PREDSEZÓNNY SEMINÁR ROZHODCOV pre sezónu 2017/2018

PREDSEZÓNNY SEMINÁR ROZHODCOV pre sezónu 2017/2018 bude v dňoch 19.augusta 2017 – 20.augusta 2017 na Stredná odborná škola Pod Bánošom 6376 / 80 Banská Bystrica 974 11. Pozvánky budú zaslané rozhodcom a kandidátom, formou emailu alebo poštou.o_35501_1bdbe50ce977beda559cde344699d4f7