHF v rámci pravidiel uvedených nižšie, bude považovaný za nebezpečný výstroj a musí byť odobraný.

III.Hráča, ktorý používa nebezpečný výstroj, hlavný rozhodca pošle na hráčsku lavicu a hlavný rozhodca hráča aj jeho tím napomenie. Hráč nesmie pokračovať v hre dovtedy, kým si nedovolený výstroj neupraví alebo neodstráni.

IV. Za nebezpečný výstroj sa považuje nosenie ochranného štítu akýmkoľvek spôsobom, ktorým môže spôsobiť protihráčovi zranenie, nosenie nebezpečných doplnkov, používanie nebezpečných alebo nedovolených korčúľ alebo hokejok, nenosenia výstroja pod oblečením (s výnimkou rukavíc, prilby a brankárskych chráničov nôh) a vyrezanie dlaňovej časti z jednej alebo obidvoch rukavíc.

Pravidlo 30 – CHRÁNIČE LAKŤOV

I.Chrániče lakťov musia byť pokryté mäkkou gumovou špongiovou vrstvou alebo ochrannou vrstvou z podobného materiálu hrubou najmenej 12,7 mm.

Pravidlo 31 – CHRÁNIČE TVÁRE

I.Sú dva typy povolených chráničov tváre, ktoré môžu byť pripojené k prednej časti korčuliarovej prilby: celotvárová maska a ochranný štít.

II. Ochranný štít musí kryť oči a musí siahať vpredu a aj na bočných stranách až po úroveň spodnej časti nosa.

III.Všetky národné asociácie, ktoré sa zúčastňujú na šampionátoch IIHF, musia zabezpečiť, aby ich hráči používali prilby, a na nich mali pripevnené ochranné štíty alebo celotvárové masky, určené výrobcami pre ľadový hokej.

IV. Hráči mužského pohlavia narodení po 31. decembri 1974, musia mať na prilbe aspoň ochranný štít.

V. Všetky hráčky ženského hokeja musia nosiť prilbu s celotvárovou maskou.

VI. Všetci hráči, ktorí majú 18 rokov a sú mladší, bez ohľadu na to, na akých podujatiach sa zúčastňujú, musia mať celotvárovú masku skonštruovanú tak, aby cez otvory masky neprenikol ani puk ani čepeľ hokejky.

VII. Korčuliari smú používať iba bezfarebné ochranné štíty alebo celotvárové masky.

VIII.Korčuliar, ktorému ochranný štít alebo celotvárová maska praskne alebo sa zlomí, môže dokončiť svoju hernú akciu, ale po odchode z ľadovej plochy musí poškodenú ochranu tváre opraviť alebo nahradiť predtým, ako sa vráti späť na ľadovú plochu.

Pravidlo 32 – NESVETIELKUJÚCI MATERIÁL

I.Nikto na ľadovej ploche nesmie mať na akejkoľvek časti výstroja alebo vonkajšieho oblečenia použitý svetielkujúci materiál.

Pravidlo 33 – RUKAVICE

I.Rukavice korčuliara musia kryť ruku a oblasť zápästia, a mať vhodný tvar.

II.Chrbty rukavíc musia byť z mäkkého materiálu a nesmú obsahovať iný materiál alebo predmety ako je všitá výplň.

Pravidlo 34 – PRILBA

I.Počas predzápasového rozcvičenia na ľadovej ploche a počas hry ( riadny hrací čas, predĺženie a samostatné nájazdy po predĺžení ) musia všetci korčuliari používať certifikovanú prilbu vyrobenú špeciálne pre ľadový hokej pripevnenú remienkom pod bradou.

II. Ak korčuliar počas predzápasového rozcvičenia na ľadovej ploche nemá na hlave prilbu na podujatí IIHF, náhradný rozhodca oznámi túto skutočnosť riadiacej autorite. Na národných podujatiach sa v takomto prípade postupuje podľa vlastných pravidiel.

III.Korčuliari musia mať prilbu na hlave tak, že dolná hrana prilby je vzdialená nad obočím korčuliara na šírku jedného palca, a medzi bradou a remienkom môže byť medzera najviac na šírku jedného palca.

IV. Korčuliar, ktorému počas hry spadne z hlavy prilba, nesmie ďalej pokračovať v hre a musí ihneď odísť na svoju hráčsku lavicu. Nesmie hľadať svoju prilbu na ľadovej ploche, aj keby si ju chcel bezpečne nasadiť späť na hlavu.

V. Korčuliar nesmie protihráčovi úmyselne zraziť prilbu z hlavy, aby ho zámerne vyradil z hry a prinútil ho odísť na hráčsku lavicu.

VI. Na prilbe korčuliara nesmú byť nijaké nápisy alebo obrázky. Môže tam byť číslo korčuliara, zhodujúce sa s číslom na jeho drese, alebo schválené reklamy.

VII. Korčuliari musia mať prilby na hlave aj keď sú na hráčskej alebo trestnej lavici, okrem prípadov, keď si čistia alebo opravujú svoju prilbu.

Pravidlo 35 – CHRÁNIČ KRKU / KORČULIAR

I.Hráči kategórií do 18 rokov a mladší, bez ohľadu na to, na akých podujatiach alebo turnajoch hrajú, musia nosiť chránič krku.

Pravidlo 36 – HOLENNÉ CHRÁNIČE

I.Holenné chrániče korčuliarov musia mať také rozmery, aby sa zmestili dovnútra bežných štulpní. K vyrábaným holenným chráničom nie sú povolené nijaké dodatky alebo výčnelky.

Pravidlo 37 – KORČULE / KORČULIAR

I.Korčule sa skladajú iba zo štyroch častí: topánka, držiak noža, nôž a šnúrky.

II.Topánka musí vyhovovať nohe korčuliara, nesmie byť neprimerane široká alebo dlhá, a nesmú byť na nej nijaké nástavce.

III.Nôž musí byť rovný, na obidvoch koncoch zaoblený a bezpečne pripevnený v držiaku. Nesmú byť na ňom zúbky, aké majú krasokorčuliari.

IV. Predná a zadná časť noža musí byť v držiaku prichytená tak, aby nepresahovali držiak. Nôž nesmie presahovať cez špičku alebo pätu topánky, ako to majú korčule pre rýchlokorčuliarov.

V.Na korčuliach nie sú povolené nijaké dodatočné mechanické prípravky, ktoré by umožňovali ovplyvniť rýchlosť alebo techniku korčuľovania.

VI. Šnúrky môžu mať ľubovoľnú, ale nesvetielkujúcu farbu, môžu byť zaviazané ľubovoľným spôsobom, ale ich dĺžka musí byť taká, aby sa nedotýkali ľadovej plochy.

Pravidlo 38 – HOKEJKA / KORČULIAR

I.Hokejky musia byť vyrobené z dreva alebo iného materiálu schváleného IIHF. Nesmú byť na nich nijaké výčnelky a nesmú mať nijaké ostré hrany.

II.Zakrivenie čepele hokejky korčuliarov nesmie presiahnuť 1,5 cm. Zakrivenie je dané dĺžkou kolmej priamky medzi čepeľou a spojnicou konca čepele s pätkou hokejky.

III.Hokejka môže mať iba jednu čepeľ a na nej jedno zakrivenie. Použitie hokejky s akýmkoľvek dvojitým zakrivením čepele nie je povolené.

IV.Rúčka hokejky musí byť rovná zhora až po začiatok čepele.

V.Horná časť dutej rúčky hokejky musí mať také zakončenie, ktoré neohrozuje ani hráča ani protihráčov. Ak chránič na hornom konci kovovej rúčky odpadne alebo sa odstráni, hokejka sa bude považovať za nedovolený a nebezpečný výstroj.

VI. Je zakázané vkladať akýkoľvek materiál do dutej rúčky hokejky kvôli zmene jej hmotnosti, pevnosti alebo účelu.

VII. Hokejky môžu byť obmotané na ktoromkoľvek mieste akoukoľvek nesvetielkujúcou lepiacou páskou. Nie je povolené používanie hokejok natretých svetielkujúcou farbou.

VIII.Nie je dovolené hrať so zlomenou hokejkou. Ak korčuliar počas hry zlomí svoju hokejku, jej zvyšky musí okamžite pustiť na ľadovú plochu.

IX. Korčuliar nesmie používať brankársku hokejku .

X.Korčuliar nesmie používať viac ako jednu hokejku.

XI. Korčuliar nesmie používať hokejku protihráča, ktorú získal tým, že ju zdvihne z ľadovej plochy alebo ju vezme protihráčovi z rúk.

XII. Maximálna dĺžka rúčky hokejky od jej hornej časti po pätku je 163 cm, maximálna šírka je 3 cm a maximálna hrúbka je 2,54 cm.

XIII. Maximálna dĺžka pozdĺž spodnej časti čepele hokejky od jej pätky k špičke je 32 cm, výška čepele môže byť v rozsahu 5 až 7,62 cm.

XIV.Výnimočne môže byť dĺžka hokejky väčšia, ak:(1) hráč je vysoký najmenej 200 cm; (2) písomnú žiadosť na jej použitie doručí na IIHF vo vhodnom predstihu pred podujatím, na ktorom ju chce použiť; (3) dĺžka rúčky nie je väčšia ako 165,1 cm.

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_033

Pravidlo 39 – PÁSKA

I.Na ochranu čepele hokejky možno použiť iba lepiacu pásku, ktorá sa obmotá okolo čepele. Nie je dovolené použitie akýchkoľvek iných lepiacich materiálov.

Pravidlo 40 – DRESY / KORČULIAR

I.Všetci hráči jedného tímu musia byť jednotne vystrojení dresmi, nohavicami, štulpňami a prilbami.

II.Všetky dresy tímu musia byť rovnaké, vrátane odznaku klubu na prednej strane, čísel na rukávoch dresu a na chrbte, a menovky na zadnej strane dresu.

III.Hráči nesmú manipulovať so svojimi dresmi akýmkoľvek spôsobom, napríklad strihaním ich ktorýchkoľvek častí, písaním alebo kreslením na dresy.

IV. Ak sú, podľa názoru rozhodcu, farby dresov súperiacich tímov tak podobné, že je možnosť omylov pri identifikovaní hráčov, domáci tím je povinný vymeniť svoje dresy.

V. Základná farba musí pokrývať približne 80% dresu a štulpní, okrem mien a čísel.

VI. Dresy sa musia nosiť zvonku na nohaviciach.

VII. Dresy musia priliehať na postavy hráčov a nesmú byť príliš voľné.

VIII.Dresy nesmú siahať po spodnú časť nohavíc a rukávy nesmú presahovať cez prsty rukavíc.

IX. Každý hráč musí mať na zadnej časti dresu číslo vysoké 25 až 30 cm, a čísla vysoké 10 cm na obidvoch rukávoch. Čísla môžu byť iba od 1 do 99 ( nie zlomky alebo desatinné čísla ).

X. Nijakí dvaja hráči tímu nesmú mať v jednom stretnutí rovnaké čísla.

XI. Hráči si nesmú po začiatku stretnutia zmeniť alebo vymeniť čísla dresu. Počas nejakého podujatia musia nosiť dresy s tými istými číslami.

XII. Jedinou výnimkou z Pravidla 40-XI. je situácia, ak je dres hráča znečistený krvou alebo sa počas hry znehodnotil. V takom prípade môže hráč so súhlasom rozhodcu opustiť ľadovú plochu a vymeniť dres s iným číslom a bez menovky.

XIII.Ak vlasy hráča sú také dlhé, že zakrývajú jeho menovku alebo číslo na drese, musí si ich dať pod prilbu alebo upraviť na konský chvost.

XIV.Urážlivé alebo oplzlé heslá a kresby kultúrneho, rasového a náboženského charakteru, sú zakázané na akejkoľvek časti výstroja.

XV. Na šampionátoch IIHF musia mať hráči na zadnej hornej strane dresu svoje priezvisko napísané 10 cm vysokými veľkými latinskými tlačenými písmenami, schválené pred stretnutím alebo pred turnajom.

XVI.Všetci hráči tímu musia mať na predzápasovom rozcvičení na ľadovej ploche rovnaký výstroj a čísla dresov, aké budú mať počas stretnutia.

XVII.Hráči, ktorí nespĺňajú tieto ustanovenia, nesmú byť nominovaní na stretnutia akýchkoľvek podujatí.

Pravidlo 41 – MERANIE HRÁČSKEHO VÝSTROJA

I.Hlavný rozhodca môže kedykoľvek požiadať o zmeranie akejkoľvek súčasti výstroja. Ak sa zistí, že nie je súlade s ustanoveniami pravidiel IIHF uvedenými nižšie, považuje sa za nedovolený alebo nebezpečný výstroj a nesmie byť použitý počas stretnutia dovtedy, kým nebude opravený alebo upravený podľa týchto pravidiel alebo noriem IIHF.

II.Nijaký gól nemožno odvolať, aj keď bol dosiahnutý nedovoleným výstrojom.

III.Meranie výstroja korčuliarov sa týka iba ich hokejok.

IV.Iba kapitán alebo náhradný kapitán tímu môže protestovať proti konkrétnemu rozmeru ľubovoľnej súčasti výstroja protihráča. Môže to urobiť v každom prerušení hry alebo pred začiatkom každej tretiny.

V.Hlavný rozhodca musí vykonať potrebné meranie výstroja ihneď. Ak je protest neoprávnený, tímu, ktorý žiadal o meranie výstroja, sa uloží menší trest pre hráčsku lavicu. Ak je protest oprávnený, hráčovi, ktorý sa previnil, musí byť uložený menší trest a nedovolený výstroj hlavný rozhodca vráti na hráčsku lavicu.

VI. O zmeranie výstroja počas jedného prerušenia hry môže požiadať iba jeden tím, ale počet žiadostí o meranie výstroja v priebehu stretnutia je neohraničený.

VII. Ak kapitán tímu oslabeného o dvoch hráčov v posledných dvoch minútach riadneho hracieho času stretnutia alebo kedykoľvek počas predĺženia požiada o zmeranie výstroja a meraním sa zistí, že výstroj je regulárny, nariadi hlavný rozhodca proti tímu, ktorý požiadal o meranie výstroja, trestné strieľanie. Ak je protest oprávnený, hráčovi, ktorý sa previnil, bude uložený menší trest.

VIII.Hráč, ktorého hokejka má byť meraná, musí ju mať v čase podania žiadosti o jej zmeranie vo svojich rukách. Tento hráč môže byť na hráčskej lavici alebo na ľadovej ploche, ale hlavný rozhodca musí mať možnosť vizuálne si overiť, že hokejka patrí tomuto hráčovi.

IX.Ak je meraná hokejka neregulárna, korčuliar, ktorý sa previnil, musí ihneď odísť na trestnú lavicu a inú regulárnu hokejku mu prinesie na trestnú lavicu jeho spoluhráč. Hlavný rozhodca vráti neregulárnu hokejku na hráčsku lavicu tímu, a ak tím túto hokejku upraví na správne rozmery, môže byť znovu použitá, a teda môže byť tiež znovu meraná.

X.Ak hlavný rozhodca nedokáže ani pomocou meracej šablóny zmerať zakrivenie čepele hokejky, posúdi hokejku ako neregulárnu a nechá ju odstrániť z hry. V takom prípade tímom nebudú uložené nijaké tresty.

XI. O zmeranie hráčskej alebo brankárskej hokejky možno požiadať kedykoľvek počas predĺženia alebo počas samostatných nájazdov po predĺžení alebo kedykoľvek od začiatku stretnutia až po jeho skončenie.

Pravidlo 42 – MERANIE HOKEJKY KORČULIARA / SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ

I.Kapitán môže požiadať o zmeranie hokejky aj v priebehu samostatných nájazdov po predĺžení.

II. Ak o meranie hokejky požiadal tím pred tým, ako súperov korčuliar vykonal samostatný nájazd, pričom sa zistí, že jeho hokejka je regulárna, tímu, ktorý požiadal o meranie, bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu, a korčuliar z tohto tímu musí odísť na trestnú lavicu. Od tohto momentu už nesmie za svoj tím vykonať nijaký samostatný nájazd. Potom môže korčuliar, ktorého hokejka bola zmeraná, vykonať svoj samostatný nájazd.

III. Ak meranie podľa Pravidla 42-II. ukáže, že hokejka je neregulárna, korčuliar, ktorý sa chystal vykonať samostatný nájazd, musí odísť na trestnú lavicu, a od tohto momentu už nesmie za svoj tím vykonať nijaký samostatný nájazd. Samostatný nájazd potom vykoná ďalší korčuliar.

IV. Kapitáni môžu žiadať o meranie hokejok medzi ktorýmikoľvek samostatnými nájazdmi po predĺžení, ale počas každej prestávky medzi jednotlivými nájazdmi je povolené iba jedno meranie.

V. Ak sa hokejka korčuliara meria po vykonaní samostatného nájazdu, dôsledky vyplývajúce z Pravidiel 42-II. a 42-III. sa nemenia. Ak korčuliar dosiahol gól s neregulárnou hokejkou, gól platí.

5. ČASŤ – PRAVIDLÁ HRY / VŠEOBECNÉ

PREHĽAD – Pravidlá sú základom pre hru ľadový hokej a musia byť rešpektované a dodržiavané za všetkých okolností. Hoci bolo vynaložené veľké úsilie, aby boli vystihnuté všetky možné priestupky na ľadovej ploche, rozhodcovia majú právo ukladať tresty aj za priestupky, ktoré sú, podľa ich názoru, v rozpore s duchom fair- play a s cieľmi tohto športu, ale ktoré nie sú uvedené v týchto pravidlách.

Pravidlo 43 – PRIEBEH STRETNUTIA

I.Stretnutie pozostáva z troch 20-minútových tretín, predĺženia, a ak je to potrebné, aj samostatných nájazdov po predĺžení.

II.Dva súperiace tímy sa snažia dosiahnuť čo najviac gólov. Víťazom je tím, ktorý dosiahne viac gólov.

III.Na dosiahnutie gólu musí tím spôsobom povoleným pravidlami umiestniť puk do bránky svojho súpera ( výnimky pozri v Pravidle 179 a Pravidle 180 – Priznanie gólu ).

IV. Korčuliari narábajú s pukom pomocou svojich hokejok a posúvajú ho po ľadovej ploche korčuľovaním a formou prihrávok a striel.

V. Bodyček je neoddeliteľnou súčasťou hry. Je to najčastejší spôsob získavania puku pod kontrolu. Aby bol bodyček posúdený ako dovolený, musí spĺňať rad kritérií stanovených týmito pravidlami.

VI. Hráčov a funkcionárov tímov, ktorí porušujú pravidlá, trestajú alebo rozhodcovia alebo, v závažných prípadoch, príslušný riadiaci subjekt.

Pravidlo 44 – HRACÍ ČAS

I. Riadny hrací čas pozostáva z troch 20-minútových tretín čistého času.

II. Medzi tretinami sú 15-minútové prestávky.

III. Tímy si vymenia strany po každej tretine riadneho hracieho času.

IV. Počas prestávok sa musí upraviť povrch ľadovej plochy. Ľad sa neupravuje pred 5-minútovým a 10-minútovým predĺžením.

V. Predĺženie nasleduje po tretej tretine, ak je po 60 minútach riadneho hracieho času stav stretnutia nerozhodný, a pokračuje sa 5-minútovým, 10-minútovým alebo 20-minútovým predĺžením. V každom prípade sa predĺženie hrá na náhlu smrť ( predĺženie sa skončí a víťazom stretnutia je tím, ktorý dosiahol gól ). Samostatné nájazdy po predĺžení sa skladajú z troch nájazdov ( ak sú potrebné ) každého tímu. Ak po troch samostatných nájazdoch obidvoch tímov je stav stretnutia stále nerozhodný, samostatné nájazdy už pokračujú systémom náhlej smrti.

Pravidlo 45 – ČASOMER

I.Časomer poskytuje informáciu o odohranom čase tretín ( 20 minút ) alebo predĺžení ( 20 minút, 10 minút alebo 5 minút ). Čas sa meria odpočítavaním od času tretiny alebo predĺženia až do 00:00.

II.Počítanie času na časomere sa aktivuje po vhodení puku rozhodcom a prerušuje sa po zapískaní rozhodcu.

III. Rozhodcovia majú možnosť konzultovať s videobránkovým rozhodcom a iniciovať potrebné opravy stavu časomera v prípadoch, keď vznikli pri meraní času nepresnosti, a to najmä po nesprávnom vhadzovaní puku alebo oneskorenej reakcii časomerača po vhodení puku alebo zapískaní rozhodcu.

Pravidlo 46 – HVIZD

I.Keď rozhodca zapíska, aby prerušil hru, hráči musia prestať fyzicky napádať protihráčov a prestať hrať s pukom.

II.Hra na ľadovej ploche prebieha dovtedy, kým rozhodca zapískaním hru nepreruší.

Pravidlo 47 – PUK

I.Puk má spravidla čiernu farbu a musí byť vyrobený zo zušľachtenej gumy alebo z iného materiálu schváleného IIHF.

II. Puk musí mať priemer 7,62 cm a hrúbku 2,54 cm. III. Hmotnosť puku musí byť 156 až 170 g.

IV. Tlačené logo, ochranná známka a reklama nesmie mať priemer väčší ako 4,5 cm alebo môže zaberať najviac 35% plochy každej strany puku.

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_038

Pravidlo 48 – ROZCVIČENIE NA ĽADOVEJ PLOCHE

I.Počas predzápasového rozcvičenia tímov na ľadovej ploche je zakázaný fyzický kontakt medzi hráčmi súperiacich tímov a hráči nesmú korčuľovať za strednú červenú čiaru. Porušenie týchto pravidiel posudzuje náhradný rozhodca, ktorý sleduje toto rozcvičenie.

II.Akékoľvek porušenie pravidiel, ktoré sa vyskytne v priebehu predzápasového rozcvičenia na ľadovej ploche, nemôžu trestať rozhodcovia stretnutia, pretože nie sú v tom čase na ľadovej ploche, ale môže to po stretnutí riešiť riadiaci subjekt.

Pravidlo 49 – HRA S PUKOM

I.Hra sa musí okamžite prerušiť, ak sa naruší celistvosť puku ( napríklad ak sa rozlomí alebo sa poškodí iným spôsobom ).

II.Ak sa kedykoľvek počas hry objaví na ľadovej ploche ďalší puk, hra nesmie byť prerušená dovtedy, kým pri hre nemôže dôjsť k zámene pukov.

III.Puk sa musí po celý čas udržiavať v pohybe. Ak jeden alebo obidva tímy odmietajú hrať s pukom, rozhodcovia prerušia hru a nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, kde bola hra prerušená.

Pravidlo 50 – VÝMENA STRÁN

I.Tímy musia začínať stretnutie bránením bránky bližšej k ich hráčskej lavici.

II. Tímy si musia vymeniť strany pred každou tretinou riadneho hracieho času a pred 20-minútovým predĺžením. Tímy si nevymieňajú strany, ak sa nerobí úprava ľadovej plochy ( napríklad pred 5- alebo 10-minútovým predĺžením ), a tímy si nevymenia strany ani pred začiatkom samostatných nájazdov po predĺžení.

III.Na nekrytom ihrisku v tretej tretine v čase 10:00 bude prerušená hra a tímy si vymenia strany. Počas predĺženia si tímy strany nemenia.

Pravidlo 51 – POKRAČOVANIE V HRE

I.Po každom prerušení hra pokračuje vhadzovaním puku, ktoré vykoná rozhodca.

II. Každá tretina sa začína vhadzovaním puku na strednom bode na vhadzovanie. Každé ďalšie pokračovanie hry po jej prerušení sa uskutoční iba na jednom z deviatich bodov na vhadzovanie puku vyznačených na ľadovej ploche.

Pravidlo 52 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / VŠEOBECNE

I.Keď je prerušená hra z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je výslovne uvedený nižšie, nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie v pásme, v ktorom bola prerušená hra.

II. Ak bola hra prerušená pre dva priestupky jedného tímu ( napr. hra so zdvihnutou hokejkou a úmyselný ofsajd ), nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie od miesta, ktoré neposkytne tímu, ktorý sa previnil, územnú výhodu.

III.Ak porušenie pravidiel, za ktoré bola prerušená hra, spôsobili obidva tímy ( napr. hra so zdvihnutou hokejkou a úmyselný ofsajd ), nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, kde bola prerušená hra.

IV. Po prerušení hry, ktoré spôsobil útočiaci korčuliar vo svojom útočnom pásme, nasledujúce vhadzovanie puku bude v strednom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, kde bola prerušená hra. Výnimkou je situácia, že v tom istom čase bol brániacemu tímu uložený trest.

V. Ak hráč vystrelí puk tak vysoko, že zasiahne časomer alebo inú prekážku nad stredom hracej plochy, hra sa preruší a nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, z ktorého bol vystrelený.

Pravidlo 53 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / UKLADANIE TRESTOV

I.Keď sú uložené tresty, ktoré oslabia jeden tím, nasledujúce vhadzovanie puku bude na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie v obrannom pásme tímu, ktorý sa previnil, s výnimkou:

1.Ak je trest uložený po dosiahnutí gólu, nasledujúce vhadzovanie puku bude na strednom bode na vhadzovanie puku;

2.Ak je trest uložený pred začiatkom alebo po skončení tretiny, nasledujúce vhadzovanie puku bude na strednom bode na vhadzovanie puku;

3. Ak má byť uložený trest brániacemu sa tímu, pričom korčuliari útočiaceho tímu počas šarvátky prenikli vo svojom útočnom pásme za spojnicu kruhov na vhadzovanie bližšiu k modrej čiare, nasledujúce vhadzovanie puku bude na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie v strednom pásme.

II.Ak korčuliarovi útočiaceho tímu je uložený trest počas vhadzovania puku v jeho útočnom pásme, vhadzovanie puku sa presunie na niektorý bod na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorého hráč sa previnil.

III.Ak sú tresty uložené obidvom tímom počas toho istého prerušenia hry, ale na rôznych miestach a z rozličných dôvodov, vhadzovanie puku bude v obrannom pásme tímu, ktorý sa previnil ako posledný.

IV.Ak je uložených viac trestov pre obidva tímy, ktoré sú zobrazené na výsledkovej tabuli, nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v pásme, v ktorom bola prerušená hra.

V.Ak je útočiacemu hráčovi v jeho útočnom pásme uložený osobný trest alebo osobný trest do konca stretnutia, nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, kde bola prerušená hra.

Pravidlo 54 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / ZRANENIE

I.Keď je prerušená hra pre zranenie hráča, nasledujúce vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku určenom pozíciou puku alebo podľa toho, ktorý tím mal puk v momente prerušenia hry.

II.Ak tím zraneného hráča má puk v útočnom pásme, bez ohľadu na to, kde sa zranený hráč nachádza, nasledujúce vhadzovanie puku bude na jednom z bodov na vhadzovanie puku v strednom pásme pri modrej čiare jeho útočného pásma.

III.Ak tím zraneného hráča má puk v strednom pásme, bez ohľadu na to, kde sa zranený hráč nachádza, nasledujúce vhadzovanie puku bude na jednom z bodov na vhadzovanie puku medzi modrými čiarami, najbližšom k miestu, kde bol puk v momente prerušenia hry.

IV. Ak tím zraneného hráča má puk vo svojom obrannom pásme, bez ohľadu na to, kde sa zranený hráč nachádza, nasledujúce vhadzovanie puku bude na jednom z bodov na vhadzovanie puku v jeho obrannom pásme.

V.Ak sa zraní rozhodca, a ani jeden tím nemá príležitosť dosiahnuť gól, hra bude okamžite prerušená, a nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku, kde bol puk v momente prerušenia hry.

Pravidlo 55 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / OBRANNÉ PÁSMO

I.Ak hráč brániaceho sa tímu zašliapne puk pri mantineli vo svojom obrannom pásme, nasledujúce vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v jeho obrannom pásme na tej strane, kde bol puk v momente prerušenia hry.

II.Ak útočiaci korčuliar vystrelí alebo prihrá puk, a brániaci korčuliar akýmkoľvek spôsobom odrazí puk von z hracej plochy v strednom pásme, nasledujúce vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v strednom pásme, najbližšom k miestu, odkiaľ sa puk odrazil.

III. Ak útočiaci korčuliar vystrelí alebo prihrá puk, a brániaci korčuliar akýmkoľvek spôsobom odrazí puk von z hracej plochy vo svojom obrannom pásme, nasledujúce vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v jeho obrannom pásme na tej strane, odkiaľ sa puk odrazil.

IV. Ak útočiaci tím spôsobí úmyselný ofsajd, nasledujúce vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v jeho obrannom pásme na tej strane, kde tento ofsajd vznikol.

Pravidlo 56 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / STREDNÝ BOD

NA VHADZOVANIE PUKU

I.Puk sa vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie puku v týchto prípadoch:

1.Na začiatku tretiny a predĺženia;

2.Po dosiahnutí gólu;

3.Po chybe čiarových rozhodcov pri zakázanom uvoľnení;

4.Ak korčuliari oboch tímov zašliapnu puk pri mantineli v blízkosti strednej červenej čiary;

5.Po predčasnom vstupe korčuliara do hry pri striedaní brankára, ak tím, ktorý sa previnil má puk za strednou červenou čiarou. Ak je hra prerušená predtým, ako puk prešiel cez strednú červenú čiaru, nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v pásme, v ktorom bola hra prerušená.

II.Keď je hra prerušená v strednom pásme z akéhokoľvek dôvodu, pričom nemožno určiť, ktorý tím prerušenie hry spôsobil, nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku medzi modrými čiarami. Ak nie je jasné, ktorý z piatich bodov na vhadzovanie puku v strednom pásme je najbližší, vyberie sa ten bod v strednom pásme, ktorý poskytuje domácemu tímu najväčšiu územnú výhodu.

Pravidlo 57 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / ÚTOČNÉ PÁSMO

I.Ak korčuliar útočiaceho tímu zašliapne puk pri mantineli vo svojom útočnom pásme, čo rozhodca posúdi ako jasný pokus o prerušenie hry, nasledujúce vhadzovanie puku bude pred jeho útočnou modrou čiarou na bode na vhadzovanie puku na tej strane, na ktorej bola prerušená hra.

II.Ak korčuliar útočiaceho tímu vystrelí puk cez ochranné sklo vnútri svojho útočného pásma bez toho, aby sa puk dotkol protihráča alebo jeho hokejky, nasledujúce vhadzovanie puku bude za jeho modrou útočnou čiarou na bode na vhadzovanie puku, najbližšom k miestu, odkiaľ bol puk vystrelený.

III. Ak korčuliar útočiaceho tímu vystrelí puk cez ochranné sklo vnútri svojho útočného pásma, pričom puk sa dotkne protihráča alebo jeho hokejky, nasledujúce vhadzovanie puku bude v jeho útočnom pásme na bode na vhadzovanie puku na tej strane, na ktorej sa puk dotkol protihráča.

IV. Ak hráč odkiaľkoľvek z ľadovej plochy vystrelí puk na bránku a puk, bez odrazu, narazí na akúkoľvek časť bránkovej konštrukcie a od nej sa odrazí von z ľadovej plochy, nasledujúce vhadzovanie puku bude v jeho útočnom pásme na bode na vhadzovanie puku na tej strane, z ktorej bol vystrelený puk.

V. Ak korčuliar útočiaceho tímu dosiahne gól so zdvihnutou hokejkou, kopnutím puku alebo iným spôsobom, ktorý rozhodca alebo videobránkový rozhodca považuje za nedovolený, nasledujúce vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v strednom pásme pri jeho útočnej modrej čiare.

VI. Ak puk vnikol do bránky po priamom odraze od rozhodcu, nasledujúce vhadzovanie puku bude v obrannom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, na ktorom sa puk odrazil od rozhodcu.

VII. Ak útočiaci korčuliar vo svojom útočnom pásme posunie bránku z jej pozície bez toho, aby sa jej pokúsil vyhnúť, nasledujúce vhadzovanie puku bude v strednom pásme na bode na vhadzovanie puku od pri jeho útočnej modrej čiare. Avšak, ak útočiaceho korčuliara vrazí do bránky brániaci hráč, vhadzovanie puku bude v útočnom pásme na bode na vhadzovanie puku.

VIII.Sú štyri prípady, keď sa hra preruší za modrou útočnou čiarou, ale nasledujúce vhadzovanie puku bude pred modrou útočnou čiarou:

1.Ak jeden alebo obidvaja obrancovia na ľadovej ploche alebo hráč prichádzajúci z hráčskej lavice útočiaceho tím vstúpi vo svojom útočnom pásme počas šarvátky do priestoru za myslenou spojnicou najvzdialenejších bodov kruhov na vhadzovanie puku, bližšou k modrej čiare;

2.Ak korčuliar útočiaceho tímu akýmkoľvek spôsobom vystrelí alebo usmerní puk von z ľadovej plochy bez toho, aby sa puk dotkol bránky alebo hráča brániaceho sa tímu;

3.Ak útočiaci tím vo svojom útočnom pásme hrá s pukom so zdvihnutou hokejkou;

4.Ak bol útočiaci korčuliar v bránkovisku súperovho tímu.

Pravidlo 58 – PROCEDÚRA VYKONANIA VHADZOVANIA PUKU

I.Puk vhadzujú rozhodcovia iba na jednom z vyznačených deviatich bodov na vhadzovanie puku.

II.Na vhadzovaní puku sa môže zúčastniť iba jeden korčuliar z každého tímu

III.Dvaja korčuliari na vhadzovaní puku sa musia postaviť čelom k súperovej bránke, približne vo vzdialenosti dĺžky hokejky, a ich hokejky sa musia dotýkať špičkou čepele bielej časti bodu na vhadzovanie puku.

IV. Rozhodca môže vhodiť puk aj vtedy, ak je na vhadzovanie puku pripravený len jeden hráč, avšak za predpokladu, že všetci ostatní korčuliari, nezapojení do vhadzovania puku, sú na svojich stranách a na správnych miestach.

V. Pri vhadzovaní puku na vlastnej polovici ihriska musí korčuliar brániaceho sa tímu položiť svoju hokejku na ľadovú plochu ako prvý.

VI. Pri vhadzovaní puku na strednom bode na vhadzovanie puku musí korčuliar hosťujúceho tímu položiť svoju hokejku na ľadovú plochu ako prvý.

VII. Na piatich bodoch na vhadzovanie puku, okolo ktorých sú kružnice, všetci korčuliari, ktorí nie sú na vhadzovaní puku, musia stáť na svojej časti ľadovej plochy a z vonkajšej strany týchto kružníc ( dotyk s kružnicou je dovolený ). Hokejky korčuliarov môžu byť vnútri kruhov, avšak za predpokladu že sa nedotýkajú ani protihráčov ani ich hokejok.

VIII.Korčuliar musí mať svoje korčule na svojej strane oddeľovanej čiary (je povolený kontakt korčule s čiarou), ktorá je na kružnici na okolo bodu na vhadzovanie puku. Hokejka hráča môže byť v priestore medzi oddeľovacími čiarami, avšak za predpokladu, že sa nedotýka ani protihráča alebo ani protihráčovej hokejky.

IX.Všetci korčuliari na ľadovej ploche pri vhadzovaní na štyroch bodoch na vhadzovanie puku medzi modrými čiarami musia mať dostatočný odstup od korčuliarov, ktorí sú na vhadzovaní puku. Počas procedúry vhadzovania puku sa hráči na ľadovej ploche nesmú voľne pohybovať alebo rušiť, prípadne ináč ovplyvňovať procedúru vhadzovania puku.

X.Ak korčuliari už stoja pripravení na vhadzovanie puku, nemôžu meniť svoje pozície.

Pravidlo 59 – NESPRÁVNE VHADZOVANIE PUKU

I.Ak jeden alebo obidvaja korčuliari, ktorí sú na vhadzovaní puku, napriek výzve nezaujmú správne postavenie, môže ich rozhodca vymeniť za spoluhráča z ľadovej plochy.

II.Ak niektorý z ostatných korčuliarov, ktorí nie sú na vhadzovaní puku, predčasne vnikne do kruhu na vhadzovanie puku, rozhodca procedúru vhadzovania musí prerušiť. Korčuliar na vhadzovaní z tímu, ktorý sa previnil, musí byť vymenený.

III. Ak niektorý z ostatných korčuliarov, ktorí nie sú na vhadzovaní puku, predčasne vnikne do kruhu na vhadzovanie puku, a puk už padol na ľadovú plochu, rozhodca procedúru vhadzovania musí prerušiť a vhadzovanie puku zopakovať, nie však v prípade, že puk získal tím, ktorý sa neprevinil. Ak bola procedúra vhadzovania puku prerušená, korčuliar z vhadzovania puku z tímu, ktorý sa previnil, musí byť vymenený.

IV. Po výmene hráča na vhadzovaní puku striedanie hráčov nie je povolené. Striedanie hráčov je povolené až po dokončení opakovaného vhadzovania puku a pokračovaní v hre, avšak okrem prípadu, že bol uložený trest, následkom ktorého sa na ľadovej ploche zmenil počet hráčov.

V.Ak korčuliar vyhrá vhadzovanie puku tým, že kopne puk spoluhráčovi, hra sa preruší a vhadzovanie puku sa zopakuje. Korčuliar na vhadzovaní, ktorý sa previnil, musí byť vymenený.

VI.Ak tím získa puk z vhadzovania puku po prihrávke rukou, hra bude prerušená, vhadzovanie puku sa musí opakovať a korčuliar tímu, ktorý prihral puk rukou, musí byť vymenený. Ak puk po vhodení zasiahne korčuliarovu rukavicu a puk získa tím súpera, hra sa nepreruší. Túto situáciu môže posúdiť a odpískať ktorýkoľvek rozhodca.

VII. Každému tímu, ktorý druhýkrát pri tom istom vhadzovaní puku spôsobí prerušenie procedúry vhadzovania, uloží rozhodca menší trest pre hráčsku lavicu.

VIII.Vhadzovanie puku nemožno vyhrať takým spôsobom, že korčuliar na vhadzovaní puku kopne alebo rukou odrazí puk vo vzduchu bezprostredne po tom, ako opustil ruku rozhodcu.

IX. Ak korčuliar prekročí oddeľovaciu čiaru skôr, ako bol puk vhodený, posúdi sa to ako prerušenie procedúry vhadzovania puku.

X.Akýkoľvek kontakt s protihráčom alebo s jeho hokejkou skôr, ako bol puk vhodený, posúdi sa ako prerušenie procedúry vhadzovania puku.

Pravidlo 60 – TELEVÍZNE PRESTÁVKY NA REKLAMU

I.V stretnutí IIHF, ktoré vysiela televízna stanica, môžu byť v každej tretine dve televízne prestávky na reklamu.

II. Tieto prestávky sa môžu uskutočniť po prerušení hry po čase 14:00 a 08:00.

III.Televízne prestávky na reklamu nesmú byť:

1.Po zakázanom uvoľnení;

2.Počas presilovej hry;

3.Po dosiahnutí gólu;

4.Ak prerušenie hry bolo z dôvodu nariadenia trestného strieľania.

IV. V prípade,že televízna prestávka na reklamu sa nemôže uskutočniť v predísanom časovom úseku bude nahradená po prvom prerušení hry v nasledujúcom časovom úseku na reklamu. Druhá televízna prestávka na reklamu potom bude po dvoch prerušeniach hry po prvej televíznej prestávke na reklamu. Ak nastane iný prípad, keď ešte nebola druhá televízna prestávka na reklamu, bude sa tento postup opakovať, kým sa neuskutočnia všetky televízne prestávky na reklamu. Jediná výnimka nastáva, keď je hráčovi uložený ( nezhodujúci sa ) päť minútový trest. V tejto situácii bude televízna prestávka na reklamu v predpísanom čase.

V.Televízne prestávky na reklamu nesmú byť počas predĺženia.

Pravidlo 61 – ODDYCHOVÝ ČAS TÍMU

I.Každý tím si môže počas riadneho hracieho času a počas predĺženia vyžiadať jeden 30 sekundový oddychový čas.

II. O oddychový čas môže počas prerušenia hry požiadať hlavného rozhodcu ľubovoľný hráč určený trénerom alebo priamo aj tréner.

III. Všetci hráči z ľadovej plochy môžu počas oddychového času ísť na svoje hráčske lavice.

IV. Obidva tímy si môžu vziať oddychový čas počas toho istého prerušenia hry, ale tím žiadajúci oddychový čas ako druhý, musí to oznámiť hlavnému rozhodcovi pred skončením prvého oddychového času.

V. Tím nemôže požiadať o oddychový čas počas samostatných nájazdov po predĺžení, pred začiatkom tretiny alebo po skončení tretiny.

VI. O oddychový čas nemožno požiadať, ak tím dokončil striedanie hráčov.

VII. O oddychový čas nemožno požiadať po nesprávnom vhadzovaní puku.

VIII.O oddychový čas nemožno požiadať v priebehu hry.

Pravidlo 62 – PREDĹŽENIE

I. V stretnutí, v ktorom musí byť víťaz ( napr., v ktorom nerozhodný gólový stav nie je dovolený ), a v riadnom hracom čase sa skončí nerozhodne, pokračuje sa jedným 5-, 10- alebo 20-minútovým predĺžením, počas ktorého sa hrá na náhlu smrť.

II.Pri 5- alebo 10-minútovom predĺžení bude po skončení tretej tretiny 3-minútová prestávka bez úpravy ľadu a bez výmeny strán.

III. V prípade 20-minútového predĺženia tímy po tretej tretine odídu do svojich šatní na 15-minútovú prestávku a po úprave ľadovej plochy si vymenia strany..

IV. Pravidlá týkajúce ukladaných trestov a úprav, týkajúcich sa presilových hier počas predĺženia, pozri Pravidlo 115.

Pravidlo 63 – SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ

Pozri tiež Pravidlá 176-178 týkajúce sa trestného strieľania.

I.Ak v predĺžení, hranom na náhlu smrť, ani jeden tím nedosiahne gól, na určenie víťaza sa použijú samostatné nájazdy.

II.Pred začiatkom samostatných nájazdov po predĺžení, v strednej časti ľadovej plochy medzi bodmi na vhadzovanie puku až po bránky, musí byť nasucho upravená ľadová plocha.

III.Rozhodca pozve kapitánov tímov na žrebovanie, v ktorom sa rozhodne, ktorý tím začne vykonávať samostatné nájazdy ako prvý.

IV. Brankári budú v tých istých bránkach, ako boli počas predĺženia.

V.Brankári obidvoch tímov sa môžu striedať po každom samostatnom nájazde. Ak sa musí niektorý samostatný nájazd z akéhokoľvek dôvodu opakovať, korčuliar a brankár sa nesmú zmeniť, s výnimkou ak sa niektorý z nich zranil.

VI. Samostatné nájazdy vykonajú striedavo traja rôzni korčuliari z každého tímu (A,B,A,B,A,B). Títo korčuliari nemusia byť stanovení dopredu, a teda môžu byť zmenení kedykoľvek až do okamihu, keď rozhodca zapískaním dá korčuliarovi znamenie na vykonanie samostatného nájazdu.

VII. Samostatné nájazdy môžu vykonať všetci hráči obidvoch tímov, ktorí sú vedení v Zápise o stretnutí, avšak okrem hráčov, ktorým ešte neuplynuli tresty uložené počas predĺženia alebo im boli uložené osobné tresty do konca stretnutia alebo tresty v hre. Títo hráči musia zostať v priebehu vykonávania samostatných nájazdov na trestnej lavici alebo v šatni.

VIII.Tím, ktorý dosiahol počas prvých šiestich samostatných nájazdov viac gólov, sa stáva víťazom stretnutia. Ak výsledok stretnutia je známy ešte predtým, ako sa uskutočnilo všetkých šesť samostatných nájazdov, zostávajúce nájazdy sa už vykonať nemusia.

IX. Keď je pomer gólov po šiestich samostatných nájazdoch nerozhodný, budú samostatné nájazdy pokračovať systémom náhlej smrti.

X.Samostatné nájazdy v systéme náhlej smrti vykonáva striedavo už iba jeden korčuliar z každého tímu dovtedy, kým nie je možné určiť víťaza stretnutia. Každý korčuliar, vrátane tých, ktorí sa podieľali na vykonaní prvých šiestich samostatných nájazdov, je oprávnený v systéme náhlej smrti vykonať ľubovoľný počet potrebných nájazdov.

XI. Tím, ktorý začínal vykonávať samostatné nájazdy ako prvý, bude vykonávať samostatné nájazdy v systéme náhlej smrti ako druhý až dovtedy, kým nebude rozhodnuté o víťazovi stretnutia.

XII. Ak aj napriek výzve hlavného rozhodcu tréner nepošle nijakého korčuliara vykonať samostatný nájazd, alebo ak korčuliar odmietne vykonať samostatný nájazd, situácia sa vyhodnotí, že „gól nebol dosiahnutý“ a v samostatných nájazdoch pokračuje tím súpera.

XIII. Ak tím odmietne účasť na vykonávaní samostatných nájazdov po predĺžení, víťazom stretnutia sa stane tím súpera.

XIV.Rozhodca má právo konzultovať s videobránkovým rozhodcom iba vtedy,ak existuje pochybnosti o tom, či celý puk prešiel za bránkovú čiaru. Videobránkový rozhodca pri samostatných nájazdoch po predĺžení iné situácie neposudzuje.

6. ČASŤ – PRAVIDLÁ HRY / PRERUŠENIE HRY

PREHĽAD – Hra sa začína vhodením puku, ktoré vykoná rozhodca. Hra sa preruší, ak rozhodca zapíska, pretože bolo porušené niektoré z pravidiel uvedených nižšie, alebo vznikla udalosť, ktorá nedovoľuje pokračovať v hre ( puk mimo hracej plochy, zašliapnutie puku, atď. ).

Pravidlo 64 – ZÁSAH ZO STRANY DIVÁKOV

I.Každý zásah zo strany divákov musia rozhodcovia oznámiť riadiacemu subjektu.

II.V prípade, že diváci vhodia na ľadovú plochu predmety, ktoré ohrozujú pokračovanie v hre, hra bude prerušená a nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie od miesta, kde bola prerušená hra.

III. V prípade, ak divák chytí alebo ináč zabráni korčuliarovi pokračovať v hre, bude hra prerušená.

IV. Ak zasiahol divák voči korčuliarovi tímu, ktorý má puk, hra bude pokračovať až dovtedy, kým puk nezíska tím súpera.

Pravidlo 65 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE / HYBRIDNÉ

I.Ak hráč tímu, ktorý má na ľadovej ploche rovnaký alebo väčší počet hráčov ako tím súpera, vystrelí alebo usmerní puk ( hokejkou, rukavicou, korčuľou, telom ) zo svojej polovice ľadovej plochy za čiaru pre zakázané uvoľnenia tímu súpera,vrátane odrazu od mantinelu alebo ochranného skla, pričom sa puku na útočnej polovici ľadovej plochy nedotkne nijaký korčuliar ani z jedného tímu, spôsobí zakázané uvoľnenie.

