Memorial Michala Bucalu 22.ročník

Dňa 29.4.2017 sa konal tradičný hokejový turnaj rozhodcov.. Zároveň bol prvým, keď miestom konania bol zimný štadión mimo Slovenska a to v Maďarskom Debrecene! Náš región reprezentovali družstvá Žilinského a Banskobystrického kraja, kde boli rovnocennými súpermi s ostatnými družstvami. Doterajších usporiadateľov, teší skutočnosť, že turnaj začal takpovediac rotovať. Po minuroročnom úspešnom bratislavskom ročníku prišla na […]

Čítať ďalej


Rozhodnutie KR BZLH- Filip Crman pozastavenie nominácii od 16.1.2017 do 29.1.2017

KR BZLH rozhodla: Filip Crman za neakceptovanie nominácií od BZLH obdrží trest v podobe pozastavenia nominácií v dĺžke jedného týždňa. V prípade opakovania neakceptovaní nominácii od KR BZLH a neoznámení o neúčasti na nominovaných stretnutiach, KR uskutoční finančnú zrážku podľa predpisov KR. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že nominácie sa uskutočňujú cez stránku rozhodca.net, ktorá v […]

Čítať ďalej