PREDSEZÓNNY SEMINÁR FUNKCIONÁROV MIMO ĽP pre sezónu 2017/2018

Predsezónny seminár funkcionárov mimo ĽP pre sezónu 2017/2018 bude dňa 20.08.2017 na Stredná odborná škola Pod Bánošom Pod Bánošom 6376 / 80 Banská Bystrica 974 11. Pozvánky budú zaslané na hokejové kluby.

V záujme klubu žiadame aby klub zabezpečil na účasti seminára dostatočný počet funkcionárov mimo ĽP, nakoľko budú informovaní o dôležitých zmenách či už registračných preukazoch( po novom licencií), IS systému SZĽH a zápisoch zo stretnutí.