II.Podľa pravidla o hybridnom zakázanom uvoľení sú potrebné dve rozhodnutia čiarového rozhodcu. Najskôr musí rozhodnúť, či puk vystrelený hráčom z vlastnej polovice ľadovej plochy prejde cez čiaru pre zakázané uvoľnenie v jeho útočnom pásme. Potom musí určiť, či by sa ako prvý dotkol puku útočiaci alebo brániaci hráč.

III.Toto druhé rozhodnutie musí čiarový rozhodca urobiť najneskôr do okamihu, keď prvý z hráčov dosiahne v koncovom pásme úroveň bodov na vhadzovanie puku, aj keď rozhodnúť môže aj skôr. Určujúcim faktorom pre toto rozhodnutie sú korčule korčuliarov.

IV.V prípade, že puk je vystrelený tak, že sa okolo mantinelu pohybuje späť smerom k strednej červenej čiare, čiarový rozhodca musí rozhodnúť, ktorý hráč by sa dotkol puku ako prvý. V tomto prípade nie sú určujúcim faktorom body na vhadzovanie puku v koncovom pásme, ale iba puk samotný.

V.Ak za vystreleným pukom nekorčuľuje nijaký útočiaci hráč, hra nebude prerušená pre zakázané uvoľnenie, kým brániaci hráč neprejde cez svoju obrannú modrú

čiaru a zároveň kým puk neprejde cez čiaru pre zakázané uvoľnenie.

VI. Hra sa preruší pre zakázané uvoľnenie, ak korčuliarsky súboj o puk je tak vyrovnaný, že nie je možné určiť, ktorý hráč z ktorého tímu by sa dotkol puku ako prvý.

VII. Ak pre zakázané uvoľnenie bola prerušená hra, musia sa prísne dodržať pravidlá o dovolenom fyzickom kontakte.

VIII. Ak bolo zakázané uvoľnenie zrušené, pretože útočiaci hráč získal pozičnú výhodu, potom hráči musia dodržať pravidlá, ktoré sa týkajú fyzického kontaktu.

Pravidlo 66 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE / OSOBITNÉ SITUÁCIE

Pozri tiež Pravidlo 204 – Zakázané uvoľnenie a brankár

I.Pre potreby pravidla o zakázanom uvoľnení stredná červená čiara je súčasťou

útočnej polovice ľadovej plochy. V momente, keď korčuliar dosiahne strednú červenú čiaru, môže vystreliť puk na druhú polovicu hracej plochy bez toho, aby spôsobil zakázané uvoľnenie.

II.Dosiahnutie strednej červenej čiary znamená, že hráč s pukom na svojej hokejke má kontakt s čiarou (nie korčule).

III.Iba tím, ktorý hrá v oslabení ( t.j. má na ľadovej ploche menej korčuliarov, ako tím súpera ) smie vystreliť puk zo svojej vlastnej polovice za čiaru pre zakázané uvoľnenie tímu súpera bez toho, aby vzniklo zakázané uvoľnenie.

IV. O tom, či tím je alebo nie je oslabený, rozhoduje počet korčuliarov na ľadovej ploche v momente, keď puk opustí hráčovu hokejku. Keď trestomerač po skončení trestu hráča otvoril dvierka na trestnej lavici, ale hráč fyzicky nevstúpil na ľadovú plochu, pre posúdenie zakázaného uvoľnenia sa považuje za hráča na ľadovej ploche.

V.Tím sa nepovažuje za oslabený, ak má na ľadovej ploche menší počet hráčov, ak tento počet hráčov nie je dôsledkom uložených trestov.

VI. Ak puk vystrelený na zakázané uvoľnenie zasiahne rozhodcu, možnosť vzniku zakázaného uvoľnenia ostáva v platnosti. Ak puk po zásahu rozhodcu stratí rýchlosť a neprejde cez čiarnu pre zakázané uvoľnenie, zakázané uvoĺnenie sa zruší.

VII.Po zakázanom uvoľnení sa puk vhadzuje na tom bode na vhadzovanie v obrannom pásme brániaceho sa tímu, ktorý je najbližšie k miestu posledného kontaktu hráča s vystreleným pukom.

VIII. Ak čiaroví rozhodcovia nesprávne posúdia zakázané uvoľnenie, puk sa vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie.

IX. Zakázané uvoľnenie nie je, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

1. Ak puk prejde za čiaru pre zakázané uvoľnenie priamo od korčuliara, ktorý bol na vhadzovaní puku;

2. Ak je ktorýkoľvek korčuliar tímu súpera, okrem brankára, schopný hrať s pukom predtým, ako prejde cez čiaru pre zakázané uvoľnenie ( vrátane korčuliarov, ktorí spomalili rýchlosť korčuľovania, aby umožnili prechod puku za čiaru pre zakázané uvoľnenie alebo ktorí predstierajú, že rýchlo korčuľujú, ale v skutočnosti nerobia nič pre to, aby puk neprešiel cez čiaru pre zakázané uvoľnenie );

3.Ak striedajúci hráč, ktorý odchádza na hráčsku lavicu, namiesto toho, aby hral s pukom, puk ignoruje, aby sa vyhol trestu za veľa hráčov na ľadovej ploche alebo z akéhokoľvek iného dôvodu;

4.Ak sa puk dotkne akejkoľvek časti protihráčovho tela alebo výstroja kedykoľvek od okamihu, kedy je puk vystrelený a prejde za čiaru pre zakázané uvoľnenie;

5.Ak brankár v priebehu možného zakázaného uvoľnenia opustí svoje bránkovisko alebo je mimo svojho bránkoviska a presúva sa smerom k puku;

6.Ak sa puk dotkne bránkovej konštrukcie ( tyčky alebo žŕdky ) a prejde za čiaru pre zakázané uvoľnenie.

Pravidlo 67 – VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY

I.Keď je puk vystrelený alebo odrazený mimo hraciu plochu ( vrátane hráčskej lavice ) alebo narazí na inú prekážku ako je mantinel alebo ochranné sklo nad ľadovou plochou, hra sa preruší a nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie od miesta, z ktorého bol puk vystrelený alebo odrazený, pokiaľ však pravidlá nestanovujú ináč.

II.Keď je hra prerušená, pretože strela alebo prihrávka hráča zasiahla spoluhráča na hráčskej lavici, ktorý bol sklonený nad mantinelom alebo mal telo nad ľadovou plochou, alebo puk vnikol na hráčsku lavicu jeho tímu cez otvorené dvierka, nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta v tom pásme, odkiaľ bol puk vystrelený, pričom tím, ktorý sa previnil, nesmie získať územnú výhodu.

III. Keď je hra prerušená, pretože strela alebo prihrávka hráča zasiahla protihráča na hráčskej lavici, ktorý bol sklonený nad mantinelom alebo mal telo nad ľadovou plochou, alebo puk vnikol na hráčsku lavicu súperovho tímu cez otvorené dvierka, nasledujúce vhadzovanie puku bude v strednom pásme na bode na vhadzovanie puku, ktorý je najbližšie k hráčskej lavici súpera, pričom tím, ktorý sa previnil, nesmie získať územnú výhodu.

IV. Ak puk opustil hraciu plochu priamo z vhadzovania puku, vhadzovanie puku sa zopakuje na tom istom bode na vhadzovanie puku a neuloží sa nijaký trest za zdržiavanie hry.

V.Ochranné sklo na oboch koncoch hráčskej lavice je pripevnené na stĺpiky, ktoré sú pripevnené k zaoblenej vzpere ( ochranné sklo vnútri hráčskej lavice ). Ak puk zasiahne stĺpik, je stále v hre, ale ak dopadne na vzperu, považuje sa za puk mimo ľadovej plochy.

VI. Ak puk zasiahne ochrannú sieť za bránkou, považuje sa za puk mimo hracej plochy a pravidlo pre vhadzovanie puku sa uplatní normálnym spôsobom, pokiaľ bola hra prerušená ( pozri tiež Pravidlo 70-IX. o výnimkách ).

Pravidlo 68 – PUK NA HORNOM KRYTE MANTINELU

I.Ak sa počas hry puk zastaví na hornom kryte mantinelu kdekoľvek vnútri hracej plochy, bude sa považovať za puk v hre a hráči puk môžu získať akýmkoľvek dovoleným spôsobom.

Pravidlo 69 – PUK NA BRÁNKOVEJ SIETI ( ZBOKU A ZHORA )

I.Ak puk uviazne na vonkajšej strane bránkovej siete ( na spodku zadnej časti alebo na vrchnej časti bránkovej siete ) dlhšie, ako dovoľujú pravidlá hry, alebo puk pritlačia protihráči k bránkovej konštrukcii, hlavný rozhodca preruší hru.

II.Ak prerušenie hry zapríčinil brániaci hráč, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v jeho obrannom pásme.

III. Ak prerušenie hry zapríčinil útočiaci korčuliar, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v strednom pásme.

IV. Hra môže pokračovať, ak hráč v priebehu hry vyklepne puk zo zadnej alebo hornej časti bránkovej siete.

V.Ak pri vyklepnutí puku z bránkovej siete v hornej časti bránky sa hráč dotkne puku svojou hokejkou, možno použiť pravidlo o hre s pukom so zdvihnutou hokejkou.

Pravidlo 70 – PUK NA OCHRANNEJ SIETI ZA BRÁNKOU

I.Ak puk vystrelený v útočnom pásme zasiahne priamo ochrannú sieť za bránkou, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v strednom pásme pri útočnej modrej čiare.

II.Ak puk vystrelený v útočnom pásme zasiahne ochrannú sieť za bránkou po odraze od hráča brániaceho sa tímu, vhadzovanie puku bude v útočnom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk vystrelený.

III.Ak puk vystrelený spoza útočného pásma zasiahne priamo ochrannú sieť za bránkou, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk vystrelený, avšak nesmie poskytnúť územnú výhodu tímu, ktorý sa previnil.

IV. Ak je puk vystrelený podľa Pravidla 70-III. zo stredného pásma, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk vystrelený, avšak nesmie poskytnúť územnú výhodu tímu, ktorý sa previnil.

V. Ak je puk vystrelený podľa Pravidla 70-III. z obranného pásma, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme.

VI. Ak puk vystrelený spoza útočného pásma zasiahne ochrannú sieť za bránkou po odraze od hráča brániaceho sa tímu, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, z ktorého bol puk odrazený, avšak nesmie poskytnúť územnú výhodu tímu, ktorý sa previnil.

VII. Ak sa puk vystrelený podľa Pravidla 70-VI. odrazil v obrannom pásme, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme.

VIII. Ak sa puk vystrelený podľa Pravidla 70-VI. odrazil v strednom pásme, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v strednom pásme, z ktorého bol puk odrazený, avšak nesmie poskytnúť územnú výhodu tímu, ktorý sa previnil.

IX. Ak vystrelený puk zasiahne ochrannú sieť za bránkou, ale rozhodca hru nepreruší, hra pokračuje, akoby puk zasiahol ochranné sklo.

Pravidlo 71 – PUK MIMO DOHĽADU

I. Ak hlavný rozhodca stratí puk z dohľadu, preruší hru. Nasledujúce vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, kde bola prerušená hra, ak pravidlá nestanovujú inak.

Pravidlo 72 – PUK ODRAZENÝ OD BRÁNKY

I.Ak puk, vystrelený útočiacim korčuliarom, zasiahne akúkoľvek časť rámu bránky alebo bránkovej siete, a puk priamo opustí hraciu plochu bez toho, aby sa ho akýmkoľvek spôsobom dotkol protihráč, vhadzovanie puku bude v útočnom pásme. Ak sa puk odrazil pred alebo po náraze do rámu bránky alebo bránkovej siete od hráča brániaceho sa tímu, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, z ktorého bol vystrelený.

Pravidlo 73 – PUK ODRAZENÝ OD ROZHODCU

I.Hra sa nepreruší, ak sa počas hry puk dotkne rozhodcu, s výnimkou týchto prípadov:

1.Puk po odraze vnikne do bránky;

2.Puk po odraze opustí hraciu plochu;

3.Puk zraní rozhodcu.

II. Ak útočiaci tím dosiahol gól tak, že puk vnikol do bránky po priamom odraze od rozhodcu, gól sa neuzná a vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, na ktorom puk zasiahol rozhodcu.

III.Gól sa uzná, ak puk zasiahne rozhodcu, ale potom do bránky vnikne akýmkoľvek dovoleným spôsobom.

IV. Ak sa puk odrazí od rozhodcu von z hracej plochy v strednom pásme, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v strednom pásme, najbližšom k miestu, kde vznikol kontakt puku s rozhodcom.

V.Ak sa puk odrazí od rozhodcu von z hracej plochy v niektorom koncovom pásme, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v koncovom pásme, najbližšom k miestu, kde vznikol kontakt puku s rozhodcom.

Pravidlo 74 – PRIHRÁVKA RUKOU

I.Korčuliar nesmie puk chytiť do svojej dlane a korčuľovať s ním, aby ho získal pod kontrolou, alebo aby sa tým vyhol zásahu protihráča ( na tento puk ).

II.V prípade prihrávky rukou bude hra prerušená a vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, kde došlo k priestupku,lebo kde spoluhráč získal puk pod kontrolu, avšak podľa toho, aby tím, ktorý sa previnil, nezískal územnú výhodu.

III.V obrannom pásme je prihrávka rukou povolená iba za predpokladu, že korčuliar ktorý prijal prihrávku, je tiež v svojom obrannom pásme.

IV. Ak korčuliar vo svojom obrannom pásme úmyselne usmerní puk rukavicou alebo rukou k spoluhráčovi, alebo umožní svojmu tímu získať územnú výhodu v ktoromkoľvek pásme, okrem vlastného obranného pásma, hra bude prerušená a vhadzovanie puku bude v obrannom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, z ktorého smerovala prihrávka rukou.

V.Ak korčuliar v strednom pásme prihrá puk rukou spoluhráčovi v jeho obrannom pásme, rozhodca preruší hru a vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v jeho obrannom pásme.

VI. Ak puk vnikne do bránky po hre rukou útočiaceho korčuliara alebo vnikne do bránky po odraze od ktoréhokoľvek korčuliara akýmkoľvek spôsobom po hre rukou, gól sa neuzná a vhadzovanie puku bude v strednom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, kde hral útočiaci hráč rukou, avšak podľa toho, aby tím, ktorý sa previnil, nezískal územnú výhodu.

VII. Gól sa uzná, ak brániaci hráč rukou zrazí puk do vlastnej bránky.

Pravidlo 75 – HRA S PUKOM SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU / POČAS HRY

I.Ak sa hráč svojou hokejkou dotkne puku nad úrovńou svojich ramien, a ak potom získa puk on alebo jeho spoluhráč,alebo ak sa puk odrazí von z hracej plochy,hra sa preruší.

II.Ak sa tento priestupok stane v útočnom pásme a spoluhráč získa puk pod kontrolu v útočnom pásme, vhadzovanie puku bude v strednom pásme na bode vhadzovanie puku najbližšom od miesta,kde bol puk pod kontrolu získal spoluhráč.

III.Ak sa tento priestupok stane v útočnom pásme a spoluhráč získa puk pod kontrolu v strednom alebo obrannom pásme,vhadzovanie puku bude bode na vhadzovanie puku, ktorý poskytuje najmenšiu územnú výhodu pre tím, ktorí sa previnil.

IV.Ak sa tento priestupok stane v strednom pásme, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme na tej strane, ktorá je najbližšie k miestu, kde spoluhráč získal puk pod kontrolu.

V.Ak sa tento priestupok stane v obrannom pásme, vhadzovanie puku bude na vhadzovanie puku v obrannom pásme na tej strane, ktorá je najbližšie k miestu, kde spoluhráč získal puk pod kontrolu.

VI. Hra so zdvihnutou hokejkou počas hry sa posudzuje podľa ramien hráča ( zatiaľ čo gól môže byť dosiahnutý po usmernení puku do bránky iba hokejkou zdvihnutou do prípustnej výšky hornej žŕdky bránky ).

VII. Hra sa nepreruší, ak sa hráč svojou hokejkou nad úrovňou svojich ramien dotkne puku akýmkoľvek spôsobom, pričom ďalším hráčom, ktorý bude hrať s pukom, sa stane protihráč.

VIII.Gól sa uzná, ak hráč zasiahne puk so zdvihnutou hokejkou a zrazí puk do vlastnej bránky.

IX. Nesenie puku na čepeli svojej hokejky je dovolené za predpokladu, že korčuliar kedykoľvek pri svojom pohybe nezdvihne puk na čepeli hokejky nad úroveň svojich ramien. Ak sa pri tejto situácii hokejka s pukom dostane nad úroveň jeho ramien, hra sa preruší.

X. Ak hráč tímu, ktorý má puk pod kontrolou, sa dotkne puku so zdvihnutou hokejkou počas avizovania trestu pre súperov tím, vhadzovanie puku bude na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie puku obrannom pásme tímu, ktorému bude uložený trest.

Pravidlo 76 – HRA S PUKOM SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU – PUK VNIKNE

DO BRÁNKY

Pozri tiež Pravidlo 97-II.

I.Gól nemôže byť uznaný, ak útočiaci korčuliar svojou hokejkou, zdvihnutou nad úrovňou hornej žŕdky bránky, usmerní alebo odrazí puk do bránky, a to aj v prípade, že puk sa odrazí od ktorýchkoľvek korčuliarov, brankára alebo rozhodcu, alebo sa odrazí od ľadu, a potom vnikne do bránky.

II.Rozhodujúcim faktorom je skutočnosť, kde sa puk dotkol hokejky vzhľadom na hornú žŕdku bránky. Ak kontakt s pukom vznikol na úrovni alebo pod úrovňou hornej žŕdky, gól platí.

Pravidlo 77 – OCHRANNÉ SKLO / POŠKODENÉ

I.Ak niektorá časť ochranného skla sa v priebehu hry poškodí, hra sa musí okamžite prerušiť a môže pokračovať až po oprave poškodenej časti.

Pravidlo 78 – OFSAJD

I.Jedinou čiarou pre ofsajd je útočná modrá čiara. Korčuliari útočiaceho tímu nemôžu prekročiť túto čiaru pred pukom bez toho, aby nevznikol ofsajd.

II. Celá šírka modrej čiary sa považuje za súčasť toho pásma, v ktorom je puk.

III. Ak bol puk v strednom pásme, nepovažuje sa za puk v útočnom pásme, pokiaľ nie je celý za modrou útočnou čiarou.

IV. Ak bol puk v útočnom pásme, nepovažuje sa za puk v strednom pásme, pokiaľ nie je celý za modrou útočnou čiarou.

V.Ak korčuliar útočiaceho tímu je v útočnom pásme a puk je v strednom pásme, puk sa nepovažuje za puk v útočnom pásme, kým nie je celý za modrou útočnou čiarou.

VI. Pre posúdenie ofsajdu je rozhodujúca pozícia korčúľ hráčov útočiaceho tímu vzhľadom na útočnú modrú čiaru vo vzťahu k puku. Útočiaci korčuliar je v ofsajde, keď má obidve korčule úplne za modrou čiarou v útočnom pásme predtým, ako za modrú čiaru prejde celý puk. (Týka sa to puku ako trojrozmerného objektu). Ak je puk vo vzduchu a je úplne v priestore za modrou útočnou čiarou pred ktorýmkoľvek útočiacim korčuliarom, ofsajd nie je.

VII. Poloha korčúľ korčuliarov sa posudzuje iba v dvoch polohách. Každá korčuľa, ktorá je vo vzduchu, nepatrí ani na jednu stranu modrej čiary dovtedy, kým sa nedotkne ľadovej plochy.

VIII.Ak korčuliar nechce byť v ofsajde, môže mať jednu korčuľu vnútri útočného pásma tak dlho, kým sa druhá korčuľa dotýka ľadovej plochy v strednom pásme alebo útočnej modrej čiary.

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_054

Zelené šípky: Ofsajd nie je

Červené šípky: Ofsajd

Pravidlo 79 – OFSAJDOVÉ SITUÁCIE

I.Ofsajd bude, ak útočiaci korčuliar prihrá puk spoluhráčovi, ktorý je v útočnom pásme skôr, ako puk prejde cez útočnú modrú čiaru. Po prerušení hry bude vhadzovanie puku na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk prihraný.

II. Ofsajd bude, ak útočiaci korčuliar vystrelí puk spoza útočného pásma a puk opustí hraciu plochu v útočnom pásme, v ktorom bol jeho spoluhráč.Po prerušení hry bude vhadzovanie puku na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk vystrelený, pričom tím, ktorý sa previnil, nesmie získať územnú výhodu.

III.Ak hráč brániaceho sa tímu zo svojho obranného pásma vystrelí puk, ktorý zasiahne rozhodcu za modrou čiarou a odrazí sa od neho späť do obranného pásma, v ktorom je ešte stále korčuliar útočiaceho tímu, rozhodca bude avizovať výhodu pri ofsajde.

IV.Ofsajd bude, ak korčuliar prihrá puk zo stredného pásma spoluhráčovi v útočnom pásme.Po prerušení hry bude vhadzovanie puku v strednom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk prihraný, avšak podľa toho, aby tím, ktorý sa previnil, nezískal územnú výhodu.

V.Ofsajd bude, ak korčuliar prihrá puk zo svojho obranného pásma spoluhráčovi v útočnom pásme.Po prerušení hry bude vhadzovanie puku v obrannom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk prihraný.

VI. Ofsajd bude, ak útočiaci korčuliar je v útočnom pásme a svojou hokejkou narába tak, že puk sa pohybuje okolo útočnej modrej čiary smerom von a dnu. Po prerušení hry bude vhadzovanie puku v strednom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku, kde bol pri prerušení hry

Pravidlo 80 – VHADZOVANIE PUKU PO OFSAJDE

I.Ak vznikne ofsajd, hra sa preruší a vhadzovanie puku bude takto:

1. V strednom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, kde do útočného pásma zaviedol puk útočiaci korčuliar, pričom jeho spoluhráč už bol v útočnom pásme;

2.Na strednom bode na vhadzovanie puku, ak prihrávka alebo strela smerovala spomedzi strednej červenej čiary a útočnej modrej čiary;

3.Na bode na vhadzovanie puku v strednom pásme pri obrannom pásme,ak prihrávka alebo strela smerovala spomedzi obrannej modrej čiary a strednej červenej čiary.

4.Na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorý sa previnil,ak korčuliar spôsobil ofsajd úmyselne;

5.Na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorý sa previnil, ak puk bol prihraný alebo vystrelený útočiacim korčuliarom zo svojho obranného pásma;

6.Na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, z ktorého bol puk vystrelený alebo prihraný, pričom vznikla výhoda pri ofsajde, ale súčasne puk opustil hraciu plochu;

7.Na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme, ak brániacemu sa tímu bol uložený trest počas výhody pri ofsajde útočiaceho tímu.

Pravidlo 81 – OFSAJD NIE JE

I.Ofsajd nie je, ak hráč, ktorý korčuľovaním vzad vedie puk a prejde cez modrú čiaru pred pukom, pričom v momente získania puku mal ešte obidve korčule v strednom pásme pred modrou čiarou.

II.Ofsajd nie je, ak korčuliar prevezme prihrávku, pričom jeho hokejka a jedna korčuľa sú už v útočnom pásme, ale jedna korčuľa sa ešte dotýka ľadovej plochy v strednom pásme.

III.Ofsajd nie je, ak korčuliar brániaceho sa tímu, ktorý je v strednom alebo útočnom pásme, zavedie puk akýmkoľvek spôsobom späť do svojho obranného pásma ( hokejkou, prihrávkou alebo kopnutím puku ), pričom sú v tomto pásme ešte korčuliari útočiaceho tímu.

Pravidlo 82 – VÝHODA PRI OFSAJDE

I.Ak útočiaci korčuliar je vo svojom útočnom pásme skôr ako puk, ale sa puku nedotkol, rozhodca vzpaží ruku, čím avizuje výhodu pri ofsajde. Hra bude pokračovať, ak brániaci sa tím získa puk a ak útočiaci korčuliar sa nepokúša získať puk alebo prinútiť protihráča s pukom, aby sa musel vrátiť späť ku koncu svojho obranného pásma, namiesto toho, aby opustil svoje útočné pásmo tak, že sa dotkne aspoň jednou korčuľou modrej útočnej čiary.

II.Aby mohol čiarový rozhodca zrušiť avizovanú výhodu pri ofsajde, všetci útočiaci korčuliari musia opustiť svoje útočné pásmo alebo brániaci sa tím musí vyviesť puk do stredného pásma. Od toho momentu sa korčuliari útočiaceho tímu môžu opäť snažiť získať puk alebo vrátiť sa do útočného pásma.

III. Ak po avizovaní výhody pri ofsajde bola prerušená hra, vhadzovanie puku bude v strednom pásme pri obrannej modrej čiare brániaceho sa tímu na bode na vhadzovanie puku, ktorý je najbližšie k miestu, kde bol puk pri prerušení hry.

IV. Ak sa počas avizovania výhody pri ofsajde brániaci tím nesnaží vyviesť puk zo svojho obranného pásma a útočiaci tím nejaví snahu opustiť svoje útočné pásmo, hra bude prerušená pre ofsajd. Vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v strednom pásme pri obrannej modrej čiare brániaceho sa tímu, ktorý je najbližšie k miestu, kde bol puk pri prerušení hry.

V.Ak pri avizovaní výhody pri ofsajde brániaci sa tím dopraví puk do vlastnej bránky, gól sa uzná.

VI. Korčuliar brániaceho sa tímu pri výhode pri ofsajde počas vyprázdňovania pásma môže zaviesť puk za svoju bránku s podmienkou, že sa nepokúša zdržiavať hru.

VII. Ak puk vystrelený do útočného pásma spôsobí avizovanie výhody pri ofsajde, pričom puk vnikne do bránky brániaceho sa tímu ( alebo priamo alebo od brankára, hráča, alebo od rozhodcu, alebo po odraze od ochranného skla alebo mantinelu ), gól nebude uznaný, lebo strela spôsobila ofsajd. Skutočnosť, že útočiaci tím pred vniknutím puku do bránky opustil svoje útočné pásmo je v tejto situácii nepodstatná.

VIII.Ak počas avizovania výhody pri ofsajde hráč brániaceho sa tímu vystrelí puk priamo von z hracej plochy, použije sa pravidlo o zdržiavaní hry a brániacemu sa tímu bude uložený príslušný trest.

IX. Ak dôjde k situácii z Pravidla 82-VIII., ale puk sa odrazí od ochranného skla alebo spoluhráča, pričom nepreletel ponad obrannú modrú čiaru, trest nebude uložený, ale vhadzovanie puku bude v strednom pásme, pretože bola avizovaná výhoda pri ofsajde.

X.Ak dôjde k situácii z Pravidla 82-VIII., ale puk sa odrazí od ochranného skla alebo spoluhráča, pričom preletel ponad obrannú modrú čiaru, trest nebude uložený, ale vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme, na tej strane, z ktorej bol vystrelený alebo odrazený.

XI. Ak počas avizovanej výhody pri ofsajde útočiaci tím vystrelil puk cez modrú čiaru a puk sa odrazil od hráča brániaceho sa tímu a opustil hraciu plochu, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk vystrelený.

XII. Ak je súčasne avizovaná výhoda pri ofsajde a avizovaný trest, pravidlá anulujú pravidlá o ofsajde. Ak útočiaci tím spôsobí pri avizovaní výhody pri ofsajde prerušenie hry, keď bude brániacemu hráčovi uložený trest, vhadzovanie puku bude v obrannom pásme podľa pravidiel o vhadzovaní puku po uložení trestu.

Pravidlo 83 – VÝHODA PRI OFSAJDE / HYBRIDNÉ ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE

I.Ak korčuliar, ktorý sa snaží zrušiť zakázané uvoľnenie, vnikne za svoju útočnú modrú čiaru pred pukom, čím spôsobí avizovanie výhody pri ofsajde, zakázané uvoľnenie bude posúdené podľa pravidla o hybridnom zakázanom uvoľnení. Ak čiarový rozhodca rozhodne, že korčuliar, ktorý bol v ofsajde, by sa dotkol puku ako prvý, hra bude prerušená pre ofsajd.

II. Ak sa hráč dotkne puku podľa Pravidla 83-I. skôr, ako bola hra prerušená pre zakázané uvoľnenie, pričom predtým už bola avizovaná výhoda pri ofsajde, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku, ktorý je najbližšie k miestu, odkiaľ bol puk vystrelený.

Pravidlo 84 – ÚMYSELNÝ OFSAJD

I.Ofsajd je posúdený ako úmyselný, keď cieľom útočiaceho tímu bolo úmyselné prerušenie hry.

II.Vhadzovanie puku bude v obrannom pásme tímu, ktorý spôsobil úmyselný ofsajd.

III.Ofsajd bude posúdený ako úmyselný ofsajd, ak:

1.Puk je vystrelený na bránku alebo do blízkosti bránky útočiacim tímom počas avizovania výhody pri ofsajde, a prinúti brankára, aby chytil puk;

2.Útočiaci tím sa dotkne puku, alebo sa snaží získať puk počas avizovania výhody pri ofsajde, alebo sa snaží napádať brániacich korčuliarov, ktorí majú puk;

3. Útočiaci tím dosiahne gól po akcii, ktorá spôsobila výhodu pri ofsajde ( t.j. vystrelený puk vnikol do bránky ), a preto v takom prípade gól nebude uznaný;

4. Útočiaci tím sa nesnaží opustiť svoje útočné pásmo a zrušiť tak avizovanú výhodu pri ofsajde.

IV. Ak je puk vystrelený útočiacim tímom do útočného pásma a rozhodca avizuje výhodu pri ofsajde, pričom puk akýmkoľvek spôsobom vnikne do bránky, gól sa neuzná, ale iba v prípade, že nebol úmyselne dosiahnutý hráčom brániaceho sa tímu. Vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorý spôsobil úmyselný ofsajd.

V.Počas avizovania výhody pri ofsajde, keď útočiaci tím opúšťa svoje útočné pásmo a puk náhodne zasiahne útočiaceho korčuliara vnútri útočného pásma, hra bude prerušená pre ofsajd, ale ofsajd sa neposúdi ako úmyselný.

Pravidlo 85 – ZRANENÝ KORČULIAR

I.Ak je zrejmé, že korčuliar utrpel vážne zranenie, rozhodcovia ihneď prerušia hru a privolajú na ľadovú plochu zdravotnú službu.

II.Vo všetkých ostatných prípadoch, ak je korčuliar zranený a nemôže pokračovať v hre alebo odísť na hráčsku lavicu, hra bude pokračovať dovtedy, kým jeho tím nezíska puk a zároveň pokiaľ nemá jeho tím možnosť dosiahnuť gól.

III. Ak je korčuliar zranený a súčasne je mu uložený trest, smie odísť do šatne. Ak mu je uložený menší trest, väčší trest alebo trest v hre, musí jeho tím okamžite poslať na trestnú lavicu náhradného korčuliara, aby odpykal celý trest.

IV. Ak zranený potrestaný korčuliar je schopný vrátiť sa do hry pred uplynutím svojho trestu, musí odísť na trestnú lavicu a odpykať zvyšok trestu.

V.Keď hra bola prerušená, pretože sa zranil korčuliar, tento korčuliar musí opustiť ľadovú plochu a do hry sa smie vrátiť až keď hra znovu pokračovala.

Pravidlo 86 – ZRANENÝ ROZHODCA

I.V prípade, že počas hry utrpí zranenie rozhodca, bude hra okamžite prerušená ( okrem prípadu, že jeden tím má možnosť dosiahnuť gól ), aby bola možnosť posúdiť vážnosť a poskytnúť zranenému rozhodcovi ošetrenie. Pokiaľ možno zranenie ošetriť okamžite, zranený rozhodca môže odkorčulovať na hráčsku lavicu domáceho tímu alebo byť ošetrený zdravotníkom domáceho tímu.

II.Ak je zranený hlavný rozhodca a v stretnutí nemôže pokračovať, v stretnutí sa bude pokračovať s jedným hlavným rozhodcom ( pri systéme štyroch rozhodcov). Pri systéme troch rozhodcov, povinnosti hlavného rozhodcu prevezme jeden z čiarových rozhodcov, ktorého určí prítomný inštruktor rozhodcov alebo zranený hlavný rozhodca alebo vedúci tímov.

III.Ak je zranený čiarový rozhodca a v stretnutí nemôže pokračovať, v systéme štyroch alebo troch rozhodcov,môže byť nahradený, ak to hlavný rozhodca ( -ovia ) budú považovať za nevyhnutné.

IV.Ak na stretnutie je delegovaný aj náhradný rozhodca, tento rozhodca vstúpi do stretnutia až keď je oblečený a pripravený, pričom medzitým hra bude pokračovať aj bez neho.

7. ČASŤ – PRAVIDLÁ HRY / STRIEDANIE HRÁČOV

PREHĽAD – Striedane hráčov počas stretnutia sa môže uskutočniť jedným z dvoch spôsobov: po prerušení hry a v priebehu hry. V každom prípade sa uplatňujú osobitné pravidlá o tom, ako sa striedanie môže alebo nesmie vykonať.

Pravidlo 87 – HRÁČ JE ALEBO NIE JE NA ĽADOVEJ PLOCHE / POSÚDENIE

I.Hráč, ktorý má jednu korčuľu na ľadovej ploche a jednu korčuľu na hráčskej lavici, sa považuje za hráča mimo ľadovej plochy za predpokladu, že nehrá s pukom alebo sa nezapojí do nijakej akcie s protihráčom alebo nemá na ľadovej ploche obidve korčule.

Pravidlo 88 – STRIEDANIE HRÁČA V PRIEBEHU HRY

I.Hráčov možno striedať kedykoľvek počas hry za predpokladu, že striedajúci hráči sú vnútri územia ohraničeného hráčskou lavicou a 1,5 m vzdialenosťou od mantinelu, a striedajúci hráči sú mimo hry predtým, ako sa striedanie uskutoční.

II.Trest za veľa hráčov na ľadovej ploche sa uloží, ak počas striedania hráč vstupujúci do hry opustí 1,5 m zónu a hrá s pukom skôr, ako odchádzajúci hráč nemá aspoň jednu korčuľu mimo ľadovej plochy na hráčskej lavici.

III. Trest za veľa hráčov na ľadovej ploche sa uloží, ak pri striedaní hráčov počas hry hráč vstupujúci na ľadovú plochu alebo hráč odchádzajúci z ľadovej plochy hrá s pukom, má kontakt s protihráčom, pričom odchádzajúci aj vstupujúci hráč je na ľadovej ploche v rámci 1,5 m zóny.

IV. Trest za veľa hráčov na ľadovej ploche sa neuloží, ak pri striedaní hráčov počas hry striedajúci hráči sú vnútri územia ohraničeného hráčskou lavicou a 1,5 m vzdialenosťou od mantinelu a striedajúci hráči nie sú nijakým spôsobom zapojení do hry.

Pravidlo 89 – NEDOVOLENÝ VSTUP HRÁČA NA HRÁČSKU LAVICU SÚPERA

I.Hráč počas hry nesmie vstúpiť na hráčsku lavicu súperovho tímu, výnimkou je iba náhodný vstup.

Pravidlo 90 – HRÁČSKA LAVICA AJ ZA MODROU ČIAROU / OFSAJD

I.Ak počas avizovania výhody pri ofsajde útočiaci hráč odíde z ľadovej plochy zo svojho útočného pásma na hráčsku lavicu, ktorá zasahuje do útočného pásma, bude považovaný za hráča mimo ľadovej plochy, ale náhradník musí vstúpiť na ľadovú plochu v strednom pásme. Keď náhradník vstúpi na ľadovú plochu do svojho útočného pásma, pričom je stále avizovaná výhoda pri ofsajde, náhradník musí opustiť svoje útočné pásmo. Ak aj ostatní útočiaci hráči opustia svoje útočné pásmo a čiarový rozhodca zruší výhodu pri ofsajde, hra sa nepreruší.

Pravidlo 91 – STRIEDANIE HRÁČOV POČAS PRERUŠENIA HRY

I.Za striedanie sa považuje výmena jedného alebo viacerých hráčov.

II. Domáci tím má právo striedať hráčov až po dokončení striedania hráčov hosťujúceho tímu. To znamená, že hosťujúci tím musí okamžite po prerušení hry poslať na ľadovú plochu striedajúcich hráčov ako prvý, potom môže vykonať striedanie hráčov domáci tím. Ak jeden alebo druhý tím spôsobí pri striedaní neprimerané zdržanie, hlavný rozhodca ďalšie striedanie nepovolí.

III. Keď sa tím pokúsi striedať hráčov po uplynutí prideleného času alebo úmyselne porušovať toto pravidlo, hlavný rozhodca najprv tím napomenie, a po opakovaní priestupku uloží tímu menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry.

IV. Akonáhle boli hráči tímu vystriedaní, tím už nesmie zmeniť pripravenú zostavu na ľadovej ploche dovtedy, kým hra nepokračuje po správne vykonanom vhadzovaní puku.

V. Tímy nesmú striedať hráčov po nesprávne vykonanom vhadzovaní puku.

VI. Ak po výmene hráča po nesprávne vykonanom vhadzovaní puku bol hráčom jedného alebo obidvoch tímov uložený trest, po ktorom sa zmenil počet hráčov na ľadovej ploche, tímy môžu pred opakovaným vhadzovaním puku striedať hráčov.

VII. Po dosiahnutí gólu môže prísť na ľadovú plochu z hráčskej lavice iba toľko hráčov, ktorí budú striedať hráčov z ľadovej plochy. Na ľadovú plochu nesmú prísť aj ďalší hráči, ktorí by chceli osláviť dosiahnutie gólu.

Pravidlo 92 – POSTUP PRI STRIEDANÍ HRÁČOV

I.Pri striedaní hráčov musí byť dodržaný tento postup:

1.Ihneď po prerušení hry hlavný rozhodca signalizuje hosťujúcemu tímu, aby vystriedal svojich hráčov;

2.Hosťujúci tím má k dispozícii päť sekúnd na to, aby vystriedal svojich hráčov;

3.Hlavný rozhodca zdvihne ruku na znamenie, že hosťujúci tím už nesmie striedať svojich hráčov;

4.Hlavný rozhodca so zdvihnutou rukou signalizuje domácemu tímu, aby vystriedal svojich hráčov;

5.Po piatich sekundách hlavný rozhodca pripaží svoju ruku na znamenie toho, že už ani domáci tím nesmie striedať;

6.Hneď, ako hlavný rozhodca pripaží svoju ruku, čiarový rozhodca, ktorý bude vhadzovať puk, zapíska, čím signalizuje obidvom tímom, že majú najviac päť sekúnd na to, aby sa pripravili na vhadzovanie puku;

7. Ak uplynie päť sekúnd ( prípadne aj menej, ak sú korčuliari na vhadzovaní pripravení skôr ), čiarový rozhodca vhodí puk. Čiarový rozhodca je zodpovedný za to, aby sa uistil, že všetci korčuliari prikorčuľujú do správneho postavenia na miesto vhadzovania;

8.Keď sa tím pokúsi striedať svojich hráčov po uplynutí prideleného času, hlavný rozhodca musí poslať hráča ( hráčov ) späť na ich hráčsku lavicu a napomenie trénera tímu, ktorý sa previnil. Ďalšie porušenie tohto postupu zo strany toho istého tímu má za následok uloženie menšieho trestu pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry.

Pravidlo 93 – STRIEDANIE HRÁČOV POČAS AVIZOVANÉHO ZAKÁZANÉHO

UVOĽNENIA

I.Tím, ktorý spôsobí zakázané uvoľnenie, nesmie vystriedať hráčov skôr, ako hra nepokračuje vhadzovaním puku. Toto pravidlo sa vzťahuje na tých hráčov, ktorí boli na ľadovej ploche v momente, keď puk opustil hokejku hráča, ktorý spôsobil zakázané uvoľnenie.

II.Ak sa tím pokúsi vystriedať hráčov po spôsobení zakázaného uvoľnenia, hlavný rozhodca tento tím najskôr napomenie, a potom po takomto ďalšom priestupku tohto tímu mu uloží menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry.

III.V prípade, že tím, ktorý spôsobil zakázané uvoľnenie, využije prerušenie hry a vyžiada si oddychový čas, tento tím ešte stále nesmie vystriedať hráčov.

IV. Tím smie vystriedať hráča:

1.Ak chce nahradiť brankára, ktorého v predchádzajúcej hre nahradil ďalší hráč;

2.Ak chce nahradiť zraneného hráča alebo brankára;

3.Ak tím spôsobil zakázané uvoľnenie a hráčovi tímu súpera bol uložený trest, ktorým sa zmenil počet hráčov na ľadovej ploche, obidva tímy môžu vystriedať hráčov, ale vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorému bol uložený trest.

V.Korčuliar, ktorý zlomí svoju hokejku počas hry, keď vzniklo zakázané uvoľnenie, smie ísť k svojej hráčskej lavici vziať si novú hokejku.

8. ČASŤ – PRAVIDLÁ HRY / GÓLY

PREHĽAD – Pre uznávanie gólov a pre situácie, pri ktorých góly nemožno uznať, platia tieto osobitné pravidlá.

Pravidlo 94 – DOSIAHNUTIE GÓLU

I.Gól sa uzná, keď tím počas hry vystrelil alebo usmernil puk do bránky, ktorý celý vnikol za bránkovú čiaru a hlavný a/alebo videobránkový rozhodca predtým nespozoroval nijaké porušenie pravidiel ( výnimky, pozri Pravidlo 99- VII. ).

II.Gól sa uzná, keď celý puk vnikne do bránky za bránkovú čiaru medzi hornou a bočnými žŕdkami bránky.

III.Gól sa uzná, keď je puk vystrelený, kopnutý, usmernený alebo ináč dopravený do bránky hráčom brániaceho sa tímu.

IV. Gól sa uzná, ak sa po strele útočiaceho hráča puk náhodne odrazí do bránky po zásahu akejkoľvek časti tela spoluhráča.

V. Gól sa uzná iba vtedy, ak puk za bránkovú čiaru prejde v celku. VI. Gól nie je, ak bol puk vystrelený do bránky počas prerušenej hry.

VII. Gól už nemožno odvolať po vhadzovaní puku na strednom bode na vhadzovanie puku, ktoré nasleduje bezprostredne po dosiahnutí tohto gólu. Akékoľvek dodatočné videozáznamy, z ktorých vyplynie, že gól nemal byť uznaný, nie sú prípustné.

VIII.V priebehu hry možno uznať jeden gól iba jednému tímu. V prípade, že puk vnikol do bránky, hra potom pokračovala pred druhou bránkou, do ktorej tiež vnikol puk, a preto bola hra prerušená, pričom po prezretí videozáznamu sa ukázalo, že mal byť uznaný prvý gól, druhý gól nebude uznaný, uzná sa prvý gól a na časomere sa nastaví stav v čase dosiahnutia prvého gólu ( nastaví sa hrací čas aj čas prípadného odpykávaného trestu ).

IX. Ak sa po prezretí videozáznamu zo situácie z Pravidla 94-VIII. zistí, že prvý gól nemal byť uznaný, uzná sa druhý gól a stav na časomere sa nezmení.

X.Za akékoľvek priestupky, ktoré boli avizované medzi dvomi gólmi zo situácie v Pravidle 94-VIII. alebo po prerušení hry po druhom góle, budú uložené všetky avizované tresty, okrem prvého menšieho trestu pre tím, ktorý dosiahol druhý gól ( v súlade s pravidlami pre rušenie trestov po góle, dosiahnutom počas avizovaného trestu ).

XI. Vloženie puku, neseného na čepeli svojej hokejky, do bránky súpera je dovolené za predpokladu, že korčuliar počas pohybu nezdvihne svoju hokejku nad úroveň svojich ramien ( pozri tiež Pravidlo 75-IX. ).

XII. Gól sa neuzná, ak sa puk odrazil do bránky od hokejky alebo tela útočiaceho korčuliara, keď bol brankár v svojom bránkovisku a útočiaci korčuliar bol v bránkovisku predtým, ako puk vnikol do trojrozmerného priestoru bránkoviska. Vhadzovanie puku potom bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v strednom pásme.

XIII.Gól sa uzná, pokiaľ v situácii z Pravidla 94-XII. hokejka je, ale korčule korčuliara nie sú v bránkovisku. Takto dosiahnutý gól sa vždy uzná, ak korčuliar svojou hokejkou nijako nebránil brankárovi v hre. Gól sa však neuzná, ak korčuliar svojou hokejkou bránil brankárovi v hre, a potom vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v strednom pásme.

XIV.Aby mohol byť gól uznaný, puk musí prejsť za bránkovú čiaru pred uplynutím hracieho času tretiny. Ak časomer nie je funkčný, možno takúto situáciu konzultovať s videobránkovým rozhodcom. Vo všetkých ostatných prípadoch je rozhodnutie rozhodcov konečné.

XV. Gól dosiahnutý súperovým tímom sa uzná, aj keď trestomerač nedokázal otvoriť dvierka na trestnej lavici po uplynutí trestu potrestaného hráča, a tým spôsobil oneskorený návrat tohto hráča na ľadovú plochu.

Pravidlo 95 – BRÁNKOVISKO A JEHO FUNKCIA PRI DOSIAHNUTÍ GÓLU

I. Gól sa uzná, ak puk vnikne do bránky v čase, keď bol útočiaci korčuliar v bránkovisku vinou fyzického kontaktu s brániacim korčuliarom; výnimkou je situácia, keď útočiaci korčuliar mal dostatok času opustiť bránkovisko.

II.Gól sa uzná, ak je puk voľný v bránkovisku a do bránky ho dopraví útočiaci korčuliar svojou hokejkou.

III.Gól sa uzná, ak útočiaci korčuliar je v bránkovisku v momente, keď puk prejde cez bránkovú čiaru, pričom brankárovi nijakým spôsobom nebráni v hre.

IV. Gól sa neuzná, ak bol brankár mimo svojho bránkoviska a útočiaci korčuliar bránil brankárovi v návrate do svojho bránkoviska alebo prekážal brankárovi zabrániť vniknutiu puku do jeho bránky. Tomuto útočiacemu korčuliarovi bude uložený menší trest za nedovolené bránenie v hre.

V.Bránkovisko je trojrozmerný priestor, a preto všetky pravidlá, ktoré sa týkajú bránkoviska, sa nevzťahujú iba na bledomodrú ľadovú plochu v bránkovisku, ale aj na vzdušný priestor nad touto ľadovou plochou až do úrovne hornej žŕdky bránky.

