Ako sa tvoria a upravujú štatistiky? Informácie, ktoré vám pomôžu

Ako sa tvoria a upravujú štatistiky? Informácie, ktoré vám pomôžu

Box časomeračov.Box časomeračov.

BRATISLAVA – Na stránke Slovenského zväzu ľadového hokeja  (www.hockeyslovakia.sk) majú fanúšikovia už niekoľko rokov k dispozícii štatistický prehľad zo súťaží riadených SZĽH, vrátane „Live” prenosov zo zápasov. Ako tento systém funguje vysvetlil štatistik SZĽH Robert Svitok:

„Na všetkých zimných štadiónoch je štatistik z domáceho klubu, ktorý počas majstrovského zápasu „nahadzuje” priamo z boxov časomeračov údaje do nášho systému.”
Dokedy musia byť uverejnené kompletné štatistiky zo stretnutí na stránke SZĽH? „Štatistiky extraligy mužov, BUDIŠ 1.Hokejovej ligy mužov, 2. ligy seniorov, extraligy juniorov i dorastencov sa musia spracovávať on-line. Ostatné súťaže do 180 minút po ukončení posledného stretnutia v daný deň,” vysvetlil Robert Svitok.
V uplynulých sezónach sa obracali na SZĽH rodičia mladých hokejistov, ktorí mali pocit, že štatistiky na zväzovej stránke nie sú zhodné s ich vlastnými…„Za finálne štatistiky jednotlivých stretnutí, ktoré sú uverejnené na stránke SZĽH je zodpovedný štatistik klubu, ktorý robí tzv. „Live prenosy” zo zápasov. Do systému zapisuje všetky informácie, ktoré mu počas zápasu nahlási rozhodca. Opravu v oficiálnych štatistikách môže urobiť počas zápasu a bezprostredne po ňom jedine hlavný rozhodca na podnet kapitána družstva. Preto sa občas môže stať, že štatistik urobí v systéme na podnet hlavného rozhodcu zmenu, ktorá nebola ohlásená hlásateľom na štadióne,” povedal Robert Svitok, ktorý potvrdil, že v uplynulom období riešilo štatistické oddelenie korektúry v „ štatistikách hráčov, kde to boli najmä zle „nahodené” strely hráčov a zásahy brankárov. V mládežníckych súťažiach sa občas vyskytol problém najmä kvôli neskorému uverejňovaniu kompletných štatistík zo zápasov zo strany štatistikov klubov.”

Proces, kým sa zápis o stretnutí uzavrie, je striktný, ale ľahko pochopiteľný. “Najskôr zápis podpisuje tréner tímu, potom manažér alebo vedúci mužstva, ďalej lekár, hlavný usporiadateľ a nakoniec rozhodca. Až po všetkých týchto úkonoch sa môže zápis o stretnutí uzavrieť a zverejniť. Do času, kým nie je podpísaný zápis rozhodcom, môže kapitán tímu požiadať o zmenu v zápise pri góloch alebo asistenciách,” vysvetlil štatistik Robert Svitok.

Viackrát sa stalo, že tímy požadovali dodatočne o zmenu strelca gólu. “V tomto prípade je postup jednoduchý. Je potrebné dodať oficiálny video záznam zo stretnutia, kde je jasne viditeľné, ktorý hráč gól dosiahol. Spolu so záznamom je potrebné podať oficiálnu žiadosť o zmenu strelca na štatistické oddelenie a vyjadrenie všetkých zainteresovaných, ktorí sú zodpovední za zápis o stretnutí. Až po ich vyjadrení a preskúmaní všetkých podkladov sa zmeny vykonajú na štatistickom oddelení,” dodal Svitok.

 

31.10.2016 | Zdroj: SZĽH