Poďakovanie zväzu, upozornenie MŠVVaŠ podnikateľom oneskorencom

Poďakovanie zväzu, upozornenie MŠVVaŠ podnikateľom oneskorencom

Slovenský zväz ľadového hokeja

BRATISLAVA (SZĽH) – Utorok 28. februára 2017 priniesol pre mnohých športových odborníkov – podnikateľov poriadny finiš, aby stihliv tento deň všetky formality k svojej činnosti.  Sme radi, že upozornenia a inštrukcie na webovej stránke SZĽH, rovnako aj množstvo mailov zo zväzu tým, ktorí stíhali uzávierku v posledných hodinách, prispeli ku kladnému vybaveniu.

V tejto súvislosti potešili slová v e-maili zo sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

Vážená športová organizácia, dovoľujeme si Vám poďakovať za spoluprácu pri informovaní Vašich športových odborníkov – podnikateľov o ich povinnosti nahlásiť svoje podnikanie do 28. 2. 2017. Aj Vďaka Vám si stihli stovky trénerov, rozhodcov, športových masérov a iných odborníkov zabezpečiť kontinuitu podnikania od 1.1.2017.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pridalo aj nasledovnú dôležitú informáciu:

Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že športoví odborníci – podnikatelia, ktorí tento termín nestihli, už NEMAJÚ MOŽNOSŤ využiť § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tlačivá na oznámenie podľa § 106b podané po 28.2.2017 sú neplatné a nebudú brané do úvahy.

Ak chcú športoví odborníci vo svojej činnosti podnikať, musia postupovať podľa pokynov, ktoré máme uvedené na našom webovom sídle. Odporúčame, aby vo veci tohto právneho úkonu kontaktovali okresné úrady (jednotné kontaktné miesta, bývalé živnostenské úrady), nakoľko žiadosti podané prostredníctvom JKM budú vybavované prednostne.

03.03.2017 | Zdroj: SZĽH, f