Pravidlo 96 – GÓL DOSIAHNUTÝ KORČUĽOU

I.Gól sa neuzná, ak puk vnikol do bránky po evidentnom kopnutí útočiacim hráčom.

II. Pod kopnutím puku sa rozumie vedomý pohyb korčule hráča pozdĺž ľadovej plochy smerujúci proti puku s úmyslom usmerniť puk do bránky.

III. Gól sa uzná, ak útočiaci korčuliar kopne puk, ktorý potom do bránky strelí on sám alebo jeho spoluhráč, keď medzitým hral s pukom aj súperov brankár.

IV. Gól sa neuzná, ak korčuliar kopne puk a ten sa odrazí priamo od brankára alebo jeho výstroja, alebo od hráča ktoréhokoľvek tímu do bránky.

V.Gól sa uzná, ak korčuliar akýmkoľvek spôsobom natočí svoju korčuľu s úmyslom, aby sa puk od korčule odrazil do bránky, pričom musí byť zrejmé, že puk nebol kopnutý.

VI. Gól sa neuzná, ak sa korčuliar pokúsi kopnúť korčuľou puk na svoju hokejku, ale sa mu to nepodarí a puk priamo po kopnutí vnikne do bránky, pretože tejto situácii predchádzal pohyb nohou znamenajúci kopnutie puku.

VII. Gól sa neuzná, ak brániaci hráč strká do útočiaceho korčuliara, ktorý v snahe udržať rovnováhu kopne puk do bránky. Rozhodujúce je v tomto prípade kopnutie puku a nie strkanie protihráča.

VIII.Gól sa neuzná, ak hráč má puk na svojej hokejke a kopne do hokejky v snahe dosiahnuť gól, pričom po takejto kopnutej strele puk vnikne do bránky.

Pravidlo 97 – NEUZNANIE GÓLU / POČAS HRY

Pozri tiež Pravidlá 184 – 186 týkajúce sa brankára a porušenia pravidiel v bránkovisku.

I. Gól sa neuzná, ak útočiaci korčuliar kopne, hodí alebo ináč usmerní pukdo bránky akoukoľvek časťou tela alebo iným spôsobom ako svojou hokejkou, aj keby sa ešte po pôvodnom kontakte puk odrazil od iného hráča alebo rozhodcu.

II.Gól sa neuzná, ak útočiaci korčuliar usmerní, odrazí alebo zrazí puk do bránky svojou hokejkou zdvihnutou nad úrovňou hornej žŕdky bránky, a to aj v prípade, že puk sa ešte odrazí od ktoréhokoľvek hráča, brankára alebo rozhodcu, alebo sa odrazí od ľadovej plochy a vnikne do bránky. Rozhoduje úroveň kontaktu puku s hokejkou vzhľadom k výške hornej žŕdky bránky. Gól sa uzná, ak časť hokejky, s ktorou vznikol kontakt s pukom, bola na úrovni alebo pod úrovňou hornej žŕdky bránky.

III.Gól sa neuzná, ak puk po odraze od rozhodcu priamo vnikne do bránky, aj keby sa ešte odrazil aj od korčuliara niektorého z tímov alebo od brankára. Ak sa puk odrazí od rozhodcu, a potom vnikne do bránky akýmkoľvek iným dovoleným spôsobom, gól sa uzná.

IV. Gól sa neuzná, ak útočiaci hráč vtlačí ležiaceho brániaceho hráča do bránky spolu s pukom, ktorý mal brániaci hráč pod svojím telom.

V.Gól sa neuzná, ak korčuliar neoprávnene vstúpi do hry zo svojej hráčskej lavice a počas jeho prítomnosti na ľadovej ploche jeho tím v tom čase dosiahne gól.

VI. Gól sa neuzná, ak korčuliar predčasne opustí trestnú lavicu po svojej chybe alebo po chybe trestomerača, a tím tohto korčuliara dosiahne gól v čase, keď je korčuliar na ľadovej ploche alebo už bol vystriedaný. Korčuliar sa musí vrátiť na trestnú lavicu a odpykať si zvyšok trestu. Odpykať sa musia aj tresty, ktoré boli v tom čase uložené.

VII. Hlavný rozhodca má právo konzultovať s čiarovými rozhodcami všetky udalosti, ktoré sa vyskytli pred dosiahnutím gólu. Ak čiarový rozhodca spozoroval priestupky, za ktoré sa ukladá väčší trest, osobný trest do konca stretnutia, trest v hre alebo trest za nešportové správanie sa útočiacim hráčom, a ktoré hlavný rozhodca pred dosiahnutím gólu nespozoroval, čiarový rozhodca môže udalosti opísať a hlavný rozhodca môže gól odvolať a uložiť tresty.

VIII.Gól sa neuzná, ak puk prešiel za bránkovú čiaru po skončení hracieho času tretiny.

IX. Gól sa neuzná, ak puk prešiel za bránkovú čiaru po prerušení hry. Túto situáciu videobránkový rozhodca neposudzuje.

Pravidlo 98 – NEUZNANIE GÓLU / POSUNUTÁ BRÁNKA

I.Ak brániaci hráč premiestni svoju bránku a tím súpera dosiahne gól, gól sa uzná za predpokladu:

1.Súper bol v procese streľby predtým, ako bola bránka posunutá;

2.Hlavný rozhodca posúdil, že puk by vnikol do bránky ak by táto bola bránka v základnej polohe.

II.Ak brániaci hráč úmyselne posunie svoju bránku v čase, keď je útočiaci hráč v brejku, keď bol brankár odvolaný z ľadovej plochy a nahradený korčuliarom, hlavný rozhodca prizná gól v prospech tímu, ktorý sa neprevinil.

III.Bránka sa považuje za posunutú, ak:

1. Jeden alebo obidva bránkové ohybné kolíky nie sú vo svojej diere;

2. Sa celkom vysunula z jedného alebo oboch ohybných kolíkov;

3. Jedna alebo obidve žŕdky bránky nie sú celou plochou na ľadovej ploche.

IV. Vo všetkých ostatných prípadoch bránkových konštrukcií, ktoré nepoužívajú ohybné kolíky, musia žŕdky bránky stáť na ľadovej ploche priamo na bránkovej čiare v čase, keď puk vnikol do bránky a môže byť uznaný.

V. Ak sa počas hry akýmkoľvek spôsobom posunie bránka zo svojej základnej polohy, hra sa preruší, ak sa bránka nevráti do svojej základnej polohy. Ak sa bránka vráti do svojej základnej polohy, hra bude pokračovať.

VI. Gól sa neuzná, ak bola bránka posunutá predtým, ako puk prešiel za bránkovú čiaru, s výnimkou, že platí Pravidlo 98- I.

Pravidlo 99 – VIDEOBRÁNKOVÝ ROZHODCA A UZNÁVANIE GÓLOV

I.Prezeranie videozáznamu je možné iba na základe požiadavky hlavného rozhodcu alebo videobránkového rozhodcu. Prezeranie videozáznamu je určenépredovšetkým na posúdenie gólových situácií.

II.Ak bol dosiahnutý gól alebo nastala situácia, že mohol byť dosiahnutý gól, hlavný rozhodca má okamžite požiadať videobránkového rozhodcu o prezeranie videozáznamu. Videobránkový rozhodca môže hlavnému rozhodcovi alebo potvrdiť správnosť výsledku posúdenia situácie alebo rozhodnutie vyvrátiť.

III. V prípade, že videobránkový rozhodca nedokáže zodpovedne posúdiť prezeranú situáciu, konečné rozhodnutie musí urobiť hlavný rozhodca a jeho rozhodnutie je konečné.

IV. Ak o prezeranie videozáznamu o možnom góle, ktorý hlavný rozhodca neuznal, požiada hlavného rozhodcu videobránkový rozhodca, rozhodujúce bude stanovisko videobránkového rozhodcu.

V.Keď po prerušení hry nepožiadajú o prezeranie videozáznamu o možnom góle ani rozhodcovia ani videobránkový rozhodca, po vhadzovaní puku už prezeranie videozáznamu nie prípustné.

VI. Ak na konci hracieho času tretiny nie je nijaký podnet od rozhodcov alebo videobránkového rozhodcu, aby sa prezerala otázna situácia, potom, ako hráči opustia hraciu plochu a začne sa prestávka, prezeranie videozáznamu nie je prípustné.

VII. Videobránkový rozhodca môže prezerať iba tieto situácie

( pozri Pravidlo 45 – III. na iné účely ):

1.Celý puk prešiel cez bránkovú čiaru;

2.Puk vnikol do bránky skôr, ako bola posunutá bránková konštrukcia;

3.Puk vnikol do bránky pred alebo po uplynutí času tretiny;

4.Puk bol do bránky usmernený rukou alebo kopnutý;

5.Puk sa odrazil do bránky od rozhodcu;

6.Puk bol predtým, ako vnikol do bránky, zasiahnutý zdvihnutou hokejkou útočiaceho hráča, ktorá bola nad úrovňou hornej žŕdky bránky.

9. ČASŤ – TRESTY / ČASOVÉ TRVANIE A SITUÁCIE

PREHĽAD – Tresty za priestupky podľa svojho uváženia ukladajú delegovaní rozhodcovia stretnutia.

Priestupky brankárov, pozri 12. časť – Osobitné pravidlá pre brankárov.

Pravidlo 100 – KEDY MOŽNO UKLADAŤ TRESTY

I.Tresty možno ukladať kedykoľvek počas celého stretnutia, t.j. počas 60 minútového riadneho hracieho času, počas predĺženia, počas vykonávania samostatných nájazdov po predĺžení a odchode z tímov z ľadovej plochy do svojich šatní.

II. Rozhodcovia musia sledovať akékoľvek priestupky a udalosti pred, počas a po stretnutí, a po uložení trestov uviesť ich do Zápisu o stretnutí.

III.“Pred” stretnutím predstavuje minúty pred úvodným vhadzovaním puku, keď sú na ľadovej ploche rozhodcovia a hráči, ale hra sa ešte nezačala.

IV. Ak na ľadovej ploche ešte nie sú rozhodcovia, za akékoľvek porušenie pravidiel spáchané počas predzápasového korčuľovania nemôžu byť uložené také tresty, aké ukladajú rozhodcovia počas hry. Tieto priestupky zaznamená náhradný rozhodca, a ak je to potrebné, bude sa nimi zaoberať riadiaci subjekt.

Pravidlo 101 – DôSLEDKY TRESTOV

I.V systéme dvoch rozhodcov nijakého hráča nemôžu potrestať obidvaja rozhodcovia za ten istý priestupok, ale jednému hráčovi môžu dvaja rozhodcovia uložiť dva tresty za dva rozličné priestupky.

II.Ak tím, ktorému bude uložený trest, má puk, hra bude okamžite prerušená. Ak má puk súperov tím, hra bude pokračovať dovtedy, kým puk nezíska tím, ktorý sa previnil.

III.Ak počas avizovania trestu tím, ktorý má puk, dosiahne gól, skončí sa prvý menší trest. Ak bol uložený dvojitý menší trest, zruší sa jeden menší trest, ale ďalší menší trest sa uloží. Keď má byť uložený väčší trest, osobný trest alebo trest v hre, tieto tresty sa uložia, aj keď bol dosiahnutý gól.

IV. Ak počas avizovania trestu, majú byť uložené menšie tresty dvom alebo viacerým hráčom, pričom súperov tím dosiahne gól, hlavný rozhodca požiada kapitána potrestaného tímu, aby určil, ktorý menší trest sa zruší. Druhý a ďalšie tresty budú uložené. Poradie priestupkov na ukladanie trestov nemá nijaký vplyv.

V. Ak útočiaci korčuliar je v brejku a je súperom faulovaný tak, že súperovi bude uložený väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia, tento trest sa uloží bez ohľadu na to, či z nariadeného trestného strieľania bol alebo nebol dosiahnutý gól.

VI. Po uložení trestu musí ísť potrestaný korčuliar priamo na trestnú lavicu alebo do svojej šatne, ak rozhodcovia nerozhodli ináč. V opačnom prípade bude tímu uložený ešte menší trest pre hráčsku lavicu.

VII. Aj bolo jednému tímu súčasne uložených viac ako jeden trest s rovnakým trvaním, a tento tím bude v hre pokračovať oslabený, kapitán musí informovať hlavného rozhodcu o poradí, v akom budú tieto tresty odpykávané, a na základe toho potom budú ďalší potrestaní hráči opúšťať trestnú lavicu.

VIII.Ak bol korčuliarovi v tretej tretine uložený osobný trest, musí odísť do svojej šatne, čím sa mu zabráni, aby pokračoval v hre počas predĺženia a pri vykonávaní samostatných nájazdov po predĺžení.

Pravidlo 102 – TRESTY NA VÝSLEDKOVEJ TABULI

VIII.Ak bol korčuliarovi v tretej tretine uložený osobný trest, musí odísť do svoje šatne, čím sa mu zabráni, aby pokračoval v hre počas predĺženia a pri vykonávaní samostatných nájazdov po predĺžení.

Pravidlo 102 – TRESTY NA VÝSLEDKOVEJ TABULI

I. Tresty sa končia presne v čase, ktorý uplynie od stavu na časomere, keď bol trest uložený, po pripočítaní času trestu. Napríklad, ak je menší trest uložený v 4:58, trest sa skončí v 02:58. Ak väčší trest je uložený v 13:05, trest sa skončí v 08:05, avšak bez ohľadu na to, či korčuliar vstúpi alebo nevstúpi na ľadovú plochu presne v momente, keď sa mu skončil trest. Pri zhodujúcich sa menších trestoch a osobných trestoch korčuliar sa môže vrátiť na ľadovú plochu až po prvom prerušení hry po skončení svojho trestu.

II.Z trestnej lavice po skončení svojho trestu sa v priebehu hry môžu vrátiť na ľadovú plochu iba tí hráči, ktorých tresty zobrazoval časomer na výsledkovej tabuli. Na výsledkovej tabuli sa nezobrazujú zhodujúce sa menšie a väčšie tresty, osobné tresty, osobné tresty do konca stretnutia a zhodujúce sa tresty v hre.

III.Tresty, ktoré musia byť zobrazené na výsledkovej tabuli, sú: menšie tresty, dvojité menšie tresty, väčšie tresty a tresty v hre.

IV. Odložené tresty sa na výsledkovej tabuli zobrazujú až od momentu, keď sa začalo ich odpykávanie.

V. V prípade osobných trestov sa korčuliari môžu vrátiť na ľadovú plochu až po prvom prerušení hry po odpykaní svojho trestu.

VI. V prípade, že tímu je uložených viac trestov, korčuliari sa môžu vrátiť na ľadovú plochu až po odpykaní svojho vlastného trestu. Korčuliarovi, ktorý ešte neodpykal svoj vlastný trest, a vstúpi na ľadovú plochu namiesto spoluhráča, ktorý už odpykal svoj trest, bude uložený ďalší trest.

Pravidlo 103 – OSLABENÝ TÍM

I.Tím sa považuje za oslabený, ak má na ľadovej ploche následkom uložených trestov počas hry menej korčuliarov ako tím jeho súpera.

II.Ak tím súpera dosiahne gól v čase, keď tím hrá v oslabení, potrestaný korčuliar sa môže okamžite vrátiť na ľadovú plochu v prípade, že odpykával menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu, ktorým bol jeho tím oslabený.

Pravidlá 104 – 110 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV

ZHRNUTIE ( pre jedného hráča )

Menší trest / Menší trest pre hráčsku lavicu = 2 minúty na časomere

Väčší trest = 5 minút na časomere + automaticky osobný trest do konca stretnutia, čas sa nezobrazí na výsledkovej tabuli ( 25 minút )

Menší trest + Väčší trest = 5 minút na časomere, potom 2 minúty na časomere + automaticky osobný trest do konca stretnutia, čas sa nezobrazí na výsledkovej tabuli ( 27 minút )

Osobný trest = 10 minút, čas sa nezobrazí na výsledkovej tabuli (10 minút )

Menší trest + Osobný trest = 2 minúty na časomere + 10 minút, čas sa nezobrazí na výsledkovej tabuli ( 12 minút )

Menší trest + Osobný trest do konca stretnutia = 2 minúty na časomere + zvyšok do konca stretnutia, čas sa nezobrazí na výsledkovej tabuli ( 22 minút )

Osobný trest do konca stretnutia = zvyšok do konca stretnutia, čas sa nezobrazí na výsledkovej tabuli ( 20 minút )

Trest v hre = 5 minút na časomere + zvyšok do konca stretnutia, čas sa nezobrazí na výsledkovej tabuli ( 25 minút ) + automatické zastavenie činnosti na jedno stretnutie

Pravidlo 104 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / MENŠÍ TREST – MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU

I.Menší trest trvá dve minúty čistého hracieho času a na trestnej lavici ho musí odpykať potrestaný korčuliar, okrem brankára. Za tohto korčuliara nie je na ľadovej ploche povolený nijaký náhradník. Ak tím súpera počas tejto presilovej hry dosiahne gól, uložený trest sa skončí a korčuliar môže opustiť trestnú lavicu.

II.Ak tím počas presilovej hry dosiahne gól z trestného strieľania, potrestaný korčuliar musí ostať na trestnej lavici.

Pravidlo 105 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / VÄČŠÍ TREST

I.Väčší trest trvá päť minút čistého hracieho času a automaticky sa k nemu pridáva osobný trest do konca stretnutia. Počas piatich minút za tohto hráča nie je povolený na ľadovej ploche nijaký náhradník. Potrestaný hráč musí odísť do šatne a celý trest na trestnej lavici odpyká spoluhráč určený trénerom prostredníctvom kapitána, bez ohľadu na to, koľko gólov dosiahne tím súpera. Po piatich minútach sa náhradný korčuliar z trestnej lavice vráti na ľadovú plochu. Uložený trest automaticky posúdi riadiaci subjekt po stretnutí.

Pravidlo 106 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / MENŠÍ TREST A VÄČŠÍ TREST

I.Ak je korčuliarovi uložený menší trest a väčší trest ( a automatický osobný trest do konca stretnutia ) v tom istom čase, väčší trest sa odpyká ako prvý, a po jeho skončení sa začne menší trest. Potrestaný hráč musí odísť do šatne, a tresty odpyká spoluhráč, ktorého určí tréner prostredníctvom kapitána.

II. Ak je menší trest a väčší trest uložený dvom korčuliarom z toho istého tímu v tom istom čase, pričom už tím bol oslabený, menší trest sa bude odpykávať ako prvý a odpykávanie väčšieho trestu sa nezačne skôr, ako sa neskončí prvý trest. Hráč, ktorému bol uložený väčší trest, musí odísť do svojej šatne a jeho trest odpyká spoluhráč, ktorého určí tréner prostredníctvom kapitána.

Pravidlo 107 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / OSOBNÝ TREST

I.Osobný trest trvá desať minút hracieho času, ale za potrestaného hráča môže na ľadovej ploche okamžite hrať náhradník. Korčuliar musí odpykať celý svoj trest, ale pokiaľ je zranený, jeho trest odpyká na trestnej lavici spoluhráč, ktorého určí tréner prostredníctvom kapitána. Korčuliar smie opustiť trestnú lavicu až po prvom prerušení hry po uplynutí desiatich minút hracieho času.

II.Ak je korčuliarovi uložený kedykoľvek počas stretnutia druhý osobný trest, automaticky sa tento trest mení na osobný trest do konca stretnutia. Tento korčuliar musí odísť do šatne, ale okamžite môže prísť na ľadovú plochu náhradník, pričom na trestnú lavicu nemusí odísť nijaký spoluhráč.

III. Ak je osobný trest uložený brankárovi, jeho trest musí odpykať korčuliar, ktorý bol na ľadovej ploche v čase, keď bola prerušenáh hra, a ktorého určí tréner prostredníctvom kapitána.

Pravidlo 108 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / MENŠÍ TREST A OSOBNÝ TREST

I.Ak bol korčuliarovi uložený menší trest a osobný trest v tom istom čase, potrestaný tím musí ihneď poslať na trestnú lavicu ďalšieho korčuliara, ktorý odpyká menší trest. Za tohto korčuliara nie je povolený nijaký náhradník. Po uplynutí tohto menšieho trestu môže náhradník opustiť trestnú lavicu ale potrestaný spoluhráč musí odpykať svoj osobný trest. Osobný trest sa začína merať až po skončení menšieho trestu.

Pravidlo 109 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / OSOBNÝ TREST DO KONCA STRETNUTIA

I.Pri uložení osobného trestu do konca stretnutia musí potrestaný hráč alebo funkcionár tímu odísť do svojej šatne, ale na ľadovej ploche je okamžite povolený náhradník.

II.Hráč, ktorému boli uložené dva osobné tresty do konca stretnutia v tom istom stretnutí alebo v rozličných stretnutiach turnaja alebo iného podujatia, bude mať automaticky zastavenú činnosť pre najbližšie stretnutie.

Pravidlo 110 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / TREST V HRE

I.Pri treste v hre hráč alebo funkcionár tímu je vylúčený zo stretnutia a musí odísť do šatne. Na trestnú lavicu odíde náhradník, ktorého určí tréner prostredníctvom kapitána, ktorý sa do hry vráti po piatich minútach.

II.Trest v hre znamená aj automatické zastavenie činnosti na ( minimálne ) jedno stretnutie.

Pravidlo 111 – SITUÁCIE PRI TRESTOCH

I. O počte hráčov na ľadovej ploche počas hry rozhodujú iba tresty, ktoré sú zobrazené na výsledkovej tabuli ( s výnimkou odložených trestov ).

II. Potrestaný korčuliar sa po góle súperovho tímu môže vrátiť na ľadovú plochu iba v prípade, že v čase dosiahnutia gólu odpykával menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu ( nie odložené tresty ), ktorým bolo jeho družstvo oslabené. V prípade, keď je na trestnej lavici viac korčuliarov, skončí sa prvý menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu ( okrem prípadu, ak ide o zhodujúce sa menšie tresty alebo menšie tresty pre hráčsku lavicu , a v takom prípade sa skončí ďalší menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu ).

III. Ak je avizovaný menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu tímu, ktorý už odpykáva väčší trest alebo trest v hre, a súperov tím dosiahne gól predtým, ako bola prerušená hra kvôli uloženiu avizovaného trestu, avizovaný trest sa zruší, pretože bol dosiahnutý gól.

IV. Ak je korčuliarovi avizovaný menší trest, väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre, a počas avizovaného trestu súperov tím dosiahne gól, menší trest sa zruší,ale väčší trest a automatický osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre sa uloží. Korčuliar musí odísť do svojej šatne a spoluhráč, ktorého určí tréner prostredníctvom kapitána, odpyká väčší trest alebo trest v hre.

V.Ak majú byť tímu súčasne uložené dva alebo viaceré tresty rovnakého trvania, kapitán tohto tímu musí oznámiť hlavnému rozhodcovi ešte pred pokračovaním hry, ktorý korčuliar opustí trestnú lavicu ako prvý ( po tom, ako súperov tím dosiahne gól, alebo ako budú korčuliari opúšťať trestnú lavicu po odpykaní svojich trestov ). Hlavný rozhodca túto informáciu oznámi zapisovateľovi.

Pravidlo 112 – ZHODUJÚCE SA TRESTY

Pozri tiež Prílohu k pravidlám ľadového hokeja – Zhodujúce sa tresty

( IIHF Case Book )

I.Ak je obidvom tímom uložený rovnaký počet menších trestov, väčších trestov alebo trestov v hre v tom istom prerušení hry, tieto tresty sa považujú za zhodujúce sa tresty.

II. Pokiaľ je to možné, hlavný rozhodca má zrušiť obidvom tímom čo najväčší možný počet trestov ( menšie tresty, menšie tresty pre hráčsku lavicu, dvojité menšie tresty, väčšie tresty a automaticky osobné tresty do konca stretnutia a tresty v hre ) s rovnakou dĺžkou.

III.Ak tímy hrali 5 proti 5 a obidvom tímom je uložený jeden menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu, tímy budú hrať 4 proti 4. Potrestaní korčuliari musia odísť na trestnú lavicu, náhradníci na ľadovej ploche nie sú povolení, a hráči sa môžu vrátiť na ľadovú plochu až po skončení ich trestov.

IV.Ak bol jednému alebo obidvom potrestaným hráčom podľa Pravidla 112-III. k menšiemu trestu uložený aj osobný trest, tímy budú hrať 4 proti 4 a na trestnú lavicu musí odísť aj ďalší korčuliar, ktorý odpyká menší trest, pričom potrestaný hráč odpyká 12 minút. Hráč, ktorý prišiel odpykať menší trest, sa môže vrátiť na ľadovú plochu po skončení trestu.

V. Ak budú uložené tresty podľa Pravidla 112-I. a jeden tím už bol oslabený,na ľadovú plochu môže ísť toľko náhradníkov, koľko bolo obidvom tímom uložených zhodujúcich sa trestov s rovnakou dĺžkou. Tieto tresty nemajú nijakú súvislosť s odloženými trestami ( pozri Pravidlo 113 ).

VI. Ak tímy nehrali 5 proti 5, po uložení zhodujúcich sa trestov, ktoré sa všetky navzájom zrušili, sa počet hráčov na ľadovej ploche nezmenší.

VII. Ak bolo obidvom tímom uložených viac trestov, zruší sa podľa pravidla o zhodujúcich sa trestoch rovnaký počet menších trestov, väčších trestov a automaticky osobných trestov do konca stretnutia, a trestov v hre. Všetky akékoľvek odlišné tresty sa musia zobraziť na výsledkovej tabuli a hráči ich musia odpykať. Na ľadovú plochu sa smú vrátiť po odpykaní trestu až po prvom prerušení hry.

VIII.Hráči, ktorým boli uložené väčšie tresty alebo tresty v hre, a tieto tresty sú zhodujúce sa tresty, musia odísť do svojich šatní, pričom na trestnú lavicu nejdú nijakí náhradníci. Ak na výsledkovej tabuli však bude zobrazený jeden z ďalších uložených trestov, na trestnej lavici ho odpyká náhradník.

IX. V prípade ukladania trestov brankára, pozri Pravidlo 207-IV.

X. Pre použitie pravidiel o zhodujúcich sa trestoch sa menší trest a menší trest pre hráčsku lavicu považujú za rovnaké.

Pravidlo 113 – ODLOŽENÝ TREST

I.Tím v priebehu hry nikdy nesmie mať na ľadovej ploche menej ako troch korčuliarov.

II. Hráči sa vždy musia vracať z trestnej lavice na ľadovú plochu v takom poradí, v akom im končili ich tresty.

III.Ak je počas hry uložený trest tretiemu alebo ďalšiemu hráčovi niektorého tímu, a tento trest si vyžaduje, aby na trestnú lavicu odišiel korčuliar, pričom už jeho dvaja spoluhráči odpykávajú svoje tresty, meranie času tretieho hráča alebo ktorýchkoľvek ďalších hráčov sa nesmie začať skôr, ako sa neskončí trest jedného z dvoch už predtým potrestaných hráčov. Tretí korčuliar alebo ďalší korčuliari musia byť po uložení ich trestov stále na trestnej lavici, ale na ľadovej ploche môžu byť namiesto nich náhradníci dovtedy, kým sa nezačnú merať ich tresty.

IV. Keď sa skončí prvý trest z trestov uložených trom alebo viacerým hráčom, korčuliar sa smie vrátiť z trestnej lavice na ľadovú plochu po prvom prerušení hry po skončení jeho trestu.

Pravidlo 114 – AVIZOVANIE TRESTOV

I.Ak má byť prerušená hra a uložený trest, hráč tímu, ktorý sa previnil, musí mať puk pod kontrolou.

II. Odraz puku alebo krátky kontakt hokejky s pukom sa nepovažuje za puk pod kontrolou, a preto sa hra nepreruší, avšak okrem prípadu, že by po takomto kontakte dosiahol gól tím, ktorý sa previnil.

III.Ak tím, ktorý sa previnil, nemá puk pod kontrolou, hlavný rozhodca vzpaží ruku na znamenie, že uloží trest, ale hru nepreruší dovtedy, kým:

1.Tím, ktorý sa previnil, nezíska puk pod kontrolu;

2.Puk nie je zašliapnutý;

3.Puk nie je mimo ľadovej plochy;

4.Neurobil priestupok aj tím, ktorý mal puk pod kontrolou;

5.Tím nespôsobil zakázané uvoľnenie;

6.Nenastane iná situácia stanovená týmito pravidlami.

IV. Ak má tím, ktorý sa neprevinil, puk pod kontrolou, a počas avizovania trestu vnikne puk do jeho bránky, gól sa uzná a avizovaný trest sa uloží.

V. Tím, ktorý sa previnil a je mu avizovaný trest, nemôže dosiahnuť gól, ktorý by dosiahol ako priamy následok akcie hráča jeho tímu.

VI. Počas toho, ako hlavný rozhodca avizuje trest, dosiahne gól tím, ktorý mal puk pod kontrolou, gól sa uzná a zruší sa prvý – ak bolo avizovaných viac ako jeden trest – avizovaný menší trest. Všetky ďalšie tresty budú uložené.

VII. Ak tím, ktorému je avizovaný trest, už hrá oslabený, a tím súpera počas avizovania trestu dosiahne gól, jeden z už odpykávaných menších trestov sa automaticky skončí a všetky avizované tresty budú uložené.

VIII.Ak je tímu avizovaný menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu, a tento tím už odpykáva väčší trest alebo trest v hre, a tím súpera dosiahne gól, avizovaný trest sa zruší, ale odpykávanie väčšieho trestu alebo trestu v hre pokračuje.

IX. Ak tím urobí priestupok a dosiahne gól ešte predtým, ako hlavný rozhodca stačí prerušiť hru, gól sa neuzná a trest za priestupok sa uloží po prerušení hry.

Pravidlo 115 – TRESTY POČAS PREDĹŽENIA

I.V predĺžení, nezávisle od jeho časového trvania, musia hrať tímy so štyrmi korčuliarmi a jedným brankárom, ak v predĺžení nebudú pokračovať neodpykané tresty uložené počas riadneho hracieho času alebo tresty uložené pred začiatkom predĺženia.

II. Ak je tímu v predĺžení uložený menší trest, tímy budú hrať 4 proti 3.

III. Zhodujúce sa tresty uložené počas predĺženia neovplyvňujú počet hráčov na ľadovej ploche.

IV. Ak počas predĺženia má mať jeden tím po uložení trestov výhodu o dvoch hráčov, bude sa hrať 5 proti 3. Pri prvom prerušení hry po skončení početnej výhody 5 proti 3 sa počet hráčov na ľadovej ploche upraví na 4 proti 4 alebo4 proti 3.

V. Ak na konci riadneho hracieho času tímy hrali 5 proti 4 alebo 4 proti 3, v predĺžení budú tímy pokračovať 4 proti 3.

VI. Ak na konci riadneho hracieho času tímy hrali 5 proti 3, v predĺžení budú tímy pokračovať 5 proti 3. Po skončení trestov, pričom medzitým nebola hra prerušená, na ľadovej ploche môže vzniknúť situácia 5 proti 4 alebo 5 proti 5. Pri prvom prerušení hry sa počet hráčov na ľadovej ploche upraví na 4 proti 4 alebo 4 proti 3.

VII. Ak na konci riadneho hracieho času tímy hrali 4 proti 4 s korčuliarmi na trestnej lavici, ktorým neboli uložené zhodujúce sa tresty, v predĺžení budú tímy pokračovať 4 proti 4, pričom po skončení trestov sa budú korčuliari z trestnej lavice vracať na ľadovú plochu tak, že sa bude hrať 5 proti 4 a 5 proti 5. Pri prvom prerušení hry sa počet hráčov na ľadovej ploche upraví na 4 proti 3 alebo 4 proti 4.

VIII. Ak na konci riadneho hracieho času tímy hrali 4 proti 4 s korčuliarmi na trestnej lavici, ktorým boli uložené zhodujúce sa tresty, v predĺžení budú tímy pokračovať 4 proti 4.

IX. Ak na konci riadneho hracieho času tímy hrali 3 proti 3, v predĺžení budú tímy pokračovať 3 proti 3. Keď sa po skončení ich trestov začnú korčuliari vracať z trestnej lavice na hraciu plochu a vznikne situácia 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri prvom prerušení hry sa počet hráčov na ľadovej ploche upraví na 4 proti 3 alebo 4 proti 4..

10. ČASŤ – OPIS TRESTOV

PREHĽAD – Ide o definície, vysvetlenia a výklad faulov počas stretnutia ( ktoré trvá 60 minút riadneho hracieho času, môže mať predĺženie a po ňom samostatné nájazdy, a po skončení stretnutia odchod hráčov z ľadovej plochy do svojich šatní ).

Pravidlo 116 – NAPÁDANIE ROZHODCOV

DEFINÍCIA: Pokus hráča alebo funkcionára tímu protestovať alebo spochybňovať rozhodnutia rozhodcov, voči rozhodcom používať neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo gestá, opľuť rozhodcu alebo fyzicky napadnúť rozhodcu.

I.Menší trest

1. Hráč, ktorý udiera po ochrannom skle na protest proti rozhodnutiu rozhodcov;

2. Hráč, ktorý svojou hokejkou alebo iným predmetom udiera po mantineli na protest proti rozhodnutiu rozhodcov.

II.Menší trest pre hráčsku lavicu

1.Hráč, ktorého rozhodca nemôže identifikovať, alebo funkcionár tímu, ktorý voči rozhodcovi používa neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy, alebo použije meno ktoréhokoľvek rozhodcu v súvislosti s vykrikovaním kritických poznámok;

2. Potrestaný hráč, ktorý po uložení trestu nejde ihneď na trestnú lavicu alebo do šatne, aj keď bol na to vyzvaný;

3.Funkcionár tímu, ktorý vyjadruje protest proti rozhodnutiu rozhodcov udieraním po mantineli hokejkou alebo iným predmetom.

III.Osobný trest

1. Hráč, ktorý počas hry protestuje alebo spochybňuje rozhodnutie rozhodcov;

2. Hráč, ktorý úmyselne odstrčí puk z dosahu rozhodcu, keď ho chce zdvihnúť;

3. Hráč, ktorý vstúpi alebo zotrváva v území rozhodcov, keď sa tam rozhodca dorozumieva s ktorýmkoľvek funkcionárom mimo ľadovej plochy;

4.Kapitán alebo náhradný kapitán, na ľadovej ploche alebo mimo nej, ktorý protestuje u rozhodcov proti vedeniu stretnutia, dodržiavaniu pravidiel alebo posudzovaniu hry;

5. Hráč, ktorý svojou hokejkou alebo iným predmetom udiera po mantineli na protest proti rozhodnutiu rozhodcov, na základe ktorého mu bol uložený menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu;

6.Hráč, ktorý udiera po ochrannom skle na protest proti rozhodnutiu rozhodcov, na základe ktorého mu bol uložený menší trest.

IV. Osobný trest do konca stretnutia

1.Hráč alebo funkcionár tímu, ktorý voči rozhodcovi používa neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy za to, že mu bol uložený menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu. Keď v takomto správaní sa pokračuje aj po skončení stretnutia, a to na ľadovej ploche alebo mimo nej, osobný trest do konca stretnutia mu môže byť uložený aj bez toho, že by mu bol predtým uložený menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu.

V. Trest v hre

1.Hráč alebo funkcionár tímu, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom dotkne rozhodcu a zosmiešňuje priebeh stretnutia;

2.Hráč, ktorý sa zaženie svojou hokejkou po rozhodcovi.

Pravidlo 117 – MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU

DEFINÍCIA: Nevhodné správanie sa alebo porušenie pravidiel na hráčskej lavici identifikovateľným alebo neidentifikovateľným hráčom alebo funkcionárom tímu.

I.Za priestupky vznikajúce na hráčskej lavici sa ukladá menší trest pre hráčsku lavicu.

II.Priestupky, za ktoré na ľadovej ploche možno uložiť osobný trest alebo osobný trest do konca stretnutia, budú trestané rovnako aj keď ich spôsobí identifikovateľný hráč alebo funkcionár tímu na hráčskej lavici .

III.Menší trest pre hráčsku lavicu odpyká korčuliar, ktorý bol ľadovej ploche v čase, keď bola prerušená hra alebo v prípadoch, ktoré stanovujú tieto pravidlá.

IV. Ak tréner tímu odmietne určiť korčuliara, ktorý má odpykať menší trest pre hráčsku lavicu alebo trest za brankára, hlavný rozhodca určí korčuliara podľa svojho uváženia.

Pravidlo 118 – UHRYZNUTIE

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý uhryzne akúkoľvek časť tela protihráča.

I.Hráčovi, ktorý uhryzne protihráča, bude uložený trest v hre.

Pravidlo 119 – VRAZENIE NA MANTINEL

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý bodyčekuje, fauluje lakťom, napadne alebo podrazí protihráča tak, že mu spôsobí prudké vrazenie na mantinel.

I.Za vrazenie na mantinel sa ukladá aspoň menší trest.

II.Hráčovi, ktorý zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča, bude uložený alebo väčší trest a osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre.

III.Za vrazenie na mantinel sa nepovažuje, ak hráč protihráča vedúceho puk “valcuje” po mantineli, keď sa snaží preniknúť cez medzeru medzi ním a mantinelom.

Pravidlo 120 – ZLOMENÁ HOKEJKA / POKRAČOVANIE V HRE – VÝMENA

DEFINÍCIA: Hokejka, ktorá nie je neporušená, má zlomenú čepeľ alebo rúčku, alebo je už ináč poškodená, sa považuje za zlomenú, a preto nedovolenú.

I.Hráč musí okamžite pustiť zlomenú hokejku na ľadovú plochu. Ak zasiahne do hry so zlomenou hokejkou, bude mu uložený menší trest.

II.Korčuliarovi, ktorý počas hry používa brankársku hokejku, bude uložený menší trest.

III. Hráč, ktorému sa zlomila hokejka, nesmie prijať hokejku hodenú na ľadovú plochu z hráčskej lavice alebo od diváka, ale môže ihneď prijať hokejku od spoluhráča na ľadovej ploche bez toho, aby po novú hokejku musel odísť k svojej hráčskej lavici. Táto výmena sa však musí uskutočniť „z ruky do ruky“. Spoluhráčovi, ktorý hodí, posunie alebo vystrelí hokejku, bude uložený menší trest.

IV. Pravidlo 120-III. zahŕňa situácie, keď korčuliar stratil neporušenú hokejku a spoluhráč sa mu ju snažil podať.

V.Korčuliar nikdy nesmie vziať hokejku protihráča: (1)protihráčovi na ľadovej ploche, ktorý drží svoju hokejku, alebo mu spadla na ľadovú plochu;(2) protihráčovi, ktorý sedí na svojej hráčskej lavici;(3) zo stojana hokejok na hráčskej lavici súperovho tímu. Za porušenie tohto pravidla sa uloží menší trest.

VI. Korčuliarovi, ktorý sa zapojí do hry počas toho ako nesie náhradnú hokejku korčuliarovi alebo brankárovi, bude uložený menší trest.

VII. Hráčovi, ktorému sa zlomila hokejka, a počas hry prijme hokejku od svojho spoluhráča na trestnej lavici, bude uložený menší trest.

VIII. Hráč sa môže zúčastniť hry aj bez hokejky.

Pravidlo 121 – BODNUTIE

DEFINÍCIA: Hráč posunie hornú ruku na rúčke jeho hokejky smerom dole, a tak vytvorí nebezpečný výčnelok, ktorým napadne telo protihráča.

I.Za pokus o bodnutie sa uloží dvojitý menší trest a osobný trest.

II. Hráčovi, ktorý bodne protihráča, sa uloží alebo väčší trest a osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre.

III.Hráčovi, ktorý zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča bodnutím, bude uložený trest v hre.

Pravidlo 122 – NAPADNUTIE

DEFINÍCIA: Hráč po korčuľovaní smerom k protihráčovi do neho vrazí neprimeranou silou, nakorčuľuje alebo naskočí na protihráča.

I.Hráčovi, ktorý neprimeranou silou napadne protihráča tak, že na protihráča nakorčuľuje alebo naskočí, bude uložený aspoň menší trest.

II. Hráčovi, ktorý spôsobí fyzický kontakt s protihráčom po prerušení hry, hoci mal dostatok času predísť tomuto kontaktu, bude uložený aspoň menší trest za napadnutie.

III.Brankár, aj keď je mimo svojho bránkoviska, nie je “lovná zver”. Ak protihráč má zbytočný kontakt s brankárom, môže mu byť uložený menší trest za napadnutie alebo nedovolené bránenie v hre.

IV. Hráčovi, ktorý napadnutím zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča, bude uložený väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre.

Pravidlo 123 – NAPADNUTIE ZOZADU

DEFINÍCIA: Zákrok na hráča, pri ktorom hráč neočakáva nebezpečný úder na zadnú časť tela a nie je schopný sa mu brániť.

I.Hráčovi, ktorý akýmkoľvek spôsobom zozadu zasiahne protihráča súpera tak, že narazí na mantinel, na bránkovú konštrukciu alebo inde na ľadovej ploche, bude uložený aspoň menší trest a automaticky osobný trest.

II. Hráčovi, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča napadnutím zozadu, bude uložený väčší hre a automaticky osobný trest do konca stretnutia.

III. Hráčovi, ktorý zraní protihráča napadnutím zozadu, bude uložený trest v hre.

IV. Ak sa korčuliar k protihráčovi otočí chrbtom tesne pred súbojom tak, aby do neho protihráč vrazil zozadu a dostane tým sám seba do zraniteľného postavenia, takýto zákrok sa neposúdi ako napadnutie zozadu ( ale môžu byť uložené iné tresty ).

Pravidlo 124 – NAPADNUTIE HLAVY A KRKU

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý akýmkoľvek spôsobom, ktoroukoľvek časťou svojho tela alebo výstroja, napadne oblasť hlavy alebo krku protihráča, alebo protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča s ochranným sklom alebo mantinelom. Úder do hlavy a krku počas šarvátky alebo bitky sa neposudzuje ako napadnutie hlavy a krku.

I.Pri žiadnom priamom zásahu do hlavy protihráča nemôže ísť o čistý zákrok. Každý priamy zásah do hlavy alebo krku protihráča, náhodný alebo úmyselný, musí byť potrestaný.

II.Hráčovi, ktorý napadne hlavu alebo krk protihráča, bude uložený jeden z týchto trestov: (1)menší trest a osobný trest; (2)väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia; (3)trest v hre.

III. Hráčovi, ktorý zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča napadnutím hlavy alebo krku, bude uložený trest v hre.

IV. Trest za napadnutie hlavy a krku sa uloží vtedy, ak je splnená jedna z nasledujúcich foriem napadnutia protihráča:

1.Korčuliar napadne oblasť hlavy a krku protihráča ktoroukoľvek časťou svojho tela alebo výstroja;

2.Korčuliar pritlačí hlavu protihráča o ochranné sklo alebo mantinel hornou časťou svojho tela;

3.Korčuliar nasmeruje akúkoľvek časť svojej hornej časti tela ( rameno, lakeť, predlaktie alebo plece ) tak, aby spôsobil kontakt s oblasťou hlavy a krku protihráča;

4.Korčuliar sa zohne alebo vykloní svoje telo tak, aby zasiahol oblasť hlavy a krku protihráča niektorou z časti hornej časti svojho tela;

5.Korčuliar nadskočí alebo zotrvá v smere svojho korčuľovania tak, aby zasiahol oblasť hlavy a krku protihráča.

V.Ak korčuliar má puk a korčuľuje so zdvihnutou hlavou, pričom očakáva napadnutie, protihráč ho nesmie napadnúť tak, aby zasiahol jeho hlavu alebo krk.

VI. Ak hráč najskôr silnejšie narazí do tela protihráča, a potom sa náraz posunie aj na oblasť hlavy a krku, táto situácia sa neposúdi ako napadnutie hlavy a krku.

VII. Napadnutie korčuliara vedúceho puk so sklonenou hlavou sa neposúdi ako napadnutie hlavy a krku, pokiaľ ho napádajúci hráč nenapadne pohybom svojho tela smerujúcim zdola nahor.

VIII.Ak korčuliar nezmení svoje postavenie vyplývajúce z normálneho priebehu hry a približujúci sa protihráč do neho narazí, je zákrok sa neposúdi ako napadnutie hlavy a krku, ak sa nedá použiť Pravidlo 124-IV. alebo Pravidlo 124-V.

Pravidlo 125 – PÁD POD NOHY

DEFINÍCIA: Hráč sa z akéhokoľvek smeru úmyselne vrhne svojím telom pod nohy protihráča. Výsledkom je kontakt s nohami v oblasti protihráčových kolien.

I.Korčuliarovi, ktorý sa vrhne protihráčovi pod nohy alebo zohne svoje telo tak nízko, že napadne protihráča v oblasti kolien, bude uložený aspoň menší trest.

II.Hráčovi, ktorý sa skrčí pri mantineli, aby sa vyhol bodyčeku protihráča, čím spôsobí, že protihráč sa cez neho prevalí, bude uložený aspoň menší trest.

III.Korčuliarovi, ktorý zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča pádom pod nohy, bude uložený väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre.

Pravidlo 126 – ZOVRETIE PUKU RUKOU HRÁČA

DEFINÍCIA: Korčuliar môže zraziť puk svojou rukavicou alebo chytiť puk a ihneď ho položiť na ľadovú plochu, ale nesmie chytiť puk a zovrieť ho do svojej dlane ( napr. držať puk v rukavici ), podržať puk dlhšiu dobu, akú treba na to, aby puk položil na ľadovú plochu, alebo korčuľovať s pukom, ktorý má vo svojej rukavici.

I. Korčuliarovi, ktorý zachytí puk a drží ho, keď stojí alebo korčuľuje s pukom v rukavici a chce sa vyhnúť protihráčovi alebo zabrániť mu, aby získal puk, bude uložený menší trest za zovretie puku rukou.

II.Korčuliarovi, ktorý počas hry zdvihne rukou puk sa z ľadovej plochy mimo vlastného bránkoviska, bude uložený menší trest.

III. Korčuliarovi, ktorý prikryje puk svojou rukavicou na ľadovej ploche mimo svojho bránkoviska, bude uložený menší trest.

IV. Ak korčuliar rukou zdvihne puk z ľadovej plochy, skryje alebo zakryje puk svojou rukavicou na ľadovej ploche vo svojom bránkovisku, pričom je brankár jeho tímu na ľadovej ploche, proti tímu, ktorý sa previnil, bude nariadené trestné strieľanie.

Pravidlo 127 – KROSČEK

DEFINÍCIA: Hráč udrie protihráča hokejkou, ktorú drží obidvomi rukami a nijaká časť hokejky sa nedotýka ľadovej plochy.

I.Hráčovi, ktorý krosčekuje protihráča, bude uložený aspoň menší trest.

II.Hráčovi, ktorý krosčekom zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča, bude uložený väčší trest a osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre.

Pravidlo 128 – NEDOVOLENÝ A NEBEZPEČNÝ VÝSTROJ

DEFINÍCIA: Chrániče a ochranný výstroj korčuliarov vyrobený z materiálu, ktorý môže spôsobovať zranenia, sa považuje za nebezpečný a ich používanie je prísne zakázané.

I. Hlavný rozhodca môže zakázať akýkoľvek hráčsky výstroj, ktorý pokladá za nebezpečný, lebo môže spôsobiť zranenie.

II.Tím, ktorého hráč hrá s nedovoleným výstrojom, hlavný rozhodca najskôr napomenie. Za neakceptovanie napomenutia ktorýmkoľvek hráčom tímu upraviť, nahradiť alebo zabezpečiť výstroj podľa inštrukcií hlavného rozhodcu tak, aby nebol nebezpečný, bude hráčovi, ktorý sa previnil, uložený osobný trest.

III.Ak rozhodca považuje hokejku korčuliara za nebezpečnú, hokejka musí byť vyradená z hry bez uloženia trestu. Ak korčuliar znovu použije takúto hokejku, bude mu uložený osobný trest.

IV. Hlavný rozhodca môže požiadať hráča, aby odstránil všetky osobné doplnky, ktoré považuje za nebezpečné. Ak sú tieto osobné doplnky ťažko odstrániteľné, potom ich musí hráč prelepiť páskou alebo ich vsunúť pod dres a zabezpečiť ich tak, aby neboli nebezpečné. V takom prípade bude musieť hráč opustiť ľadovú plochu a rozhodca tím napomenie. Za neakceptovanie napomenutia ktorýmkoľvek hráčom tímu upraviť, nahradiť alebo zabezpečiť výstroj podľa inštrukcií hlavného rozhodcu tak, aby nebol nebezpečný, bude hráčovi, ktorý sa previnil, uložený osobný trest.

V.Za nebezpečný výstroj sa považuje aj prasknutá alebo poškodená celotvárová maska alebo ochranný štít. Aj keď hráč s takým poškodením výstroja smie dokončiť svoju hernú akciu, musí mať pred ďalším pokračovaním v hre tento výstroj opravený alebo vymenený. V opačnom prípade hlavný rozhodca hráča najskôr napomenie, a potom mu uloží osobný trest.

Pravidlá 129 – 137 – ZDRŽIAVANIE HRY

DEFINÍCIA: Konanie, ktoré úmyselne alebo aj náhodne spôsobuje predlžovanie stretnutia, zapríčiňuje prerušovanie hry alebo zdržiava v pokračovaní hry.

Pravidlo 129 – ZDRŽIAVANIE HRY / ÚPRAVA VÝSTROJA

I.Hráčovi, ktorý spôsobí prerušenie hry alebo zdržiava pokračovanie hry opravou alebo úpravou svojho výstroja, bude uložený menší trest.

Pravidlo 130 – ZDRŽIAVANIE HRY / POSUNUTIE BRÁNKY

I.Hráčovi, ktorý úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy, bude uložený menší trest.

II.Ak hráč úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy počas posledných dvoch minút riadneho hracieho času alebo kedykoľvek počas predĺženia,hlavný rozhodca v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, prizná trestné strieľanie. III. Ak hráč úmyselne posunie svoju bránku z jej základnej polohy, pričom je protihráč v brejku, hlavný rozhodca v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, prizná trestné strieľanie.

IV. V prípade, že je brankár odvolaný z ľadovej plochy a korčuliar jeho tímu posunie bránku z jej základnej polohy, pričom útočiaci korčuliar je v brejku, hlavný rozhodca v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, prizná gól.

V.Ak posunutie bránky počas hry zapríčiní útočiaci tím, ale puk získa pod kontrolu brániaci sa tím a má jasnú možnosť založiť protiútok na súperovu bránku, hra sa nepreruší dovtedy, kým sa nezmení tím, ktorý získa späť puk pod kontrolu.Ak brániaci sa tím z tohto protiútoku dosiahne gól, tento sa gól uzná.

VI.Ak sa zmení držiteľ puku pod kontrolou z Pravidla 130-V. ešte v obrannom pásme brániaceho sa tímu, vhadzovanie puku bude na jednom z bodov na vhadzovanie puku v strednom pásme pri modrej čiare brániaceho sa tímu.

VII. Ak sa zmení držiteľ puku pod kontrolou z Pravidla 130-V. až v strednom pásme alebo útočnom pásme brániaceho sa tímu, vhadzovanie puku bude na jednom z bodov na vhadzovanie puku, ktorý je najbližšie k miestu, na ktorom bola hra prerušená.

Pravidlo 131 – ZDRŽIAVANIE HRY / PADNUTIE NA PUK

I.Korčuliarovi, ktorý padne na puk, drží puk alebo puk stiahne pod svoje telo, aby spôsobil prerušenie hry, bude uložený menší trest. Ak však puk uviazne medzi korčuliarovými korčuľami alebo v jeho výstroji po ľahnutí si na ľadovú plochu, v snahe zablokovať strelu alebo prihrávku, hra sa preruší, ale trest sa neuloží.

II.Korčuliarovi, ktorý použije ruky na to, aby skryl puk v dlani alebo vo svojom výstroji, a tým si vynútil prerušenie hry, uloží sa menší trest.

Pravidlo 132 – ZDRŽIAVANIE HRY / BEZDôVODNÉ ZAŠLIAPNUTIE PUKU

I. Korčuliarovi, ktorý má puk a pridržiava ho hokejkou, korčuľami alebo telom pri mantineli alebo aj inde na ľadovej ploche, a nie je napádaný protihráčom, bude uložený menší trest.

Článok 133 – ZDRŽIAVANIE HRY / OSLAVA GÓLU

I.Po dosiahnutí gólu môžu hráči z hráčskej lavice môžu vstúpiť na ľadovú plochu len z dôvodu vykonania striedania, a oslavovať gól môže iba toľko hráčov, ktorí sú potrební na vystriedanie. Za porušenie tohto pravidla rozhodca najskôr napomenie obidva tímy, a po ďalšom porušení pravidla uloží menší trest pre hráčsku lavicu.

Pravidlo 134 – ZDRŽIAVANIE HRY / ONESKORENÝ NÁSTUP

I.Tímu, ktorého tréner načas nepošle na ľadovú plochu pred začiatkom tretiny, vrátane predĺženia, správny počet hráčov, bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu.

Pravidlo 135 – ZDRŽIAVANIE HRY / VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY

I.Hráčovi, ktorý počas hry je vo svojom obrannom pásme a priamo ( bez odrazu ) vystrelí, vyhodí alebo vyrazí/odrazí puk rukou alebo svojou hokejkou von z ľadovej plochy kdekoľvek na ihrisku, okrem miest, kde nie je ochranné sklo, bude uložený menší trest. Rozhodujúcim faktorom je poloha puku, odkiaľ bol puk vystrelený.

II.Trest sa neuloží, ak hráč vystrelí puk ponad mantinel pred hráčskou lavicou, ale nie za ochranné sklo za hráčskou lavicou.

III. Hráčovi, ktorý je kdekoľvek na ľadovej ploche a úmyselne počas hry alebo po prerušení hry vystrelí puk von z hracej plochy, bude uložený menší trest.

IV. Trest sa neuloží, ak puk vystrelený z obranného pásma zasiahne časomer ( kocku ) alebo strop nad stredom ľadovej plochy, čím zapríčiní prerušenie hry.

Pravidlo 136 – ZDRŽIAVANIE HRY / STRIEDANIE PO ZAKÁZANOM UVOĽNENÍ

I.Tím, ktorý spôsobil zakázané uvoľnenie, nesmie vystriedať hráčov s výnimkou týchto prípadov:

1.Ak chce vystriedať brankára, ktorý bol nahradený ďalším korčuliarom;

2.Ak chce vystriedať zraneného korčuliara alebo brankára;

3.Ak bol niektorému tímu uložený trest, po ktorom sa zmení počet hráčov na ľadovej ploche, tím, ktorý spôsobil zakázané uvoľnenie, môže vystriedať hráčov, hoci vhadzovanie puku bude v obrannom pásme tímu, ktorému bol uložený trest.

II.Tréner, ktorý sa pokúsi vystriedať hráčov po zakázanom uvoľnení jeho tímu, spôsobí zdržanie hry, lebo rozhodcovia musia zorganizovať na ľadovej ploche správne zostavy hráčov, a preto bude jeho tím napomenutý. Tímu, ktorého tréner sa pokúsi druhýkrát o nepovolené striedanie hráčov po zakázanom uvoľnení, aby oneskoril vhadzovanie puku, bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu.

Pravidlo 137 – ZDRŽIAVANIE HRY / PORUŠENIE PRAVIDIEL PRI VHADZOVANÍ

PUKU

I. Ak korčuliar, ktorý sa nezúčastní na vhadzovaní puku, vstúpi do kruhu na vhadzovanie puku skôr, ako puk padne na ľadovú plochu, korčuliar z jeho tímu, ktorý sa zúčastnil na vhadzovaní puku, musí byť vymenený. Po druhom porušení pravidla ktorýmkoľvek korčuliarom tohto tímu pri tom istom vhadzovaní puku, bude tímu, ktorý sa previnil, uložený menší trest pre hráčsku lavicu.

II.Keď rozhodca vymenil korčuliara na vhadzovaní puku a iný korčuliar toto istého tímu nezaujme správne postavenie na vhadzovaní puku aj napriek napomenutiu, tímu, ktorý sa previnil, bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu.

III. Korčuliarovi, ktorý sa nesprávne postaví na vhadzovanie puku a aj napriek upozorneniu rozhodcom nezaujme správne postavenie, bude uložený menší trest.

Pravidlo 138 – PREDSTIERANIE PÁDU ALEBO ZRANENIA

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý očividne predstiera pád alebo zranenie s úmyslom, aby bol potrestaný protihráč.

I.Hráčovi, ktorý predstiera, že bol faulovaný protihráčom, bude uložený menší trest.

Pravidlo 139 – FAUL LAKŤOM

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý svojím lakťom fauluje protihráča.

I.Hráčovi, ktorý lakťom fauluje protihráča, bude uložený aspoň menší trest.

II.Hráčovi, ktorý faulom lakťom zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča, bude uložený väčší trest a osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre.

Pravidlo 140 – ZÁSAH PROTI DIVÁKOM

DEFINÍCIA: Hráč alebo funkcionár tímu, ktorý v priebehu stretnutia vyvolá fyzický kontakt s divákom, a to vrátane prerušenej hry a prestávok.

I.Hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý vyvolá fyzický kontakt, odpláca alebo sa zapojí do šarvátky, bude automaticky uložený trest v hre.

Pravidlo 141 – BITKA – NADMERNE HRUBÁ HRA

DEFINÍCIA: Hráč udrie protihráča počas hry, po prerušení hry alebo kedykoľvek počas stretnutia v priebehu šarvátky hráčov.

I.Hráčovi, ktorý začne bitku, bude uložený trest v hre.

II.Hráčovi, ktorý akýmkoľvek spôsobom odplatí úder, bude uložený aspoň menší trest.

III. Hráčovi, ktorý počas bitky alebo šarvátky úmyselne odhodí svoje rukavice alebo prilbu, s úmyslom zapojiť sa do bitky s protihráčom, bude uložený osobný trest a tresty za ďalšie priestupky.

IV. Ak je v bitke jasný podnecovateľ a agresor, bude tomuto hráčovi ako agresorovi uložený menší trest okrem ostatných trestov za ďalšie priestupky.

V.Ak v bitke nie zrejmé, kto je podnecovateľ alebo agresor, obidvom hráčom môže byť uložený trest v hre.

VI. Hráčovi, ktorý je na ľadovej ploche a ako prvý zasiahne do prebiehajúcej bitky medzi dvoma protihráčmi ( ako tretí ), bude uložený, okrem ďalších trestov z incidentu, osobný trest do konca stretnutia. Druh a výška ďalších uložených trestov závisí od miery zásahu do prebiehajúcej bitky.

VII. Hráčovi, ktorý napriek výzve hlavného rozhodcu na skončenie pokračuje alebo sa pokúša pokračovať v bitke, alebo bráni čiarovému rozhodcovi v snahe zastaviť bitku, bude uložený dvojitý menší trest alebo väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre.

VIII.Ak bitka prebieha medzi hráčom na ľadovej ploche a hráčom mimo ľadovej plochy, obidvom hráčom bude uložený osobný trest alebo osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre.

IX. Funkcionárovi tímu, ktorý sa zapojí bitky na ľadovej ploche alebo mimo nej, bude uložený alebo osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre.

X. Prvému hráčovi ktoréhokoľvek tímu, ktorý opustil hráčsku alebo trestnú lavicu počas šarvátky hráčov na ľadovej ploche, bude uložený dvojitý menší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia. Nasledujúcim hráčom, ktorí počas šarvátky opustia hráčsku lavicu, budú uložené osobné tresty. Nasledujúcim korčuliarom, ktorí opustia trestnú lavicu počas šarvátky, bude uložený menší trest a osobný trest do konca stretnutia. Tieto tresty sa začnú odpykávať až po skončení všetkých predchádzajúcich trestov. Opustenie alebo hráčskej alebo trestnej lavice sa považuje za priestupok podľa tohto pravidla, a to aj v prípade, že sa hráči nezapoja do bitky, aj keď sú na ľadovej ploche.

XI. Striedanie hráčov pred šarvátkou ( napr. striedanie hracích zostáv – pätiek ) je dovolené, ale každému hráčovi, ktorý sa potom zapojí do šarvátky, budú uložené tresty, akoby počas šarvátky opustil hráčsku alebo trestnú lavicu, aby sa mohol zapojiť do prebiehajúcej šarvátky.

XII. Ak hráči obidvoch tímov súčasne opustia svoje hráčske lavice alebo ak hráči jedného tímu opustia svoje hráčske lavice potom, keď videli na ľadovej ploche hráčov druhého tímu, podľa tohto pravidla bude uložený trest prvému identifikovateľnému hráčovi každého tímu.

XIII.Podľa tohto pravidla možno hráčom tímu uložiť najviac päť osobných trestov a/alebo osobných trestov do konca stretnutia.

XIV.Hráčovi nemožno uložiť trest v hre a následne osobný trest do konca stretnutia, ak pokračuje v bitke.

Pravidlo 142 – ÚDER HLAVOU

DEFINÍCIA: Hráč s prilbou alebo bez nej, ktorý hlavou udrie protihráča.

I.Hráčovi, ktorý sa alebo pokúsi alebo udrie protihráča hlavou, bude uložený trest v hre.

Pravidlo 143 – HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU

DEFINÍCIA: Hráč nesie svoju hokejku alebo drží jej akúkoľvek časť nad výškou svojich ramien a s touto hokejkou udrie protihráča.

I.Hráčovi, ktorý je so zdvihnutou hokejkou v kontakte s protihráčom, bude uložený aspoň menší trest.

II.Hráčovi, ktorý so zdvihnutou hokejkou neúmyselne zraní protihráča, bude uložený dvojitý menší trest.

III.Hráčovi, ktorý zraní protihráča bezohľadnou hrou so zdvihnutou hokejkou, bude uložený vyšší trest a osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre.

IV. Hráč, ktorý pri náprahu alebo po vystrelení alebo prihrávke puku spôsobí kontakt s akoukoľvek hornou časťou tela protihráča, podlieha všetkým trestom za hru so zdvihnutou hokejkou.

Pravidlo 144 – DRŽANIE

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý jednou alebo obidvomi rukami, ramenami, nohami alebo akýmkoľvek iným spôsobom bráni protihráčovi v pohybe.

I.Hráčovi, ktorý drží protihráča, bude uložený menší trest.

II.Sú známe tri spôsoby držania:

1.Hráč chytí protihráča jednou alebo obidvomi rukami s úmyslom zabrániť mu v pohybe s pukom alebo bez puku;

2.Hráč, ktorý sa nesnaží hrať s pukom, ale pritlačí ramenom alebo hornou alebo dolnou časťou tela protihráča na mantinel, aby mu zabránil preniknúť popri mantineli;

3.Hráč chytí za dres protihráča, aby mu zabránil v pohybe alebo spomalil jeho rýchlosť.

Pravidlo 145 – DRŽANIE HOKEJKY PROTIHRÁČA

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý chytí protihráčovi hokejku jednou alebo obidvomi rukami, aby mu zabránil korčuľovať, hrať s pukom, alebo inak voľne pokračovať v hre, prípadne iným spôsobom znemožní protihráčovi použiť svoju hokejku.

I.Hráčovi, ktorý drží hokejku protihráča, bude uložený menší trest.

Pravidlo 146 – HÁKOVANIE

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý svojou hokejkou prekáža alebo bráni v pohybe protihráčovi s pukom alebo bez puku.

I.Hráčovi, ktorý hákuje protihráča, bude uložený aspoň menší trest.

II.Sú známe štyri spôsoby hákovania:

1.Hráč svojou hokejkou hákuje rameno, ruku alebo rukavicu protihráča, ktorý sa chystá prihrať puk spoluhráčovi alebo puk vystreliť;

2.Hráč je v kontakte pomocou svojej hokejky s akoukoľvek časťou tela protihráča, s ktorým bojuje o získanie puku;

3.Hráč použije svoju hokejku na kontakt s telom protihráča, aby mu zabránil zostať v držaní puku;

4.Hráč použije svoju hokejku, aby zabránil protihráčovi voľne korčuľovať.

III.Hráčovi, ktorý hákovaním zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča, bude uložený alebo väčší trest a osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre.

Pravidlo 147 – NEREGULÁRNA HOKEJKA – MERANIE HOKEJKY

DEFINÍCIA: Hráči musia používať hokejky, ktoré sú v súlade predpismi IIHF.

I.Kapitán tímu môže kedykoľvek po prerušení hry požiadať o zmeranie hokejky. Ak sa meraním zistí, že hokejka je neregulárna, hráčovi, ktorý sa previnil, sa uloží menší trest a hokejku vráti hlavný rozhodca na hráčsku lavicu.

II.Hráč, ktorého hokejka má byť zmeraná, v čase žiadosti o meranie ju musí mať vo svojich rukách. Tento hráč môže byť na hráčskej alebo trestnej lavici, alebo na ľadovej ploche, pričom hlavný rozhodca musí mať istotu, že hokejka patrí tomuto hráčovi.

III.Ak sa meraním zistí, že hokejka je regulárna, tímu, ktorý požiadal o meranie, bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry. Trest musí odpykať ktorýkoľvek z hráčov, ktorí boli v čase žiadosti o meranie na ľadovej ploche.

IV. Počet žiadostí tímu o meranie hokejok v jednom stretnutí nie je ohraničený, ale v jednom prerušení hry môže o zmeranie hokejky požiadať iba jeden tím.

V.Ak hráč odmietne vydať svoju hokejku na zmeranie alebo poškodí svoju hokejku alebo akúkoľvek časť svojho výstroja, keď o to požiadal hlavný rozhodca, tento výstroj sa bude považovať za neregulárny a hráčovi bude uložený menší trest a osobný trest.

VI. O zmeranie hokejky možno požiadať aj po dosiahnutí gólu počas riadneho hracieho času, ale aj v prípade, že hokejka je neregulárna, gól platí. Rovnaké pravidlo platí aj pre predĺženie a samostatné nájazdy po predĺžení.

Pravidlo 148 – NESPRÁVNY PRÍCHOD ALEBO OPUSTENIE TRESTNEJ LAVICE

DEFINÍCIA: Korčuliar, ktorý na vstup alebo na opustenie trestnej lavice nepoužije ľadovú plochu.

I.Korčuliarovi, ktorý na vstup alebo na opustenie trestnej lavice nepoužije ľadovú plochu, bude uložený menší trest.

Pravidlo 149 – ZRANENÝ HRÁČ ODMIETA OPUSTIŤ ĽADOVÚ PLOCHU

DEFINÍCIA: Korčuliar, ktorý sa zranil, a ak kvôli nemu bola prerušená hra, nesmie pokračovať v hre a musí opustiť ľadovú plochu.

I.Korčuliar, ktorý je zranený a potrebuje lekárske ošetrenie na ľadovej ploche,musí odísť na hráčsku lavicu a na ľadovú plochu sa smie vrátiť až po nasledujúcom vhadzovaní puku. Korčuliarovi, ktorý odmietne opustiť ľadovú plochu, bude uložený menší trest. Ak aj po uložení trestu stále odmieta opustiť ľadovú plochu, bude mu uložený osobný trest.

II.Korčuliar, ktorý krváca, sa smie vrátiť na ľadovú plochu za predpokladu, že rana je úplne uzatvorená a zakrytá vhodným obväzom. Ak sa vráti bez riadnej ochrany a na korčuliarovi alebo jeho výstroji je krv, bude mu uložený menší trest.

III.Korčuliarovi, ktorý leží na ľadovej ploche alebo predstiera zranenie alebo odmieta vstať z ľadu, bude uložený menší trest.

Pravidlo 150 – NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý bráni alebo prekáža v pohybe protihráčovi, ktorý nemá puk, dostáva prihrávku, alebo sa voľne pohybuje na ľadovej ploche.

I.Hráčovi, ktorý nedovolene bráni v hre protihráčovi, bude uložený menší trest.

II.Nedovolené bránenie počas hry môže predstavovať niektorú z nasledujúcich akcií:

1.Korčuliar bráni súperovi v pohybe po ľadovej ploche;

2.Korčuliar blokuje protihráča pri pohybe do jeho útočného pásma, najmä v prípade, keď prinúti protihráča, ktorý nastrelil puk do svojho útočného pásma, aby ho obišiel, lebo mu vystrčí do jeho dráhy svoj bok;

3.Korčuliar bráni protihráčovi, aby mohol napádať jeho spoluhráča, ktorý má puk, alebo tento korčuliar vojde protihráčovi do cesty bez toho, aby najskôr zaujal stabilnú pozíciu na ľade ( zahratie tzv. clony );

4.Korčuliar blokuje protihráča, aby nemohol prijať prihrávku;

5.Korčuliar vyhrá vhadzovanie puku, ale bráni protihráčovi v pohybe za pukom ( nedovolené bránenie v hre pri vhadzovaní puku);

6.Hráč z hráčskej lavice alebo trestnej lavice, ktorý počas hry pomocou hokejky alebo svojím telom sa snaží dosiahnuť na ľadovú plochu a zabrániť v pohybe puku alebo protihráča;

7.Korčuliar laterálnym ( postranným ) pohybom napáda protihráča a bráni mu v prenikaní dopredu bez toho, aby najskôr zaujal stabilnú pozíciu na ľade;

8.Hráč bráni protihráčovi zdvihnúť z ľadovej plochy časť jeho výstroja ( hokejku,rukavice, prilbu ) a odstrčí ho od protihráča.

III. Korčuliari v priestore pred bránkou majú určitú toleranciu na fauly, za ktoré sa ukladajú tresty, ako je nedovolené bránenie v hre, krosček, hákovanie, držanie, podrazenie a sekanie, a to dovtedy, kým tieto pokusy zaujať pozíciu pred bránkou alebo vytlačiť korčuliara spred bránky neprekročia hranicu férového boja o priestor. Priestupky v tomto priestore sú: zrazenie protihráča, ktorý nemá puk; ťahanie protihráča za dres; vloženie hokejky medzi nohy protihráča a natáčanie jeho tela; prudký krosček na protihráča; seknutie zozadu po nohách protihráča.

IV. Situácie, ktoré nie sú považované za nedovolené bránenie v hre:

1.Korčuliar sa môže pohybovať na ľadovej ploche medzi protihráčom a voľným pukom svojou rýchlosťou. Ak však spomalí, riskuje, že zabráni protihráčovi v pohybe;

2.Korčuliar je oprávnený stáť na svojom mieste a nemusí sa vyhnúť protihráčovi, ktorý chce korčuľovať cez túto oblasť ľadovej plochy;

3. Korčuliar môže blokovať protihráča dovtedy, kým je pred protihráčom a pohybuje sa rovnakým smerom;

4.Korčuliar môže použiť svoje telo na to, aby donútil protihráča zvoliť menej priamu trasu za pukom, ale nesmie použiť ruku alebo hornú končatinu, aby zadržal alebo zablokoval protihráča.

V.Hráčovi, ktorý telom napadne protihráča, ktorý nemá puk, bude uložený menší trest za nedovolené bránenie v hre.

VI. Dvaja korčuliari, ktorí korčuľujú za voľným pukom sa môžu navzájom telo na telo pokúšať pre seba lepšiu pozíciu, ak však jeden z nich použije hokejku, hornú končatinu alebo korčuľu aby obmedzil schopnosť protihráča dostať sa k puku, bude mu uložený menší trest za nedovolené bránenie v hre.

VII. Hráčovi, ktorý zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča nedovoleným bránením v hre, bude uložený alebo väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre.

Pravidlo 151 – NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE BRANKÁROVI

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý používa akékoľvek nedovolené prostriedky, aby prekážal brankárovi v hre.

I.Korčuliarovi, ktorý hokejkou alebo telom narúša alebo sťažuje hru brankárovi v jeho bránkovisku, bude uložený menší trest.

II.Ak útočiaci korčuliar,ktorý má puk korčuľuje jazdou vpred alebo vzad, má fyzický kontakt s brankárom v jeho bránkovisku a puk vnikol do bránky,gól uznaný nebude a tomuto útočiacemu korčuliarovi bude uložený aspoň menší trest. Toto pravidlo sa týka aj trestného strieľania a samostatného nájazdu po predĺžení.

III.Útočiacemu korčuliarovi, ktorý stojí pred brankárom súperovho tímu, odvádza jeho pozornosť od prebiehajúcej hry tým, že máva pred jeho tvárou rukami alebo hokejkou, bez ohľadu na to, či útočiaci korčuliar je alebo nie je v bránkovisku, bude uložený menší trest.

IV. Protihráčovi, ktorý bráni alebo blokuje návrat brankára do svojho bránkoviska, alebo do neho narazí, keď brankár hral s pukom za svojou bránkou, bude uložený menší trest.

V.Útočiaci korčuliar môže počas hry korčuľovať cez bránkovisko, ale nesmie mať kontakt s brankárom. Ak vznikne kontakt s brankárom alebo brankár pri vracaní sa do pozície jazdou vzad vo svojom bránkovisku spôsobí kontakt s útočiacim korčuliarom, útočiacemu korčuliarovi bude uložený menší trest.

Pravidlo 152 – KOPNUTIE

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý vykoná prudký pohyb korčuľou smerom na nejakú časť tela protihráča.

I.Hráčovi, ktorý kopne alebo sa pokúsi kopnúť protihráča, bude uložený trest v hre.

Pravidlo 153 – FAUL KOLENO

DEFINÍCIA: Korčuliar,ktorý nastaví svoje koleno tak,aby vyvolal kontakt s protihráčom.

I. Korčuliarovi, ktorý použije svoje koleno na to, aby vyvolal kontakt s protihráčom, bude uložený aspoň menší trest.

II.Korčuliarovi, ktorý zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča faulom kolenom, bude uložený väčší trest a osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre.

Pravidlo 154 – PREDČASNÉ OPUSTENIE TRESTNEJ LAVICE

DEFINÍCIA: Otvárať a zatvárať dvierka na trestnej lavici počas hry môže iba trestomerač. Korčuliar nesmie opustiť trestnú lavicu skôr, ako uplynie jeho trest alebo sa neskončí tretina.

I.Potrestanému korčuliarovi, ktorý opustí trestnú lavicu pred uplynutím svojho trestu, bude uložený menší trest okrem toho, že musí odpykať zvyšok svojho prebiehajúceho trestu.

II.Korčuliarovi, ktorý predčasne opustí trestnú lavicu pre chybu trestomerača, nebude uložený nijaký trest, ale sa musí vrátiť na trestnú lavicu na zostávajúci zvyšok času svojho trestu.

III. Korčuliarovi, ktorý predčasne opustí trestnú lavicu, aby protestoval proti rozhodnutiu rozhodcov, bude uložený menší trest a osobný trest do konca stretnutia.

IV. Korčuliarovi, ktorý predčasne opustí trestnú lavicu, aby sa zapojil do šarvátky alebo bitky, bude uložený dvojitý menší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia ( ak to vykonal ako prvý ) alebo menší trest a osobný trest do konca stretnutia ( ak to vykonal ako jeden z ďalších hráčov).

Pravidlo 155 – HRA BEZ PRILBY

DEFINÍCIA: Korčuliar, ktorý sa zúčastní hry bez prilby zabezpečujúcej ochranu jeho hlavy.

I. Korčuliarovi, ktorému počas hry spadne prilba, a ktorý okamžite neodkorčuľuje na svoju hráčsku lavicu, bude uložený menší trest.

Pravidlo 156 – ŤAHANIE ZA VLASY, PRILBU A CELOTVÁROVÚ MASKU

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý chytí alebo drží celotvárovú masku alebo prilbu, alebo ťahá protihráča za vlasy.

I.Hráčovi, ktorý chytí alebo drží celotvárovú masku alebo prilbu, alebo ťahá protihráča za vlasy, bude uložený alebo menší trest alebo väčší trest a osobný trest do konca stretnutia.

Pravidlo 157 – ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU

DEFINÍCIA: Tím nesmie odmietnuť výzvu hlavného rozhodcu, aby začal alebo pokračoval v hre.

I.V situácii, že sú obidva tímy na ľadovej ploche a jeden tím z akéhokoľvek dôvodu odmieta hrať, aj keď bol vyzvaný hlavným rozhodcom, hlavný rozhodca musí napomenúť kapitána tohto tímu a poskytne tomuto tímu 30 sekúnd na to, aby začal alebo pokračoval v hre. Ak tím stále odmieta hrať, hlavný rozhodca uloží tímu menší trest pre hráčsku lavicu.

II.V prípade, že sa v tom istom stretnutí tento prípad zopakuje, hlavný rozhodca stretnutie skončí a túto udalosť oznámi príslušnému riadiacemu subjektu, ktorý má právomoc prehlásiť stretnutie za skončené v prospech tímu, ktorý sa neprevinil.

III.Ak tím nie je na ľadovej ploche a odmieta prísť na ľadovú plochu a začať hru,aj keď bol na to vyzvaný hlavným rozhodcom prostredníctvom kapitána,manažéra alebo trénera, hlavný rozhodca poskytne tomuto tímu dve minúty na to, aby znova pokračovalo v hre. Keď po skončení tohto času tím pokračujev hre, bude tímu uložený menší trest pre hráčsku lavicu. Ak družstvo stále odmieta ísť na ľadovú plochu, hlavný rozhodca stretnutie skončí a túto udalosť oznámi príslušnému riadiacemu subjektu, ktorý má právomoc prehlásiť stretnutie za skončené v prospech tímu, ktorý sa neprevinil.

Pravidlo 158 – PÄSTNÝ SÚBOJ – HRUBOSŤ

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý počas hry sotí alebo udrie protihráča.

I.Hráčovi, ktorý sa zapojí do šarvátky s protihráčom, bude uložený menší trest,dvojitý menší trest alebo väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia.

II.Hráčovi, ktorý úmyselne zrazí protihráčovi prilbu z hlavy, aby ho prinútil odísť na svoju hráčsku lavicu, bude uložený menší trest.

III.Hráčovi, ktorý pokračuje v šarvátke, bude uložený trest podľa pravidla o bitke -nadmerne hrubej hre.

IV.Hráčovi, ktorý odhodí svoje rukavice počas šarvátky s protihráčom, bude uložený osobný trest.

Pravidlo 159 – SEKNUTIE

DEFINÍCIA: Hráč, ktorý svojou hokejkou, ktorú drží jednou alebo obidvomi rukami, sa zaženie na protihráča smerom k niektorej časti jeho tela alebo výstroja. Aby mohol byť uložený trest, kontakt s protihráčom nie je nevyhnutný.

I.Klepnutie po hokejke korčuliara, ktorou vedie puk, sa nepovažuje za seknutie, ak jeho jediným cieľom je získanie puku. Prudký úder, najmä keď jeho následkom je zlomená hokejka protihráča alebo vlastná hokejka faulujúceho hráča, sa považuje za seknutie.

II. Hráčovi, ktorý sekne protihráča, bude uložený aspoň menší trest.

III.Hráčovi, ktorý seknutím zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča, bude uložený väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre.

IV.Hráčovi, ktorý sa počas šarvátky zaženie svojou hokejkou po protihráčovi, bude uložený väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre.

V.Hráčovi, ktorý, s úmyslom zastrašovania protihráča, sa po puku prudko oháňa svojou hokejkou, pričom puk je na ľadovej ploche alebo vo vzduchu bude uložený aspoň menší trest.

VI. Hráčovi, ktorý zdvihne svoju hokejku medzi nohy protihráča s úmyslom spôsobiť kontakt s jeho slabinami, bude uložený alebo väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre.

Pravidlo 160 – PODKOPNUTIE

DEFINÍCIA: Hráč zozadu nebezpečne podkopne nohou alebo korčuľou protihráča alebo potiahne protihráča dozadu v momente, keď ho podrazil alebo kopol do jeho nôh, keď bol za ním.

I.Hráčovi, ktorý zozadu podkopne protihráča, bude uložený trest v hre.

Pravidlo 161 – PICHNUTIE

DEFINÍCIA: Hráč s hokejkou, ktorú má v jednej alebo v obidvoch rukách, pichne alebo sa pokúsi pichnúť protihráča s koncom jej čepele. Trest sa ukladá aj v prípade, keď sa urobí pohyb pichnutia bez fyzického kontaktu s protihráčom.

I.Hráčovi, ktorý sa pokúsi pichnúť protihráča, bude uložený dvojitý menší trest a osobný trest.

II. Hráčovi, ktorý pichne protihráča, bude uložený väčší trest a osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre.

III.Hráčovi, ktorý pichnutím zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča, bude uložený trest v hre.

Pravidlo 162 – PĽUTIE

DEFINÍCIA: Hráč počas stretnutia opľuje protihráča, diváka alebo kohokoľvek na zimnom štadióne.

I.Hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý počas stretnutia opľuje protihráča alebo kohokoľvek na zimnom štadióne, bude uložený trest v hre.

II. Krvácajúcemu hráčovi, ktorý úmyselne utiera svoju krv na protihráča alebo kohokoľvek na zimnom štadióne, bude uložený trest v hre za pľutie.

Pravidlo 163 – PROVOKOVANIE SÚPERA

DEFINÍCIA: Korčuliar, ktorý pred hráčskou lavicou súpera oslavuje dosiahnutie gólu alebo používa posmešné gestá a slovné provokácie, ktorými chce znehodnotiť výkonnosť tímu súpera.

I. Za neprimerané oslavy alebo výsmešné provokovanie protihráčov na ich hráčskej lavici sa ukladá osobný trest.

Pravidlo 164 – VSTUP FUNKCIONÁRA TÍMU NA HRACIU PLOCHU

DEFINÍCIA: Funkcionár tímu nesmie počas hry vstúpiť na ľadovú plochu bez súhlasu rozhodcu.

I.Ak je hráč na ľadovej ploche zranený a bola prerušená hra, lekár tímu ( alebo iný zdravotník ) môže prísť ošetriť zraneného hráča aj bez pozvania rozhodcu.

II.Funkcionárovi tímu, ktorý vstúpi na ľadovú plochu počas hry, bude uložený osobný trest do konca stretnutia.

Pravidlo 165 – HODENIE HOKEJKY ALEBO PREDMETU

DEFINÍCIA: Hráč alebo funkcionár tímu hodí hokejku alebo akýkoľvek iný predmet na hraciu plochu alebo von z hracej plochy.

I.Hráčovi, ktorý vyhodí hokejku alebo jej časť alebo akýkoľvek iný predmet von z hracej plochy, bude uložený osobný trest do konca stretnutia.

II.Hráč na ľadovej ploche smie posunúť alebo usmerniť akúkoľvek hokejku alebo jej akúkoľvek časť z jeho bezprostredného okolia takým spôsobom, že nenaruší hru alebo nezasiahne protihráča. Menší trest bude uložený hráčovi na ľadovej ploche, ktorý hodí alebo usmerní hokejku alebo jej akúkoľvek časť, alebo akýkoľvek iný predmet, v smere pohybu puku alebo hráča s pukom v jeho strednom alebo útočnom pásme.

III.Hráčovi alebo funkcionárovi tímu na hráčskej lavici alebo na trestnej lavici, ktorý hodí alebo usmerní hokejku alebo akúkoľvek časť hokejky, alebo akýkoľvek iný predmet, smerom k puku alebo smerom ku korčuliarovi vedúcemu puk, v strednom alebo útočnom pásme, bude uložený menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu.

IV.Ak hráč alebo funkcionár tímu urobí niektorý z priestupkov uvedených v Pravidle 165-II.alebo 165-III.vo svojom obrannom pásme, hlavný rozhodca nariadi proti tímu, ktorý sa previnil, trestné strieľanie.

V. Určujúcim faktorom pre uloženie menšie trestu, menšie trestu pre hráčsku lavicu alebo trestného strieľania je poloha puku alebo korčuliara vedúceho puk v okamihu, keď bola hokejka alebo predmet vhodený.

VI. Keď hráč alebo funkcionár tímu hodí hokejku alebo akúkoľvek časť hokejky, alebo akýkoľvek iný predmet, smerom ku korčuliarovi v brejku, hlavný rozhodca nariadi trestné strieľanie v prospech tímu, ktorý sa neprevinil.

VII. Ak bol odvolaný brankár a nahradený ďalším korčuliarom, a teda bránka jeho tímu ostala prázdna, a jeho spoluhráč alebo funkcionár tímu hodil hokejku alebo akúkoľvek časť hokejky, alebo akýkoľvek iný predmet smerom k puku alebo smerom ku korčuliarovi vedúcemu puk v strednom alebo v obrannom pásme s prázdnou bránkou, čím zmaril hráčovi vedúcemu puk jasnú príležitosť vystreliť puk, v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, bude priznaný gól. Brankár je mimo ľadovej plochy od momentu, keď korčuliar, ktorý ho nahradil, má na ľadovej ploche jednu korčuľu.

Pravidlo 166 – VEĽA HRÁČOV NA ĽADOVEJ PLOCHE

DEFINÍCIA: Tím smie mať na ľadovej ploche počas hry maximálne jedného brankára a piatich korčuliarov alebo šiestich korčuliarov. Ak má tím na hracej ploche o jedného alebo viacerých korčuliarov viac, ako je dovolené, bude tomuto tímu uložený menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche.

I.“Na ľadovej ploche” znamená, že na ľadovej ploche musia byť obidve korčule. Ak má hráč na ľadovej ploche iba jednu korčuľu a druhú za mantinelom na hráčskej alebo trestnej lavici, je považovaný za hráča mimo ľadovej plochy. Avšak, ak je hráč mimo ľadovej plochy ako je tu uvedené, nesmie hrať s pukom,mať kontakt s protihráčom alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa zapojiť do hry.

II.Hráč vstúpi na ľadovú plochu musí počkať,až odchádzajúci hráč je vo vzdialenosti od svojej hráčskej lavice menej ako 1,5 m.

III.Striedanie hráčov počas hry a počas prerušenej hry je dovolené iba pri svojej hráčskej lavici. Striedanie hráčov z ľadovej plochy iným vchodom alebo východomnie je dovolené,a preto tomuto tímu bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche.

IV. Tímu, ktorý má na ľadovej ploche viac, ako je dovolený počet hráčov počas hry, bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche.

V.Menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche bude uložený tímu, ktorého hráč prichádzajúci na ľadovú plochu počas hry alebo hráč opúšťajúci ľadovú plochu, hrá s pukom, má kontakt s protihráčom alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa zapojí do hry v čase, keď prichádzajúci aj odchádzajúci hráč sú na ľadovej ploche v zóne 1,5 od svojej hráčskej lavice.

VI. Trest za veľa hráčov na ľadovej ploche sa neuloží, ak striedanie hráčov prebieha počas hry a (1) striedajúci hráči sú v zóne 1,5 m od mantinelu pred svojou hráčskou lavicou a (2) striedajúci hráči nie sú akýmkoľvek spôsobom zapojení do prebiehajúcej hry.

VII. Menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche musí odpykať korčuliar, ktorý bol na ľadovej ploche v čase prerušenia hry.

Pravidlo 167 – PODRAZENIE

DEFINÍCIA: Hráč zrazí protihráča na ľadovú plochu svojou hokejkou, nohou alebo stehnom.

I.Hráčovi, ktorý akýmkoľvek spôsobom podrazí protihráča, bude uložený aspoň menší trest.

II.Hráčovi, ktorý napáda protihráča s pukom a použije svoju hokejku na vypichnutie alebo zahákovanie puku predtým, ako protihráča podrazil alebo spôsobil jeho pád, neukladá sa nijaký trest.

III.Hráčovi podľa Pravidla 167-II., ktorý má kontakt s protihráčom skôr ako s pukom, a spôsobí pád protihráča, bude uložený menší trest za podrazenie.

IV. Hráčovi, ktorý zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča podrazením, bude uložený väčší trest a osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre.

Pravidlo 168 – NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA

DEFINÍCIA: Hráč alebo funkcionár tímu, ktorý poruší pravidlá týkajúce sa športového správania sa, fair play a rešpektu.

I.Menší trest

1. Menší trest sa uloží identifikovateľnému hráčovi, ktorý poruší pravidlá športového správania sa, fair play a rešpektu.

2.Menší trest sa uloží identifikovateľnému hráčovi,ktorý používa neslušné,vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo gestá voči ktorýmkoľvek osobám na ľadovej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku.

3.Menší trest sa uloží identifikovateľnému hráčovi, ktorý oslavuje alebo blahoželá spoluhráčovi po zranení protihráča.

4.Menší trest sa uloží útočiacemu korčuliarovi, ktorý po prerušení hry rozpráši sneh na brankára po zachytení puku.

II. Menší trest pre hráčsku lavicu

1.Menší trest pre hráčsku lavicu sa uloží neidentifikovateľnému hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý poruší pravidlá týkajúce sa športového správania sa, fair play a rešpektu.

2.Menší trest pre hráčsku lavicu sa uloží neidentifikovateľnému hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý oslavuje alebo blahoželá spoluhráčovi po zranení protihráča.

3.Menší trest pre hráčsku lavicu sa uloží neidentifikovateľnému hráčovi alebo ktorémukoľvek funkcionárovi tímu, ktorý používa neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo gestá voči ktorýmkoľvek osobám na ľadovej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku.

4.Menší trest pre hráčsku lavicu sa uloží neidentifikovateľnému hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý je mimo ľadovej plochy a hodí na ľadovú plochu hokejku alebo akýkoľvek iný predmet.

III.Osobný trest

1. Osobný trest sa uloží hráčovi, ktorý po prerušení hry alebo po skončení tretiny vystrelí puk.

2. Osobný trest sa uloží hráčovi, ktorý hrubo porušil pravidlá alebo pokračuje v svojom nešportovom správaní sa.

3.Ďalší osobný trest sa uloží hráčovi, ktorému už bol uložený menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu za používanie neslušných, vulgárnych alebo urážlivých výrazov alebo gest voči ktorýmkoľvek osobám na ľadovej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku.

4.Osobný trest sa uloží hráčovi, ktorý po uložení trestu po skončení bitky alebo šarvátky nejde priamo a okamžite na trestnú lavicu.

5.Osobný trest sa uloží hráčovi, ktorý provokuje protihráča, aby mu bol uložený trest.

6.Osobný trest, okrem ďalších uložených trestov za tento priestupok, sa uloží hráčovi, ktorý z akéhokoľvek dôvodu vstúpil na hráčsku lavicu tímu súpera, avšak okrem neúmyselného vstupu.

IV. Osobný trest do konca stretnutia

1.Osobný trest do konca stretnutia sa uloží funkcionárovi tímu, ktorý pokračuje v konaní, za ktoré mu bol uložený menší trest, menší trest pre hráčsku lavicu alebo osobný trest.

2.Osobný trest do konca stretnutia sa uloží hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý používa neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo gestá voči ktorýmkoľvek osobám na ľadovej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku, za ktoré mu bol uložený menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu. Ak sa takéto správanie vyskytne po skončení stretnutia na ľadovej ploche alebo mimo nej, osobný trest do konca stretnutia sa uloží bez ohľadu na to, či už mal uložený menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu.

V.Menší trest pre hráčsku lavicu a osobný trest do konca stretnutia

1.Menší trest pre hráčsku lavicu a osobný trest do konca stretnutia sa uloží identifikovateľnému hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý nie je na ľadovej ploche a hodí na ľadovú plochu hokejku alebo akýkoľvek iný predmet.

VI. Trest v hre

1.Trest v hre sa uloží hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý sa vyhráža, používa rasové alebo etnické nadávky, pľuje, rozotiera krv alebo má sexuálne poznámky voči ktorejkoľvek osobe.

2.Trest v hre sa uloží hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý používa vulgárne, obscénne gestá voči ktorýmkoľvek osobám na ľadovej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku, a to pred, počas alebo po stretnutí.

3.Trest v hre sa uloží hráčovi, ktorý sa zaženie svojou hokejkou na diváka alebo kohokoľvek iného, okrem protihráča.

Pravidlo 169 – HRA TELOM V HOKEJI ŽIEN

DEFINÍCIA: V hokeji žien hráčky nesmú bodyčekovať protihráčky.

I. V hokeji žien sa za nedovolené napadnutie telom považuje bodyček na protihráčku.

II. Hráčke, ktorá bodyčekuje protihráčku, môže byť uložený:

1.menší trest;

2.väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia;

3.trest v hre.

III.Väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre bude uložený hráčke, ktorá bodyčekom zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráčku.

IV. Ak majú dve hráčky snahu získať puk, môžu sa navzájom tlačiť a opierať, a tým vyvolávať fyzický kontakt iba za predpokladu, že sa evidentne snažia získať puk.

V. Ak dve alebo viac hráčok sa snaží získať puk v tesnej blízkosti mantinelu, nesmú použiť mantinel na to, aby spôsobili fyzický kontakt s protihráčkou a zbavili ju možnosti získať puk tým, že ju vrazia alebo pritlačia na mantinel. Z týchto akcií vyplýva nezáujem získať puk pod kontrolu.

VI. Hráčky majú právo zotrvať na tom mieste ľadovej plochy, ktoré predtým zaujali. V takom prípade je úlohou protihráčky zabrániť telesnému kontaktu s takouto hráčkou. Ak taká hráčka bez pohybu stojí na ľadovej ploche medzi protihráčkou a pukom, protihráčka je povinná stojacu hráčku obkorčuľovať.

VII.Ak hráčka s pukom korčuľuje priamo na protihráčku, ktorá sa nepohybuje je povinnosťou hráčky s pukom predísť fyzickému kontaktu. Ale v prípade,že hráčka vedúca puk urobí pokus vyhnúť sa fyzickému kontaktu so stojacou protihráčkou a protihráčka urobí pohyb smerom proti hráčke vedúcej puk, protihráčke bude uložený menší trest za bodyček.

11. ČASŤ – TRESTNÉ STRIEĽANIE A PRIZNANIE GÓLU

PREHĽAD – V prípadoch, keď člen brániaceho sa tímu použije nedovolený spôsob zmarenia jasnej príležitosti súpera dosiahnuť gól, pričom je brankár brániaceho sa tímu na ľadovej ploche, hlavný rozhodca má možnosť nariadiť proti tímu, ktorý sa previnil, trestné strieľanie. V prípadoch, keď člen brániaceho sa tímu použije nedovolený spôsob zmarenia jasnej príležitosti súpera dosiahnuť gól, pričom je brankár brániaceho sa tímu mimo ľadovej plochy, hlavný rozhodca má možnosť priznať gól v prospech tímu, ktorý sa neprevinil.

Zámerom týchto pravidiel je obnovenie vynikajúcej príležitosti dosiahnuť gól, ktorá bola zmarená faulom zozadu na protihráča, alebo jasným porušením iných pravidiel, čím sa tiež zmarila možnosť dosiahnuť gól.

Pravidlo 170 – TRESTNÉ STRIEĽANIE A SAMOSTATNÝ NÁJAZD PO PREDĹŽENÍ AKO SÚČASŤ STRETNUTIA

I.Trestné strieľania a samostatné nájazdy po predĺžení sa považujú za riadnu súčasť hry. Akýkoľvek trest, ktorý môže byť uložený hráčovi v priebehu hry, môže byť uložený aj počas trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po predĺžení

Pravidlo 171 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / BREJK

I. Ak útočiaci korčuliar je v brejku a je faulovaný protihráčom zozadu alebo je faulovaný brankárom súperovho tímu, korčuliarovi sa prizná trestné strieľanie.

II.Ak korčuliar po faule stratí kontrolu nad pukom, hlavný rozhodca preruší hru a v prospech tímu, ktorý sa neprevinil prizná trestné strieľanie.

III.Ak korčuliar po faule dokáže udržať puk pod kontrolou, hlavný rozhodca bude avizovať trest a nechá korčuliara dokončiť jeho akciu.

IV. Trestné strieľanie sa neprizná, ak sa faulovanému korčuliarovi podarí dosiahnuť gól. Ak mal byť uložený menší trest, po dosiahnutí gólu bude tento trest zrušený, ale ak mal byť uložený osobný trest, väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre, takýto trest bude uložený.

V.Ak hlavný rozhodca avizuje trestné strieľanie, a predtým, ako bola prerušená hra kvôli dosiahnutému gólu alebo avizovanému trestnému strieľaniu, má byť uložený ďalší trest tomu istému tímu, tento trest sa uloží bez ohľadu na to, či hráč dosiahol gól počas hry alebo nasledujúceho trestného strieľania.

VI. Ak je hráč faulovaný tesne pred skončením niektorej tretiny ( riadneho hracieho času alebo predĺženia ) a čas uplynie predtým, ako hlavný rozhodca nariadil trestné strieľanie, trestné strieľanie sa vykoná.

Pravidlo 172 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / BRÁNENIE V HRE ALEBO HÁDZANIE PREDMETOV

I.Ak hráč alebo funkcionár tímu vystrelí alebo usmerní zlomenú hokejku alebo iný kus výstroja alebo predmet smerom k puku alebo ku korčuliarovi, ktorý vedie puk, pričom sa hrá v obrannom pásme tímu, ktorý sa previnil, hlavný rozhodca prizná v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, trestné strieľanie.

II.Ak hráč alebo funkcionár tímu v priebehu hry nelegálne vstúpi na ľadovú plochu z hráčskej lavice alebo z ktorejkoľvek inej časti ihriska a bráni v hre korčuliarovi súperovho tímu, ktorý je v brejku, hlavný rozhodca prizná v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, trestné strieľanie.

III.Ak hráč alebo funkcionár tímu hodí alebo vystrelí hokejku alebo akúkoľvek jej časť alebo akýkoľvek predmet, alebo ktorý usmerní ( ľubovoľnou časťou svojhoctela ) hokejku alebo jej časť alebo akýkoľvek predmet, smerom k puku alebo smerom k protihráčovi v brejku, hlavný rozhodca prizná v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, trestné strieľanie.

IV. Ak hráč na ľadovej ploche hodí alebo usmerní hokejku alebo jej akúkoľvek časť alebo akýkoľvek predmet smerom k puku alebo k protihráčovi vedúcemu puk v jeho obrannom pásme, hlavný rozhodca prizná v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, trestné strieľanie.

V. Ak hráč alebo funkcionár tímu na hráčskej alebo trestnej lavici hodí alebo usmerní hokejku alebo jej akúkoľvek časť alebo akýkoľvek predmet smerom k puku alebo k protihráčovi vedúcemu puk v jeho obrannom pásme, hlavný rozhodca prizná v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, trestné strieľanie.

Pravidlo 173 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / POSLEDNÉ DVE MINÚTY RIADNEHO HRACIEHO ČASU ALEBO PREDĹŽENIE

I.Ak hráč úmyselne posunie bránkovú konštrukciu z jej základnej polohy počas posledných dvoch minút riadneho hracieho času alebo kedykoľvek počas predĺženia, hlavný rozhodca nariadi proti tímu, ktorý sa previnil, trestné strieľanie.

II.Ak počas posledných dvoch minút riadneho hracieho času alebo kedykoľvek počas predĺženia tím úmyselne zle strieda ( veľa hráčov na ľadovej ploche ), proti tímu, ktorý sa previnil, bude nariadené trestné strieľanie.

III.Za úmyselne zlé striedanie sa považuje situácia, keď tím počas hry úmyselne posiela na ľadovú plochu ďalších hráčov v snahe získať výhodu prerušením hry alebo zabrániť tímu súpera dosiahnuť gól.

IV. Nesprávne striedanie počas hry sa nepovažuje za úmyselne zlé striedanie, tímu, ktorý sa previnil, je uložený menší trest pre hráčsku lavicu, pokiaľ však nejde o taktický zámer podľa Pravidla 173-III.

V.Ak kapitán tímu, ktorý je oslabený o dvoch hráčov v posledných dvoch minútach hracieho času alebo kedykoľvek počas predĺženia, požiada o zmeranie výstroja ameraním sa zistí, že výstroj je regulárny, nariadi hlavný rozhodca proti tímu, ktorý požiadal o premeranie výstroja, trestné strieľanie.

Pravidlo 174 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / HRÁČ POSUNIE BRÁNKU

I. Ak hráč úmyselne posunie bránkovú konštrukciu z jej základnej polohy, keď je protihráč v brejku, hlavný rozhodca v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, prizná trestné strieľanie.

Pravidlo 175 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / PADNUTIE KORČULIARA NA PUK

I.Ak brániaci korčuliar spadne na puk, drží puk alebo puk rukou stiahne pod svoje telo, alebo zdvihne puk svojou rukou z ľadovej plochy v bránkovisku vo svojom obrannom pásme, hlavný rozhodca proti tímu, ktorý sa previnil, nariadi trestné strieľanie.

Pravidlo 176 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / PREHĽAD

I.V prípadoch, keď bol korčuliar faulovaný takým spôsobom, že bolo nariadené trestné strieľanie, toto trestné strieľanie musí vykonať faulovaný korčuliar. Ak je však zranený a nemôže vykonať trestné strieľanie, môže ho pri vykonaní trestného strieľania nahradiť spoluhráč, ktorý nie je potrestaný a bol na ľadovej ploche v čase priestupku.

II.Na účely trestného strieľania pojem “zranený” znamená, že lekár tímu musí hlavnému rozhodcovi potvrdiť, že korčuliar nie je fyzicky schopný vykonať trestné strieľanie. V prípade, keď podľa názoru hlavného rozhodcu, korčuliar zranenie predstiera, riadiaci subjekt môže potrestať aj tohto korčuliara a/alebo trénera.

III. V prípade, keď faulovaného korčuliara nemožno určiť, tréner tímu, ktorý má výhodu trestného strieľania, môže určiť na vykonanie trestného strieľania ktoréhokoľvek korčuliara, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku, ale nebol mu uložený trest.

IV. Ak je trestné strieľanie nariadené z iného dôvodu ako za faul na konkrétneho korčuliara, tréner tímu, ktorý má výhodu trestného strieľania, môže určiť na vykonanie trestného strieľania ktoréhokoľvek korčuliara, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku, ale nebol mu uložený trest.

V.Tréner brániaceho sa tímu môže pred trestným strieľaním vystriedať brankára, ale prichádzajúci brankár nemá povolené nijaké rozcvičenie na ľadovej ploche.

VI. Ak sú nariadené dve trestné strieľania proti tomu istému tímu v tom istom prerušení hry (za dva rozličné fauly), tím môže dosiahnuť iba jeden gól. V prípade, že tím dosiahol gól z prvého trestného strieľania, druhé trestné strieľanie sa automaticky zruší, ale faulujúcemu hráčovi sa za druhý priestupok uloží zodpovedajúci trest. Ak bolo prvé trestné strieľanie neúspešné, vykoná sa druhé trestné strieľanie. Poradie trestných strieľaní je dané poradím priestupkov počas hry.

VII. Brankárom pri trestnom strieľaní alebo samostatnom nájazde po predĺžení môže byť iba brankár alebo náhradný brankár.

VIII.Brankárom pri trestnom strieľaní alebo samostatnom nájazde po predĺžení môže byť korčuliar iba vtedy, ak obidvaja brankári tímu sú zranení alebo im boli uložené tresty, za ktoré boli vylúčení zo stretnutia.

Pravidlo 177 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA

I.Hráči obidvoch tímov musia opustiť ľadovú plochu a odkorčuľovať na svoje hráčske lavice, a byť na hráčskych laviciach počas vykonania trestného strieľania. Na ľadovej ploche môže ostať iba brankár a korčuliar, ktorý vykoná trestné strieľanie.

II. Hlavný rozhodca položí puk na stredný bod na vhadzovanie puku.

III. Korčuliar pred vykonaním trestného strieľania musí byť v strede ľadovej plochy na svojej polovici hracej plochy.

IV. Brankár musí zostať vo svojom bránkovisku dovtedy, kým sa korčuliar nedotkne puku v strede ľadovej plochy. Ak brankár predčasne opustí svoje bránkovisko, hlavný rozhodca vzpaží ruku a umožní korčuliarovi vystreliť puk. Ak korčuliar dosiahne gól, gól sa uzná. Ak gól nedosiahne, bude sa trestné strieľanie opakovať a hlavný rozhodca brankára napomenie. Ak brankár proti tomu istému korčuliarovi pri opakovanom trestnom strieľaní znovu predčasne opustí svoje bránkovisko, bude mu uložený osobný trest a spoluhráč, ktorého určí tréner prostredníctvom kapitána, musí odísť na trestnú lavicu. V prípade, že pri opakovanom trestnom strieľaní korčuliar nedosiahne gól, korčuliar môže trestné strieľanie znovu zopakovať. Po treťom priestupku brankára bude korčuliarovi, ktorý vykonával trestné strieľanie, priznaný gól.

V.Ak brankár fauluje korčuliara vykonávajúceho trestné strieľanie a korčuliar nedosiahol gól, brankárovi bude uložený príslušný trest a spoluhráč, ktorého určí tréner prostredníctvom kapitána, musí odísť na trestnú lavicu. Korčuliar potom trestné strieľanie zopakuje. Ak brankár druhýkrát fauluje korčuliara vykonávajúceho opakované trestné strieľanie a korčuliar znovu nedosiahne gól, hlavný rozhodca uloží brankárovi osobný trest a jeho spoluhráč, ktorého určí tréner prostredníctvom kapitána, musí odísť na trestnú lavicu. Korčuliar potom trestné strieľanie znovu zopakuje. Po treťom porušení pravidiel voči korčuliarovi pri tomto opakovanom trestnom strieľaní, pričom korčuliar nedosiahol gól, bude mu priznaný gól.

VI. Trestné strieľanie sa začína zapískaním hlavného rozhodcu. V primeranom čase po zapískaní musí korčuliar v nepretržitom pohybe smerovať s pukom k súperovej bránkovej čiare a má sa pokúsiť dosiahnuť gól.

VII. Ak korčuliar minie puk položený na strednom bode na vhadzovanie puku, pričom sa puku nedotkne, môže sa vrátiť a pokračovať v trestnom strieľaní. Trestné strieľanie sa považuje za začaté po dotyku korčuliara s pukom.

VIII.Keď puk opustí hokejku korčuliara, teda po vystrelení puku alebo pokuse o vystrelenie puku, sa považuje trestné strieľanie za skončené. Gól nemôže byť dosiahnutý druhou strelou.

IX. Korčuliar môže pri trestnom strieľaní využiť celú šírku ľadovej plochy za predpokladu, že puk sa stále bude pohybovať smerom k bránke.

X.Trestné strieľanie sa považuje za skončené, keď:

1.Puk po strele opustí hokejku korčuliara;

2.Brankár chytil puk;

3.Korčuliar neudrží puk v nepretržitom pohybe vpred;

4. Puk sa dotkne mantinelu kdekoľvek medzi strednou červenou čiarou a čiarou pre zakázané uvoľnenie a nesmeruje priamo do bránky;

5.Puk sa dostane z akéhokoľvek dôvodu alebo akýmkoľvek spôsobom za čiaru pre zakázané uvoľnenie;

6.Bol dosiahnutý gól.

XI. Ak korčuliar stratí puk alebo spadne, ale ak puk pokračuje v pohybe vpred, korčuliar puk môže dostihnúť, získať puk pod kontrolu a pokračovať vo vykonaní trestného strieľania.

XII. Ak bol z trestného strieľania dosiahnutý gól, vhadzovanie puku bude na strednom bode na vhadzovanie puku. Ak z trestného strieľania nebol dosiahnutý gól, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v pásme, v ktorom sa uskutočnilo trestné strieľanie.

Pravidlo 178 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / OSOBITNÉ SITUÁCIE

I.Ak hráč tímu súpera ruší alebo rozptyľuje korčuliara, ktorý vykonáva trestné strieľanie alebo samostatný nájazd po predĺžení, a z toho dôvodu je trestné strieľanie alebo samostatný nájazd po predĺžení neúspešný, hlavný rozhodca nechá trestné strieľanie alebo samostatný nájazd po predĺžení opakovať a uloží osobný trest hráčovi, ktorý sa previnil.

II.Ak funkcionár tímu z hráčskej lavice brániaceho sa tímu ruší alebo rozptyľuje korčuliara,ktorý vkonáva trestné strieľania alebo samostatný nájazd po predĺžení, a z toho dôvodu je trestné strieľanie alebo samostatný nájazd po predĺžení neúspešný, hlavný rozhodca nechá trestné strieľanie alebo samostatný nájazd po predĺžení opakovať a uloží osobný trest do konca stretnutia funkcionárovi tímu, ktorý sa previnil.

III.Korčuliar počas vykonávania trestného strieľania nesmie urobiť nijaký obrat o 360 stupňov, keď sa približuje k súperovej bránke.

IV.Nesenie puku na čepeli hokejky korčuliara pri vykonávaní trestného strieľania nie je dovolené.

V.Ak už tréneri určili korčuliara a brankára na vykonanie trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po predĺžení, korčuliara ani brankára v prípade opakovania tohto trestného strieľania alebo samostatného nájazdu z dôvodu porušenia pravidiel alebo faulu brankára nemožno vystriedať. Ak sa však korčuliar alebo brankár zranil, a preto nemôže vykonať opakované trestné strieľanie alebo samostatný nájazd po predĺžení, tréner môže určiť iného korčuliara alebo náhradného brankára.

VI. Ak pri vykonávaní trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po predĺžení vnikol puk do bránky, pričom bránka bola posunutá alebo bránka nebola v správnej polohe v dôsledku zásahu brankára alebo pri pokuse brankára chytiť puk, gól bude uznaný, ale túto situáciu nemožno prezerať na videozázname.

VII. Ak pri vykonávaní trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po predĺžení sa posunie bránka alebo bránka nie je v správnej polohe v dôsledku zásahu brankára alebo pri pokuse brankára chytiť puk, pričom puk nevnikne do bránky, nebude uznaný nijaký gól.

VIII.Akékoľvek metódy, ktoré použijú korčuliari pri vykonávaní trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po predĺžení, ktorými chcú rušiť alebo rozptýliť pozornosť brankára, spôsobia, že trestné strieľanie alebo samostatný nájazd po predĺžení sa bude považovať za skončený a nebude uznaný nijaký gól.

IX. Ak divák počas vykonávania trestného strieľania ruší korčuliara tak, že nedokáže trestné strieľanie riadne dokončiť, alebo ruší brankára tak, že nie je schopný správne zasiahnuť proti korčuliarovi, hlavný rozhodca nariadi trestné strieľanie zopakovať.

X.Ak je počas presilovej hry z trestného strieľania dosiahnutý gól, potrestaný hráč sa nesmie vrátiť z trestnej lavice na ľadovú plochu.

XI. Na časomere je stav, ktorý bol v momente prerušenia hry a nariadenia trestného strieľania. Počas vykonania trestného strieľania je časomer zastavený.

Pravidlo 179 – PRIZNANIE GÓLU

I.Aby hlavný rozhodca mohol v prospech tímu uznať gól bez toho, aby puk vnikol do bránky, brankár brániaceho sa tímu musí byť pred priestupkom odvolaný z ľadovej plochy a nahradený ďalším korčuliarom.

II.Ak bol brankár odvolaný z ľadovej plochy a puk je v bránkovisku, pričom korčuliar jeho tímu úmyselne:

1.Padne na puk, drží puk alebo stiahne puk pod svoje telo;

2.Zdvihne puk svojou rukou;

3.Prikryje puk svojou rukou;

v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, bude priznaný gól.

III. Ak bol brankár odvolaný z ľadovej plochy a útočiaci korčuliar, ktorý bol v brejku a bol zozadu faulovaný, aby z jasnej možnosti nemohol dosiahnuť gól, v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, bude priznaný gól.

IV. Ak bol brankár odvolaný z ľadovej plochy a korčuliar jeho tímu posunie svoju bránku zo základnej polohy v čase, keď je útočiaci korčuliar v brejku, v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, bude priznaný gól.

V.Ak bol brankár odvolaný z ľadovej plochy a hráč alebo niektorý funkcionár jeho tímu nelegálne vstúpil do hry z hráčskej lavice alebo ktorejkoľvek inej časti ihriska a bránil v hre korčuliarovi súperovho družstva, ktorý bol v brejku, v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, bude priznaný gól.

VI. Ak bol brankár odvolaný z ľadovej plochy a hráč alebo funkcionár tímu z hráčskej alebo trestnej lavice pomocou hokejky alebo iného predmetu alebo svojím telom, zabráni pohybu puku, ktorý je mimo obranného pásma jeho súpera, v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, bude priznaný gól.

Pravidlo 180 – PRIZNANIE GÓLU / PREKÁŽKY PRED BRÁNKOU

I.Ak bol brankár vystriedaný korčuliarom, teda bol mimo ľadovej plochy a hráč nechal pred svojou bránkou nejaký predmet a puk zasiahne takýto predmet a zabráni vniknutiu puku do bránky, v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, bude priznaný gól.

II.Ak brankár predtým, ako opustí svoju bránku, aby sa nechal vystriedať korčuliarom, nechá pred svojou bránkou hokejku, nejakú časť svojho výstroja alebo nejaký predmet, prípadne vytvorí snehovú prekážku, aby puk nevnikol do bránky, a takáto prekážka zabráni vniknutiu puku do bránky, v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, bude priznaný gól.

12. ČASŤ – OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE BRANKÁROV

PREHĽAD – V tejto časti sú všetky pravidlá a ustanovenia, ktoré sa týkajú brankárov. Pod pojmom “brankár” sa rovnako rozumie aj “náhradný brankár”.

Pravidlo 181 – ROZCVIČENIE BRANKÁRA NA ĽADOVEJ PLOCHE

I.Po úvodnom vhadzovaní puku každý brankár, ktorý v stretnutí kedykoľvek nastúpi na ľadovú plochu ako náhradník, nemôže absolvovať rozcvičenie na ľadovej ploche ( pre výnimku pozri Pravidlo 202-VII. ).

II.Pod pojmom “brankár” sa rozumie brankár, ktorý je v bránke v stretnutí ako prvý, a ktorý sa po vystriedaní môže vrátiť do bránky, aj náhradný brankár, aj tretí brankár, alebo aj korčuliar, ktorý si musel obliecť brankársky výstroj a v stretnutí pokračuje ako brankár.

Pravidlo 182 – BRANKÁR AKO KAPITÁN ALEBO NÁHRADNÝ KAPITÁN

I. V stretnutí kapitánom alebo náhradným kapitánom svojho tímu nemôže byť brankár.

Pravidlo 183 – OCHRANA BRANKÁRA

I.Kontakt, vyvolaný útočiacim korčuliarom s brankárom tímu súpera, nie je dovolený. Teda brankár zo strany útočiacich korčuliarov nemusí nikdy očakávať bodyček. Kontakt, náhodný alebo iný, môže byť hokejkou alebo ktoroukoľvek časťou tela.

II.Útočiacemu korčuliarovi bude uložený trest v každom prípade, keď vyvolá zbytočný kontakt so súperovým brankárom. Náhodný kontakt je dovolený,ak je brankár v hernej akcii s pukom mimo svojho bránkoviska, avšak iba za predpokladu, že útočiaci korčuliar prejavil skutočnú snahu vyhnúť sa takému kontaktu s brankárom.

III.Ak je útočiaci korčuliar natlačený, strčený alebo faulovaný protihráčom tak, že spôsobí kontakt so súperovým brankárom, takýto kontakt sa nepovažuje za kontakt vyvolaný útočiacim korčuliarom, avšak iba za predpokladu, že útočiaci korčuliar prejavil skutočnú snahu vyhnúť sa takému kontaktu s brankárom.

IV.Útočiaci korčuliar nesmie udierať, vrážať alebo sekať po brankárovej rukavici ani keď je na ľadovej ploche ani keď je vo vzduchu po zachytení puku.

V.Útočiaci korčuliar nesmie brankárovi nijakým spôsobom vyraziť z rúk jeho hokejku.

VI. Brankár mimo svojho bránkovisko nesmie brániť v hre útočiacemu korčuliarovi, ktorý chce hrať s pukom alebo napádať protihráča.

Pravidlo 184 – BRANKÁR A BRÁNKOVISKO

PREHĽAD – Základ hry brankára je založený na jeho možnosti voľne sa pohybovať vo svojom bránkovisku. Aj keď útočiaci korčuliar smie korčuľovať cez bránkovisko, vystavuje sa riziku uloženia trestu alebo neuznaniu dosiahnutého gólu. Okrem toho, každý kontakt útočiaceho korčuliara so súperovým brankárom, a to buď priamo alebo pritlačením hráča súperovho tímu do brankára, tiež hrozí uložením trestu alebo neuznaním dosiahnutého gólu.

I.Ak útočiaci korčuliar zaujme pozíciu a stojí v bránkovisku, hra bude prerušená a vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v strednom pásme.

II.Útočiacemu korčuliarovi, ktorý fauluje brankára, bez ohľadu na postavenie brankára počas hry alebo na polohe puku, bude uložený aspoň menší trest.

III.Menší trest za nedovolené bránenie v hre bude uložený útočiacemu hráčovi a prípadný dosiahnutý gól nebude uznaný, ak brankár hral s pukom mimo svojho bránkoviska, a potom mu útočiaci korčuliar úmyselne prekážal pri návrate do svojho bránkoviska alebo zabránil brankárovi účinne zasiahnuť pri možnosti útočiaceho tímu dosiahnuť gól.

IV.Gól sa neuzná a nebude uložený nijaký trest, ak útočiaci hráč bol v bránkovisku a brankárovi prekážal vo výhľade v momente, keď puk vnikol bránky.

Pravidlo 185 – BRANKÁR A BRÁNKOVISKO / UZNANIE GÓLU

I.Gól sa uzná, ak útočiaci korčuliar je v bránkovisku v momente, keď puk prechádza cez bránkovú čiaru a útočiaci hráč nijakým spôsobom nebránil brankárovi zachytiť puk.

II.Ak puk vnikne do bránky v čase, keď bol útočiaci korčuliar v bránkovisku vinou fyzického kontaktu vyvolaného s brániacim korčuliarom, gól sa uzná, pričom výnimkou situácia,že útočiaci korčuliar mal dostatok času na opustenie bránkoviska.

III. Útočiacemu hráčovi nebude uložený nijaký trest, ak mal náhodný kontakt s brankárom mimo jeho bránkoviska,pričom sa obaja snažili získať puk.Ak útočiaci korčuliar dosiahne gól, gól bude uznaný.

IV. Gól sa uzná, ak útočiaci korčuliar stojí mimo bránkoviska, ale pred brankárom, a bráni mu vo výhľade, pričom s ním nemá nijaký fyzický kontakt, a útočiaci tím dosiahol gól ( okrem prípadu, ak bolo porušené Pravidlo 151- III. ).

Pravidlo 186 – BRANKÁR A BRÁNKOVISKO / NEUZNANIE GÓLU

I.Útočiacemu korčuliarovi, ktorý počas hry spôsobí kontakt s brankárom v jeho bránkovisku, bude uložený menší trest za nedovolené bránenie v hre. Ak v tom čase útočiaci tím dosiahne gól, tento gól nebude uznaný.

II. Útočiacemu korčuliarovi, ktorý počas hry spôsobí úmyselný kontakt s brankárom,bude uložený menší trest za nedovolené bránenie v hre. Ak v tom čase útočiaci tím dosiahne gól, tento gól nebude uznaný.

III.Ak útočiaci korčuliar počas hry akýmkoľvek spôsobom natlačí protihráča do jeho vlastného brankára, a ak v tom čase útočiaci tím dosiahne gól, tento gól nebude uznaný.

IV. Ak útočiaci korčuliar stojí v bránkovisku a tým bráni brankárovi vo výhľade, ale nemá s brankárom nijaký fyzický kontakt, a ak v tom čase útočiaci tím dosiahne gól, tento gól nebude uznaný.

V. Útočiacemu korčuliarovi, ktorý má počas hry iný, ako náhodný kontakt s brankárom mimo jeho bránkoviska, bude uložený menší trest za nedovolené bránenie v hre. Ak v tom čase útočiaci tím dosiahne gól, tento gól nebude uznaný.

Pravidlo 187 – BRANKÁRSKY VÝSTROJ / VŠEOBECNE

Meranie a rozmery brankárskeho výstroja sú uvedené v samostatnom dokumente.

I. Ochranný výstroj, s výnimkou rukavíc, celotvárovej masky, korčúľ a brankárskych chráničov, sa musí nosiť úplne pod dresom.

II.O meranie brankárskeho výstroja, s výnimkou hokejky, možno požiadať iba bezprostredne po skončení prvej alebo druhej tretiny stretnutia.

III.S výnimkou korčúľ a hokejky, výstroj brankára musí byť konštruovaný výhradne na ochranu hlavy a tela a nesmie obsahovať nijaké doplnky, ktoré by poskytovali nedovolenú podporu pri brankárskej činnosti alebo by brankára „rozšírili“.

IV. Nedovolené sú brušné zástery rozširujúce sa na prednej strane stehien na vonkajšej strane nohavíc.

V.Na ktorejkoľvek časti výstroja nie sú povolené sprejové maľby, kresby alebo nápisy, ktoré sú neslušné, vulgárne a urážlivé, týkajúce sa kultúry, rasy alebo náboženstva.

VI. Hlavný rozhodca môže požadovať, aby brankár odstránil všetky osobné doplnky, ktoré môžu byť považované za nebezpečné. Ak sa tieto osobné doplnky nedajú jednoducho odstrániť, brankár ich musí prelepiť páskou alebo si ich bezpečne uložiť pod svoj dres takým spôsobom, aby neboli nebezpečné. V takom prípade musí brankár opustiť ľadovú plochu a jeho tím bude napomenutý.

VII. Za druhé porušenie Pravidla 187-VI. uloží hlavný rozhodca brankárovi osobný trest.

Pravidlo 188 – VYRÁŽAČKA / BRANKÁR

I.Vyrážačka musí mať obdĺžnikový tvar.

II. Chránič palca a zápästia musí byť k vyrážačke pripevnený tak, aby kopíroval obrys palca aj zápästia.

III. Na vyrážačke nesmú byť nijaké vyčnievajúce hrany.

Pravidlo 189 – BRANKÁRSKA VESTA / BRANKÁR

I. Na brankárskej veste nesmú byť vyčnievajúce hrany ani na prednej ani na bočných stranách, na vnútornej či vonkajšej strane rukávov vesty alebo cez ramená.

II.Vrstvenie na lakťoch je možné pre zvýšenie ochrany, ale nie pre zväčšenie plochy vesty.

III.Chrániče ramien musia zodpovedať tvaru samotných ramenných kĺbov, bez toho aby presahovali ponad, poza alebo po stranách ramien.

IV. Chrániče v oblasti kľúčnych kostí na oboch stranách nesmú presahovať ponad alebo cez ramená alebo prečnievať do podpazušia. Medzi tento chránič a samotnú vestu nesmú byť vložené žiadne vypchávky, ktoré by nadvihovali chrániče kľúčnych kostí.

V.Ak brankár zaujme normálnu brankársku pozíciu v podrepe a chrániče ramien sa mu tým vysunú dohora, nad obrysy jeho ramien, takáto vesta bude považovaná za nedovolenú.

Pravidlo 190 – PRILBA A CELOTVÁROVÁ MASKA / BRANKÁR

I. Brankári musia mať počas hry neustále na hlave celotvárovú masku. Brankárska celotvárová maska musí byť skonštruovaná tak, aby cez jej otvory nemohol preniknúť puk.

II.Všetci brankári, ktorí majú 18 a menej rokov, bez ohľadu na to, na akých podujatiach sa zúčastňujú, musia mať celotvárovú masku skonštruovanú tak, aby cez otvory masky neprenikol ani puk ani čepeľ hokejky.

III. Farba a tvar brankárskej celotvárovej masky môžu byť iné, ako majú jeho spoluhráči.

IV. Náhradný brankár, keď sa vracia po prestávke cez ľadovú plochu na svoju hráčsku lavicu, nemusí mať na hlave prilbu a celotvárovú masku.

Pravidlo 191 – CHRÁNIČ KOLIEN / BRANKÁR

I.Chránič kolien musí byť upevnený k nohe a musí sa zmestiť pod chrániče stehien v brankárskych nohaviciach.

II.Ochranné prvky, ktoré sú súčasťou betónov brankára zvnútra, nad kolenom, musia byť skrtyté pod brankárskymi nohavicami.

III. Vnútorný chránič kolena je chránič, ktorý v rozkľaku oddeľuje vnútornú stranu kolena brankára od ľadu.

IV. Všetky prvky ochrany kolien musia byť dotiahnuté remienkami tak, aby žiadnym spôsobom nezasahovali do priestoru medzi nohami brankára ( tzv. „five hole“ ). Prípadná ďalšia výplň medzi vnútorným chráničom kolena a nohou alebo betónom je dovolená.

V.Vyvýšený pás na prednej ploche betónu je povolený iba na vonkajšej hrane. Na vnútorných hranách, ktoré sa navzájom dotýkajú keď má brankár spolu nohy, je tento prvok zakázaný.

Pravidlo 192 – CHRÁNIČ KRKU / BRANKÁR

I. Všetci 18-roční a mladší brankári musia nosiť chránič krku bez ohľadu na to, na akom podujatí alebo turnaji hrajú.

Pravidlo 193 – CHRÁNIČE NôH – BETÓNY / BRANKÁR

I.Nie sú povolené zástery alebo iné pomôcky zakrývajúce pred korčuľami priestor medzi ľadovou plochou a spodnou časťou chráničov nôh.

II.Na chráničoch nôh je zakázané mať urážlivé alebo oplzlé kresby a nápisy, ktoré by sa týkali kultúry, rasy alebo náboženstva. Chrániče nôh môžu mať ľubovoľnú nesvetielkujúcu farbu.

III. Na nijaké časti chráničov nôh nesmú byť pridané žiadne doplnkové prvky.

Pravidlo 194 – NOHAVICE / BRANKÁR

I. Brankárske nohavice vyrába dodávateľ IIHF podľa konkrétnych pokynov IIHF. Brankárske nohavice bez súhlasu zástupcov IIHF nesmú byť nijako pozmenené.

II.Na vnútornej alebo vonkajšej strane brankárskych nohavíc nie sú povolené nijaké dodatočné vypchávky nôh a pása, ktoré by mali poskytnúť brankárovi ďalšiu ochranu ( napr. hrebeňovité výčnelky na vnútornej alebo vonkajšej strane).

III. Nie sú povolené brankárske nohavice, ktoré sú tak voľné, že umožňujú zakryť voľný priestor medzi jeho nohami nad betónmi – chráničmi nôh, keď sa brankár prikrčí do podrepu.

IV. Stehenné chrániče vnútri nohavíc musia zodpovedať tvaru nohy. Hranaté chrániče nie sú povolené.

Pravidlo 195 – KORČULE / BRANKÁR

I.Brankárske korčule musia mať v prednej časti topánok nesvetielkujúce ochranné kryty.

II.Nože brankárskych korčúľ musia byť rovné a na prednej strane majú mať zaoblený hrot a nesmú byť dlhšie ako topánky.

III.Na topánkach je zakázané mať akékoľvek nože, výčnelky alebo iné pomôcky, ktoré by poskytovali brankárovi ďalší kontakt s ľadovou plochou.

Pravidlo 196 – HOKEJKA / BRANKÁR

I.Brankárska hokejka musí byť vyrobená z dreva alebo iného materiálu schváleného IIHF. Nesmú byť na nej nijaké výčnelky a nesmie mať nijaké ostré hrany

II. Rúčka hokejky musí byť rovná zhora až po začiatok čepele.

III. Horná časť dutej rúčky hokejky musí mať také zakončenie, ktoré neohrozuje ani hráča ani protihráčov. Ak chránič na hornom konci kovovej rúčky odpadne alebo sa odstráni, hokejka sa bude považovať za nedovolený a nebezpečný výstroj.

IV. Je zakázané vkladať akýkoľvek materiál do dutej rúčky hokejky kvôli zmene jej hmotnosti, pevnosti alebo účelu.

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_108

V. Hokejka môže byť obmotaná na ktoromkoľvek mieste akoukoľvek nesvetielkujúcou lepiacou páskou.Nie je povolené používanie hokejok natretých svetielkujúcou farbou.

VI. Maximálna dĺžka rúčky brankárskej hokejky od jej hornej časti po pätku je 163 cm, maximálna šírka je 3 cm a maximálna hrúbka je 2,54.

VII. Rúčka sa skladá z dvoch častí. Rozšírená časť rúčky od pätky môže byť dlhá 71 cm a široká nie viac ako 9 cm.

VIII.Maximálna dĺžka pozdĺž spodnej časti čepele hokejky od jej pätky k špičke je 39 cm. Maximálna výška čepele môže byť 9 cm,môže byť 11,5 cm. Maximálne zakrivenie čepele je 1,5 cm.

Pravidlo 197 – DRES / BRANKÁR

I.Dresy brankárov sú vyrobené dodávateľom IIHF podľa osobitných smerníc IIHF. Tieto dresy je zakázané upravovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu zástupcov IIHF.

II. Dres nemôže byť žiadnym spôsobom prichytený k zápästiam, ak by toto malo za následok napnutie rukávov a vytvorenie tzv. pavučinového efektu v podpazuší.

IV. Žiadne iné uchytenia dresu alebo akékoľvek prídavky kdekoľvek na drese, ktoré by spôsobili pavučinový efekt, nie sú povolené.

V.Nie sú povolené dresy, ktorých dĺžka je taká, že zakrýva akúkoľvek časť priestoru medzi nohami brankára.

VI. Rukávy dresu nesmú presahovať prsty rukavíc.

Pravidlo 198 – CHRÁNIČ KRKU / BRANKÁR

I. Brankár si smie pripevniť chránič krku k bradovej časti celotvárovej masky. Musí byť vyrobený z materiálu, ktorý nespôsobí zranenie.

Pravidlo 199 – VÝSTROJ / BRANKÁR

I.Celotvárová maska brankára môže mať inú farbu a tvar, ako majú jeho spoluhráči.

II. Farba a tvar korčúľ a rukavíc brankára môže byť iné, ako majú jeho spoluhráči.

Pravidlo 200 – PRIEBEH HRY / BRANKÁR

I.Ak počas hry vystrelený puk zasiahne brankára do celotvárovej masky, môže hlavný rozhodca prerušiť hru, ak útočiaci tím nemá bezprostrednú možnosť dosiahnuť gól.

II.Ak počas hry brankárovi spadne z hlavy celotvárová maska a jeho tím má puk, hlavný rozhodca okamžite preruší hru. Vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku, kde bola hra prerušená.

III.Ak počas hry brankárovi spadne z hlavy celotvárová maska a puk má tím súpera, hlavný rozhodca preruší hru, ak útočiaci tím nemá bezprostrednú možnosť dosiahnuť gól. Vhadzovanie puku bude na jednom z bodov na vhadzovanie puku v obrannom pásme brániaceho sa tímu.

IV. Gól sa uzná, ak počas hry brankárovi spadne z hlavy celotvárová maska a puk vnikne do bránky ešte pred prerušením hry.

V.Gól sa uzná, ak vystrelený puk zasiahne celotvárová masku brankára a odrazí sa do bránky.

Pravidlo 201 – HODENIE PUKU DOPREDU / BRANKÁR

I.Brankárovi nebude uložený nijaký trest, ak má puk vo svojej rukavici a položí ho pred seba a posunie puk dopredu svojou hokejkou, korčuľou alebo akoukoľvek inou časťou svojho tela alebo výstrojom.

II.Ak brankár hodí puk dopredu a puk získa jeho spoluhráč, hlavný rozhodca preruší hru a vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v jeho obrannom pásme, odkiaľ bol puk hodený.

III. Ak brankár hodí puk dopredu a puk získa protihráč, hra môže pokračovať bez prerušenia.

Pravidlo 202 – STRIEDANIE BRANKÁROV

I.Ak brankár potrebuje z akéhokoľvek dôvodu odísť na svoju hráčsku lavicu počas prerušenia hry, musí byť vystriedaný, nie však vtedy, ak jeho tímu mal oddychový čas alebo bola prestávka na reklamu. Brankár nesmie spôsobiť zdržiavanie hry tým, že si potrebuje upraviť, opraviť alebo vymeniť nejakú časť svojho výstroja.

II.Ak má brankár zlomenú hokejku alebo ju potrebuje z akéhokoľvek dôvodu vymeniť, musí zostať vo svojom bránkovisku a požiadať o výmenu spoluhráčov.

III.Ak bol brankár vystriedaný počas prerušenia hry alebo oddychového času, brankár, ktorý ľadovú plochu, sa nemôže vrátiť späť na ľadovú plochu skôr, ako hra nebude pokračovať.

IV. Brankár na ľadovej ploche a náhradný brankár sa počas hry môžu striedať ako korčuliari, ale vzťahujú sa nich rovnaké pravidlá, ktoré platia pre letmé striedanie.

V.Rozcvičenie na ľadovej ploche pre striedajúceho brankára nie je dovolené ( pozri výnimku podľa Pravidla 202-VII ).

VI. Ak brankár utrpí zranenie alebo ochorie, musí byť pripravený pokračovať v stretnutí ihneď po poskytnutí rýchlej lekárskej pomoci na ľadovej ploche. Ak by zranenie brankára malo spôsobiť zbytočné zdržanie stretnutia, zranený brankár musí opustiť ľadovú plochu a byť vystriedaný náhradným brankárom, pričom sa po ošetrení môže kedykoľvek vrátiť.

VII. Ak priebehu stretnutia nastane situácia, že ani jeden z brankárov tímu nemôže pokračovať v hre, tím môže obliecť do brankárskeho výstroja jedného korčuliara z hráčskej lavice, ktorý bude v stretnutí pokračovať ako brankár. Na preoblečenie má desať minút, po ktorých musí byť pripravený hrať, ale v prípade, že je pripravený skôr, zostávajúci čas môže použiť na rozcvičenie na ľadovej ploche.

VIII.Ak nastane situácia podľa Pravidla 202-VII., do stretnutia sa už nesmie vrátiť ani jeden z pôvodných brankárov.

IX. Na podujatiach IIHF, na ktorých sú registrovaní traja brankári, a jeden z dvoch brankárov v Zápise o stretnutí nemôže pokračovať v stretnutí, možno postupovať podľa poriadkov a smerníc IIHF.

Pravidlo 203 – NEDOVOLENÉ STRIEDANIE / BRANKÁR

DEFINÍCIA: Korčuliar, ktorý má prísť na ľadovú plochu, aby nahradil brankára svojho tímu, musí počkať na hráčskej lavici dovtedy, kým brankár nepríde do priestoru vzdialenom 1,5 m od jeho hráčskej lavice.

I.Ak brankár korčuľuje k svojej hráčskej lavici, aby ho vystriedal spoluhráč, ale korčuliar vstúpi na ľadovú plochu predčasne, potom keď tím, ktorý sa previnil, získa puk, hlavný rozhodca preruší hru.

II.Ak je hra prerušená na útočnej polovici ľadovej plochy, vhadzovanie puku bude na strednom bode na vhadzovanie puku.

III.Ak je hra prerušená na obrannej polovici ľadovej plochy, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku v pásme, kde bola hra prerušená, a to tam, aby tím, ktorý sa previnil, nezískal územnú výhodu.

Pravidlo 204 – VHADZOVANIE PUKU / BRANKÁR

I.Brankár sa nesmie zúčastniť na vykonaní vhadzovania puku.

Pravidlo 205 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE A BRANKÁR

I.Zakázané uvoľnenie nebude, ak brankár pri avizovaní zakázaného uvoľnenia opustí svoje bránkovisko alebo, keď sa nachádza mimo svojho bránkoviska, presúva sa smerom k puku.

II. Zakázané uvoľnenie bude, ak brankár pri avizovaní zakázaného uvoľnenia je mimo svojho bránkoviska, ale sa okamžite do svojho bránkoviska vráti.

III.Zakázané uvoľnenie nebude, ak brankár pri avizovaní zakázaného uvoľnenia je mimo svojho bránkoviska, ale nepokúsi sa okamžite vrátiť späť do svojho bránkoviska.

IV. Zakázané uvoľnenie bude, ak brankár počas avizovania zakázaného uvoľnenia korčuľuje k svojej hráčskej lavici a nepokúsi sa hrať s pukom a pokračuje v pohybe k svojej hráčskej lavici,alebo sa vracia do svojho bránkoviska bez pokusu hrať s pukom.

V.Zakázané uvoľnenie nebude, ak brankár počas avizovania zakázaného uvoľnenia korčuľuje k svojej hráčskej lavici a hrá alebo sa pokúsi hrať s pukom.

Pravidlo 206 – ODDYCHOVÝ ČAS TÍMU A BRANKÁR

I.Brankár môže ísť na svoju hráčsku lavicu iba počas oddychového času svojho tímu alebo počas prestávky na reklamu.

Pravidlo 207 – TRESTY PRE BRANKÁROV / PREHĽAD

I.Brankárovi, ktorý fauluje útočiaceho korčuliara mimo svojho bránkoviska, pričom útočiaci korčuliar neprekážal v hre brankárovi, bude uložený aspoň menší trest.

II. Brankár svoj trest ani trest svojho tímu nikdy neodpykáva na trestnej lavici.

III.Akékoľvek ďalšie tresty, ktoré sú uložené brankárovi pri tom istom prerušení hry, musí odpykať korčuliar z jeho tímu, ktorý bol na ľadovej ploche v čase, keď bola prerušená hra a uložené tresty ( za predpokladu, že tomuto korčuliarovi nebol tiež uložený trest).

IV. Korčuliar, ktorý odpyká trest za svojho brankára, musí byť na ľadovej ploche v čase ukladania trestu.

V.Ak bol brankárovi uložený prvý osobný trest, bude pokračovať v hre. Tento trest musí odpykať spoluhráč, ktorý bol na ľadovej ploche v čase, keď hra bola prerušená ( za predpokladu, že tomuto korčuliarovi nebol tiež uložený trest ).

VI. Ak bol brankárovi uložený v stretnutí druhý osobný trest ( ktorý sa automaticky mení na osobný trest do konca stretnutia ), musí odísť do šatne a byť nahradený náhradným brankárom.

VII. Brankár po uložení väčšieho trestu, osobného trestu do konca stretnutia a trestu v hre musí odísť do šatne.

VIII.Ak bol brankárovi uložený väčší trest alebo trest v hre, päť minútový trest na trestnej lavici odpyká korčuliar z jeho tímu, ktorý bol na ľadovej ploche v čase, keď bola hra prerušená ( za predpokladu, že tomuto korčuliarovi nebol tiež uložený trest ).

IX. V prípade, keď kvôli trestu musel brankár odísť do šatne, potrestaného brankára musí vystriedať v prvom rade náhradný brankár a až potom korčuliar, ktorý si môže obliecť brankársky výstroj.

X. Keď je brankárovi uložených viac trestov v tom istom prerušení hry, jeden korčuliar z jeho tímu, určený trénerom prostredníctvom kapitána, ktorý bol na ľadovej ploche v čase prerušenia hry, môže odpykať koľkokoľvek alebo všetky tresty ( za predpokladu, že tomuto korčuliarovi nebol tiež uložený trest ).

XI. Ak bol brankárovi uložený menší trest a osobný trest v tom istom čase, jeden korčuliar, ktorý bol na ľadovej ploche pri prerušení hry, odpyká menší trest, a druhý korčuliar, ktorý bol na ľadovej ploche pri prerušení hry, musí odpykať 12 minút. Obidvoch korčuliarov musí určiť tréner prostredníctvom kapitána.

Pravidlo 208 – TRESTY PRE BRANKÁROV / OPIS

I. Na brankárov sa vzťahujú všetky tresty uvedené v 10. časti – Opis trestov.

Sú však aj ďalšie pravidlá, týkajúce sa iba brankárov, pretože na ľadovej ploche majú osobitné postavenie; ide najmä o ich výstroj a funkciu.

Pravidlo 209 – ZA STREDNOU ČERVENOU ČIAROU / BRANKÁR

DEFINÍCIA: Brankár sa počas stretnutia nesmie zúčastniť hry za strednou červenou čiarou.

I.Za porušenie tohto pravidla sa brankárovi uloží menší trest.

II.Menší trest sa uloží v prípade, keď brankár má za strednou červenou čiarou obidve korčule a zúčastní sa hry.

III.Brankárovi, ktorý sa zúčastní na oslave hráčov po dosiahnutí gólu na strane súperovho tímu, bude uložený menší trest.

IV. Pravidlá o bitke nahrádzajú toto pravidlo v prípade, ak brankár prejde na súperovu polovicu s úmyslom zapojiť sa do prebiehajúcej šarvátky.

Pravidlo 210 – ZLOMENÁ HOKEJKA / BRANKÁR

DEFINÍCIA: Hokejka, ktorá nie je úplne v poriadku, má zlomenú čepeľ alebo rúčku, prípadne je ináč poškodená, považuje sa za zlomenú hokejku, a preto nedovolenú.

I. Brankárovi, ktorý ihneď nepustí zlomenú hokejku na ľadovú plochu a so zlomenou hokejkou pokračuje v hre, bude uložený menší trest.

II.Brankár, ktorého hokejka je zlomená, nesmie prijať hokejku hodenú na ľadovú plochu z hráčskej lavice alebo od divákov, ale môže prijať hokejku od spoluhráča na ľadovej ploche bez toho aby si musel prísť k hráčskej lavici vziať novú hokejku. Táto výmena sa však musí uskutočniť spôsobom z ruky do ruky. Pozri tiež Pravidlo 120 – III. a Pravidlo 120- IV.

III. Brankárovi, ktorý prikorčuľuje k svojej hráčskej lavici počas prerušenia hry vymeniť si svoju hokejku, a potom sa vráti do svojho bránkoviska, bude uložený menší trest. V prípade, že ho pred pokračovaním hry vystrieda náhradný brankár, neuloží sa nijaký trest.

IV. Brankár si môže prísť k svojej hráčskej lavici vymeniť svoju hokejku počas hry.

V. Brankár v nijakom prípade nesmie vziať protihráčovu hokejku:

1.od protihráča na ľadovej ploche, ktorý drží svoju hokejku alebo hodí hokejku na ľadovú plochu;

2.od protihráča, ktorý sedí na svojej hráčskej lavici;

3. zo stojana hokejok na hráčskej lavici tímu súpera. Za porušenie tohto pravidla bude brankárovi uložený menší trest.

VI. Ak brankár, ktorého hokejka sa zlomila, príjme počas hry hokejku od spoluhráča z trestnej lavice, bude tomuto korčuliarovi uložený menší trest.

VII. Brankár môže používať hokejku pre korčuliarov.

VIII.Brankár nesmie počas hry používať viac ako jednu hokejku súčasne.

Pravidlo 211 – NEBEZPEČNÝ ALEBO NEDOVOLENÝ VÝSTROJ / BRANKÁR

DEFINÍCIA: Výstroj brankára musí spĺňať bezpečnostné normy, mať požadovanú kvalitu a ďalšie vlastnosti, a musí byť pod vrchným oblečením ( s výnimkou rukavíc, celotvárovej masky, korčúľ, štulpní a chráničov nôh ).

I.Tím brankára, ktorý hrá s nebezpečným alebo nedovoleným výstrojom, hlavný rozhodca najskôr napomenie. Neakceptovanie tohto napomenutia, požadujúceho úpravu, náhradu alebo zabezpečenie výstroja podľa pokynov hlavného rozhodcu, sa týka všetkých hráčov tímu. Za nasledujúce porušenie pravidla o nebezpečnom alebo nedovolenom výstroji bude uložený osobný trest.

Pravidlá 212 – 217 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR

DEFINÍCIA: Úmyselné konanie s cieľom spomaliť hru, prerušiť hru alebo brániť v jej pokračovaní.

Pravidlo 212 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – ÚPRAVA VÝSTROJA

I.Brankárovi, ktorý preruší hru alebo odďaľuje jej pokračovanie opravou alebo úpravou svojho výstroja, bude uložený menší trest.

Pravidlo 213 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – POSUNUTIE BRÁNKY

I.Brankárovi, ktorý úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy, bude uložený menší trest.

II.Ak brankár úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy v priebehu posledných dvoch minút riadneho hracieho času alebo kedykoľvek počas predĺženia, bude nariadené trestné strieľanie proti tímu, ktorý sa previnil.

III.Ak brankár úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy počas trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po predĺžení, prizná sa gól tímu, ktorý sa neprevinil, pokiaľ sa však nepoužije Pravidlo 178-VI. alebo 178-VII.

Pravidlo 214 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – ZAŠLIAPNUTIE PUKU

PRI MANTINELI

I.Brankárovi, ktorý má puk alebo hrá s pukom hokejkou, korčuľami alebo telom pozdĺž mantinelu takým spôsobom, aby spôsobil prerušenie hry, bude uložený menší trest, aj keby bol napádaný protihráčom.

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_114
1Brankár smie zaľahnúť puk, iba ak časť jeho tela zostane v bránkovisku.

2Brankár smie zaľahnúť puk iba v prípade, že ho ohrozuje protihráč.

3Brankár nesmie zaľahnúť puk.

Pravidlo 215 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – PRÍCHOD K HRÁČSKEJ LAVICI POČAS PRERUŠENEJ HRY

I.Brankárovi, ktorý počas prerušenia hry, ktorým nie je prestávka na reklamu alebo oddychový čas tímu, okrem prípadu, že bol vystriedaný, bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu.

Pravidlo 216 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – ZHODENIE PRILBY

ALEBO CELOTVÁROVEJ MASKY

I.Brankárovi, ktorý úmyselne zhodí z hlavy svoju prilbu alebo celotvárová masku so zámerom prerušiť hru, bude uložený menší trest.

Pravidlo 217 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY

I.Brankárovi, ktorý počas hry vo svojom obrannom pásme vystrelí, vyhodí alebo vyrazí puk priamo cez ochranné sklo (bez odrazu od protihráča alebo od ochranného skla), bude uložený menší trest. Rozhodujúcim faktorom pre posúdenie tohto priestupku je poloha puku.

II. Brankárovi nebude uložený trest,ak vyrazí puk ponad ochranné sklo pri obrannom zákroku, avšak, ak puk zachytí, a potom ho vystrelí za ochranného sklo, bude mu uložený menší trest.

III.Brankárovi, ktorý úmyselne vystrelí puk mimo ľadovú plochu kdekoľvek na hracej ploche počas hry alebo po prerušení hry, bude uložený menší trest

Pravidlo 218 – PUSTENIE PUKU NA SIEŤ BRÁNKY / BRANKÁR

DEFINÍCIA: Brankár so zámerom prerušiť hru nesmie pustiť puk na sieť, ani na hornej ani na zadnej časti bránky.

I.Brankárovi, ktorý úmyselne pustí puk na sieť na hornej alebo zadnej časti bránky a zapríčiní prerušenie hry, bude uložený menší trest.

II.Ak sa puk odrazí na bránkovú sieť, brankár smie rukavicou prikryť puk, aby ho nemohli získať jeho protihráči.

Pravidlo 219 – PÄSTNÝ SÚBOJ / BRANKÁR

DEFINÍCIA: Udierať protihráčov rukavicami alebo bez nich po zapojení sa do pästných súbojov.

I.Brankárovi, ktorý použije svoju vyrážačku na údery do hlavy, krku alebo tváre protihráča, bude uložený trest v hre.

II. Brankárovi, ktorý odhodí svoju lapačku a vyrážačku, aby sa zapojil do šarvátky s protihráčmi, bude okrem iných trestov uložený aj osobný trest.

III. Brankárovi, ktorý začne pästný súboj, bude uložený trest v hre.

Pravidlo 220 – DRŽANIE PUKU V BRÁNKOVISKU / BRANKÁR

DEFINÍCIA: Po chytení puku smie brankár držať puk vo svojom bránkovisku dovtedy, kým je ohrozovaný protihráčom. V opačnom prípade, ak má príležitosť bezpečne prihrať puk spoluhráčovi, musí puk prihrať.

I.Brankárovi, ktorý nie je ohrozovaný protihráčom a drží puk dlhšie ako tri sekundy,bude uložený menší trest.

II.Brankárovi, ktorý nie je ohrozovaný protihráčom a úmyselne pustí puk za svoje chrániče, aby spôsobil prerušenie hry, bude uložený menší trest.

Pravidlo 221 – DRŽANIE PUKU MIMO BRÁNKOVISKA / BRANKÁR

DEFINÍCIA: Brankár v určitých situáciách, keď je jeho telo mimo vlastného bránkoviska, nesmie padnúť na puk, aby spôsobil prerušenie hry.

I.Brankárovi, ktorého telo je úplne mimo bránkoviska, pričom puk je za čiarou pre zakázané uvoľnenie alebo za vzdialenejšími oddeľovacími čiarami na kruhoch na vhadzovanie puku, a ktorý padne na puk alebo puk stiahne pod svoje telo, prípadne puk drží alebo pritláča na ktorúkoľvek časť bránky alebo mantinelu, bude uložený menší trest, bez ohľadu na to, či je alebo nie je ohrozovaný protihráčom.

II.Brankárovi, ktorý padne na puk alebo ho vtiahne pod svoje telo v priestore medzi čiarou pre zakázané uvoľnenie a vzdialenejšími oddeľovacími čiarami na kruhoch na vhadzovanie puku, bude uložený menší trest, avšak iba vtedy, ak tohto brankára neohrozuje ani jeden protihráč.

Pravidlo 222 – NEDOVOLENÉ PREKÁŽKY ALEBO HROMADENIE SNEHU PRED BRÁNKOU / BRANKÁR

DEFINÍCIA: Brankár nesmie nechávať nijaké predmety pred svojou bránkou alebo hromadiť sneh spredu alebo zboku bránkových žŕdok. Je jeho povinnosťou udržiavať priestor svojho bránkoviska bez akýchkoľvek prekážok.

I.Brankárovi, ktorý je na ľadovej ploche, a ktorý nechá svoju hokejku alebo iný výstroj, alebo nahromadí sneh alebo iné predmety pred svojou bránkou, pričom tieto prekážky zabránia vniknutiu puku do bránky, bude uložený menší trest.

Pravidlo 223 – OPUSTENIE BRÁNKOVISKA POČAS ŠARVÁTKY HRÁČOV / BRANKÁR

DEFINÍCIA: Brankár musí zostať vo svojom bránkovisku počas šarvátky hráčov na ľadovej ploche, ale s výnimkou prípadu, že sa šarvátka odohráva v jeho bránkovisku.

I.Brankárovi, ktorý opustí bezprostredné okolie svojho bránkoviska a zúčastní sa akýmkoľvek spôsobom šarvátky, bude uložený menší trest.

II. Brankárovi, ktorý je mimo svojho bránkoviska ( t.j. hrá s pukom za svojou bránkou, odíde na svoju hráčsku lavicu) a zapojí sa do šarvátky hráčov, nebude uložený trest za opustenie svojho bránkoviska, ale trestami za jeho účasť v šarvátke hráčov.

III.Ak je šarvátka hráčov v bránkovisku, brankár môže opustiť svoje bránkovisko bez uloženia trestu. Naviac, musí opustiť svoje bránkovisko alebo odkorčuľovať do rohu ľadovej plochy vo svojom obrannom pásme alebo iného priestoru v blízkosti svojej bránky, kde nie je šarvátka hráčov, ak mu to prikázal rozhodca.

Pravidlo 224 – VEĽA HRÁČOV NA ĽADOVEJ PLOCHE – BRANKÁR

DEFINÍCIA: Brankár nesmie hrať s pukom alebo mať kontakt s protihráčom, keď opúšťa hraciu plochu, pričom náhradník už vstúpil na ľadovú plochu.

I.Pravidlá, týkajúce sa priveľa hráčov na ľadovej ploche, platia pre brankárov rovnako, ako aj pre korčuliarov (pozri Pravidlo 166).

II.Počas hry môže mať každý tím na ľadovej ploche iba jedného brankára. Výnimkou je iba letmé striedanie brankárov.

Pravidlo 225 – TRESTNÉ STRIEĽANIE / FAULY BRANKÁRA

I.Ak brankár fauluje útočiaceho korčuliara, ktorý je v brejku, hlavný rozhodca nariadi proti tímu brankára trestné strieľanie bez ohľadu na to, či bol alebo nebol faul zozadu.

II. Ak brankár úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy počas posledných dvoch minút riadneho hracieho času, alebo kedykoľvek počas predĺženia, hlavný rozhodca nariadi proti tímu brankára trestné strieľanie.

III.Ak brankár úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy, keď je útočiaci korčuliar v brejku, hlavný rozhodca nariadi proti tímu brankára trestné strieľanie.

IV. Ak počas hry náhradný brankár nedovoleným spôsobom opustí svoju hráčsku lavicu a zasiahne proti korčuliarovi tímu súpera, ktorý je v brejku, hlavný rozhodca hru preruší a v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, nariadi trestné strieľanie. Ak hráč dosiahne gól ešte pred prerušením hry, gól sa uzná a trestné strieľanie sa neuskutoční.

V. Ak brankár pri brejku protihráča zhodí z hlavy svoju celotvárová masku so zámerom prerušiť hru, hlavný rozhodca hru preruší a v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, nariadi trestné strieľanie.

Pravidlo 226 – PRIZNANIE GÓLU / FAULY BRANKÁRA

Pozri taktiež Pravidlo 177 – V.

I. Ak v priebehu vykonávania trestného strieľania brankár pohne alebo posunie bránku, prizná sa gól tímu, ktorý sa neprevinil,ak pravidlá nestanovujú inak ( pozri Pravidlo 178-VI. a 178-VII. )

II.Ak brankár počas vykonávania trestného strieľania zhodí z hlavy svoju celotvárovú masku, hlavný rozhodca v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, prizná gól.

III.Ak brankár počas vykonávania trestného strieľania hodí svoju hokejku smerom k puku alebo ku korčuliarovi vedúcemu puk, hlavný rozhodca v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, prizná gól.

PREHĽAD TRESTOV

TREST

PRAVIDLO

ŠTANDARD

________________________________________________________

Napádanie rozhodcov

116

Menší trest/Menší trest pre hráčsku lavicu

______________________________________________________________

Napádanie rozhodcov – úmyselný

116

Trest v hre

kontakt

______________________________________________________________

Menší trest pre hráčsku lavicu 117 Menší trest pre hráčsku lavicu

______________________________________________________________

Uhryznutie 118 Trest v hre

______________________________________________________________

Vrazenie na mantinel 119 Menší trest

______________________________________________________________

Zlomená hokejka/Pokračovanie 120 Menší trest v hre – výmena

______________________________________________________________

Bodnutie

121

Dvojitý menší trest + Osobný trest

______________________________________________________________

Napadnutie

122

Menší trest

______________________________________________________________

Napadnutie zozadu

123

Dvojitý menší trest + Osobný trest

______________________________________________________________

Napadnutie hlavy a krku

124

Dvojitý menší trest + Osobný trest

______________________________________________________________

Pád pod nohy

125

Menší trest

______________________________________________________________

Zovretie puku rukou hráča

126

Menší trest

______________________________________________________________

Krosček

127

Menší trest

______________________________________________________________

Nedovolený a nebezpečný výstroj

128

Napomenutie / Osobný trest

______________________________________________________________

Zdržiavanie hry

129-137

Menší trest / Menší trest

pre hráčsku lavicu

______________________________________________________________

Zdržiavanie hry/Posunutie bránky

130

Menší trest

______________________________________________________________

Zdržiavanie hry/Padnutie na puk

131/172

Menší trest

______________________________________________________________

Zdržiavanie hry/Bezdôvodné

Menší trest

zašliapnutie puku

132

______________________________________________________________

Zdržiavanie hry/Oslava gólu

133

Menší trest

______________________________________________________________

Zdržiavanie hry/Oneskorený nástup 134

Menší trest

______________________________________________________________

Zdržiavanie hry/Vystrelenie alebo

Menší trest

vyhodenie puku z hracej plochy

135

______________________________________________________________

Zdržiavanie hry/Striedanie po

Menší trest

zakázanom uvoľnení

136

______________________________________________________________

Zdržiavanie hry/Porušenie

Menší trest

pravidiel pri vhadzovaní puku

137

______________________________________________________________

Predstieranie pádu alebo zranenia

138

Menší trest

______________________________________________________________

Faul lakťom

139

Menší trest

______________________________________________________________

Zásah proti divákom

140

Trest v hre

______________________________________________________________

Bitka – Nadmerne hrubá hra

141

Väčší trest + Osobný trest do konca

stretnutia

______________________________________________________________

Bitka/Odhodenie rukavíc

141

Osobný trest

______________________________________________________________

Bitka/Prvý hráč, ktorý opustil

141

Dvojitý menší trest +

hráčsku lavicu

Osobný trest do konca

stretnutia

___________________________________________________________

Bitka/Ďalší hráči, ktorí opustili

141

Osobný trest

hráčsku lavicu

______________________________________________________________

Bitka/ Ďalší hráči, ktorí opustili

141

Menší trest + Osobný

trestnú lavicu

trest do konca stretnutia

______________________________________________________________

Úder hlavou

142

Trest v hre

______________________________________________________________

Hra so zdvihnutou hokejkou

143

Menší trest/Dvojitý

menší trest

_____________________________________________________________

Hra so zdvihnutou hokejkou/

143

Dvojitý menší trest

Neúmyselné zranenie

_____________________________________________________________

Držanie 144 Menší trest

_____________________________________________________________

Držanie hokejky protihráča 145 Menší trest

______________________________________________________________

Hákovanie 146 Menší trest

______________________________________________________________

Neregulárna hokejka/Meranie

147

Menší trest/Menší

hokejky

trest pre hráčsku

lavicu

______________________________________________________________

Nesprávny príchod alebo opustenie 148

Menší trest

trestnej lavice

______________________________________________________________

Zranený hráč odmietne opustiť

149

Menší trest

hraciu plochu

______________________________________________________________

Nedovolené bránenie v hre

150

Menší trest

(na korčuliara)

______________________________________________________________

Nedovolené bránenie v hre

(brankárovi) 151 Menší trest

______________________________________________________________

Kopnutie 152 Trest v hre

______________________________________________________________

Faul kolenom 153 Menší trest

______________________________________________________________

Predčasné opustenie trestnej lavice 154 Menší trest

______________________________________________________________

Hra bez prilby 155 Menší trest

______________________________________________________________

Ťahanie za vlasy, prilbu a 156 Menší trest celotvárovú masku

______________________________________________________________

Odmietnutie začať hru

157

Menší trest pre

hráčsku lavicu

______________________________________________________________

Pästný súboj – hrubosť

158

Menší trest/Dvojitý

menší trest

______________________________________________________________

Seknutie 159 Menší trest

______________________________________________________________

Podkopnutie 160 Trest v hre

______________________________________________________________

Pichnutie

161

Dvojitý menší trest +

Osobný trest

______________________________________________________________

Pľutie 162/169 Trest v hre

______________________________________________________________

Provokovanie súpera 163 Osobný trest

______________________________________________________________

Vstup funkcionára tímu na hraciu

164

Osobný trest do

Plochu

konca stretnutia

_____________________________________________________________

Hodenie hokejky alebo predmetu 165 Menší trest/Menší trest pre hráčsku lavicu

______________________________________________________________

Hodenie hokejky alebo predmetu

165

Dodatočný osobný

z lavice

trest do konca

stretnutia

______________________________________________________________

Veľa hráčov na ľadovej ploche

166

Menší trest pre

hráčsku lavicu

______________________________________________________________

Podrazenie 167 Menší trest

______________________________________________________________

Nešportové správanie sa 168 Menší trest/Menší trest pre hráčsku lavicu

______________________________________________________________

Hra telom v hokeji žien 169 Menší trest

______________________________________________________________

PREHĽAD TRESTOV (POKRAČOVANIE)

ĎALŠIE MOŽNOSTI ZRANENÝ HRÁČ PRAVIDLO

_________________________________________________________

Osobný trest/Osobný trest

116

do konca stretnutia

_________________________________________________________

116

_________________________________________________________

Osobný trest/Osobný trest do

117

konca stretnutia

_________________________________________________________

117

_________________________________________________________

118

_________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest do

119

konca stretnutia/Trest v hre

________________________________________________________

120

________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest do

Trest v hre

121

konca stretnutia/Trest v hre

________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

Väčší trest + Osobný trest

122

do konca stretnutia/Trest

do konca stretnutia/Trest

v hre

v hre

________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest Trest v hre 123 do konca stretnutia/Trest

v hre

________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest Trest v hre 124 do konca stretnutia/Trest

v hre

________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest Trest v hre 125 do konca stretnutia/Trest

v hre

________________________________________________________

Trestné strieľanie

126

________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

Väčší trest + Osobný trest do

do konca stretnutia/Trest

konca stretnutia/Trest v hre

127

v hre

_________________________________________________________

128

_________________________________________________________

129-137

_________________________________________________________

Trestné strieľanie

130

________________________________________________________

Trestné strieľanie

131/172

_________________________________________________________

132

_________________________________________________________

133

_________________________________________________________

134

_________________________________________________________

135

_________________________________________________________

136

_________________________________________________________

137

_________________________________________________________

138

_________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

139

do konca stretnutia/Trest v hre

_________________________________________________________

140

_________________________________________________________

Trest v hre

141

_________________________________________________________

141

_________________________________________________________

141

_________________________________________________________

141

_________________________________________________________

141

________________________________________________________

142

________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

Väčší trest + Osobný trest

143

do konca stretnutia/Trest

do konca stretnutia/Trest

v hre

v hre

_________________________________________________________

143

_________________________________________________________

144

_________________________________________________________

145

_________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

Väčší trest + Osobný trest

146

do konca stretnutia/Trest

do konca stretnutia/Trest

v hre

v hre

________________________________________________________

Osobný trest

147

________________________________________________________

148

________________________________________________________

Osobný trest

149

________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

150

do konca stretnutia/Trest v hre

_______________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

151

do konca stretnutia/Trest v hre

________________________________________________________

152

_________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest Trest v hre 153 do konca stretnutia/Trest

v hre

_________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

154

do konca stretnutia

_________________________________________________________

155

_________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

156

do konca stretnutia

_________________________________________________________

Prerušenie stretnutia

157

_________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

158

do konca stretnutia

_________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

Väčší trest + Osobný trest

159

do konca stretnutia/Trest

do konca stretnutia/Trest

v hre

v hre

________________________________________________________

160

_________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

Trest v hre

161

do konca stretnutia/Trest

v hre

_________________________________________________________

162/169

________________________________________________________

163

________________________________________________________

164

________________________________________________________

Trestné strieľanie

165

________________________________________________________

165

________________________________________________________

Trestné strieľanie

166

________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

Väčší trest + Osobný trest

167

do konca stretnutia/Trest

do konca stretnutia/Trest

v hre

v hre

________________________________________________________

Osobný trest/Osobný trest

Trest v hre

168

do konca stretnutia

________________________________________________________

Väčší trest + Osobný trest

Väčší trest + Osobný trest do

169

do konca stretnutia/Trest

konca stretnutia/Trest v hre

v hre

________________________________________________________

1. PRÍLOHA – ZAZNAMENÁVANÉ ŠTATISTIKY

Pozri tiež Case Book IIHF – Strelenie gólu.

GÓLY A PRIHRÁVKY

i.Gól bude v zápise o stretnutí pripísaný hráčovi, ktorý vsietil puk do súperovej bránky, alebo tomu hráčovi útočiaceho družstva, ktorý sa dotkol puku ako posledný predtým ako vnikol do súperovej bránky.

ii.Pri góle je možné priznať maximálne dve prihrávky a to spoluhráčovi/om, ktorí sa pred strelcom dotkli puku ako poslední. Ak sa nikto z útočiaceho družstva okrem strelca gólu pred ním puku nedotkol, gól sa zaznamená ako dosiahnutý „samostatne“.

iii.Počas samostatných nájazdov po stretnutí, ktoré sa skončilo nerozhodne, bude zaznamenaný gól iba jedinému hráčovi, tomu, ktorý dosiahne víťazný gól.

iv.Prvé meno, ktoré sa zapíše po strelcovi, patrí hráčovi, ktorý adresoval prvú prihrávky na gól alebo hráčovi , ktorý sa ako posledný dotkol puku pred strelcom gólu.

v.Do štatistík sa každý gól a každá prihrávka na gól zaznamená hráčovi ako jeden tzv. „kanadský“ bod.

vi.Bez prihrávky budú zaznamenané góly, ktoré : (a) boli priznané – puk nevošiel do bránky; (b) boli pripísané v samostatných nájazdoch; (c) boli dosiahnuté ako „vlastné“ ( pozri definíciu „VLASTNÝ GÓL“)

GÓL DO PRÁZDNEJ BRÁNKY

Gól dosiahnutý do prázdnej bránky súpera, keď bol jeho brankár odvolaný z bránky a nebol na ľade. Ak je brankár na striedačke, nie je mu tento gól ani zapísaný do inkasovaných gólov.

GÓL V ROVNOVÁŽNOM STAVE

Gól dosiahnutý v čase, keď obe družstvá mali na ľade rovnaký počet korčuliarov.

GÓL V HRE BEZ BRANKÁRA

Gól dosiahnutý družstvom, ktorého brankár bol odvolaný z ľadovej plochy.

VHADZOVANIE PLUS/MÍNUS

Určuje sa podľa toho, ktoré družstvo získa puk pod kontrolu bezprostredne po vhadzovaní.

VÍŤAZNÝ GÓL

Gól, ktorý rozhodol o víťazstve družstva v stretnutí ( napr. ak družstvo zvíťazí 5:2, tretí gól je zaznamenaný ako víťazný gól ); v samostatných nájazdoch je to rozhodujúci gól v sérii nájazdov ( napr. ak družstvo zvíťazí 2:0 v sérii samostatných nájazdov, hráčovi ktorý premenil nájazd ako prvý je zaznamenaný víťazný gól ).

BRANKÁR – PREHRA

Brankárovi, ktorý inkasuje piaty gól, je pripísaná prehra.

BRANKÁR – VÍŤAZSTVO

Brankár, ktorý je v bráne v čase, keď jeho družstvo dosiahne víťazný gól ( napr. ak družstvo vyhrá 6:4, brankárovi, ktorý je v bránke v čase, keď jeho družstvo dosiahne piaty gól, je pripísané víťazstvo ).

OBDRŽANĚ GÓLY

Góly, ktoré brankár inkasoval kým bol na ľade. Góly do prázdnej bránky sa brankárovi nezaznamenávajú. Brankár, ktorý inkasoval víťazný gól v samostatných nájazdoch, je zaznamenaná jedna strela a jeden obdržaný gól.

PRIEMER OBDRŽANÝCH GÓLOV

Údaj vypočítaný ako podiel obdržaných gólov a odchytaných minút a tento následne vynásobený číslom 60 ( počet minút normálneho hracieho času).

VLASTNÝ GÓL

Gól dosiahnutý iba akciou brániaceho hráča, ktorý strelí puk priamo do vlastnej bránky. Puk, ktorý sa po akcii útočiaceho hráča iba odrazí od hokejky alebo akejkoľvek časti tela alebo výstroja brániaceho hráča, nie je považovaný za vlastný.

TRESTNÉ MINÚTY V ČÍSLACH

Menší trest = 2 trestné minút

Väčší trest = 5 trestyných minút

Osobný trest = 10 trestných minút

Osobný trest do konca stretnutia = 20 trestných minút

Trest v hre = 25 trestných minút

PLUS/MÍNUS

Údaj vypočítaný odčítaním počtu obdržaných gólov jeho družstva v čase keď bol hráč na ľadovej ploche ( góly v presilovej hre ktoréhokoľvek družstva sa sem nezapočítavajú ), od počtu gólov dosiahnutých jeho družstvom v čase, keď bol hráč na ľadovej ploche.

KANADSKÉ BODY

Súčet gólov a prihrávok jedného hráča

GÓL V PRESILOVEJ HRE

Gól dosiahnutý družstvom, ktoré ma v čase dosiahnutia gólu na ľade najmenej o jedného korčuliara viac, dôsledkom vylúčení súperových hráčov.

PERCENTUÁLNA ÚSPEŠNOSŤ BRANKÁRA

Údaj vypočítaný podielom počtu obdržaných gólov brankára a celkového počtu striel na bránku, ktorým tento brankár čelil.

GÓL V OSLABENÍ

Gól dosiahnutý družstvom, ktoré ma v čase dosiahnutia gólu na ľade najmenej o jedného korčuliara menej, dôsledkom vylúčení hráčov.

STRELA NA BRÁNKU

Každý prípad, keď je puk vystrelený na bránku a buď vnikne do bránky alebo by do nej vnikol ak by tomu svojim zásahom nezabránil brankár (alebo jeho brániaci spoluhráč ).

ZÁPAS S NULOU ( SHUTOUT ) – BRANKÁR

Stretnutie, v ktorom brankár počas celého jeho priebehu neinkasuje gól. Ak sa v takomto stretnutí brankári družstva vystriedali, ani jeden z nich nemá zaznamenaný zápas s nulou, avšak ich družstvu je zápas s nulou zaznamenaný. Ak brankár prehrá 0:1 po predĺžení alebo samostatných nájazdoch, nebude mať zaznamenaný zápas s nulou.

ČAS ÚČASTI

Celkový čas, ktorý je hráč na ľade počas hry v jednom stretnutí ( keď beží časomiera ).

SIGNALIZÁCIA HLAVNÝCH A ČIAROVÝCH ROZHODCOV

SIGNALIZÁCIA HLAVNÝCH ROZHODCOV

Pravidlo 61 – Oddychový čas ( Team timeout )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_126_A

Na úrovni pŕs použitím obidvoch rúk vytvorí písmeno „T“.

Pravidlo 84 – I. – Útočiaci hráč v bránkovisku ( Player change in the goal crease )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_126_C

Polkruhovým pohybom na úrovni svojho pásu jednou rukou, rovnobežne s ľadovou plochou, znázorní bránkovisko, a druhou rukou ukáže smerom k strednémupásmu.

Pravidlo 74 – Prihrávka rulou ( Hand pass )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_126_B

Rukou s otvorenou dlaňou urobí pohyb znázorňujúci prihrávku.

Pravidlo 92 – Signál pre striedanie hráčov ( Player signal )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_126_D

Hlavný rozhodca poskytne päť sekúnd tímu hostí, aby vystriedalo. Po piatich sekundách vzpaží ruku, čím dá znamenie, že tím hostí už nemôže vystriedať ani jedného hráča a domáci tím má na striedanie hráčov päť sekúnd.

Pravidlo 94 – Puk za bránkovou čiarou ( Goal scored )
01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_127_A
Ukáže otvorenou dlaňou na bránku,do ktorej vnikol puk dovoleným spôsobom.
Pravidlo 107 – Osobný trest (Misconduct penalty ) a
Pravidlo 109 – Osobný trest do konca stretnutia ( Game misconduct penalty)
Obidve ruky dá vbok.
Pravidlo 110 – Trest v hre (Match penalty)
01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_127_C
Tľapne si dlaňou ruky na hornú časť prilby.
Pravidlo 114 – Avizovanie trestu ( Delayed penalty in effect )
01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_127_D
Ruku, v ktorej nemá píšťalku,vzpaží nad hlavu. Je vhodné raz ukázať na hráča, a potom vzpažiť ruku nad hlavu.
Pravidlo 119 – Vrazenie na mantinel ( Boarding )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_128_A

Na úrovni pŕs zovretou päsťou jednej ruky udrie do otvorenej dlane druhej ruky.

Pravidlo 121 – Bodnutie ( Butt – ending )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_128_B

Urobí protismerný pohyb predlaktí, ktoré sú nad sebou, Horná ruka má otvorenú dlaň a dolná ruka

má zovretú päsť.

Pravidlo 122 – Napadnutie ( Charging )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_128_C

Na úrovni pŕs urobí krúživý pohyb zovretými päsťami ( jedna okolo druhej ).

Pravidlo 123 – Napadnutie zozadu ( Checking from behind )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_128_D

Urobí pohyb obidvomi rukami vpred do najvzdialenejšej polohy od pŕs, pričom dlane rúk sú otvorené smerom od tela a sú na úrovni pliec.

Pravidlo 124 – Úder do hlavy a krku ( Checking to the head and neck area )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_129_A

Priloží otvorenú dlaň ruky na bočnú časť hlavy.

Pravidlo 127 – Krosček ( Cross-checking )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_129_C

Urobí pohyb obidvomi rukami so zovretými päsťami smerom vpred (do vzdialenosti asi pol metra od pŕs) a späť.

Pravidlo 125 – Pád pod nohy ( Clipping )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_129_BJednou rukou si zozadu udrie do nohy pod kolenom, pričom má obidve korčule na ľadovej ploche.

Pravidlo 139 – Faul lakťom ( Elbowing )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_129_D

Udrie jednou rukou do lakťa druhej ruky.

Pravidlá 129 –137 a 212 – 217 – Delaying the game ( Zdržiavanie hry )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_130_A

Ruku s otvorenou dlaňou, v ktorej nemá píšťalku, priloží krížom cez svoju hruď, a potom ju vystrie bokom od tela.

Pravidlo 143 – Hra so zdvihnutou hokejkou ( High sticking )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_130_BDrží obidve zovreté päste nad sebou, pričom spodná ruka je na úrovni čela.

Pravidlo 144 – Držanie ( Holding )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_130_CNa úrovni pŕs zovrie ruko zápästie druhej ruky.

Pravidlo 145 – Držanie hokejky ( Holding the stick )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_131_A

Najskôr použije signál pre držanie, za ktorým nasleduje signál znázorňujúci základné držanie hokejky dvomi rukami.

Pravidlo 146 – Hákovanie ( Hooking )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_131_B

Na úrovni brucha urobí obidvomi rukami pohyb znázorňujúci priťahovanie.

Pravidlá 150 – 151 – Nedovolené bránenie hre ( Interference )
01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_132_A
Na úrovni pŕs podrží prekrížené ruky so zovretými päsťami.
Pravidlo 153 – Faul kolenom ( Kneeing )
01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_132_B
Udrie si dlaňou ruky po kolene,pričom má obidve korčule na ľadovej ploche.
Pravidlo 158 – Pästný súboj, hrubosť ( Roughing )
01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_132_C
Ruku so zovretou päsťou vystrie bokom od tela.
Pravidlo 159 – Seknutie ( Slashing )
01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_132_D
Okrajom dlane jednej ruky si sekne po predlaktí druhej ruky.

 

Signál „NIE“ ( Wash out )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_133_A

Ráznym pohybom upaží obidve ruky na úroveň pliec, pričom dlane rúk smerujú dole. Hlavný rozhodca signál použije, ak gól „nie je“, „nie je prihrávka rukou“, „nie je hra s pukom so zdvihnutou hokejkou“. Čiarový rozhodca signál použije, ak „nie je zakázané uvoľnenie“, a v určitých situáciách, ak „nie je ofsajd“.

Pravidlo 167 – Podrazenie ( Tripping )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_133_CJednou rukou si udrie do nohy pod kolenom, pričom má obidve korčule na ľadovej ploche.

Pravidlo 161 – Pichnutie ( Spearing )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_133_B

Obidvomi rukami urobí pohyb naznačujúci pichnutie smerom nabok od prednej časti tela.

Pravidlo 170 – Trestné strieľanie ( Penalty shot )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_133_D

Nad hlavou prekríži obidve ruky so zovretými päsťami.

SIGNALIZÁCIA HLAVNÝCH ROZHODCOV ( ŽENY )

Pravidlo 169 – Hra telom v hokeji žien ( Illegal hit – women )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_134

Otvorenú dlaň ruky, v ktorej nemá píšťalku, pohybom pred telom, priloží na opačné rameno.

SIGNALIZÁCIA ČIAROVÝCH ROZHODCOV

Pravidlo 65 – Zakázané uvoľnenie ( Icing the puck )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_135_A

Zadný čiarový rozhodca ( alebo hlavný rozhodca v systéme dvoch rozhodcov ) signalizuje možnosť zakázaného uvoľnenia vzpažením ruky. Ruku drží vzpaženú dovtedy, kým predný čiarový rozhodca ( alebo hlavný rozhodca ) alebo zapíska, čím dá znamenie, že bolo zakázané uvoľnenie, alebo ho zruší signálom „nie“. Ak predný čiarový rozhodca zruší zakázané uvoľnenie, potom zadný čiarový rozhodca pripaží ruku a tiež ukáže signál „nie“. Ak zakázané uvoľnenie je, zadný čiarový rozhodca prekríži ruky na úrovni pŕs, potom rukou ukáže na príslušný bod na vhadzovanie puku a k nemu korčuľuje.

Pravidlo 78 – Ofsajd ( Offside call )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_135_B

Najskôr zapíska, potom rukou s otvorenou dlaňou v predpažení ukáže na modrú čiaru.

Pravidlo 82 – Výhoda pri ofsajde ( Delayed offside )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_135_CVzpaží nad hlavu ruku s otvorenou dlaňou, v ktorej má píšťalku. Výhodu pri ofsajde zruší pripažením zdvihnutej ruky

Pravidlo 166 – Veľa hráčov na ľadovej ploche ( To many players on the ice )

01_IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web_V6_Strana_136

Šikmo pred telom na úrovni pŕs ukáže šiestimi prstami (dlaň jednej ruky je otvorená).

INDEX

PRAVIDLO

AVIZOVANIE TRESTOV

114

BITKA-NADMERNE HRUBÁ HRA

141

BODNUTIE

121

BRANKÁR A BRÁNKOVISKO

184

BRANKÁR A BRÁNKOVISKO/NEUZNANIE GÓLU

186

BRANKÁR A BRÁNKOVISKO/UZNANIE GÓLU

185

BRANKÁR AKO KAPITÁN ALEBO NÁHRADNÝ KAPITÁN

182

BRANKÁRSKY VÝSTROJ/VŠEOBECNE

187

BRÁNKOVISKO A JEHO FUNKCIA PRI DOSIAHNUTÍ GÓLU

95

BRÁNKY

20

ČASOMER

45

ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / MENŠÍ TREST – MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU

104

ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / MENŠÍ TREST A VÄČŠÍ TREST

106

ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / MENŠÍ TREST A OSOBNÝ TREST

108

ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / OSOBNÝ TREST

107

ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / OSOBNÝ TREST DO KONCA STRETNUTIA

109

ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / VÄČŠÍ TREST

105

ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / TREST V HRE

110

DOPING

6

DOSIAHNUTIE GÓLU

94

DÔSLEDKY TRESTOV

101

DRES / BRANKÁR

197

DRESY / KORČULIAR

40

DRŽANIE

144

DRŽANIE HOKEJKY PROTIHRÁČA

145

DRŽANIE PUKU MIMO BRÁNKOVISKA / BRANKÁR

221

DRŽANIE PUKU V BRÁNKOVISKU / BRANKÁR

220

DVIERKA

16

FAUL KOLENOM

153

FAUL LAKŤOM

139

FUNKCIONÁRI TÍMU A ICH TECHNICKÉ VYBAVENIE

26

GÓL DOSIAHNUTÝ KORČUĽOU

96

HÁKOVANIE

146

HODENIE HOKEJKY ALEBO PREDMETU

165

HODENIE PUKU DOPREDU – BRANKÁR

201

HOKEJKA / BRANKÁR

196

HOKEJKA / KORČULIAR

38

HOLENNÉ CHRÁNIČE

36

HRA BEZ PRILBY

155

HRA S PUKOM

49

HRA S PUKOM SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU / POČAS HRY

75

HRA S PUKOM SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU-PUK VNIKNE DO BRÁNKY

76

HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU

143

HRA TELOM V HOKEJI ŽIEN

169

HRACÍ ČAS

44

HRÁČ JE ALEBO NIE JE NA ĽADOVEJ PLOCHE / POSÚDENIE

87

HRÁČI NA ĽADOVEJ PLOCHE POČAS HRY

27

HRÁČI V DRESOCH

24

HRÁČSKA LAVICA AJ ZA MODROU ČIAROU / OFSAJD

90

HRÁČSKE LAVICE

9

HVIZD

46

CHRÁNIČ HRUDNÍKA A RAMIEN / BRANKÁR

189

CHRÁNIČ KOLIEN / BRANKÁR

191

CHRÁNIČ KRKU / BRANKÁR

192

CHRÁNIČ KRKU / BRANKÁR

198

CHRÁNIČ KRKU / KORČULIAR

35

CHRÁNIČE LAKŤOV

30

CHRÁNIČE NÔH / BRANKÁR

193

CHRÁNIČE TVÁRE

31

KAPITÁN A NÁHRADNÝ KAPITÁN

28

KÁDER TÍMU

25

KEDY MOŽNO UKLADAŤ TRESTY

100

KOPNUTIE

152

KORČULE / BRANKÁR

195

KORČULE / KORČULIAR

37

KROSČEK

127

ĽADOVÁ PLOCHA / VHODNOSŤ

8

MANTINEL

13

MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA ĽADOVÉHO HOKEJA (IIHF) – RIADIACI ORGÁN

1

MERANIE HOKEJKY KORČULIARA / SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ

42

MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU

117

MERANIE HRÁČSKEJ HOKEJKY

41

NAPADNUTIE

122

NAPADNUTIE HLAVY A KRKU

124

NAPADNUTIE ZOZADU

123

NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / BRÁNENIE V HRE ALEBO HÁDZANIE PREDMETOV 172

NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / BREJK

171

NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / HRÁČ POSUNIE BRÁNKU

174

NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / PADNUTIE KORČULIARA NA PUK

175

NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / POSLEDNÉ DVE MINÚTY RIADNEHO HRACIEHO

ČASU ALEBO PREDĹŽENIE

173

NAPÁDANIE ROZHODCOV

116

NEBEZPEČNÝ ALEBO NEDOVOLENÝ VÝSTROJ / BRANKÁR

211

NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE

150

NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE BRANKÁROVI

151

NEDOVOLENÉ PREKÁŽKY ALEBO HROMADENIE SNEHU PRED BRÁNKOU / BRANKÁR

222

NEDOVOLENÉ STRIEDANIE / BRANKÁR

203

NEDOVOLENÝ A NEBEZPEČNÝ VÝSTROJ

29

NEDOVOLENÝ A NEBEZPEČNÝ VÝSTROJ

128

NEDOVOLENÝ VSTUP HRÁČA NA HRÁČSKU LAVICU SÚPERA

89

NEPLATNÝ HRÁČ

23

NEREGULÁRNA HOKEJKA – MERANIE HOKEJKY

147

NESPRÁVNE VHADZOVANIE PUKU

59

NESPRÁVNY PRÍCHOD ALEBO OPUSTENIE TRESTNEJ LAVICE

148

NESVETIELKUJÚCI MATERIÁL

32

NEUZNANIE GÓLU / POČAS HRY

97

NEUZNANIE GÓLU / POSUNUTÁ BRÁNKA

98

NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA

168

NOHAVICE / BRANKÁR

194

ODDYCHOVÝ ČAS TÍMU

61

ODDYCHOVÝ ČAS TÍMU A BRANKÁR

206

ODLOŽENÝ TREST

113

ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU

157

ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU

22

OFSAJD

78

OFSAJD NIE JE

81

OFSAJDOVÉ SITUÁCIE

79

OCHRANA BRANKÁRA

183

OCHRANNÉ SIETE

15

OCHRANNÉ SKLO

14

OCHRANNÉ SKLO/POŠKODENÉ

77

OPUSTENIE BRÁNKOVISKA POČAS ŠARVÁTKY HRÁČOV / BRANKÁR

223

PÁD POD NOHY

125

PÁSKA

39

PÄSTNÝ SÚBOJ / BRANKÁR

219

PÄSTNÝ SÚBOJ – HRUBOSŤ

158

PICHNUTIE

161

PĽUTIE

162

PODKOPNUTIE

160

PODRAZENIE

167

POKRAČOVANIE V HRE

51

POSTUP PRI STRIEDANÍ HRÁČOV

92

PREDČASNÉ OPUSTENIE TRESTNEJ LAVICE

154

PREDĹŽENIE

62

PREDMETY NA ĽADOVEJ PLOCHE

11

PREDSTIERANIE PÁDU ALEBO ZRANENIA

138

PRIEBEH HRY / BRANKÁR

200

PRIEBEH STRETNUTIA

43

PRIHRÁVKA RUKOU

74

PRILBA

34

PRILBA A CELOTVÁROVÁ MASKA / BRANKÁR

190

PRIZNANIE GÓLU

179

PRIZNANIE GÓLU/FAULY BRANKÁRA

226

PRIZNANIE GÓLU/PREKÁŽKY PRED BRÁNKOU

180

PROCEDÚRA VYKONANIA VHADZOVANIA PUKU

58

PROVOKOVANIE SÚPERA

163

PUK

47

PUK MIMO DOHĽADU

71

PUK NA BRÁNKOVEJ SIETI ( ZBOKU A ZHORA )

69

PUK NA HORNOM KRYTE MANTINELU

68

PUK NA OCHRANNEJ SIETI ZA BRÁNKOU

70

PUK ODRAZENÝ OD BRÁNKY

72

PUK ODRAZENÝ OD ROZHODCU

73

PUSTENIE PUKU NA SIEŤ BRÁNKY / BRANKÁR

218

RIADIACI SUBJEKT A DISCIPLÍNA

5

ROZCVIČENIE BRANKÁRA NA ĽADOVEJ PLOCHE

181

ROZCVIČENIE NA ĽADOVEJ PLOCHE

48

ROZHODCOVIA

4

ROZMERY IHRISKA

12

RUKAVICE

33

SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ

63

SEKNUTIE

159

SITUÁCIE PRI TRESTOCH

111

STRIEDANIE BRANKÁROV

202

STRIEDANIE HRÁČA V PRIEBEHU HRY

88

STRIEDANIE HRÁČOV POČAS AVIZOVANÉHO ZAKÁZANÉHO UVOĽNENIA

93

STRIEDANIE HRÁČOV POČAS PRERUŠENIA HRY

91

TELEVÍZNE PRESTÁVKY NA REKLAMU

60

TERMINOLÓGIA

7

TRESTNÉ LAVICE

10

TRESTNÉ STRIEĽANIE A SAMOSTATNÝ NÁJAZD PO PREDĹŽENÍ AKO SÚČASŤ STRETNUTIA170

TRESTNÉ STRIEĽANIE / FAULY BRANKÁRA

225

TRESTY NA VÝSLEDKOVEJ TABULI

102

TRESTY POČAS PREDĹŽENIA

115

TRESTY PRE BRANKÁROV / OPIS

208

TRESTY PRE BRANKÁROV / PREHĽAD

207

ŤAHANIE ZA VLASY, PRILBU A CELOTVÁROVÚ MASKU

156

UHRYZNUTIE

118

URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / OBRANNÉ PÁSMO

55

URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / STREDNÝ BOD NA VHADZOVANIE PUKU

56

URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / UKLADANIE TRESTOV

53

URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / ÚTOČNÉ PÁSMO

57

URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / VŠEOBECNE

52

URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / ZRANENIE

54

ÚČASŤ PODĽA POHLAVIA

2

ÚDER HLAVOU

142

ÚMYSELNÝ OFSAJD

84

VEKOVÁ SPÔSOBILOSŤ / VEK

3

VEĽA HRÁČOV – BRANKÁR

224

VEĽA HRÁČOV NA ĽADOVEJ PLOCHE

166

VHADZOVANIE PUKU BRANKÁR

204

VHADZOVANIE PUKU PO OFSAJDE

80

VIDEOBRÁNKOVÝ ROZHODCA A UZNÁVANIE GÓLOV

99

VRAZENIE NA MANTINEL

119

VSTUP FUNKCIONÁRA TÍMU NA HRACIU PLOCHU

164

VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA

177

VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / OSOBITNÉ SITUÁCIE

178

VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / PREHĽAD

176

VYRÁŽAČKA / BRANKÁR

188

VYZNAČENIE ĽADOVEJ PLOCHY/BODY NA VHADZOVANIE A KRUHY

18

VYZNAČENIE ĽADOVEJ PLOCHY / PÁSMA

17

VYZNAČENIE ĽADOVEJ PLOCHY / POLKRUHOVÉ ÚZEMIA

19

VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY

67

VÝHODA PRI OFSAJDE

82

VÝHODA PRI OFSAJDE/HYBRIDNÉ ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE

83

VÝMENA STRÁN

50

VÝSTROJ/BRANKÁR

199

ZA STREDNOU ČERVENOU ČIAROU / BRANKÁR

209

ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE A BRANKÁR

205

ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE / HYBRIDNÉ

65

ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE/OSOBITNÉ SITUÁCIE

66

ZÁSAH PROTI DIVÁKOM

140

ZÁSAH ZO STRANY DIVÁKOV

64

ZDRŽIAVANIE HRY / BEZDÔVODNÉ ZAŠLIAPNUTIE PUKU

132

ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – POSUNUTIE BRÁNKY

213

ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – PRÍCHOD K HRÁČSKEJ LAVICI POČAS PRERUŠENEJ HRY 215

ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – ÚPRAVA VÝSTROJA

212

ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE PUKU

Z HRACEJ PLOCHY

217

ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – ZAŠLIAPNUTIE PUKU PRI MANTINELI

214

ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – ZHODENIE PRILBY ALEBO CELOTVÁROVEJ MASKY

216

ZDRŽIAVANIE HRY / ONESKORENÝ NÁSTUP

134

ZDRŽIAVANIE HRY / OSLAVA GÓLU

133

ZDRŽIAVANIE HRY / PADNUTIE NA PUK

131

ZDRŽIAVANIE HRY / PORUŠENIE PRAVIDIEL PRI VHADZOVANÍ PUKU

137

ZDRŽIAVANIE HRY / POSUNUTIE BRÁNKY

130

ZDRŽIAVANIE HRY / STRIEDANIE PO ZAKÁZANOM UVOĽNENÍ

136

ZDRŽIAVANIE HRY / ÚPRAVA VÝSTROJA

129

ZDRŽIAVANIE HRY / VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY

135

ZHODUJÚCE SA TRESTY

112

ZLOMENÁ HOKEJKA / BRANKÁR

210

ZLOMENÁ HOKEJKA / POKRAČOVANIE V HRE – VÝMENA

120

ZLOŽENIE TÍMU

21

ZOVRETIE PUKU RUKOU HRÁČA

126

ZRANENÝ HRÁČ ODMIETA OPUSTIŤ ĽADOVÚ PLOCHU

149

ZRANENÝ KORČULIAR

85

ZRANENÝ ROZHODCA

86

POZNÁMKY

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

PRAVIDLÁ ĽADOVÉHO HOKEJA 2014 – 2018

Z anglického originálu IIHF OFFICIAL RULE BOOK 2014-2018

International Ice Hockey Federation

Brandschenkenstrasse 50, Postfach CH-8027 Zurich preložil prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.

Vydal Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava Odborná revízia prekladu: Ing. Peter Ország

Bratislava, december 2014

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA

 

SZLH_SH_RGB

 

PRÍLOHA

K PRAVIDLÁM ĽADOVÉHO HOKEJA

2014 – 2018

(IIHF CASE BOOK 2014-2015)

 

 

iihf_parentBrandPMS_-«

 

BRATISLAVA

2015

 


©INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION (IIHF), NOVEMBER 2014

©TRANSLATION MILAN KOLESÁR, AUGUST 2015

 

Obsah

 

 

PRAVIDLO 34 PRILBA …………………………………………………………………………… 3

PRAVIDLO 41 – MERANIE HRÁČSKEJ HOKEJKY ……………………………………… 3

PRAVIDLO 49 – HRA S PUKOM ………………………………………………………………… 3

PRAVIDLO 53 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU /

UKLADANIE TRESTOV …………………………………………………….. 3

PRAVIDLO 58 – PROCEDÚRA VYKONANIA VHADZOVANIA PUKU ……………..3

PRAVIDLO 65 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE / HYBRIDNÉ ………………………………. 4

PRAVIDLO 66 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE / OSOBITNÉ SITUÁCIE ………………… 4

PRAVIDLO 69 – PUK NA BRÁNKOVEJ SIETI (ZBOKU A ZHORA) ………………… 5

PRAVIDLO 74 – PRIHRÁVKA RUKOU ………………………………………………………. 6

PRAVIDLO 75 – HRA S PUKOM SO ZDVIHNUTOU

HOKEJKOU / POČAS HRY ……………………………………………….. 6

PRAVIDLO 78 OFSAJD ………………………………………………………………………….. 6

PRAVIDLO 79 – OFSAJDOVÉ SITUÁCIE …………………………………………………… 8

PRAVIDLO 80 – VHADZOVANIE PUKU PO OFSAJDE …………………………………. 8

PRAVIDLO 94 – DOSIAHNUTIE GÓLU ………………………………………………………. 9

PRAVIDLO 97 – NEUZNANIE GÓLU / POČAS HRY …………………………………….. 9

PRAVIDLO 99 – VIDEOBRÁNKOVÝ ROZHODCA A UZNÁVANIE GÓLOV …….. 11

PRAVIDLO 100 – KEDY MOŽNO UKLADAŤ TRESTY …………………………………. 11

PRAVIDLO 107 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / OSOBNÝ TREST …………….. 11

PRAVIDLO 111 – SITUÁCIE PRI TRESTOCH ……………………………………………… 12

Príklady situácií – oslabený tím dostal gól …………………………………… 14

Príklady na avizovaný trest a dosiahnutý gól ……………………………….. 17

PRAVIDLO 112 – ZHODUJÚCE SA TRESTY …………………………………………….. 19

Príklady zhodujúcich sa menších trestov ………………………………………. 19

Príklady zhodujúcich sa väčších trestov ……………………………………….. 22

Príklady kombinovaných zhodujúcich sa menších a väčších trestov….. 23

Príklady kombinovaných zhodujúcich sa väčších trestov a trestov v hre … 24

PRAVIDLO 113 – ODLOŽENÝ TREST ………………………………………………………. 25

Príklady odložených trestov ……………………………………………………….. 25

PRAVIDLO 114 – AVIZOVANIE TRESTOV ……………………………………………….. 26

PRAVIDLO 120 – ZLOMENÁ HOKEJKA / POKRAČOVANIE V HRE-VÝMENA .. 28

PRAVIDLO 123 – NAPADNUTIE ZOZADU ………………………………………………. 29

PRAVIDLO 131 – ZDRŽIAVANIE HRY / PADNUTIE NA PUK ………………………. 29

PRAVIDLO 134 – ZDRŽIAVANIE HRY / ONESKORENÝ NÁSTUP …………………. 29

PRAVIDLO 135 – ZDRŽIAVANIE HRY / VYSTRELENIE ALEBO

VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY ………………………. 29

PRAVIDLO 141 – BITKA – NADMERNE HRUBÁ HRA ………………………………… 30

PRAVIDLO 165 – HODENIE HOKEJKY ALEBO PREDMETU …………………….. 30

PRAVIDLO 169 – HRA TELOM V HOKEJI ŽIEN ………………………………………… 31

PRAVIDLO 171 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / BREJK …………….. 31

PRAVIDLO 175 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / PADNUTIE

KORČULIARA NA PUK ………………………………………………. 33

PRAVIDLO 177 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA ………………………. 33

PRAVIDLO 187– BRANKÁRSKY VÝSTROJ / VŠEOBECNE ……………………… 34

PRAVIDLO 207 – TRESTY PRE BRANKÁROV / PREHĽAD ……………………… 35

Príklady trestov pre brankárov …………………………………………………. 35

PRAVIDLO 215 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – PRÍCHOD

K HRÁČSKEJ LAVICI POČAS PRERUŠENEJ HRY ………… 37

PRAVIDLO 223 – OPUSTENIE BRÁNKOVISKA POČAS ŠARVÁTKY

HRÁČOV / BRANKÁR ……………………………………………………………………………… 37

 1. DODATOK – ZÁZNAMY DO ŠTATISTIKY …………………………………………………… 37

GÓLY A ASISTENCIE ……………………………………………………………………………… 37

 

 

 

 

 

PRAVIDLO 34 – PRILBA

 

 1. situácia

Hráčovi sa po kontakte s protihráčom uvoľnil na prilbe remienok, ale jeho prilba mu zostala na hlave.

 

Rozhodnutie: Hráč môže v hre pokračovať až do prerušenia hry alebo kým neopustí ľadovú plochu. Hráčovi nebude uložený nijaký trest.

 

 

PRAVIDLO 41 – MERANIE HRÁČSKEJ HOKEJKY

 

 1. situácia

Kapitán požiadal o premeranie rozmerov hokejky hráča súpera, ktorý práve vstúpil na trestnú lavicu, kde sa chystal odpykať svoj trest, alebo trestnú lavicu po odpykaní trestu.

 

Rozhodnutie: Hokejku hráča, ktorý je na trestnej lavici alebo ktorý sa z trestnej lavice vrátil na ľadovú plochu, možno zmerať kedykoľvek.

 

 

PRAVIDLO 49 – HRA S PUKOM

 

 1. situácia

Tím A hrá oslabený kvôli menšiemu trestu. Hlavný rozhodca avizuje menší trest tímu B v jeho útočnom pásme. Tím A úmyselne hrá s pukom vo svojom obrannom pásme, aby uplynul čas jeho vlastného odpykávaného menšieho trestu.

 

Rozhodnutie: Hlavný rozhodca preruší hru a vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorému bol uložený trest (tím B).

 

 

PRAVIDLO 53 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / UKLADANIE

TRESTOV

 

 1. situácia

Počas avizovania trestu tím, ktorý sa neprevinil, predčasne nahradil svojho brankára korčuliarom, a hra bola prerušená v obrannom pásme tímu, ktorý sa neprevinil.

 

Rozhodnutie: Vhadzovanie puku bude na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorému bol uložený trest.

 

 

PRAVIDLO 58 – PROCEDÚRA VYKONANIA VHADZOVANIA PUKU

 

 1. situácia

Čo má urobiť rozhodca, ak hráči, ktorí nie sú na vhadzovaní puku, sa stále pohybujú okolo miesta na vhadzovanie puku?

 

Rozhodnutie: Korčuliari, ktorí nie sú na vhadzovaní puku, v nijakom prípade nesmú meniť svoje postavenie okolo miesta, kde bude vhadzovanie po tom, keď už je pripravené vhodenie puku. Korčuliari útočiaceho tímu na ich útočnej polovici ľadovej plochy zaujmú svoju pozíciu pri vhadzovaní puku až po hráčoch brániaceho sa tímu.

 

 

PRAVIDLO 65 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE / HYBRIDNÉ

 

 1. situácia

Hráč prihrá puk spoza svojej modrej čiary spoluhráčovi, ktorý stál s obidvomi korčuľami pred strednou červenou čiarou, ale puk zasiahne spoluhráčovu hokejku, ktorá je za strednou červenou čiarou, a potom pokračuje až za súperovu čiaru pre zakázané uvoľnenie.

 

Rozhodnutie: Zakázané uvoľnenie nie je.

 

 1. situácia

Puk je vystrelený útočiacim hráčom a zasiahne brániaceho hráča, ktorý je na svojej polovici ľadovej plochy, a po odraze od brániaceho hráča puk prejde za čiaru pre zakázané uvoľnenie tímu, ktorého hráč vystrelil puk.

 

Rozhodnutie: Zakázané uvoľnenie nie je.

 

 1. situácia

Hráč má obidve korčule za strednou červenou čiarou a puk má na svojej hokejke pred strednou červenou čiarou. Z tejto pozície vystrelí puk za súperovu čiaru pre zakázané uvoľnenie, pričom za strednou červenou čiarou sa puk jeho hokejky už nedotýkal a ani „nevyužil čiaru“.

 

Rozhodnutie: Je zakázané uvoľnenie.

 

 

PRAVIDLO 66 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE / OSOBITNÉ SITUÁCIE

 

 1. situácia

Puk je vystrelený hráčom tímu A spred strednej červenej čiary a preskočí hokejku protihráča, ktorý sa s ním snažil hrať, alebo protihráč sa pokúsil zastaviť puk, ale puk minul, a ten pokračuje za súperovu čiaru pre zakázané uvoľnenie.

 

Rozhodnutie: Je zakázané uvoľnenie.

 

 

 1. situácia

Čiarový rozhodca signalizuje výhodu pri ofsajde a brániaci sa tím spôsobí zakázané uvoľnenie.

 

Rozhodnutie: V momente, keď puk prejde cez modrú čiaru, skončí sa výhoda pri ofsajde a nasledujúca situácia sa posúdi ako zakázané uvoľnenie (Pravidlo 82-II.).

 1. situácia

Brankár je jednou alebo obidvomi korčuľami v svojom bránkovisku a natiahne ruku s hokejkou, ktorej čepeľ je mimo bránkoviska, smerom k puku, ale sa ho nedotkne. Keď brankár zistí, že čiarový rozhodca signalizuje, že môže byť zakázané uvoľnenie, brankár svoju ruku stiahne späť.

 

Rozhodnutie: Čiarový rozhodca by mal zrušiť zakázané uvoľnenie. Môže predpokladať, že brankár sa pohol smerom k puku (Pravidlo 66- IX. 5).

 

 1. situácia

Hráč A8 vystrelil puk zo svojho obranného pásma. Puk smeruje k modrej čiare jeho útočného pásma, kde hráči A10 a B6 čakajú na puk. Hráč B6 chce hrať s pukom, ale pretože mu hráč A10 nadvihne jeho hokejku, nemôže B6 hrať s pukom a puk pokračuje v pohybe až za čiaru pre zakázané uvoľnenie. Puku sa nedotkol ani jeden z týchto hráčov ani nikto z ostatných hráčov. Je to ešte situácia hybridného zakázaného uvoľnenia a môžu ešte hráči A10 a B6 bojovať o puk?

 

Rozhodnutie: Vzhľadom na to, že hráč A10 zabránil hráčovi B6 hrať s pukom, keď hráč B6 bol v situácii, že mohol hrať s pukom, zakázané uvoľnenie malo byť zrušené.

 

 

PRAVIDLO 69 – PUK NA BRÁNKOVEJ SIETI (ZBOKU A ZHORA)

 

 1. situácia

Puk sa dostane na sieť na hornej časti bránky brániaceho sa tímu, ale predtým, ako hlavný rozhodca preruší hru, hráč útočiaceho tímu svojou hokejkou zrazí puk z hornej siete.

 

Rozhodnutie: Hlavný rozhodca nechá pokračovať v hre, ak útočiaci hráč neporušil pravidlo o hre so zdvihnutou hokejkou.

 

 1. situácia

Puk sa dostane na sieť na hornej časti bránky brániaceho sa tímu, ale predtým, ako hlavný rozhodca preruší hru, hráč útočiaceho tímu svojou hokejkou zrazí puk z hornej siete do bránkoviska, a potom dosiahne gól.

 

Rozhodnutie: V prípade, že hráč pri zrazení puku neporušil pravidlo o hre so zdvihnutou hokejkou a v momente, keď puk padol do bránkoviska, nebol tento hráč v bránkovisku, gól bude uznaný.

 

 1. situácia

Puk sa dostane na sieť na hornej časti bránky brániaceho sa tímu, ale predtým, ako hlavný rozhodca preruší hru, hráč útočiaceho tímu svojou hokejkou vyrazí puk mimo hornej siete z vnútornej strany bránky, a potom dosiahne gól.

 

Rozhodnutie: V prípade, že hráč pri vyrazení puku neporušil pravidlo o hre so zdvihnutou hokejkou a nebol v bránkovisku v momente, keď puk padol do bránkoviska, gól bude uznaný.

 1. situácia

Hráč vystrelí puk zo svojej útočnej polovice hracej plochy na bránku súpera a puk priamo po odraze od zadného mantinelu alebo ochranného skla za bránkou dopadne na sieť na hornej časti bránky. Pokračovať v hre s pukom nemá záujem ani jeden tím, a preto hlavný rozhodca preruší hru. Kde bude nasledujúce vhadzovanie puku?

 

Rozhodnutie: Vhadzovanie puku by malo byť na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, z ktorého bol puk vystrelený.

 

 

PRAVIDLO 74 – PRIHRÁVKA RUKOU

 

 1. situácia

Hráč A6 rukou odrazí puk. Puk zasiahne súperovho brankára, odrazí sa od brankára k hráčovi A10, ktorý je spoluhráčom hráča, ktorý puk odpálil ako prvý.

 

Rozhodnutie: Hra bude prerušená, pretože brankár nemal puk pod kontrolou (Pravidlo 7 – Puk pod kontrolou / Mať puk).

 

 1. situácia

Hráč A6 rukou odrazí puk. Puk zasiahne telo spoluhráča A10 a od neho sa odrazí k protihráčovi.

 

Rozhodnutie: Hra sa nepreruší iba za predpokladu, že puk po odraze od hráča A10 získa pod kontrolu protihráč.

 

 1. situácia

Hráč A6 zo svojho obranného pásma rukou odrazí puk do stredného pásma. Puku sa potom dotkne protihráč v strednom pásme. Protihráč však puk pod kontrolu nezíska. S pukom pokračuje v strednom pásme hráč A10.

 

Rozhodnutie: Hra bude prerušená, pretože protihráč nemal puk pod kontrolou (Pravidlo 7 – Puk pod kontrolou / Mať puk).

 

 

PRAVIDLO 75 – HRA S PUKOM SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU / POČAS

HRY

 

 1. situácia

Hráč B6 hral s pukom so zdvihnutou hokejkou. Puk sa potom odrazil od hrude brankára tímu A. Môže potom iný hráč tímu B hrať s pukom, pretože sa dotkol člena tímu A?

 

Rozhodnutie: Nie. Odraz puku od súperovho brankára neznamená držanie alebo kontrolu puku, a preto musí byť hra prerušená.

 

 

 

 

 

PRAVIDLO 78 – OFSAJD

 

 1. situácia

Hráč má jednu korčuľu na modrej čiare alebo v strednom pásme a druhú korčuľu v útočnom zóna v momente, keď puk prejde cez modrú čiaru.

 

Rozhodnutie: Nie je ofsajd.

 

 1. situácia

Hráč má obidve korčule v strednom pásme, ale hokejku má v svojom útočnom pásme za modrou čiarou v momente, keď celý puk prejde za modrú čiaru.

 

Rozhodnutie: Nie je ofsajd.

 

 1. situácia

Hráč má jednu korčuľu nad modrou čiarou alebo nad stredným pásmom (nedotýka sa korčuľou ľadovej plochy) a druhú korčuľu v útočnom pásme v momente, keď celý puk prejde za modrú čiaru.

 

Rozhodnutie: Je ofsajd, lebo korčuľa v kontakte s ľadovou plochou predstihla puk

pred jeho prechodom do útočného pásma.

 

 1. situácia

Hráč má obidve korčule úplne v útočnom pásme v momente, keď celý puk prejde cez modrú čiaru.

 

Rozhodnutie: Je ofsajd.

 

 1. situácia

Hráč v strednom pásme vystrelí puk do svojho útočného pásma, v ktorom je už jeho spoluhráč, avšak s pukom nehrá.

 

Rozhodnutie: Tento korčuliar je v ofsajde. Čiarový rozhodca signalizuje výhodu pri ofsajde, a keď tento korčuliar opustí svoje útočné pásmo, potom jeho tím môže s pukom hrať.

 

 1. situácia

Hráč má jednu korčuľu v strednom pásme a druhú korčuľu na modrej čiare v momente, keď puk prejde cez modrú čiaru.

 

Rozhodnutie: Nie je ofsajd.

 

 

 1. situácia

Hráč má obidve korčule úplne v útočnom pásme, ale puk je ešte na modrej čiare.

 

Rozhodnutie: Ofsajd nie je dovtedy, kým celý puk neprejde cez modrú čiaru do útočného pásma.

 

 

 1. situácia

Hráč s oboma korčuľami úplne v útočnom pásme prijme prihrávku od spoluhráča. Puk zastaví svojou hokejkou ešte predtým, ako puk prejde cez modrú čiaru, a potom puk stiahne za sebou za modrú čiaru.

 

Rozhodnutie: Je ofsajd. Hráč musí mať aspoň jednu korčuľu v strednom pásme alebo na modrej čiare ešte predtým, ako zavedie puk do svojho útočného pásma.

 

 1. situácia

Útočiaci hráč má obidve korčule úplne v svojom útočnom pásme za modrou čiarou. Jeho spoluhráč v strednom pásme vystrelí puk, ktorý zasiahne protihráča v strednom pásme, odrazí sa od jeho tela alebo hokejky, a potom puk prejde cez modrú čiaru do útočného pásma.

 

Rozhodnutie: Je ofsajd.

 

 1. situácia

Útočiaci hráč má obidve korčule úplne v útočnom pásme za modrou čiarou, zatiaľ čo protihráč, ktorý má puk v strednom pásme vystrelí, prihrá alebo zavedie puk späť do svojho obranného pásma, pričom útočiaci hráč je ešte stále vo svojom útočnom tomto pásme.

 

Rozhodnutie: Nie je ofsajd.

 

 1. situácia

Útočiaci tím má puk v svojom útočnom pásme. Puk je na modrej čiare, pričom časť puku je už v strednom pásme. Útočiaci korčuliar odtiaľ zavedie puk späť do útočného pásma.

 

Rozhodnutie: Nie je ofsajd, pretože za modrú čiaru do stredného pásma musí prejsť celý puk.

 

 1. situácia

Útočiaci hráč, rozkročmo nad modrou čiarou, prevezme prihrávku na svoju hokejku, ktorú má v strednom pásme. Potom vojde korčuľou, ktorú mal v strednom pásme, za modrú čiaru do svojho útočného pásma, pričom má puk stále na svojej hokejke v strednom pásme, a nakoniec stiahne puk za modrú čiaru do svojho útočného pásma.

 

Rozhodnutie: Je ofsajd.

 

 1. situácia

Útočiaci hráč s obidvomi korčuľami vo svojom útočnom pásme za modrou čiarou, prijme prihrávku od spoluhráča v strednom pásme. Zastaví puk svojou hokejkou predtým, ako puk prejde cez modrú čiaru, potom korčuľuje jednou korčuľou po modrej čiare, zavedie puk za modrú čiaru, zatiaľ čo jeho korčuľa je stále na modrej čiare.

 

Rozhodnutie: Nie je ofsajd.

PRAVIDLO 79 – OFSAJDOVÉ SITUÁCIE

 

 1. situácia

Brániaci hráč vystrelí puk zo svojho obranného pásma a puk prejde cez modrú čiaru. Puk sa potom odrazí od ktoréhokoľvek hráča ktoréhokoľvek tímu v strednom pásme a vráti sa späť do obranného pásma, v ktorom sú ešte útočiaci korčuliari.

 

Rozhodnutie: Je ofsajd, pretože odrazený puk sa nepovažuje za prihrávku.

 

PRAVIDLO 80 – VHADZOVANIE PUKU PO OFSAJDE

 

 1. situácia

Čiarový rozhodca urobí chybu pri posúdení ofsajdovej situácie a preruší hru. Kde bude nasledujúce vhadzovanie puku?

 

Rozhodnutie: Ak čiarový rozhodca urobí chybu pri posúdení ofsajdovej situácie a preruší hru, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku, ktorý podľa pravidiel zodpovedá procedúre vhadzovania puku po ofsajde.

 

PRAVIDLO 94 – DOSIAHNUTIE GÓLU

 

 1. situácia

Po dosiahnutí gólu počas prezerania videozáznamu upozornili hlavného rozhodcu, že v čase dosiahnutia gólu bol zastavený časomer.

 

Rozhodnutie: Gól sa uzná za predpokladu, že nebol koniec tretiny. Hlavný rozhodca po dohode s čiarovými rozhodcami a s časomeračom určí čas, počas ktorého bol časomer zastavený a vykoná sa potrebná úprava jeho stavu. Keď ani hlavný rozhodca ani funkcionári mimo ľadovej plochy nedokážu určiť správne nastavenie času, hra bude pokračovať podľa aktuálneho času na časomere.

 

 1. situácia

Hráč zo svojej obrannej polovice ľadovej plochy strelí puk do bránky súpera.

 

Rozhodnutie: Gól sa uzná.

 

 1. situácia

Vystrelený puk zasiahne pred vniknutím do bránky prilbu alebo akúkoľvek časť tela útočiaceho hráča.

 

Rozhodnutie: Gól bude uznaný za predpokladu, že puk nebol do bránky úmyselne usmernený hlavou alebo akoukoľvek časťou tela protihráča.

 

 1. situácia

Brániaci hráč usmerní puk do vlastnej bránky, pričom útočiaci hráč stojí v bránkovisku.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná.

PRAVIDLO 96 – GÓL DOSIAHNUTÝ KORČUĽOU

 

 1. situácia

Útočiaci hráč usmerní puk do bránky svojou korčuľou.

 

Rozhodnutie: Gól sa uzná, ak je jasné, že nebol dosiahnutý kopnutím.

 

 1. situácia

Puk sa dotkne korčule útočiaceho hráča, ktorý bol v pohybe, a vnikne do bránky.

 

Rozhodnutie: Gól sa uzná, ak je jasné, že nebol dosiahnutý kopnutím.

 

 

PRAVIDLO 97 – NEUZNANIE GÓLU / POČAS HRY

 

 1. situácia

Útočiaci hráč zrazí puk rukou, puk sa odrazí od ktoréhokoľvek hráča (útočiaceho alebo brániaceho), hokejky alebo korčule, brankára alebo rozhodcu, do bránky.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná (Pravidlo 74- VI.).

 

 1. situácia

Útočiaci hráč úmyselne zrazí puk rukou, puk sa odrazí od súperovho brankára k spoluhráčovi, ktorý potom usmerní puk do bránky.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná. Hlavný rozhodca musí prerušiť hru pre prihrávku rukou, ak brankár nezískal puk pod kontrolu (Pravidlo 74- VI., Pravidlo 7 – Puk pod kontrolou/ Mať puk).

 

 1. situácia

Útočiaci hráč úmyselne odrazí puk rukou. Ten sa odrazí od súperovho brankára, potom sa odrazí iného brániaceho hráča k inému útočiacemu hráčovi, ktorý potom usmerní puk do bránky.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná. Hlavný rozhodca musí prerušiť hru pre prihrávku rukou, ak ani brankár ani ďalší brániaci hráč nezískal puk pod kontrolu (Pravidlo 74- VI., Pravidlo 7 – Puk pod kontrolou/ Mať puk).

 

 1. situácia

Útočiaci hráč odrazí puk rukou. Puk zasiahne rúčku hokejky jeho spoluhráča, a potom vnikne priamo do bránky tímu súpera.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná (Pravidlo 74- VI.).

 

 1. situácia

Puk sa dotkne hokejky útočiaceho hráča zdvihnutej nad úrovňou hornej žŕdky bránky, a potom sa odrazí od tela hráča a vnikne do bránky.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná.

 

 1. situácia

Puk sa dotkne hokejky útočiaceho hráča zdvihnutej nad úrovňou hornej žŕdky bránky, a potom sa odrazí od tela hráča, brankára alebo rozhodcu a vnikne do bránky.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná.

 

 1. situácia

Brániaci hráč usmerní puk do vlastnej bránky, pričom útočiaci hráč stojí v bránkovisku. Ako rozhodne hlavný rozhodca, ak:

 

 1. a) Útočiaci hráč spôsobí kontakt s brankárom
 2. b) Útočiaci hráč nijakým spôsobom neprekáža brankárovi, aby chytil puk

 

Rozhodnutie: a) Gól sa neuzná a útočiacemu hráčovi sa uloží príslušný trest

 1. b) Gól sa uzná

 

 

PRAVIDLO 99 – VIDEOBRÁNKOVÝ ROZHODCA A UZNÁVANIE GÓLOV

 

 1. situácia

O prezeranie akých situácií nemôže požiadať hlavný rozhodca videobránkového rozhodcu?

 

Rozhodnutie: Videobránkový rozhodca nemôže na základe žiadosti hlavného rozhodcu prezerať tieto situácie:

 1. Či puk vnikol do bránky pred alebo po zapískaní
 2. Či bol útočiaci hráč v bránkovisku, keď puk vnikol do bránky
 3. Či bola pri trestnom strieľaní alebo samostatnom nájazde po predĺžení posunutá bránka zo svojej základnej polohy
 4. Či sa po odraze puku pri trestnom strieľaní alebo samostatnom nájazde po predĺžení nevyskytol druhý pokus o vystrelenie puku

 

 

PRAVIDLO 100 – KEDY MOŽNO UKLADAŤ TRESTY

 

 1. Čiaroví rozhodcovia nemajú oprávnenie oznámiť hlavnému rozhodcovi bodnutie, za ktoré sa má uložiť dvojitý menší trest. Majú však vyjadriť svoj názor vždy, keď ich o to požiada hlavný rozhodca.

 

 1. Čiaroví rozhodcovia nesmú prerušiť hru a uložiť dvojitý menší trest za hru so zdvihnutou hokejkou, ktorá môže spôsobiť zranenie. Majú však vyjadriť svoj názor vždy, keď ich o to požiada hlavný rozhodca.

 

 1. Čiaroví rozhodcovia nemajú oprávnenie oznámiť hlavnému rozhodcovi pichnutie, za ktoré sa má uložiť dvojitý menší trest. Majú však vyjadriť svoj názor vždy, keď ich o to požiada hlavný rozhodca.

 

 1. situácia

Je avizovaný trest tímu A a za ďalší priestupok tímu A má byť uložený menší trest pre hráčsku lavicu, ktorý zbadal čiarový rozhodca.

 

Rozhodnutie: Čiarový rozhodca nesmie prerušiť hru a nie je oprávnený použiť nijaký signál. Čiarový rozhodca oznámi priestupok hlavnému rozhodcovi po prvom prerušení hry.

 

 

PRAVIDLO 107 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / OSOBNÝ TREST

 

 1. situácia

Hráčovi je uložený osobný trest a, keď je na trestnej lavici, je mu uložený ďalší osobný trest.

 

Rozhodnutie: Hráčovi na trestnej lavici sa za druhý osobný trest uloží osobný trest do konca stretnutia. Do Zápisu o stretnutí sa uvedie 10 minút za prvý osobný trest a 20 minút za osobný trest do konca stretnutia. Druhý osobný trest sa nezapisuje, lebo sa automaticky mení na osobný trest do konca stretnutia.

 

 

PRAVIDLO 111 – SITUÁCIE PRI TRESTOCH

 

V súvislosti s výkladom pravidla o menšom treste si treba položiť tri otázky:

 

– Odpykáva tím menší trest?

– Má tím na ľadovej ploche menší počet hráčov ako tím súpera kvôli menším trestom alebo menším trestom pre hráčsku lavicu?

– Dostal tím gól?

Ak odpoveď na všetky tri otázky znie áno, po dosiahnutí gólu sa skončí prvý odpykávaný menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu, avšak iba v prípade, že gól nebol dosiahnutý z trestného strieľania, alebo sa musí uplatniť Pravidlo 111.

 

 1. situácia

Tímu A sa uloží menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche. V tom istom prerušení hry požiada tím A o zmeranie hokejky hráča tímu B a zistí sa, že protest je neoprávnený, tímu A sa uloží druhý menší trest pre hráčsku lavicu.

 

Rozhodnutie: Jeden hráč tímu A odpyká obidva menšie tresty (2 + 2 minúty).

 

 1. situácia

Hráčovi A5 bol avizovaný menší trest za hákovanie. Po prerušení hry bol tímu A uložený aj menší trest pre hráčsku lavicu.

 

Rozhodnutie: Hráč A5 odpyká svoj menší trest.Tím A určí ďalšieho hráča, aby odpykal menší trest pre hráčsku lavicu a tímy budú hrať 5 proti 3.

 

 1. situácia

Tímu, ktorý hrá oslabený jedným alebo viacerými menšími trestami alebo menšími trestami pre hráčsku lavicu, je avizovaný trest, pri ktorom sa prizná tímu, ktorý sa neprevinil, trestné strieľanie. Ale skôr, ako hlavný rozhodca prerušil hru, tím, ktorý sa neprevinil, dosiahol gól. Ako má rozhodnúť hlavný rozhodca?

 

Rozhodnutie: Za avizovaný trest (trestné strieľanie) sa uloží menší trest (dvojitý menší trest, väčší trest alebo trest v hre) a prvý z odpykávaných menších trestov sa automaticky skončí podľa Pravidla 111- II.

 

 1. situácia

Tím A hrá oslabený menším trestom a hlavný rozhodca avizuje tímu A väčší trest. Tím B pred prerušením hry dosiahne gól.

 

Rozhodnutie: Prvý odpykávaný menší trest sa automaticky skončí (Pravidlo 111- II.) a hlavný rozhodca uloží avizovaný väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia hráčovi, ktorý sa previnil.

 

 1. situácia

Hráčovi je uložený väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia, a potom ešte trest v hre za ďalší priestupok, alebo pred alebo po prerušení hry.

 

Rozhodnutie: Tím musí poslať na trestnú lavici jedného hráča na 10 minút, počas ktorých bude tím hrať oslabený. V Zápise o stretnutí sa hráčovi uvedie 5 minút a 20 minút za väčší trest a osobný trest do konca stretnutia, a 25 minút za trest v hre.

 

 1. situácia

Funkcionárovi tímu je uložený trest v hre.

 

Rozhodnutie: Ak je funkcionárovi tímu uložený trest v hre, zostávajúci funkcionári tímu musia prostredníctvom kapitána určiť hráča, ktorý na trestnej lavici odpyká trest 5 minút, počas ktorých bude hrať tím oslabený, ak však nenastanú aj iné situácie, na ktoré sa týkajú iných pravidiel.

 

 

 

Príklady situácií – oslabený tím dostal gól

 

 

Tím A Tím B

 

  1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 minúty v 3:00 A9 – 2 minúty v 3:30 Gól v 4:0

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4
 • od 3:30 tímy hrajú 3 proti 4
 • v 4:00 sa vráti hráč A9

 

 

  1. A6 – 2 minúty v 3:30 B11 – 2 minúty v 3:00

A9 – 2 minúty v 4:00 Gól v 4:30

 

 • v 04:30 sa vráti hráč A6
 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 minúty v 3:00 A9 – 5 minút + osobný trest

do konca stretnutia v 3:30

Gól v 4:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4
 • od 3:30 tímy hrajú 3 proti 4
 • hráč A9 odíde z hry
 • za hráča A9 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
 • v 4:00 sa z trestnej lavice nevráti nijaký hráč

 

 1. A6 – 5 minút + osobný trest B11 – 2 minúty v 3:00

do konca stretnutia v 3:00

A9 – 2 minúty v 3:30 Gól v 4:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4
 • hráč A6 odíde z hry
 • za hráča A6 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
 • od 3:30 tímy hrajú 3 proti 4
 • v 4:00 sa vráti hráč A9

 

 1. A6 – 5 minút + osobný trest B11 – 2 minúty v 3:00

do konca stretnutia v 3:00

A9 – 2 minúty v 3:00 Gól v 4:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5
 • hráč A6 odíde z hry
 • za hráča A6 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
 • v 4:00 sa nevráti z trestnej lavice nijaký hráč

 

 1. A6 – 2 + 5 minút + osobný trest Gól v 9:15

do konca stretnutia v 4:00

A9 – 2 minúty v 8:00

 

 • hráč A6 odíde z hry
 • za hráča A6 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
 • v 9:15 sa vráti na ľadovú plochu hráč A9, pretože jeho menší trest sa začal odpykávať ako prvý

 

 1. A6 – 2 + 5 minút + osobný trest

do konca stretnutia v 4:00

A9 – 2 minúty v 9:10 Gól v 9:15

 

 • hráč A6 odíde z hry
 • za hráča A6 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
 • v 9:15 sa vráti na ľadovú plochu vráti náhradník za hráča A6, pretože jeho menší trest sa začal odpykávať ako prvý

 

 

 

 1. A7 – 5 minút + osobný trest

do konca stretnutia v 3:00

A11 – 5 minút + osobný trest

do konca stretnutia v 3:10

A12 – 2 minúty v 4:00 Gól v 4:30

 

 • hráči A7 a A11 odídu z hry
 • za hráčov A7 a A11 idú na trestnú lavicu náhradníci odpykať 5-minútové tresty
 • na ľadovú plochu sa nevráti nikto, pretože menší trest hráča A12 sa v čase gólu ešte neodpykával

 

 1. A4 – 2 minúty v 10:00 B8 – 2 minúty v 11:00

A7 – 2 minúty v 10:30 Gól v 12:10

A9 – 2 minúty v 11:00

 

 • od 11:00 tímy hrajú 3 proti 5, pretože menšie tresty hráčov B8 a A9 sa vzájomne rušia
 • od 12:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože hráč A4 sa vrátil na ľadovú plochu, pričom na časomere je vyznačený iba menší trest hráča A7
 • po góle v 12:10 sa vráti na ľadovú plochu hráč A7

 

 1. A9 – 5 minút + osobný trest

do konca stretnutia v 3:00 B11 – 2 + 2 minúty v 3:30

A6 – 2 minúty v 3:30 Gól v 4:30

 

 • hráč A9 odíde z hry
 • za hráča A9 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
 • od 3:30 tímy hrajú 4 proti 4
 • v 3:30 sa vzájomne zruší menší trest hráča A6 a jeden menší trest hráča B11
 • tím B musí poslať na trestnú lavicu ďalšieho hráča, ktorý odpyká druhý menší trest hráča B11
 • hráč B11 sa vráti po prvom prerušení hry po 7:30
 • v 4:30 po góle sa na ľadovú plochu nevráti nikto

 

 1. A6 – 5 minút + osobný trest B11 – 5 minút + osobný trest

do konca stretnutia v 3:00 do konca stretnutia v 3:30

A9 – 2 minúty v 3:30 Gól v 4:00

 

 • hráči A6 a B11 odídu z hry
 • tím A a Tím B musia poslať na trestnú lavicu náhradníkov, ktorí odpykajú 5-minútové tresty za hráčov A6 a B11
 • od 3.30 hrajú tímy 3 proti 4
 • menší trest hráča A9 a väčší trest hráča B11 sa vzájomne nerušia
 • v 4:00 po góle sa na ľadovú plochu vráti hráč A9

 

 

 

 1. A7 – 2 + 2 minúty v 12:00 B3 – 2 minúty v 12:00

A9 – 2 minúty v 13:15 Gól v 13:30

 

 • v 12:00 musí tím A poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká jeden menší trest hráča A7, pretože druhý menší trest hráča A7 sa vzájomne ruší s menším trestom hráča B3
 • v 13:30 sa po góle tímu B vráti na ľadovú plochu náhradník za hráča A7
 • hráč A7 sa vráti na ľadovú plochu po prvom prerušení hry po 15:30

 

 1. A7 – 2 minúty v 3:30 B11 – 2 minúty v 3:30

B14 – 5 minút + osobný trest

do konca stretnutia v 3:30

B19 – 2 minúty v 3:30

Gól v 4:00

 

 • hráč B14 odíde z hry
 • tím B musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká väčší trest hráča B14
 • od 3:30 tímy hrajú 5 proti 3, pretože menší trest hráča A7 sa vzájomne ruší s menším trestom hráča B11 alebo B19 (určí kapitán)
 • v 4:00 po góle tímu A sa na ľadovú plochu vráti hráč B11 alebo B19

 

 1. A6 – 5 minút + osobný trest B11 – 2 minúty v 3:30

do konca stretnutia v 3:00 Gól v 4:00

A9 – 2 minúty v 3:30

 

 • hráč A6 odíde z hry
 • tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká väčší trest hráča A6
 • od 3:30 tímy hrajú 4 proti 5
 • vzájomne sa zrušia menšie tresty hráčov A9 a B11
 • v 4:00 po góle sa nevráti z trestnej lavice nikto, pretože náhradník za hráča A6 odpykáva väčší trest
 • hráči A9 a B11 opustia trestnú lavicu po prvom prerušení hry po 5:30

 

 1. A8 – 2 + 2 minúty v 3:00

A9 – 2 minúty v 4:00 Gól v 4:30

Gól v 5:30

 

 • v 4:30 sa skončí jeden menší trest hráča A8 a tímy hrajú 3 proti 5
 • v 5:30 sa skončí menší trest hráča A9 a tímy hrajú 4 proti 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklady na avizovaný trest a dosiahnutý gól

 

Tím A Tím B

 

 1. A15 – 2 minúty v 3:00

A23 – 2 + 2 minúty (A)

Gól v 4:30

(A) * – avizovanie trestu

 

Rozhodnutie: Hráč A15 sa vráti na ľadovú plochu. Avizovaný dvojitý menší trest pre hráča A23 sa uloží v 4:30.

 

 1. A15 – 2 minúty v 3:00 B12 – 2 minúty v 3:30

A23 – 2 minúty (A)

Gól v 4:10

 

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa nevráti nikto. Gól v 4.10 ruší avizovaný trest pre hráča A23

Dôvod: Tím nebol oslabený.

 

 1. A15 – 2 minúty v 3:00 B12 – 2 minúty v 3:30

A23 – 2 minúty v 4:00

Gól v 4:30

 

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti hráč A15. V 4.30 mal najmenší zvyšok svojho neodpykaného menšieho trestu.

 

 1. A15 – 5 minúty v 3:00

A23 – 2 minúty v 3:30

B12 – 2 minúty v 4:00

Gól v 4:30

 

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti hráč A23. V 4.30 odpykával menší trest.

 1. A15 – 2 minúty v 3:00 B12 – 2 minúty v 3:00

A23 – 2 minúty v 3:15

Gól v 4:30

 

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti hráč A23.

 

 1. A15 – 2 minúty v 3:00

B12 – 2 minúty v 3:30

A23 – 2 minúty v 4:00

B3 – 2 minúty (A)

Gól v 4:30

 

Rozhodnutie: Avizovaný trest pre hráča B3 sa neuloží. Tím B nebol trestom hráča B12 oslabený.

 

 

 1. A15 – 2 minúty v 3:00

B12 – 2 minúty v 3:30

A23 – 2 minúty v 4:00

A6 – 2 minúty (A)

Gól v 4:30

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti hráč A15. Menší trest pre hráča A6 sa začína v 04:30.

 

 1. A15 – 2 minúty v 3:00

B12 – 2 minúty v 3:30

A23 – 2 minúty v 4:00

Gól v 5:00

 

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti hráč A15. Jeho menší trest sa skončil. Tímy v čase gólu hrali s rovnakým počtom hráčov.

 

 1. A15 – 2 minúty v 3:00

A23 – 2 minúty v 3:30

B12 – 2 minúty v 4:00

Gól v 4:30

 

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti hráč A15.

 

 1. B12 – 2 minúty v 3:00

A15 – 2 minúty v 3:30

A23 – 5 minúty v 4:00

Gól v 4:30

 

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti hráč A15.

 

 1. A15 – 5 minúty v 3:00

B12 – 5 minúty v 3:30

A23 – 2 minúty v 4:00

Gól v 4:30

 

Rozhodnutie: Na hraciu plochu sa vráti hráč A23. Tím A hral oslabený menším trestom hráča A23.

 

 1. A15 – 2 minúty v 3:00 B12 – 2 minúty v 3:00

A23 – 5 minút v 3:30

A6 – 2 minúty (A)

Gól v 4:30

 

Rozhodnutie: Avizovaný trest hráčovi A6 sa neuloží (pokiaľ to nemá byť väčší trest alebo trest v hre). Tím A nebol oslabený menším trestom.

 

 

 

 

 

PRAVIDLO 112 – ZHODUJÚCE SA TRESTY

 

 1. Pokiaľ je to možné, treba vzájomne zrušiť čo najväčší počet trestov s rovnakou dĺžkou.
 1. Pokiaľ je to možné, tresty treba vzájomne zrušiť tak, aby na trestnej lavici bolo čo najmenej náhradníkov.
 1. Pokiaľ je to možné, tresty treba vzájomne zrušiť tak, aby na ľadovej ploche bolo čo najviac hráčov.

 

 

Príklady zhodujúcich sa menších trestov

 

Tím A Tím B

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 obidva tímy hrajú 4 proti 4

 

 1. A6 – 2 + 2 minúty v 3:00 B11 – 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 hrajú tímy 4 proti 5
 • tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka za hráča A6
 • menší trest hráča B11 sa vzájomne ruší s jedným menším trestom hráča A6

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 minúty v 3:30

A9 – 2 minúty v 3:30

 

 • od 3:30 tímy hrajú 4 proti 5, pretože vzájomne sa rušia menšie tresty hráčov A9 a B11

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 minúty v 3:30

A9 – 2 minúty v 3:30

A7 – 2 minúty v 3:30

 

 • od 3:30 tímy hrajú 3 proti 5, pretože trest hráča B11 sa vzájomne ruší s menším trestom hráča A9 alebo A7 (určí kapitán)

 

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B12 – 2 minúty +

A9 – 2 minúty v 3:15 osobný trest v 3:15

 

 • od 3:15 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty hráčov A9 a B12 sa vzájomne rušia

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B12 – 2 + 2 minúty v 4:00

A9 – 2 + 2 minúty v 4:00

 

 • od 4:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože dvojité menšie tresty hráčov A9 a B12 sa vzájomne rušia

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 minúty v 3:00

A9 – 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menší trest hráča na B11 sa vzájomne ruší s menším trestom hráča A6 alebo A9 (určí kapitán)

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 + 2 minúty v 3:30

A9 – 2 minúty v 3:30

 

 • od 3:30 tímy hrajú 4 proti 4, pretože menší trest hráča A9 sa vzájomne ruší

s jedným menším trestom hráča B11

 • tím B musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest hráča B11

 

 1. A6 – 2 minúty + B11 – 2 minúty +

osobný trest v 3:00 osobný trest v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4
 • tím A a tím B musí poslať na trestnú lavicu po jednom náhradníkovi, ktorí odpykajú menšie tresty hráčov A6 a B11 a na ľadovú plochu sa vrátia v 5:00
 • hráči A6 a B11 sa vrátia na ľadovú plochu po prvom prerušení hry po 15:00

 

 1. A6 – 2 minúty v 9:00 B4 – 2 minúty v 9:20

A9 – 2 minúty v 9:20 B7 – 2 minúty v 9:20

A8 – 2 minúty v 9:20

 

 • od 9:20 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty hráčov A9 a A8 sa vzájomne rušia s menšími trestami hráčov B4 a B7

 

 1. A6 – 2 + 2 minúty v 3:00 B11 – 2 + 2 minúty v 3:00

A9 – 2 + 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože dvojitý menší trest hráča B11 sa vzájomne ruší s dvojitým menším trestom hráča A6 alebo A9 (určí kapitán)

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 + 2 minúty v 3:00

A9 – 2 + 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože vzájomne sa rušia dvojité menšie tresty hráčov A9 a B11 sa vzájomne rušia

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 + 2 minúty v 3:00

A9 – 2 minúty v 3:00 B12 – 2 minúty v 3:00

A7 – 2 + 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože vzájomne sa rušia dvojité menšie tresty hráčov A7 a B11, a menší trest hráča B12 s menším trestom hráča A6 alebo A9 (určí kapitán)

 

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 + 2 + 2 minúty v 3:00

A9 – 2 + 2 minúty v 3:00 B12 – 2 minúty v 3:00

A7 – 2 + 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty hráčov B11 a B12 sa vzájomne rušia s menšími trestami hráčov A9 a A7

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 + 2 minúty v 3:00

A9 – 2 + 2 + 2 minúty v 3:00 B12 – 2 + 2 minúty v 3:00

A7 – 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty hráčov B11 a B12 sa vzájomne rušia s menšími trestami hráča A9 a menším trestom hráča A6 alebo A7 (určí kapitán)

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 + 2 + 2 minúty v 3:00

A9 – 2 + 2 minúty v 3:00 B12 – 2 + 2 minúty v 3:00

A7 – 2 + 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5, pretože všetky menšie tresty obidvoch tímov sa navzájom rušia

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B8 – 2 minúty v 3:00

A3 – 2 + 2 minúty v 3:00 B9 – 2 minúty v 3:00

A5 – 2 minúty v 3:00 B7 – 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože tri menšie tresty tímu B sa vzájomne rušia s dvojitým menším trestom hráča A3 a s menším trestom hráča A6 alebo A5 (určí kapitán)

 

 1. A5 – 2 minúty v 3:00 B8 – 2 minúty v 3:00

A6 – 2 + 2 minúty v 3:00 B9 – 2 minúty v 3:00

A7 – 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty hráčov A5 a A7 sa vzájomne rušia s menšími trestami hráčov B8 a B9

 

 1. A5 – 2 + 2 minúty v 3:00 B8 – 2 + 2 minúty v 3:00

A6 – 2 minúty v 3:00 B9 – 2 + 2 minúty v 3:00

A7 – 2 + 2 + 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty hráčov B8 a B9 sa vzájomne rušia s menšími trestami hráčov A7 a A6

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 + 2 minúty v 3:00

A9 – 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5, pretože dvojitý menší trest hráča B11 sa vzájomne ruší s menšími trestami hráčov A6 a A9

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B8 – 2 minúty v 3:00

A9 – 2 minúty v 3:00 B7 – 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5, pretože vzájomne sa rušia všetky štyri menšie tresty

 

 1. A6 – 2 + 2 minúty v 3:00 B8 – 2 + 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5, pretože vzájomne sa rušia všetky štyri menšie tresty

 

 1. A6 – 2 minúty + osobný B11 – 2 minúty v 3:00

trest v 3:00

A9 – 2 + 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5
 • menšie tresty hráčov A6 a B11 sa vzájomne rušia
 • tím A hrá oslabený 4 minúty o jedného hráča (A9)
 • hráč A9 sa vráti na ľadovú plochu v 7:00
 • hráč A6 opustí trestnú lavicu po prvom prerušení hry po 15:00 a B11 po prvom prerušení hry po 5:00

 

 1. A6 – trestné strieľanie v 3:00 B11 – 2 minúty v 3:00

A9 – 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4

 

 1. A15 – 2 minúty v 4:00 B10 – 2 minúty v 4:20

A18 – 2 minúty v 4:30

A77 – 2 + 2 minúty v 5:00 B21 – 2 minúty v 5:00

 

 • od 4:20 tímy hrajú 4 proti 4
 • od 4:30 tímy hrajú 3 proti 4
 • od 5:00 tímy hrajú 3 proti 4
 • v 5:00 sa vzájomne ruší menší trest hráčovi B21 s jedným menším trestom hráča A77
 • tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka
 • v 6:00 sa začína menší trest pre náhradníka za hráča A77, ale A15 môže opustiť trestnú lavicu po prvom prerušení hry po skončení jeho trestu; tímy hrajú 3 proti 4
 • hráč A77 opustí trestnú lavicu po prvom prerušení hry po 10:00
 • hráč B21 opustí trestnú lavicu po prvom prerušení hry po 7:00

 

 

 

 

 

 

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00

A7 – 2 minúty v 3:30 B9 – 2 minúty + osobný

trest do konca stretnutia v 03:30

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5
 • od 3:30 tímy hrajú 4 proti 5
 • hráč B9 musí pre zvyšok stretnutia odísť do šatne
 • na trestnú lavicu nemusí ísť za hráča B9 nijaký náhradník, lebo na časomere nie sú zobrazené tresty hráčov A7 a B9 (zhodujúce sa tresty)

 

 

 

Príklady zhodujúcich sa väčších trestov

 

Tím A Tím B

 

 1. A3 – 5 minút + osobný B8 – 5 minút + osobný

trest do konca trest do konca

stretnutia v 3:00 stretnutia v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5
 • tímy nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože hráči A3 a B8 sa už do hry nevrátia

 

 1. A1 (brankár) – 5 minút + B8 – 5 minút + OK v 3:00

osobný trest do konca osobný trest do konca

stretnutia v 3:00 stretnutia v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5
 • tímy nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože hráči A1 a B8 sa už do hry nevrátia

 

 

 

Príklady zhodujúcich sa menších a väčších trestov

 

Tím A Tím B

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B14 – 5 minút +

A9 – 5 minút + osobný trest do konca

osobný trest do konca stretnutia v 3:30

stretnutia v 3:30

 

 • aj po 3:30 tímy hrajú 4 proti 5, pretože väčšie tresty plus osobné tresty do konca stretnutia hráčov A9 a B14 sa vzájomne rušia
 • tímy nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože hráči A9 a B14 sa už do hry nevrátia

 

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B19 – 2 + 5 minút +

A7 – 2 + 5 minút + osobný trest do konca

osobný trest do konca stretnutia v 4:00

stretnutia v 4:00

 

 • aj po 4:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty plus väčšie tresty plus osobné tresty do konca stretnutia hráčov A7 a B19 sa vzájomne rušia
 • tímy nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože hráči A7 a B19 sa už do hry nevrátia

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B11 – 2 minúty v 4:00

A5 – 2 minúty v 4:00 B19 – 5 minút +

A7 – 5 minút + osobný trest do konca

osobný trest do konca stretnutia v 4:00

stretnutia v 4:00

 

 • aj po 4:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty hráčov A5 a B11 a väčšie tresty plus osobné tresty do konca stretnutia hráčov A7 a B19 sa vzájomne rušia
 • tímy nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože hráči A7 a B19 sa už do hry nevrátia

 

 1. A3 – 2 + 2 minúty v 3:00 B8 – 2 + 5 minút +

osobný trest do konca

stretnutia v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4, pretože vzájomne sa ruší jeden menší trest hráča A3 a menší trest hráča B8
 • náhradník za hráča A3 sa vráti v 5:00 a náhradník za hráča B8 sa vráti v 8:00
 • hráč B8 sa už do hry nevráti

 

 1. A3 – 2 + 2 minúty v 3:00 B8 – 2 + 5 minút +

A5 – 2 minúty v 3:00 osobný trest do konca

A7 – 5 minút + stretnutia v 3:00

osobný trest do konca B9 – 5 minút +

stretnutia v 3:00 osobný trest do konca

stretnutia v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4, pretože vzájomne sa ruší väčší trest a osobný trest do konca stretnutia hráča A7 a menší trest hráča A5 s trestami hráča B8
 • hráči A7, B8 a B9 sa už do hry nevrátia
 • náhradník za hráča B9 musí odpykať 5-minútový trest
 • náhradník za hráča B9 sa vráti na ľadovú plochu v 8:00

 

 1. A7 – 2 minúty v 4:00 B4 – 5 minút +

A9 – 5 minút + osobný trest do konca

osobný trest do konca stretnutia v 5:00

stretnutia v 5:00 B3 – 2 minúty v 5:10

A8 – 2 minúty v 5:10 B7 – 2 minúty v 5:10

A4 – 2 minúty v 5:10

 

 • aj po 5:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože väčšie tresty a osobné tresty do konca stretnutia hráčov A9 a B4 sa vzájomne rušia
 • od 05:10 tímy ešte stále hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty A8 a A4 sa vzájomne rušia s menšími trestami hráčov B3 a B7
 • tímy nepošlú na trestnú lavicu náhradníkov, pretože hráči A9 a B4 sa už do hry nevrátia

 

 

 1. A3 – 2 + 5 minút + B8 – 2 + 5 minút +

osobný trest do konca osobný trest do konca

stretnutia v 3:00 stretnutia v 3:00

 

 • od 3:00 hrajú tímy 5 proti 5, pretože tresty hráčov A3 a B8 sa vzájomne rušia
 • tímy nepošlú na trestnú lavicu náhradníkov, pretože hráči A3 a B8 sa už do hry nevrátia

 

 1. A3 – 2 minúty v 3:00 B8 – 2 minúty v 3:00

A7 – 5 minút + B9 – 5 minút +

osobný trest do konca osobný trest do konca

stretnutia v 3:00 stretnutia v 3:00

 • od 3:00 hrajú tímy 5 proti 5, pretože väčšie tresty a osobné tresty do konca stretnutia hráčov A7 a B9 sa vzájomne rušia
 • tímy nepošlú na trestnú lavicu náhradníkov, pretože hráči A7 a B9 sa už do hry nevrátia

 

 1. A6 – 5 minút + B11 – 2 minúty v 3:00

osobný trest do konca

stretnutia v 3:00

A9 – 2 minúty v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty hráčov A9 a B11 sa vzájomne rušia
 • tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká 5-minútový trest za hráča A6, pretože hráč A6 sa už do hry nevráti

 

 

 

Príklady kombinovaných zhodujúcich sa väčších trestov a trestov v hre

 

Tím A Tím B

 

 1. A6 – 5 minút + B7 – trest v hre v 3:00

osobný trest do konca

stretnutia v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5 a na trestnú lavicu nejdú nijakí náhradníci

 

 

 1. A6 trest v hre v 3:00 B7 – trest v hre v 3:00

 

 • od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5 a na trestnú lavicu nejdú nijakí náhradníci

 

 

 

PRAVIDLO 113 – ODLOŽENÝ TREST

 

Príklady odložených trestov

 

Tím A Tím B

 

 1. A6 – 2 + 2 minúty + osobný trest v 13:00

A6 – 2 minúty v 20:00 (koniec tretiny)

 

 • menší trest uložený na konci tretiny sa začne merať od začiatku nasledujúcej tretiny a tím A bude hrať 4 proti 5
 • meranie osobného trestu po prerušení jeho merania bude pokračovať v 2:00 po odpykaní menšieho trestu hráča A6
 • hráč A6 sa vráti na ľadovú plochu po prvom prerušení hry po 9:00
 • tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest hráča A6 na začiatku tretiny a vráti sa na ľadovú plochu v 2:00

 

 1. Počas prerušenia hry boli tímu A uložené tieto tresty:

A4 – 2 minúty

A5 – 2 minúty

A6 – 2 + 2 minúty

A7 – 5 minút + osobný trest do konca stretnutia

 • hráč A7 sa do hry už nevráti
 • trest za hráča A7 musí odpykať náhradník
 • poradie, v akom budú odpykávať svoje tresty ďalší traja hráči, určí kapitán, aj keď jeden hráč má odpykať dvojitý menší trest

 

 1. A6 – 2 minúty v 3:00 B7 – 2 + 2 minúty v 3:00

B7 – 2 minúty v 3:30

(hráč B7 je na trestnej lavici)

 

 • od 3:00 tímy hrajú 5 proti 4
 • tím B musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest hráča B7
 • od 3:30 hrajú tímy 5 proti 4, pretože menší trest hráča B7 (bol mu uložený v 3:30, keď bol na trestnej lavici) sa pripočíta k trestu, ktorý za hráča B7 odpykáva náhradník
 • náhradník za hráča B7 musí odpykať 4 minúty a môže sa vrátiť na ľadovú plochu v 7:00
 • ak tím A nedosiahne gól, tímy budú hrať 5 proti 4 až do 7:00
 • hráč B7 musí odpykať celý svojich troch trestov (6 minút) a trestnú lavicu opustí po prvom prerušení hry po 9.00
 1. A7 – 2 + 2 minúty v 3:00

A8 – 2 minúty v 3:00

A9 – 2 minúty (menší trest pre hráčsku lavicu) v 3:00

 • od 3:00 tímy hrajú 3 proti 5
 • od 3:00 hráči A8 a A9 odpykávajú menšie tresty (sú zobrazené na časomere)
 • od 5:00 začína odpykávať svoje dva menšie tresty hráč A7
 • v 5:00 tímy hrajú 4 proti 5
 • v 5:00 sa vráti na ľadovú plochu hráč A8 alebo A9 (na základe rozhodnutia kapitána)
 • dôvodom pre takéto rozhodnutie je zámer dostať na ľadovú plochu najväčší možný počet hráčov

 

 1. A6 – 5 minút + GM v 3:00

A8 (náhradník za A6) – 2 minúty v 3:30

(Aj keď na trestnej lavici)

A8 (náhradník za A6) – 10 minút v 4:00

(Aj keď na trestnej lavici)

 

 • hráč A6 sa do hry už nevráti
 • tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká 5-minútový trest hráča A6
 • od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5
 • v 3:30 bol uložený hráčovi A8 menší trest, keď bol na trestnej lavici
 • tímy hrajú 4 proti 5
 • hráč A8 začne odpykávať menší trest v 8:00 po skončení jeho 5-minútového trestu (odložený trest)
 • v 4:00 bol uložený hráčovi A8 osobný trest
 • tímy hrajú 4 proti 5
 • v 4:00 musí poslať tím A na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest hráča A8, ktorý bol uložený v 3:30
 • hráč A8 začne odpykávať osobný trest v 10:00 (odložený trest)
 • ak tímu A už nebudú uložené ďalšie tresty a tím B nedosiahne gól po uplynutí 5-minútového trestu až do 10:00, po 10.00 už budú tímy hrať 5 proti 5

 

 

PRAVIDLO 114 – AVIZOVANIE TRESTOV

 

 1. situácia

Tímu A je avizovaný trest a hráč tímu B vystrelí puk na bránku. Brankár puk zastaví, získa puk pod kontrolu a úmyselne usmerní puk spoluhráčovi.

 

Rozhodnutie: Hlavný rozhodca preruší hru.

 

 1. situácia

Hráčovi tímu A je avizovaný trest a tím B nahradil brankára hráčom. Hráč tímu B korčuľuje s pukom na hokejke pred svojou bránkou a hráč tímu A klepnutím do jeho hokejky spôsobí, že puk vnikne do prázdnej bránky tímu B.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná, pretože puk vnikol do prázdnej bránky po zákroku hráča tímu, ktorému bol avizovaný trest (pozri Pravidlo 114- V.). Hra sa preruší a hráčovi tímu A sa uloží avizovaný trest.

 

 1. situácia

Hráčovi tímu A je avizovaný trest a tím B nahradil brankára hráčom. Puk má hráč tímu B a pri pokuse prihrať puk spoluhráčovi ho vystrelí tak, že sa puk odrazí od hráča tímu A a vnikne do prázdnej bránky tímu A.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná a uloží sa avizovaný trest.

 

 1. situácia

Hráčovi tímu A je avizovaný trest a tím B nahradil brankára hráčom. Hráč tímu B vystrelí puk tak, že trafí hráča tímu A za strednou červenou čiarou, a od neho sa puk odrazí do prázdnej bránky tímu B.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná a uloží sa avizovaný trest.

 

 1. situácia

Hlavný rozhodca avizuje trest hráčovi A6 a za jeho priestupok chce nariadiť trestné strieľanie. Pred prerušením hry hráč A6 urobí ďalší priestupok, za ktorý sa ukladá menší trest.

 

Rozhodnutie: Ak tím B pred prerušením hry dosiahne gól, trestné strieľanie sa nenariadi, ale hlavný rozhodca uloží menší trest hráčovi A6. Ak tím B pred prerušením hry nedosiahne gól, hlavný rozhodca nariadi proti tímu A trestné strieľanie a uloží hráčovi A6 menší trest. Tento hráč ide ihneď na trestnú lavicu a ostane na nej až do odpykania svojho trestu, a to bez ohľadu na výsledok trestného strieľania.

 

 1. situácia

Hlavný rozhodca avizuje trest hráčovi tímu A, pričom tím A nemá puk. Tím B nahradil brankára hráčom a má puk v svojom obrannom pásme. Hráč tímu B v svojom obrannom pásme prihral puk spoluhráčovi tak zle, že puk smeruje do prázdnej bránky tímu B, pričom tento spoluhráč sa vrhol za prihratým pukom, aby zabránil jeho vniknutiu puku do prázdnej bránky. Aké bude rozhodnutie hlavného rozhodcu, ak:

 

 1. a) Hráč nezasiahne puk, ale zotrvačnosťou svojho pádu narazí do bránkovej konštrukcie tak, že sa bránka posunie zo svojej základnej polohy a je úplne mimo svojich upevňovacích kolíkov.
 1. b) Hráč zabráni vniknutiu puku do prázdnej bránky, ale zotrvačnosťou svojho pádu narazí do bránkovej konštrukcie tak, že sa posunie zo svojej základnej polohy a je úplne mimo svojich upevňovacích kolíkov.

 

Rozhodnutie: a) Prizná gól v prospech tímu A a tímu A uloží avizovaný trest (podľa Pravidla 114 a Pravidla 98- I.).

 1. b) Hlavný rozhodca môže situáciu posúdiť tak, že hráč posunul bránku neúmyselne (veľmi nepravdepodobné) po tom, keď zabránil vniknutiu puku do prázdnej bránky. V takom prípade sa trest hráčovi, ktorý posunul bránku, neuloží. Ak hlavný rozhodca posúdi situáciu tak, že hráč posunul bránku v snahe zabrániť vniknutiu puku do prázdnej bránky, potom hlavný rozhodca prizná gól v prospech tímu A a tímu A uloží avizovaný trest.

 

 

PRAVIDLO 120 – ZLOMENÁ HOKEJKA / POKRAČOVANIE V HRE –

VÝMENA

 1. situácia

Hráč zdvihne hokejku, ktorá mu bola hodená na ľadovú plochu z jeho hráčskej lavice.

 

Rozhodnutie: Hráčovi, ktorý zdvihol hokejku, nebude uložený nijaký trest, ale hlavný rozhodca uloží trest za hodenie hokejky podľa Pravidla 168– II.4 alebo Pravidla 168– V.1.

 

 1. situácia

Hráč tímu A zlomil svoju hokejku a zdvihne hokejku hodenú z hráčskej lavice tímu B, ktorá bola určená hráčovi tímu B, ktorý tiež zlomil svoju hokejku.

 

Rozhodnutie: Hráčovi tímu A, ktorý zdvihol hokejku hodenú z hráčskej lavice tímu B, bude uložený menší trest (Pravidlo 120– III.). Tímu B musí byť uložený trest za hodenie hokejky podľa Pravidla 168-II.4 alebo Pravidla 168- V.1.

 

 1. situácia

Brankár stratil svoju hokejku a jeho spoluhráč, ktorý je na ľadovej ploche, mu posunul hokejku späť po ľadovej ploche.

 

Rozhodnutie: To nie je dovolené. Spoluhráč musí brankársku hokejku zdvihnúť z ľadovej plochy a podať ju svojmu brankárovi do ruky. Za porušenie tohto pravidla sa ukladá hráčovi, ktorý sa previnil, menší trest za hodenie hokejky podľa Pravidla 120- III.

 

 1. situácia

Hráč nesie brankársku hokejku svojmu brankárovi, ktorý hokejku stratil alebo zlomil, pričom sa rozhodne zapojiť do hry. Aby sa zapojil do hry, brankársku hokejku pustí na ľadovú plochu.

 

Rozhodnutie: a) V prípade, že hráč hrá s pukom a drží v rukách aj brankársku hokejku, bude mu uložený trest podľa Pravidla 120- IV.

 1. b) Ak hráč pustí brankársku hokejku na ľadovú plochu, neuloží sa mu nijaký trest.

 

 

 1. situácia

Hráč A5 hrá bez svojej hokejky. Hráč A8 mu odovzdá svoju hokejku, a hráčovi A8, aby mohol pokračovať v hre, podá svoju hokejku hráč A11.

 

Rozhodnutie: Neexistuje nijaký limit na to, koľkokrát si môžu spoluhráči navzájom podať svoje hokejky, ak hokejky prijímajú v súlade s pravidlami hry.

 1. situácia

V priebehu hry hráč odlomí alebo stratí časť rúčky svojej hokejky. Odlomenú časť hokejky pustí na ľadovú plochu a so zvyškom hokejky pokračuje v hre.

 

Rozhodnutie: Zvyšok hokejky sa už považuje za zlomenú hokejku a hráčovi sa uloží menší trest podľa Pravidla 120.

 

 

PRAVIDLO 123 – NAPADNUTIE ZOZADU

 

Termín “akýmkoľvek spôsobom” zahŕňa také akcie, ako je hra so zdvihnutou hokejkou, krosček, napadnutie, atď., ale nie nedovolené bránenie v hre.

 

 

PRAVIDLO 131 – ZDRŽIAVANIE HRY / PADNUTIE NA PUK

 

 1. situácia

Puk je v bránkovisku a korčuliar, ktorý je mimo svojho bránkoviska, rukou vyrazí alebo posunie puk von z bránkoviska k svojmu telu, ale pokiaľ je puk ešte v bránkovisku, puk nechytí ani neprikryje. Potom hlavný rozhodca hru preruší.

 

Rozhodnutie: Hlavný rozhodca uloží korčuliarovi menší trest. Rozhodujúcim faktorom je poloha puku v momente, keď bol puk prikrytý a bola prerušená hra.

 

 1. situácia

Brankár bol odvolaný z ľadovej plochy a v bránkovisku leží ďalší hráč, pod ktorým je puk, ktorý pod neho vystrelil protihráč. Ležiaci hráč sa však nepokúsil padnúť na puk, prikryť puk alebo puk posunúť pod svoje telo, ale puk ostal pod jeho telom.

 

Rozhodnutie: Hlavný rozhodca gól neprizná, ak sa hráč nepokúsil prikryť puk úmyselne.

 

 

PRAVIDLO 134 – ZDRŽIAVANIE HRY / ONESKORENÝ NÁSTUP

 

Správny počet “ v tomto pravidle znamená taký počet hráčov, ktorí sa v danom čase podľa pravidiel smú zúčastniť v hre (5 hráčov plus brankár – v prípade, že tím nehrá oslabený, a 4 alebo 3 hráči plus brankár – v prípade, že tím je oslabený).

 

 

PRAVIDLO 135 – ZDRŽIAVANIE HRY / VYSTRELENIE ALEBO

VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY

 

 1. situácia

Vystrelený puk zasiahne hokejku hráča alebo brankára alebo akúkoľvek časť ich výstroja a neúmyselne preletí za mantinel.

 

Rozhodnutie: Trest sa neuloží.

 

 1. situácia

Vystrelený puk chytí brankár, ktorý potom úmyselne puk hodí, vystrelí, odrazí alebo odkopne akýmkoľvek spôsobom tak, aby puk preletel za mantinel.

 

Rozhodnutie: Brankárovi bude uložený menší trest. Pravidlo 135 – I.

 

 1. situácia

Korčuliar alebo brankár vystrelí puk cez otvorené dvierka.

 

Rozhodnutie: Trest sa neuloží.

 

 1. situácia

Pri zakázanom uvoľnení bol puk vystrelený z obranného pásma do ochrannej siete nad ochranným sklom na opačnom konci ľadovej plochy.

 

Rozhodnutie: Uloží sa menší trest za zdržiavanie hry, ktorým sa nahradí zakázané uvoľnenie.

 

 1. situácia

Hlavný rozhodca avizuje menší trest hráčovi tímu A. Jeho spoluhráč, ktorý je v svojom obrannom pásme, získa puk pod kontrolu, a ešte predtým, ako bola prerušená hra kvôli uloženiu avizovaného trestu, vystrelil puk za ochranné sklo.

 

Rozhodnutie: Pretože hra bola prerušená, lebo tím A získal puk pod kontrolu, tímu A sa za vystrelenie puku z hracej plochy za ochranné sklo neuloží nijaký ďalší trest.

Poznámka: Hráčovi tímu A by mohol byť uložený trest, ak by, podľa názoru hlavného rozhodcu, bol puk vystrelený z hracej plochy za ochranné sklo úmyselne, ako vyjadrenie protestu proti rozhodnutiu rozhodcov alebo podľa Pravidla 135 – III.

 

 

PRAVIDLO 141 – BITKA – NADMERNE HRUBÁ HRA

 

Za pokračovanie v bitke hráčovi nemožno uložiť trest v hre a osobný trest do konca stretnutia.

 

 

PRAVIDLO 165 – HODENIE HOKEJKY ALEBO PREDMETU

 

 1. situácia

Hlavný rozhodca tímu A avizuje trest a tím B vystriedal svojho brankára ďalším hráčom. Pred prerušením hry hráč tímu B hodil svoju hokejku po puku vo svojom obrannom pásme.

 

Rozhodnutie: Za hodenie hokejky brániacim hráčom v svojom obrannom pásme musí byť uložený trest. V prospech tímu A sa prizná gól, lebo trest za hodenie hokejky tímu B nemožno zrušiť, a hráč tímu A musí odísť na trestnú lavicu odpykať svoj avizovaný trest.

 

PRAVIDLO 169 – HRA TELOM V HOKEJI ŽIEN

 

 1. Cieľom tohto pravidla je zmenšiť pravdepodobnosť vzniku zranení spôsobených fyzickým kontaktom tiel hráčok. Preto akýkoľvek očividný alebo úmyselný kontakt s protihráčkou, na ktorý sa použije fyzická sila (bez úmyslu získať puk) sa musí potrestať podľa tohto pravidla. Podľa tohto pravidla sa netrestá náhodný kontakt tiel hráčok vyplývajúci z normálnej hry s pukom.
 2. Hlavný rozhodca musí každý fyzický kontakt posudzovať na základe toho, či hráčka vyvolala kontakt úmyselne. Potrestaná musí byť tá hráčka, ktorá vyvolala fyzický kontakt, aby zasiahla aspoň telo protihráčky, ak už nedokázala získať puk. Hlavným cieľom každej akcie je však získať puk, a preto hlavní rozhodcovia musia umožniť hráčkam „boj“ o puk.
 1. Potrestané musí byť úmyselné zapríčinenie kolízie alebo pokus o zintenzívnenie kolízie. Patria sem všetky prípady, pri ktorých hráčka vstúpi do dráhy protihráčky pohybujúcej sa opačným smerom a spôsobí fyzický kontakt. Trest sa neuloží hráčke, ktorá evidentne chce hrať s pukom, a pritom neúmyselne spôsobí kolíziu s protihráčkou.
 1. Nie je povolené korčuľovať proti hráčke, ktorá sa evidentne snaží získať puk. Sú to všetky prípady, keď hráčka očakáva prihrávku alebo keď korčuľuje naproti puku. Ak hráčka stojí na ľadovej ploche bez pohybu, protihráčka musí

túto hráčku obísť.

 1. Protihráčky sa môžu navzájom opierať a snažiť sa prenikať pozdĺž mantinelu a tým vyvolávať telesný kontakt iba za predpokladu, že sa evidentne snažia získať puk. Takéto zákroky sú povolené, pokiaľ zostanú na úrovni „kontaktu“ a nezmenia sa na „napádanie“.
 2. Ak dve alebo viac hráčok sa snaží získať puk v tesnej blízkosti mantinelu, za každý úmyselný kontakt musí byť uložený trest. Pod úmyselným kontaktom sa rozumie najmä tlačenie, strkanie alebo vrazenie protihráčky ramenom na mantinel.Teda trestá sa každý očividný telesný kontakt, ktorý nesúvisí s bojom o puk.
 3. Hráčky majú právo zotrvať na tom mieste na ľadovej ploche, ktoré predtým zaujali. To znamená, že nijaká hráčka nemusí uvoľniť priestor približujúcej sa protihráčke, aby sa tým predišlo kolízii. Za každý pohyb hráčky, ktorým vstúpi do dráhy protihráčky, bude uložený menší trest za napadnutie telom.

 

 

PRAVIDLO 171 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / BREJK

 

 1. situácia

Hráč tímu A je v brejku a zozadu ho krosčekom fauluje hráč tímu B. Hlavný rozhodca uloží menší trest a automaticky osobný trest za napadnutie zozadu, a v prospech tímu A prizná trestné strieľanie.

 

Rozhodnutie: Hráč tímu A vykoná trestné strieľanie a hráč tímu B, ktorý sa previnil, musí odpykať automatický osobný trest.

 

 1. situácia

Hráč tímu A je v brejku a je zozadu faulovaný hráčom tímu B. Za tento faul sa ukladá väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre.

 

Rozhodnutie: Hlavný rozhodca nariadi trestné strieľanie a hráčovi tímu B, ktorý protihráča fauloval, uloží väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre.

 

 1. situácia

Hráč v brejku je zozadu faulovaný, spadne na ľadovú plochu, potom vstane a nikým neohrozovaný vystrelí puk na bránku.

 

Rozhodnutie: Hlavný rozhodca trestné strieľanie nenariadi, lebo hráč vstal a mal možnosť vystreliť na bránku, ale uloží menší trest hráčovi, ktorý sa previnil.

 

 1. situácia

Hráč v brejku je podrazený a puk sa stane voľný. Potom zozadu príde jeho spoluhráč, prevezme puk a nikým neohrozovaný vystrelí puk na bránku, ale gól nedosiahne.

 

Rozhodnutie: Hlavný rozhodca trestné strieľanie nenariadi, pretože hráč mal možnosť vystreliť puk na bránku, ale uloží menší trest protihráčovi, ktorý sa previnil.

 

 1. situácia

Hráč v brejku je zozadu faulovaný a hlavný rozhodca avizuje, že nariadi trestné strieľanie, ale skôr, ako preruší hru, avizuje druhý priestupok, pričom nezáleží na tom, či priestupok urobil ten istý alebo iný hráč jeho tímu.

 

Rozhodnutie: Nariadením trestného strieľania sa potrestá prvý priestupok, a hráč, ktorý urobil druhý priestupok, musí odísť na trestnú lavicu odpykať trest a ostáva na trestnej lavici bez ohľadu na to, či sa z trestného strieľania dosiahne alebo nedosiahne gól. V prípade, že tím už odpykáva iný menší trest, tento potrestaný hráč ostane na trestnej lavici a odpyká si svoj menší trest v súlade s Pravidlom 171-V. bez ohľadu na výsledok trestného strieľania a jeho tím bude hrať oslabený o dvoch hráčov.

 

 1. situácia

Hráč A10 na trestnej lavici odpykáva trest. Hráčovi A8 má byť uložený trest za seknutie, ale pred prerušením hry je v prospech tímu B nariadené trestné strieľanie za ďalší faul tímu A. Tím B z trestného strieľania dosiahne gól.

 

Rozhodnutie: Do hry sa nevráti nijaký hráč, ale hráč A8 musí odpykať svoj trest bez ohľadu na výsledok trestného strieľania.

 

 1. situácia

Útočiaci hráč je v brejku. Hráč brániaceho sa tímu stojí za svojou bránkou a posunie bránku z jej základnej polohy.

 

Rozhodnutie: Hlavný rozhodca nariadi trestné strieľanie, pretože medzi brankárom a hráčom v brejku nebol nijaký brániaci hráč.

PRAVIDLO 175 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / PADNUTIE

KORČULIARA NA PUK

 

 1. situácia

Brankár tímu A je na ľadovej ploche. Brániaci hráč tímu A je vo svojom bránkovisku a vtiahne puk, ktorý je mimo bránkoviska do svojho bránkoviska, ale puk nechytí ani neprikryje, pokiaľ je puk mimo bránkoviska, a potom spadne na puk alebo ho prikryje, čím zapríčiní prerušenie hry.

 

Rozhodnutie: Hlavný rozhodca nariadi trestné strieľanie v prospech tímu, ktorý sa neprevinil. Rozhodujúcim faktorom je poloha puku v momente, keď bol prikrytý a hra bola prerušená.

 

 

 

PRAVIDLO 177 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA

 

 1. situácia

Puk vystrelený hráčom vykonávajúcim trestné strieľanie zasiahne ochranné sklo za brankárom, odrazí sa späť, zasiahne chrbát brankára a puk vnikne do bránky.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná. Keď puk prejde za bránkovú čiaru alebo čiaru pre zakázané uvoľnenie, trestné strieľanie sa považuje za skončené.

 

 1. situácia

Hráč, vykonávajúci trestné strieľanie, vystrelí puk, puk sa od brankára odrazí späť do hráča vykonávajúceho trestné strieľanie, a od neho vnikne do bránky.

 

Rozhodnutie: Gól sa neuzná.

 

 

 1. situácia

Hráč vykonávajúci trestné strieľanie sa pokúsi vystreliť na bránku, ale nezasiahne puk. Puk pokračuje v pohybe smerom k bránke. Potom sa hráč vykonávajúci trestné strieľanie dotkne puku druhýkrát a puk strelí do bránky.

 

Rozhodnutie: Gól sa uzná, pretože pri prvom pokuse o strelu sa hokejka nedotkla puku a tento pokus nie je možné považovať za strelu. Kontakt puku s hokejkou bol až pri druhom pokuse, ktorý sa preto považuje za prvú strelu.

 

 

PRAVIDLO 178 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / OSOBITNÉ

SITUÁCIE

 

Ak proti tímu, ktorý nemá brankára s brankárskym výstrojom, je nariadené trestné strieľanie, tím musí určiť hráča, ktorý bude mať počas trestného strieľania všetky brankárske výhody a povinnosti, ale nemusí mať oblečený brankársky výstroj. Po skončení trestného strieľania sa tento hráč považuje za riadneho hráča. Toto platí len vtedy, keď tím nemá brankára a len pri trestnom strieľaní.

 

 1. situácia

Hráč vykonávajúci trestné strieľanie vystrelí puk a:

 

 1. puk zasiahne žŕdku bránky a odrazí sa do bránky;
 2. puk zasiahne brankára a odrazí sa do bránky;
 3. puk zasiahne žŕdku bránky, od nej sa odrazí do brankára, a od brankára sa odrazí do bránky;
 1. puk zasiahne brankára, od brankára sa odrazí do žŕdky bránky, a potom vnikne do bránky;
 1. brankár vkĺzne do bránky za bránkovú čiaru spolu s pukom;

 

Rozhodnutie : Gól sa uzná.

 

 

 1. situácia

Hráč počas vykonávania trestné strieľania odhodí svoje rukavice, aby odpútal pozornosť brankára, a potom strelí puk do bránky.

 

Rozhodnutie: Trestné strieľanie sa považuje za skončené. Gól sa neuzná. Použije sa Pravidlo 178- VIII.

 

 1. situácia

Hráč v priebehu vykonávania trestného strieľania zlomí svoju hokejku.

 

Rozhodnutie: Trestné strieľanie sa považuje za skončené.

 

 1. situácia

Brankár fauluje korčuliara vykonávajúceho trestné strieľanie, pričom za tento priestupok sa ukladá väčší trest, a nie je dosiahnutý gól.

 

Rozhodnutie: Hlavný rozhodca uloží brankárovi väčší trest plus automaticky osobný trest do konca stretnutia. Brankár ešte pred opakovaním trestného strieľania musí odísť do šatne a manažér alebo tréner určí prostredníctvom kapitána ľubovoľného spoluhráča brankára, ktorý odpyká väčší trest a musí odísť na trestnú lavicu ešte pred opakovaním trestného strieľania. Tento hráč zostane na trestnej lavici až do skončenia trestu. Pri opakovanom trestnom strieľaní bude v bránke náhradný brankár.

 

 

PRAVIDLO 187- BRANKÁRSKY VÝSTROJ / VŠEOBECNE

 

 1. situácia

Brankársky výstroj, zmeraný počas prestávky medzi tretinami, bol posúdený ako nedovolený alebo nebezpečný, a preto tomuto brankárovi bol uložený menší trest.

 

Rozhodnutie: Brankárov trest môže odpykať ktorýkoľvek korčuliar jeho tímu, pretože na ľadovej ploche v čase merania výstroja neboli nijakí korčuliari.

PRAVIDLO 207 – TRESTY PRE BRANKÁRA / PREHĽAD

 

 1. situácia

Brankárovi bol uložený osobný trest. Na trestnú lavicu odíde náhradný korčuliar, aby odpykal brankárov trest, a keď už bol korčuliar na trestnej lavici, brankárovi bol uložený druhý osobný trest.

 

Rozhodnutie: Brankár musí odísť z hry (druhý osobný trest sa automaticky zmení na osobný trest do konca stretnutia – Pravidlo 107- I. a korčuliar, ktorý mal odpykať prvý osobný trest svojho brankára, opustí trestnú lavicu.

 

 

 1. situácia

Brankár na hráčskej lavici (alebo počas prerušenia hry alebo počas hry) poruší pravidlá alebo z hráčskej lavice fauluje protihráča.

 

Rozhodnutie: Trest namiesto tohto brankára odpyká korčuliar z jeho tímu, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku. Tohto hráča prostredníctvom kapitána určí tréner alebo manažér.

 

 

 

Príklady trestov pre brankárov

 

Tím A Tím B

 

 1. A1 (brankár), 2 + 10 minút v 3:00

A1 (brankár), 2 + 10 minút v 3:30

 

 • V 3:00 tím A musí poslať na trestnú lavicu dvoch hráčov, ktorí boli na ľadovej ploche v čase priestupku svojho brankára, aby odpykali tresty za brankára, pričom jeden hráč odpyká 2 minúty a druhý hráč 12 minút.
 • V 3:30 tím A musí poslať na trestnú lavicu ďalšieho hráča, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku svojho brankára, aby odpykal druhý menší trest brankára.
 • Pretože bol uložený brankárovi A1 druhý osobný trest, tento trest sa automaticky mení na osobný trest do konca stretnutia.
 • Hráč, ktorý odpykával trest 2 + 10 minút z času 3:00, môže opustiť trestnú lavicu (brankár je vylúčený z hry do konca stretnutia).
 • Od 3:30 tím A hrá 3 proti 5.
 • Druhý menší trest brankára A1 sa začne v 3.30.
 • Hráč, ktorý odpykáva prvý menší trest pre brankára, sa vráti na ľadovú plochu v 5.00, pokiaľ súper nedosiahol gól.
 • Spolu 34 minút (2 + 10 + 2 + 20) musí byť zaznamenaných do Zápisu o stretnutí brankárovi A1.

 

 

 

 

 1. A30 (brankár), 2 minúty v 3:00

A30 (brankár), 2 minúty v 3:30

 

 • Od 3:00 hrajú tímy 4 proti 5.
 • Tím A musí poslať na trestnú lavicu hráča, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku svojho brankára, aby odpykal jeho prvý menší trest.
 • V 03:30 musí tím A poslať na trestnú lavicu ďalšieho hráča, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku svojho brankára, aby odpykal druhý menší trest brankára A30.
 • Od 3:30 hrajú tímy 3 proti 5.
 • Hráč, ktorý odpykáva prvý menší trest pre brankára sa vráti na ľadovú plochu v 5.00 (ak súper nedosiahol gól).
 • Do Zápisu o stretnutí sa zaznamenajú všetky tresty brankárovi A30.

 

 1. A30 (brankár) 2 minúty v 3:00

A30 (brankár) 10 minút v 3:30

 

 • Od 3:00 hrajú tímy 4 proti 5.
 • Tím A musí poslať na trestnú lavicu hráča, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku svojho brankára, aby odpykal menší trest.
 • V 3:30 tím A musí poslať na trestnú lavicu ďalšieho hráča, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku svojho brankára, aby odpykal osobný trest brankára A30.
 • Od 3:30 hrajú tímy 4 proti 5
 • Druhý trest (osobný trest) sa začína v 3.30.
 • Hráč, ktorý odpykáva menší trest, sa vráti na ľadovú plochu v 5:00 (ak súper nedosiahol gól).
 • Hráč, ktorý odpykáva osobný trest sa vráti na ľadovú plochu po prvom prerušení hry po 13:30.
 • Do Zápisu o stretnutí sa všetky tresty zaznamenajú brankárovi A30.

 

 1. A30 (brankár) 10 minút v 3:00

A30 (brankár) 2 minúty v 03:30

 

 • Od 3:00 hrajú tímy 5 proti 5.
 • Tím A musí poslať na trestnú lavicu hráča, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku svojho brankára, aby odpykal osobný trest.
 • V 3:30 tím A musí poslať na trestnú lavicu ďalšieho hráča, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku svojho brankára, aby odpykal menší trest.
 • od 3:30 hrajú tímy 4 proti 5.
 • Menší trest sa začína v 03:30.
 • Hráč, ktorý odpykáva menší trest sa vráti na ľadovú plochu v 5:30 (ak súper nedosiahol gól).
 • Hráč, ktorý odpykáva osobný trest, sa vráti na ľadovú plochu po prvom prerušení hry po 13:00.
 • Do Zápisu o stretnutí sa všetky tresty zaznamenajú brankárovi A30.

 

 

 

PRAVIDLO 215 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – PRÍCHOD

K HRÁČSKEJ LAVICI POČAS PRERUŠENEJ HRY

 

 1. situácia

Brankár ide k svojej hráčskej lavici osláviť dosiahnutie gólu.

 

Rozhodnutie: Ak nebude brankár vystriedaný, bude mu uložený menší trest za zdržiavanie hry.

 

 1. situácia

Pri avizovaní trestu a po nasledujúcom prerušení hry brankár pokračuje v korčuľovaní na svoju hráčsku lavicu.

 

Rozhodnutie: Rozhodcovia by mali napomenúť brankára, aby sa vrátil do bránky. Hlavný rozhodca by mal napomenúť tím, aby sa takáto zdržiavacia taktika neopakovala. Napomenutie prvýkrát, druhýkrát musí tím vystriedať brankára alebo hlavný rozhodca uloží trest za zdržiavanie hry podľa Pravidla 215.

 

 

PRAVIDLO 223 – OPUSTENIE BRÁNKOVISKA POČAS ŠARVÁTKY

HRÁČOV / BRANKÁR

 

 1. situácia

Brankár počas šarvátky na opačnom konci ľadovej plochy sa rozhodne odísť k svojej hráčskej lavici, pričom zostane na svojej polovici hracej plochy.

 

Rozhodnutie: Ak pôjde na svoju hráčsku lavicu, hlavný rozhodca posúdi túto situáciu ako príchod brankára k svojej hráčskej lavici počas prerušenej hry a použije Pravidlo 215.

 

 1. situácia

Brankár počas prebiehajúcej šarvátky opustí okolie svojho bránkoviska a ako prvý sa zapojí do bitky.

 

Rozhodnutie: Brankárovi sa uloží menší trest za opustenie bránkoviska a osobný trest do konca stretnutia za to, že sa stal tretím hráčom v šarvátke, prípadne ďalšie tresty vyplývajúce z porušenia pravidiel.

 

 

 

 1. PRÍLOHA – ZÁZNAMY DO ŠTATISTIKY

 

 

GÓLY A ASISTENCIE

 

 1. situácia

Hráč A8 prihrá puk hráčovi A9 a ten prihrá puk hráčovi A10, ktorý dosiahne gól.

 

Rozhodnutie: Asistencie sa priznajú hráčom A8 a A9.

 1. situácia

A8 vystrelí puk smerom na bránku, ale brankár sa ho nedotkne, puk získa hráč A9 a prihrá ho hráčovi A10, ktorý dosiahne gól.

 

Rozhodnutie: Asistencie sa priznajú hráčom A8 a A9, pretože medzitým nemal puk pod kontrolou nijaký hráč tímu B.

 

 1. situácia

Hráč A8 prihrá puk hráčovi A9, ale puk sa odrazí od tela, hokejky alebo korčule hráča B8, ale nakoniec ho získa hráč A9, a potom ho prihrá hráčovi A10, ktorý dosiahne gól.

 

Rozhodnutie: Asistencie sa priznajú hráčom A8 a A9, pretože medzitým nemal puk pod kontrolou nijaký hráč tímu B.

 

 1. situácia

Hráč A8 vystrelí puk smerom na brankára, ktorý ho vyrazí, a hráč A10 potom dosiahne gól.

 

Rozhodnutie:

Asistencia sa prizná hráčovi A8.

 

 1. situácia

Hráč A8 prihrá puk hráčovi A9, ktorý sa pokúsi prihrať puk hráčovi A10, ale hráč B8 prihrávku zachytí a získa ho pod kontrolu. Hráč A10 dovolene napadne hráča B8, získa puk a dosiahne gól.

 

Rozhodnutie: Asistencia sa neprizná nijakému hráčovi, pretože pred dosiahnutím gólu mal puk pod kontrolou hráč súperovho tímu.

 

 1. situácia

Hráč A8 prihrá puk hráčovi A9, ktorý ho prihrá hráčovi A10 a tento hráč puk vystrelí na bránku, pričom brankár puk vyrazí, ale potom hráč A10 dosiahne gól.

 

Rozhodnutie:

Asistencie sa priznajú hráčom A8 a A9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA K PRAVIDLÁM ĽADOVÉHO HOKEJA 2014 – 2018

 

Z anglického originálu IIHF CASE BOOK 2014-2015

International Ice Hockey Federation

Brandschenkenstrasse 50, Postfach CH-8027 Zurich

preložil prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.

 

Vydal Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B,

831 04 Bratislava

Odborná revízia prekladu: Ing. Peter Ország

 

Bratislava, august 2015